Mérleg Mars a radixban

Világhírű mozgásművészektől a főállású intrikusokig

Az egyebek mellett életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, önérvényesítést jelképező Mars nem érzi jól magát, asztrológiai szakkifejezéssel száműzetésben van a békés természetű, maga helyett inkább másokra figyelő, kompromisszumkész Mérlegben. Ettől függetlenül, ha egy születési képletben harmonizál a horoszkóp többi komponensével, és/vagy a képlet tulajdonosa is megfelelő fejlettségi szinten van, még remekül működhet. Kedvezőtlen megnyilvánulási módjai azonban problémásak lehetnek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az alábbi, harmonikus és diszharmonikus működési módokra vonatkozó leírások nagyon vázlatosak és nem alkalmazhatók receptszerűen. Általánosságban véve adnak információkat a Mérleg Mars megnyilvánulási módjairól, de hogy az egy konkrét személy esetében milyen módon fogja kifejteni a hatását, csakis a teljes képlet kontextusában értelmezhető.

Jól pozicionált Mérleg Mars a radixban fejlett igazságérzetet, fokozott szociális érzékenységet jelez. A képlet tulajdonosának talán nehezebbre esik saját érdekeiért síkra szállnia, a másokat ért méltánytalanságok ellen azonban annál gyakrabban emel szót. Jó érzéke lehet a társadalmi interakciókhoz, képes nehéz helyzetekben is közvetíteni, egyensúlyt teremteni, megtalálni a közös nevezőt az ellentétes szempontokat képviselő felekkel is.

Megjelenése és kommunikációs stílusa egyaránt választékos, elegáns, kifinomult. Fejlett esztétikai érzékkel rendelkezik. Hatékonyan képvisel valamilyen ügyet, szervezetet, céget a nyilvánosság előtt – így kitűnő PR -szakértő lehet belőle. Szeret foglalkozni az emberekkel, nyitott a másik fél szempontjaira, a fair play és a méltányosság híve.

A gyors döntés ebben az esetben sem erőssége, de a halogatás ilyenkor nem a passzív agressziós eszköztár kelléke, hanem annak tudható be, hogy valamennyi szóba jöhető lehetőséget fontolóra vesz, mielőtt meghozná döntését. Ebben az esetben a konfliktusoktól való viszolygás sem jelent egyszersmind elvtelen megalkuvást. Szempontjait sikeresen érvényesíti, ugyanakkor udvarias, diplomatikus stílusban adja elő mondanivalóját, így pedig indulatok felkorbácsolása nélkül is győztesen keveredik ki a szituációból. Jó esetben olyan megállapodásokért harcol, amelyekből mindkét fél nyerhet. A régi idők asztrológiája a tábornokokat is a Mérleg uralma alá sorolta – és egy jól pozicionált Mérleg Mars valóban jó taktikai-és stratégiai érzékkel rendelkezik.A fejlett zenei érzék, ritmusérzék, koordinációs – készség, egyensúlyérzék szintén e pozíció erőssége. A képlet tulajdonosa kecses, szórakoztató – és e tulajdonságai népszerűvé teszik. Mindezt szakmai területeken is jól kamatoztathatja. Profi táncosoknál, balettosoknál, akrobatáknál gyakori ez a Mars -állás. Az ilyen esetek jól példázzák, mekkora felelőtlenség szakácskönyvszerű receptekből egy-egy jegypozíció alapján a személyiség egészére vonatkozó következtetéseket levonni. Hiszen, általánosságban véve elmondható ugyan, hogy ez a Mars- pozíció gyakran jár együtt gyenge fizikummal, határozatlansággal, a kitartás és a cselekvőkészség hiányával.

Nagy bajban lennénk azonban, ha ilyen klisék alapján igyekeznénk magyarázatot találni mondjuk a brit akrobata, kaszkadőr és mozgásművész,  Damien Walters  (1982 április 6) lenyűgöző – és életveszélyes mutatványaira, jól megérdemelt szakmai sikereire . Az ő esetében ráadásul egy „halmozottan hátrányos” helyzetű [retrográd, a szintén Mérlegben tolató Szaturnusszal és Plútóval egy jegyben álló, ha nem is konjunkcióban] Mérleg Marsnak kell a Kos Nap merész elképzeléseit megvalósítania. (Képlet a mellékelt linken )

Walters példája így azt is szemlélteti, hogy a szellemi fejlettség foka, a tudatossági szint és a szabad akarattal hozott döntések nagymértékben meghatározzák, mi minden hozható ki a mégoly „előnytelen” bolygóállásokból is. És ez már kizárólag a horoszkóp tulajdonosának a felelőssége. (Ide most csak egy rövid videót linkeltem be, de honlapját  , You Tube csatornáját  is érdemes nézegetni.)

