Az isteni szikrától a rövidzárlatig

A következő napokban egyaránt részünk lehet zseniális felismerésekben, amelyek akár az utolsó pillanatokban is számunkra kedvező irányba fordítják ügyeinket, a „rövidzárlatok” , hangulathullámzások, indulatkitörések azonban a legjobb kilátásokat is tönkretehetik.

A szeptember 28-án újra egzakttá vált Jupiter – Uránusz szembenállásnak az ősz eseményeire gyakorolt hatásával a Kontrollt vesztett, váratlan folyamatok ill. a Telihold a Kosban című bejegyzések foglalkoztak részletesebben. Jóllehet azóta a Nagy Jótevő már a Skorpióban halad, az ehhez az oppozícióhoz köthető témák és feladatok újra észrevétetik magukat. Október 15-én bepontosult a Merkúr – Uránusz szembenállása, 19-én pedig a Nap néz farkasszemet a kozmosz udvari bolondjával. Ez a fényszög az ugyanaznapi újholdkor is meghatározó lesz – így az azt követő 28 nap eseményeit is előrevetíti.

Mint már többször szó volt róla, a Merkúr – Uránusz szembenállás által inspirált, váratlanul támadó ötleteink egyaránt lehetnek zseniális felismerések és szeszélyes, őrült vagy éppenséggel veszélyes elmeszülemények. Környezetünkből szintén érkezhetnek ilyen impulzusok. Ezt, az előző és a következő napot meghökkentő fordulatok, kellemes vagy kellemetlen meglepetést okozó hírek, találkozások teszik eseménydússá. A meghibásodó vagy elveszett műszaki eszközök, a váratlanul kitörő, majd nyomtalanul elmúló vagy éppenséggel tovább mérgesedő perpatvarok további bosszúságokat okozhatnak. A két bolygó diszharmonikus kapcsolata szétszórtságra, kapkodásra, balesetekre is hajlamosíthat: ezt közlekedéskor, hosszabb- rövidebb utazások során nem árt szem előtt tartani.

Az irritációkat növeli a Mars és az Uránusz október 17-én bepontosuló, 150°-os fényszöge, kvinkunxa is. Ez a gyengének tartott, de a valóságban  nehezen kezelhető feszültségeket, fizikai tüneteket generáló fényszög igen türelmetlenné tehet, miközben azt is meg kell tapasztalnunk, nem vághatjuk le a kanyarokat. A sietség persze, a préselő határidők, vagy más, hamarosan kezelhetetlenné válással fenyegető helyzetek miatt teljesen indokolt is lehet. Mindez azonban nem változtat a tényeken: eredményeket csak időigényes, aprólékos munkával érhetünk el. A Mars és a Hold október 16-i találkozója a Szűzben növeli a feszültségeket, hiszen felfokozza érzékenységünket. Egyszersmind arra is ráérezhetünk, hogy ha már elkerülhetetlen, mi módon lépjünk ki a komfortzónából ahhoz,  hogy kedvező változásokat eszközöljünk.

A Nap és a Szaturnusz szintén október16-án bepontosuló szextilje, és a még mindig ható Szaturnusz – Uránusz trigon hozzásegíthet, hogy a felhalmozódó nyomás hatására rászánjuk magunkat a rég esedékes újítások és irányváltások megejtésére. Eközben a régi, még használható elemeket is megtartjuk, az átalakításokra pedig realitásainkhoz igazodó ütemben kerítünk sort. Ily módon megfelelő mederbe terelhető a zabolátlan uránuszi energia, és ez lehetővé teszi, hogy a Tarot bölcs Bolondjához hasonlóan (sok szempontból szintén uránikus figura), kívülállóként figyeljük az ámokfutást, felismerve a közelebbi -távolabbi környezetben zajló események mögötti kollektív mintát és a végkimenetel lehetséges változatait is. Mindez arra ösztökél, hogy az eddigieknél még eltökéltebben járjuk saját utunkat.

Az Uránusz azonban egyszersmind váratlanságáról és kiszámíthatatlanságáról híres. Így a látszólag minden átmenet nélküli irányváltások nem csupán minőségi kvantumugrást, hanem rövidzárlatszerű reakciókat is eredményezhetnek. A figyelem megoszlik, nehéz egy témára összpontosítani, a bennünk lakozó Uránusz pedig, kötetlensége -és szabadságvágya miatt azt is korlátozásként élheti meg, ha épp egy konkrét feladatra, egy zseniális gondolatsziporka alaposabb kimunkálásának, gyakorlatba ültetésének kellene szentelni magunkat. (Eközben az se zavarja, ha ez éppen tőle származik, hiszen, ne feledjük, a mitológiai Uránusz is felfalta gyermekeit.)

A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy éppen akkor ébred lázas érdeklődés más témák iránt, amikor a meglévő projektek lezárásával kéne foglalkozni. A közösségi média felületei ideális terepei e rövidzárlat-szerű, merkúri – uránikus megnyilvánulásoknak. A ki váltsa (eszme, csoportosulás, stb) meg a világot, melyik módszer a legjobb erre és miért rossz az összes többi – típusú eszmefuttatások és az ezek nyomán fellángoló perpatvarok és örök haragok, a valóságtól elrugaszkodott utópiák és reformok körüli agymenés, a „miért éppen én vagyok a legjobb fej” – típusú egotripek különösen alkalmasak arra, hogy a valóban lényeges teendők elől elszipkázzák a figyelmet. Ugyanezt a célt szolgálják a szűkebb környezetben és a nagyvilágban zajló, sokszor valóban drámai eseményekről (természeti katasztrófák, terrorakciók, háborúk, politikai -közéleti botrányok) tudósító hírek kapcsán elszabaduló komment -csaták is.

Ezzel nyilván nem azt akarom mondani, hogy strucc módjára homokba kell dugni a fejünket, és úgy kellene tenni, mintha minden a legnagyobb rendben menne. Erről szó sincs. Nagyon is ajánlatos tisztában lenni a szűkebb és tágabb környezetünket formáló trendekkel, hiszen túlélésünk múlhat rajta. Olyasmikkel foglalkozni azonban, amikre nincs ráhatásunk és emiatt – a küszöbön álló kollektív események árnyékában – elhanyagolni saját felszínen maradási stratégiáink kimunkálását több mint könnyelműség. Akárcsak exponálni magunkat olyan platformokon, amelyeket a különböző, egymással hadban álló táborokba és érdekszférákba tartozó Nagy Testvérek árgus tekintettel figyelnek. A múlt heti, Nap – Merkúr együttállás – Plútó kvadrát hatását bemutató jegyzetben írtak tehát most, amikor a fényszög által sugallt leválásokra és irányváltásokra a gyakorlatban is sort kell keríteni, még mindig érvényesek : mielőtt reagálnál, reflektálj !
Kapcsolódó

Októberi előrejelzés

Kontrollt vesztett, váratlan folyamatok

Vigyázat, balesetveszély !

Mars a Szűzben: kozmikus rendrakás – apró lépésekben

Mielőtt reagálnál. reflektálj !

Telihold a Kosban : vészhelyzetben először a saját oxigénmaszkodat vedd fel !

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!