Újhold a Szűzben: kitakarítás – betakarítás

 

A szeptember 20-i újhold a Szűz 27°-án születik meg (Bp 07:29). A nyár vége a betakarítás ideje is. A régi kalendáriumokban az állatöv hatodik jegyét Arató Szűznek is nevezik. A mindannyiunk előtt ismerős szólás, miszerint ki mint vet, úgy arat, mélyebb értelmet nyer, ha figyelembe vesszük, hogy az asztrológiában a 6. ház az ebben az életben csinált karmáról is értékes felvilágosításokat adhat. Ily módon tehát, miközben új fejezetet kezdünk, akár akarjuk, akár nem, szemrevételeznünk kell az eddigi termést. Eredményeinket és mulasztásainkat egyaránt. A most esedékes felfedezések azonban nem mind örömteliek, legalábbis elsőre nem. A helyzetértékeléshez sok esetben hozzá kapcsolódik a károk felmérése is. Ezt olyan stratégiák kidolgozása követi, amelyek révén véget vethetünk a zűrös helyzeteknek.

A nyári T-kvadrátok és az eklipszekkel súlyosbított Oroszlán- stellium ámokfutásából való felocsúdás leginkább ahhoz hasonlítható, mint amikor másnaposan, üres zsebbel ébredünk egy hetedhét országra szóló buli után. És, mielőtt bármi értelmes dologhoz kezdenénk, még a dínomdánom nyomait is el kell tüntetni. Egy, a Szűz jegyében létrejövő újhold ugyanis valamilyen módon a rendrakással is összefügg, akár a külvilágban, egy kiadós őszi nagytakarítás formájában kerítünk rá sort, akár idebent, akár egyszerre, mindkét valóságszinten.

Most jött el az ideje annak is, hogy szemrevételezzük, hova jutottunk tavasz óta.  (Bővebben ld. Újhold a Kosban: hátrányból előnyt ! ) A Szüzet megelőző földjegy, a Bika azt jelképezi, miből merítjük biztonságérzetünket, mi teszi kényelmesebbé, stabilabbá életünket (l. tavaszi, a Bikában haladó Marsról írt cikkem) a Szűz pedig arra utal, hogyan, milyen tevékenységekkel építjük be ezeket az elemeket mindennapjainkba, miként kamatoztatjuk a gyakorlatban a megtanultakat és milyen, kézzelfogható eredményeket tudunk ily módon elérni.Míg a Kosban haladtak a bolygók (Vénusz, Mars, Nap) magvakat ültettünk, folyamatokat indítottunk el. Tekintve az időszak kiszámíthatatlanságát, a lassító-és akadályozó tényezőket (l. a tavaszi blogbejegyzéseket), ez gyakran valamilyen nyomás, frusztráció, veszteség hatására történt, a haladás pedig finoman szólva sem volt egyenletes. Az irányváltásokra azonban mégis szükség volt. Most itt az ideje visszatekinteni és szemügyre venni, milyen termést takaríthatunk be. Mi az, ami növekedésnek indult, mi stagnál és mi sorvadt el. Mennyire tápláltunk egészséges, javunkat szolgáló folyamatokat és milyen egészségtelen szokásokhoz, kapcsolatokhoz, magatartásmintákhoz ragaszkodunk továbbra is.

Idézzük fel tehát március április eseményeit, gondoljuk végig, hol tartottunk akkor, mit gondoltunk, mit szerettünk volna elérni és ehhez képest hol vagyunk most. A tisztázásban az alábbi kérdések feltevése segíthet – egy horoszkópelemzés pedig további fogódzókat adhat.

  • Hoztunk -e akkoriban valamilyen életterülettel kapcsolatos, fontos döntéseket ? (Vagy, ha nem mi önként, társulásaink, körülményeink hozták meg helyettünk, szakítás, munkahely elvesztése, haláleset, nagyobb beruházás, céggel, vállalkozással kapcsolatos változások, egészségi állapot, erőnlét változása formájában).
  • Elvetettük-e azokat a magvakat, amelyekből kisarjadhat teljesebb, kreatívabb, értékesebb, boldogabb új életünk? És ha igen, mutatkoznak már eredmények?
  • Van már leszüretelhető termés is? És ha nincs, mi hiányzik hozzá ?

Általánosságban véve a Szűz princípiuma az egészség, a betegség, a munka, a szolgálat, a napi szokások témáival áll összefüggésben. Egy, az augusztusi eklipszeket követő újhold arra utalhat, hogy valamilyen nyomás hatására kell változást eszközölni ezeken a területeken. Pl. mostanra vált egyértelművé: ha folytatjuk eddigi életstílusunkat, megbetegszünk –vagy neadj’ Isten, ez már be is következett. Egy új munkahely vagy egy munkahely elvesztése szintén eddigi hozzáállásunk átalakítására kényszeríthet. És még hosszan lehetne sorolni az analógiákat. Az esedékes átalakítások természetesen a horoszkóp adottságaitól függően egyénenként változnak. A feladatokat azokon az életterületeken kell keresgélni, amelyek a Szűz hatása alatt állnak képletünkben. Ezeken lehet és kell új folyamatokat is beindítani, illetve megtalálni a módját, hogyan használhatnánk fel a leghatékonyabban a Szűz újhold energiáit.