Több más ilyen Mars- állással rendelkező, sikeres profi táncost, mozgásművészt is ismerek, akik módszeresen gyakorolnak. Ez pedig nagyon komoly fizikai igénybevételt is jelent – így jó erőnlétet, állóképességet tételez fel. Eredményeiket Waltershez hasonlóan, ők is annak köszönhetik, hogy tehetségük, ritmusérzékük kitartó munkával párosul. A befutottak, jó PR – érzéküknek köszönhetően el is tudják adni produkcióikat, de közben arra is odafigyelnek, hogy minőséget nyújtsanak. Egyszersmind, ami nagy ritkaság a mai világban, a fair play szabályai szerint játszanak. Nyilván, esetükben a Mérleg Mars kedvezően kombinálódik a képlet más elemeivel, így a lehető legelőnyösebben tud megnyilvánulni. 

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Kedvezőtlen kombinációkban a Mérleg Mars már sokkal problémásabbá válik. A harmónia és az egyetértés híveként a többi, Mérleg – hangsúlyos személyhez hasonlóan ő sem szeretne megbántani senkit, ezért aztán nemet is nehezen tud mondani. Ezzel azonban esetenként akár a legakaratosabb Kosnál is több haragost szerezhet, hiszen ahelyett, hogy egyértelmű helyzeteket teremtene, szerelmi háromszögeket tartósít, nem megy el arra a találkozóra, amibe ugyan beleegyezett, holott eleve megmondhatta volna, hogy semmi kedve hozzá, nem akarja szemedbe mondani a fájó igazságot, ezért alaposan kitálal- a hátad mögött, bevallása szerint békét akar, mégis viszályt szít, összeugraszt, s amikor gyorsan, ösztönösen kellene dönteni, ő elvekre, paragrafusokra hivatkozva toporog, teoretizál, esztétizál.

Mindent megtesz, hogy elkerülje a szó jó értelmében vett harcot és konfrontációt. Jóformán képtelen felismerni azokat a helyzeteket, amikor már nem konszenzusra kellene törekedni, hanem akcióba lépni, párbeszédet folytat ott és akkor is, amikor az már teljességgel értelmetlen, az utolsó pillanatig hárít és tagad .(Mivel a Mérleg a társulások jegye is – ennek a legklasszikusabb példája, amikor mondjuk, egy kapcsolati válság esetén nem képes olvasni a figyelmeztető jelekből, hanem in flagranti kell érje partnerét ahhoz, hogy pedzeni kezdje: talán még sincs minden rendben kettőjük között, inkább egy testet-lelket megnyomorító társulásban vegetál, semmint hogy egyedül, de nem magányosan önmaga lehessen).

A manipuláció, érzelmi zsarolás, passzív agresszió is eszköztára részét képezi. Kontraszelektál, visszariad a tényleges erőfeszítésektől, szellemi és fizikai értelemben erőtlen, lusta, sznob, elpuhult, halogat, látszatmegoldásokat hoz, teoretizál, esztétizál, finomkodik és egyeztet amikor döntenie kellene. Etikátlan versenyhelyzeteket kreál és összeugraszt. (Több ilyen Mars -pozícióval rendelkező személynél is láttam pl., hogy azért, hogy ne kelljen dönteniük egy szerelmi háromszögben, elkezdték egymással „versenyeztetni” a vetélytársakat. A különböző változatokban előadott csaliszöveg az volt, hogy egyelőre képtelenek dönteni, ezért az érintetteknek bizonyítaniuk kell. Mondani sem kell, hogy az egyértelmű állásfoglalás később is elmaradt, viszont remekül profitáltak abból, sokszor anyagi, társadalmi értelemben is, hogy a kegyeiket keresők mindent a lábaik elé tettek.)

A letisztultabb marsikus eszközöket alkalmazókkal szemben (pl. akik érvényesíteni tudják elképzeléseiket, képesek megvédeni magukat és szűkebb tágabb közösségüket, hősiesen síkra szállnak valamiért vagy valakiért, képességeikkel bizonyítják kiválóságukat) egy gyengén pozícionált Mars -tulajdonos különösen rosszindulatú: „agresszornak” titulálja, kritikával illeti, övön aluli módszerekkel -pl. érzelmi zsarolással hátráltatja, gyengíti. Hogy elérje célját, előszeretettel hivatkozik az etika, a tolerancia és kompromisszum-készség szempontjaira, holott valójában ő az, aki lábbal tiporja ezeket. Ameddig csak lehet, hárítja a valóságot, álproblémákat gyárt a ténylegesekkel való szembenézés és kezelésük helyett.
 

A fotón: Damien Walters munka közben

Kapcsolódó:

Az archetipális Mars (Linda Reid)

A Mérleg – típus

A Mérleg (Liz Greene)

A levegős jegyek és az agresszió

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!