Újhold a Mérlegben : Anubisz színe előtt

Az október 19 -i újhold a Mérleg 26°35 -án születik meg, bp. idő szerint 21:12 – kor. Levegős jegyként a Mérleg szociális és intellektuális beállítottságú. Jóllehet a képlet egyéni adottságai szerint mindenkinek más és más életterületen jelez megújulást, egy Mérleg újhold a kapcsolatok, társulások, méltányosság, egyensúly, diplomácia, nyilvánosság, nyílt ellenségek témáit is érinti. Analógialáncába tartozik a szépség, az esztétikum, a művészetek és a művészek, a társasági élet is. A képlet domináns fényszöge az újholddal szembenállást képező Uránusz meglepetéseket, váratlan fordulatokat jelezhet e témákkal kapcsolatban 28 napos holdciklus teljes időszaka alatt, de a következő (és az előző) 2 -3 nap fejleményei jelzésértékűek.

A szembenállás nagyon erős energetikai töltetet és forradalmi lendületet kölcsönöz ennek az újholdnak. Etikusan és kellő óvatossággal kezelve a mostanában adódó lehetőségeket és késztetéseket, megújulásban és áttörésekben lehet részünk az érintett területeken. Izgalmas, lenyűgöző, de a gyakorlatban kivitelezhetetlen utópiák, látomások is születhetnek azonban a hatására, melyek követése lerombolhatja az eddigi eredményeket. Végül, de nem utolsó sorban arról sem szabad megfeledkezni, hogy az uránuszi ébredések még a legjobb esetben is sokkolóak és fájdalmasak lehetnek, de talán éppenséggel ilyen villámcsapásokra van szükség ahhoz, hogy a virtuális világ komfortzónájából kimozdulva a tényleges cselekvés mezejére lépjünk.

A Kos Uránusz, mint már szó volt róla, a szabadság, a kötelékektől való megszabadulás, függetlenség, lázadás. elválások princípiuma. Bizonyos esetekben azonban azt is lehetővé teszi, hogy új szempontok szerint, megváltozott hozzáállással kezeljük társulásainkat. Az elmúlt egy év alatt, míg a Jupiter a Mérlegben vándorolt és huzamosabb ideig szembenállást képezett az Uránusszal (egy, a Plútóval képezett kvadráttal és bonyolítva a helyzetet), számos lehetőségünk adódott, hogy saját életünkben és a szűkebb – tágabb környezetünkben zajló folyamatokon keresztül tanulmányozzuk a társas viszonyok dinamikáját, megtaláljuk az egyensúlyt az egyéni utak és az alkalmazkodás között, megkülönböztessük egymástól a kapcsolataink működéséhez nélkülözhetetlen, életképes kompromisszumokat a személyiségromboló megalkuvásoktól. (Bővebben : Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? Jupiter – Plútó – Uránusz kardinális T kvadrát, 2016 vége – 2017 első negyede , Viharos napok jönnek– Jupiter kardinális T kvadrát – 2017 nyár, Kontrollt vesztett, váratlan folyamatok – Jupiter – Uránusz szembenállás 2017 ősz )

E folyamatok most is zajlanak. Jóllehet az újhold a Mérlegben jött létre, és a Vénusz is ebben a jegyben áll, a Mars pedig 22-én csatlakozik, a már Skorpióban haladó Jupiter és Merkúr, valamint a 23-án szintén ebbe a jegybe lépő Nap miatt a Skorpió energiák is erősek. Míg a Mérleg a társulásokkal és a kapcsolatteremtés formáival hozható összefüggésbe, a Skorpió ezek mélyebb dimenzióit jelképezi. Az intenzív, mély kötelékeket, a szexualitást, a megosztott értékeket és tartalékokat, a felszín alatt munkáló, erős vágyakat, félelmeket, az intenzitást, a befektetéseket, adósságokat, adót, titkokat, a nyilvánosság szeme elől rejtett dolgokat, gyanúkat, rejtélyeket, a kontrollhoz, a manipulációhoz kapcsolódó, érzékeny témákat. Nagyon erős, bonyolult bolygókapcsolódásokról van tehát szó, amelyek, ha ez nem is tűnik fel azonnal, mély változásokat, fontos döntéshelyzeteket, válaszutakat jelezhetnek. (Ezért választottam a szokásos, Mérleghez tündibündi rózsaszín cuki képek helyett azt az egyiptomi mitológiai jelenetet, amikor az elhunyt lelkét Anubisz színe elé vezetik- a bejegyzés illusztrációjaként. A szigorú, de igazságos sakálfejű isten mérlege, a lelkek megmérettetése, az eddigi tettek, döntések, eredmények következményeként járó jutalom vagy büntetés sokkal inkább illik az időszak karakteréhez.)

Az újhold- Uránusz szembenállás hatására kicsúszhat az ellenőrzés a kezünkből, csak a bizonytalanság a biztos, eddigi koncepcióinkat és terveinket a legmeglepőbb fordulatok írhatják felül. Persze, ez sem jelent szükségszerűen kellemetlenséget, hiszen a kiszámíthatatlanság megnövelheti spontán reakciókészségünket, arra sarkallhat, hogy eredeti, újszerű, előítéletektől mentes megvilágításban szemléljük a dolgokat, az új nézőpontok pedig akár új utakat is megnyithatnak. Egyes kapcsolatok megszakadhatnak, vagy teljesen más irányt vehetnek. Jóllehet ahhoz, hogy új irányokba induljunk el, új, egészséges társulásokat alakítsuk ki, a fejlődésünket már nem szolgálókat le kell zárnunk. Olyan kapcsolatok is megszakadhatnak azonban, amelyeknek még nincs itt az ideje. Viták és az ezeket követő elválások a türelmetlenség és az alkalmazkodásra való képtelenség miatt lehetségesek.