Az újhold trigont képez a Bak Plútóval – jelezve, amennyiben hajlandók vagyunk elvégezni a kemény munkát, túlélőkészleteink gazdag tárháza áll rendelkezésünkre, erőfeszítéseink pedig busásan megtérülnek. Szaturnusszal képezett kvadrátja arra utal, hogy a haladás nehézkes, sok frusztráció kíséri, de ha együttműködünk a kozmikus munkafelügyelővel, felelősséget vállalunk, magunkra vesszük azokat a terheket, amelyeket nekünk kell cipelnünk, hosszú távú eredményekre számíthatunk. (A Szaturnusz fényszögeknek tulajdonított depresszió szinte minden esetben a fentebbi feladatok elmulasztására figyelmeztet – tehát nem automatikus hozadékuk.)

A folyamatot azonban több tényező nehezítheti: a Merkúr – Neptun szembenállása ugyanezen a napon pontosul be, és a közelgő Mars – Neptun oppozíció is erőteljesen érezteti a hatását. Ezek a fényszögek zűrzavaros helyzeteket, csalódásokat, csalást, ködösítést, elerőtlenedést, szétesést, a motiváció hiányát, alacsony energiaállapotokat jelezhetnek. Nehéz eldönteni, melyik információ az igaz, mire fektessük a hangsúlyt, milyen konkrét lépéseket tegyünk. Képzelődünk, ragaszkodunk a rózsaszín szemüveghez, vágyakozunk, elvileg alig várjuk, hogy új irányokba lépjünk, a gyakorlati kivitelezés azonban elmarad. Egyes személyiségrészeink továbbra is önromboló szokások és kapcsolatminták foglyai lehetnek, kiszabadításuk egyik aktuális feladat. (A Szűzben haladó bolygók Neptunnal képezett szembenállása „Megmentő – Áldozat” játszmákat sejtet. Ezekkel egyidejűleg szenvedélybetegségek, a függőségek különböző fajtái is nehezíthetik az előrelépést.) A Szűz Marsnak egyébként megvan az eszköztára a hatékony haladáshoz, csakhogy közeledik a Neptunnal való szembenálláshoz, amely leszívja energiáját, összekuszálja szándékait és a célpontot is elvétheti. (Erről a szeptember 24-én bepontosuló fényszögről még lesz szó). Ugyanakkor, mint Az álom és valóság összehangolása című cikkben részletesebben is kifejtettem, tudatosan kezelve ezek a fényszögek hozzásegíthetnek, hogy belső képeink gazdagságából merítve anyagi világban zajló életünket is termékenyebbé, boldogabbá tegyük. Bár a Vénusz belépett már a Szűzbe, még mindig érzékelhető a közötte, Uránusz és Szaturnusz között létrejött nagy trigon segítő hatása. A Szaturnusz – Uránusz trigon, Szaturnusz – Jupiter szextil  szintén előmozdíthatja ezt a folyamatot. (Ld. Cukor és ostor)

Az újhold egyszersmind 150 fokos fényszöget, kvinkunxot képez az Uránusszal. Ez a fényszög az elviselhetetlenségig fokozhatja a szorongást és az irritációkat. Az emberek idegei pattanásig feszülnek. Türelmetlenné tehet és arra hajlamosíthat, hogy levágjuk a kanyarokat. (Természetesen a sietség nem csupán a kitartás hiányából, érdemi erőfeszítéstől, minőségi munkától való ódzkodásból fakadhat. Komoly egzisztenciális okok, határidők is sürgethetnek. Az elmúlt hónapok fékező hatásai meg a jelenleg is hatók azt jelzik, nem mindig önhibánkból fakadt a késlekedés. Annak is súlyos következményei lehetnek, ha nem végzünk időben aktuális feladatainkat. Azonban bizonyos folyamatokat akkor sem lehet tetszőlegesen felgyorsítani. A föld elemben álló bolygók megbízhatóan működő, tartós struktúrákat képesek létrehozni, de ez időigényes.)

Kicsit olyan a helyzet, mintha egy minden irányban szétszórt kirakós játék darabkáit kellene összeilleszteni. A Szűznek az a feladata, hogy a káoszból (vele szemben álló Halak) rendet teremtsen. Ebben a föld jegyek általában véve is nagyon hatékonyak, de csak akkor, ha tisztában vannak vele, melyek a még szükséges, még felhasználható elemek és melyeket kell kiszelektálni. És ott vannak aztán azok a tartozékok is, amelyekre nagy szükség lenne, de valamiért még hiányoznak (pl. mert nincs keret a beszerzésükre, a tudás hiányos, a tapasztalatok nem elégségesek, előteremtésük másoktól függ, és ezek a „mások” kaotikusak, kiszámíthatatlanok, nem szavahihetők, stb.) Ez annyira frusztráló lehet, hogy egy „úgysincs értelme” sóhajjal félbehagynánk az egészet. Azonban ez az egyik legrosszabb dolog, amit tehetünk.

kép forrása: http://megablog.hu/25-foto-ami-veletlenul-tokeletesen-lett-idozitve/

Személyes felelősségünk

A következő hetekben, hónapokban ugyanis jelentős erőpróbáló hatások érvényesülnek: kedvezőbb kozmikus hátszélre csak az év utolsó heteiben, illetve január elején számíthatunk. Addig csak a most elindított folyamatok, eddig tető alá hozott projektek, elért eredmények vihetnek tovább. Egy korábbi bejegyzésben arról írtam, hogy a Szűz, a 6. ház a jelenlegi életben csinált karmával áll összefüggésben. Persze ez nem annyira vonzó téma, mint az előző életekbe tett reális (ez főleg álmokban, déja vu-élményekben jön) vagy képzeletbeli (ez a különféle new ages valóságelhárító technikák, pl. a különféle „reinkarnációs utaztatások” végterméke) kirándulások, hiszen a felelősségvállalás, a konkrét, mérhető teljesítmény kérdéseit firtatja. És az ilyesmikhez nem fűlik a foguk azoknak, akik a szellemi utakat nem arra használják, hogy szembenézzenek, hanem hogy elmeneküljenek jelen inkarnációjuk tényleges feladatai elől. (Itt nem a nagybetűs életfeladatokat kell keresgélni, hanem azt tudomásul venni, hogy ezek a különböző életterületeken megjelenő részfeladataiból állnak össze, melyeknek nap mint nap eleget kell tenni.)

Pedig a jelenlegi újhold, a képlet által jelzett minden nehézség, bizonytalanság ellenére is kitűnő lehetőségeket ad erre. Pillanatnyilag öt személyi bolygó (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) áll a Szűzben. Ez arra utal, hogy óriási szerepünk van abban, milyen megélési szinten tapasztaljuk majd meg a következő heteket, hónapokat. Rajtunk áll, a mi cselekedeteink, választásaink, fontossági sorrendünk, hozzáállásunk, eredményeink döntik el, hogyan alakul sorsunk a későbbiekben.

Akkor sem kell tehát feladni, ha a Neptun által teremtett ködben csak a következő pár lépést látjuk. Ha elakadunk (ami nagyon valószínű, hiszen a Szűzben haladó bolygók rendre kvadrátot képeznek a Szaturnusszal) – bizonyos, a Szűz analógialáncába tartozó tevékenységek segíthetnek elhárítani a blokkot. Itt mindenekelőtt a nagytakarítás, lomtalanítás különböző változatait javaslom (amely jó esetben párhuzamosan odabent is lezajlik). A tisztítókúrák (léböjt, gyümölcs-és zöldségnapok, gyógyteák) szintén hatékonyak, akárcsak a meditáció, jóga, tai-chi, érdemi álommunka. (Utóbbin azt értem, hogy álmaink üzeneteit igyekszünk a gyakorlatban konkrétan megvalósítani. Ha pl. azt tanácsolják, számoljunk fel egy toxikus kapcsolatot, függőséget, tegyünk ilyen vagy olyan erőfeszítéseket bizonyos cél érdekében, akkor bizony erre sort kell keríteni).

Ily módon, magunk és mások számára is hasznos, értékes tevékenységekkel töltve az esetleges kényszerpihenők időszakait, egész biztosak lehetünk abban, hogy megérkezik a segítség is, jeleket kapunk a hogyan továbbra. A helyzet két mesetípusból is ismerős lehet. A Szép Vaszilisszához hasonló mesékben -ld. Clarissa Pinkola Estées: Farkasokkal futó asszonyok, Marie Louise- von Franz: Női mesealakok, a hősnőnek egy csomó kellemetlen, nehéz és veszélyes feladatot kell végrehajtania. Egyesek közülük olyan kilátástalannak tűnnek, mint a mákszemek/ búzaszemek különválasztása más, haszontalan magvaktól. A segítség csak azt követően érkezik meg, hogy a hősnő a siker leghalványabb reménye nélkül hozzáfogott. A Holle anyó típusú mesékben a szorgalmas lány busás jutalmat kap, a kényeskedő, lusta pedig elnyeri büntetését. A jelenlegi újhold hasonló forgatókönyveket jelez – a végeredmény szabad akarat kérdése.
 

Kapcsolódó:

 

Szeptember

Mars a Szűzben: Kozmikus rendrakás – apró lépésekben

Mars a Szűzben: ami meggyógyít és ami megbetegít

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A Plútó archetípusa

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!