Az elhamarkodottság, izgágaság, türelmetlenség, hisztéria, hangulatingadozás ugyanis szintén összefüggéseb hozható ezzel a fényszöggel, személyes -és kollektív szinten egyaránt. Az újhold érintettsége miatt az elektromos és izgága uránuszi energia még kiszámíthatatlanabb, mint egy átlagos oppozíció esetén, alapos kavarodást okozva az általa érintett területeken. Így, jóllehet a Mérleghez olyan klisék társulnak, mint egyensúly, béke, harmónia, a jelenlegi újhold valamilyen értelemben sokkoló hatású is lehet.

Bár nem egzakt, az újhold tág együttállást képez a Skorpió Jupiterrel, ami egyfelől nagyfokú optimizmust, lendületet ad, másfelől érzelmek áradatára utal. A Jupiter hatása nagyon tápláló, szeretetteljes és nagylelkű is lehet, egyszersmind fennáll a szélsőségek és a túlzások veszélye is. A Mérleg ugyan a béke és az egyensúly jegye, de jelen helyzetben, a még mindig érvényesülő Jupiter – Uránusz szembenállás miatt a vallásos -és politikai szélsőségek is nagy vonzerővel bírnak. Ez erőszakos eseményeket is jelezhet, hiszen ne feledjük, az Uránusz a merényletek, a forradalmak, lázadások és robbanékony helyzetek princípiuma. Az internet és a repülőgépek is analógialáncába tartoznak. Kapcsolatban állhat az időjárás szélsőségeivel, természeti katasztrófákkal is.

Az újholddal együttálló Jupiter, az Uránusz – szembenállással kombinálódva személyes szinten is  extravaganciára, a dolgok túlreagálására hajlamosíthat. Most az átlagosnál többen lehetnek olyanok, akik unalmukban kevernek bajt és pusztán azért provokálnak, hogy az érdeklődés központjába kerüljenek. (Bővebben: Merkúr – Jupiter együttállás). Az impulzív reakciók és az érzelmi hullámvasutazás hatására hozott döntések egy mérsékelten problémás helyzetet is kaotikussá változtathatnak. Jelentéktelen ügyeket is drámákká fújhat fel, képességek és lehetőségek túlbecsülését, irreális elvárásokat jelezhet. A megvalósítóerő azonban lényegesen kevesebb. (Az elmúlt napokban bemutatott fényszögek egy része az újholdképletben is hat. Jóllehet már nem egzakt, a cselekvést továbbra is fékezi a Mars – Szaturnusz kvadrát, a Mars Uránusszal képezett 150°os fényszöge pedig arra figyelmeztet: bármennyire sürgős is sort keríteni a változásokra, bármennyire szorítanak is a határidők a nagy látomások kivitelezése csak apró lépésekben lehetséges.

Hogy sikeresen kezeljük az újhold által jelzett kihívásokat és ezáltal új fejlődési szintre lépünk, vagy bukóspirálba keveredünk, attól függ, hogyan reagálunk a váratlanul felbukkanó lehetőségek, irányváltások és a korlátozások e furcsa egyvelegére. Az újhold két jótékony állócsillaggal is laza együttállást képez, a Spicaval és az Arcturussal. A Mérleg 24°04 -án elhelyezkedő Spica a Szűz csillagkép legfontosabb csillaga. A tradicionális asztrológia álláspontja szerint boldogságot, vagyont, megbecsülést, jogi ügyekben és nyilvános szereplésben jelez sikereket. Táplál, anyagi értelemben is, de egyszersmind arra is figyelmeztet: csak azt arathatjuk le, amit elvetettünk. A Mérleg 24°28-án levő Arcturus a Spicahoz hasonlóan prosperitást és megbecsülést hoz. Rosszul aspektálva azonban jótéteményei visszájukra fordulhatnak.

További jó hír, hogy az újholddal szextilt, az Uránusszal trigont képező Szaturnusz türelmet, kitartást kölcsönöz az uránikus helyzetek kezeléséhez, így stabilizálhatja a társulások megingott egyensúlyát. Figyelmeztet arra, hogy az alkalmazkodás egyszerre igényel rugalmasságot és önfegyelmet is.  A Szaturnusz most elegendő józan eszet, felelősségérzetet és gyakorlati érzéket kölcsönözhet, ami megóv attól, hogy a szükségszerű váltások eszközlése helyett buta kockázatokat vállaljunk vagy értelmetlenül, öncélúan lázadozzunk. Megérteti, hogy változások csak türelemmel eszközölhetők. Eltökéltté tehet, így lufik eregetése helyett gyakorlati eredményekre törekszünk.
 

Kapcsolódó:

 

Október

Lehetséges jövőképek, új stratégiák : Merkúr – Jupiter együttállás a Skorpióban

Merkúr a Skorpióban

Hozd ki a legjobbat a Skorpió Jupiter tranzitból !

Skorpió Jupiter és a pénzügyek

Vibrálás, felemás helyzetek, megoldások

Az isteni szikrától a rövidzárlatig

Száguldozás – behúzott fékkel

Kontrollt vesztett, váratlan folyamatok – Jupiter – Uránusz szembenállás

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!