A levegős jegyek és az agresszió

A dermesztő szélcsendtől az orkánig

A levegős jegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) többsége emócióikat is a fejükben élik meg. Meggyőződésük, hogy a szélsőséges érzelmek méltatlanok egy kultúremberhez – már pedig ők ebbe a kategóriába sorolják magukat. Az érzelmi, ösztönös késztetések megélését pedig akkor is barbár dolognak tartják, ha merő jólneveltségből megértéssel viseltetnek az effajta gyarlóságokkal szemben. A düh is inkább intellektuális probléma, elvi, filozófiai kérdés tehát számukra – ha pedig olyan helyzetbe kerülnek, amikor erőszakosabban kell kinyilvánítaniuk nemtetszésüket, az őket ért sérelemnél sokkal nehezebben bocsátják meg ellenfelüknek, hogy jóvoltából szellemi szintjük alúlmúlására kényszerültek .

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Egyébként nem haragtartó típusok: gyorsan felül emelkednek sérelmeiken. A konfrontációt ameddig csak lehet kerülik: inkább kitérnek a heves jelenetek útjából. Máskor meg se várják amíg veszekedéssé mérgesedik a helyzet, hanem párbeszéddel, diplomáciával teremtenek egyensúlyt a szemben álló érdekek között. Még az érzelmektől leginkább túlfűtött interakciókban is képesek tárgyilagosak maradni – ami értékes szövetségesekké, közvetítőkké teszi őket. Ugyanez a tulajdonságuk azonban hátrányos is lehet, amikor éppenséggel érzelmi állásfoglalásra (pl. egy párkapcsolati konfliktusban, amikor is vizes vagy tüzes karakterű partnerük azért provokálja őket, hogy meggyőződjön, mégis csak fontos a számukra) vagy ösztönös reakciókra (pl. pár éves, dackorszakban levő csemetéjüket nem biztos, hogy egy kiselőadással meg lehet fegyelmezni) lenne szükség.

A fentebbiek azonban nem jelentik feltétlenül, hogy mindenfajta konfliktustól idegenkednének. A tüzes jegyekhez hasonlóan ők is imádják a vitákat, ha az eszmecsere felfrissíti a kissé áporodott levegőt. Ha azonban szabadságukban, egyéniségük kibontakozásában korlátozzák őket, kétségbe vonják szellemi képességeiket vagy kompetenciájukat, egy még olyan kellemes csevegés légkörét is képesek lefagyasztani. Csípős megjegyzéseik telibe találnak, logikus érveikkel ízekre szedik ellenfelüket, tekintet nélkül annak sebezhető pontjaira. Mielőtt végképp sarokba szorítanák őket, köddé válnak, ha pedig besokalltak attól, hogy döntést akarnak kicsikarni belőlük, „lebegtetéssel” fárasztják le ellenfelüket.

A tüzes jegyekhez hasonlóan azonban kötözködésük nem mindig az ellenszenv jele. Mivel sokszor nem csupán érzelmeik kimutatásával, hanem ezek beazonosításával is hadilábon állnak, könnyen lehetséges, hogy épp akkor csipkelődnek a legintenzívebben, amikor valójában közel szeretnének kerülni a másikhoz. Talán ecsetelni is felesleges milyen félreértések kerekednek ki olyankor amikor pl. egy mimózalelkű Halakat vagy szentimentális Rákot szeretnének piszkálódásukkal meghódítani.

Díványban: A levegős jegyek és az agresszióIkrek: a szópárbajok bajnoka

Az érzékeny idegrendszerű, csupa ideg Ikreket hamar ki lehet hozni a béketűréséből, de amint kipörlekedte magát, el is felejti az ügyet. Ha ellenfele vevő szellemességére, a legkellemetlenebb perpatvar is nevetésbe fulladhat. Ha nem, csalafintán, talpraesetten érvel, kegyetlen – mert annyira találó – kis tüskéi még akkor is bőrünk alatt sajognak, amikor ő már heted hét országon túl jár. Bár szívesen köszörüli a nyelvét az emocionálisan túlfűtött típusokon, valójában retteg az érzelmi viharoktól. Ha ilyet tapasztal, egyszerűen köddé válik – még dühödtebb rohamot váltva ki egy pl. Bika vagy Skorpió típusú partnerből, vagy az érzelmek, intuíciók agyonracionalizálásával igyekszik összezavarni a másikat, hogy aztán diadalmasan lesújthasson. (Bővebben: Az örökifjú archetípusa )

Akár szakmai közegben akár magánéletében keveredik konfliktusba, beszélőkéje a legjobb fegyvere. Logikusan, rugalmasan érvel, már azelőtt kész a frappáns válasszal mielőtt ellenfele egyáltalán megfogalmazta volna kifogásait. Ha a másik mégis megszólal, agyon boncolgatja álláspontját, belezavarja mondanivalójába majd légüres térben hagyja.
Bár véleményét nem szívesen rejti véka alá, burkolt módon is kifejezheti nemtetszését. Ilyenkor talán maga sincs mindig tudatában, hogy dühében pletykálkodik a legrosszabb helyen és időben, kapkodásával, szétszórtságával, pontatlanságával pedig nem csupán indulatai tárgyát, hanem saját magát is büntetheti. Arrogáns pózai, tudálékoskodása szintén kétélű fegyver, energiáit pedig azzal is elfecsérelheti, hogy jelentéktelen ügyek körül is sok hűhót csap. Indiszkrécióig fajuló kíváncsiskodása sem mindig az információ éhség jele, hanem valamilyen frusztrációt sejtethet.

Ha rendszeresen ilyen helyzetekben találja magát, célszerű valamilyen, gyors reflexeket, jó koordinációs készséget, folyamatos figyelmet igénylő sporttevékenységekkel lekötnie energiáit – pl. vívással, zsonglőrözéssel, labdajátékokkal, esetleg futással. Ha közben testi kondíciójára is figyelmet fordít, a sakkozás ill. valamilyen bűvész tanfolyam is hasznos lehet számára.

Díványban: Az Ikrek és az agresszió

Mérleg: döntésképtelenség, maximális hatásfokkal

 

Legnagyobb kedvencem Mérleg Mars műfajban: Damien Walters és felesége. A világhírű kaszkadőrre mondjuk nem annyira a Mérleg Mars, hanem inkább a Plútó a jellemző 🙂

A tizenkét jegy közül talán csak a Halak kezeli ennyire nehezen saját és környezete agresszivitását. Ez akár egy és ugyanazon személy esetében is a legszélsőségesebb viselkedésben fejeződhet ki. Egyik pillanatban csupa báj és kellem, akinek nem csupán fát lehet vágni a hátán, de előzékenysége még arra is kiterjed, hogy egy jól kifent baltát nyomjon ellenfele kezébe. A másik percben azonban valóságos békeharcossá válik: ha épp nincs konfliktus, majd azzal csinál, hogy fogadatlan prókátorként síkra száll valamilyen elvont „igazság” nevében.

Általában természetesen inkább az jellemző rá, hogy fizikailag is kerülni igyekszik azokat a helyzeteket, embereket, ahol konfrontálódnia kell vagy valamilyen kellemetlen élményben lehet része. Hírhedt döntésképtelensége, halogatása mögött azonban talán számára sem tudatos indulatok állhatnak. Ily módon vagy valamennyi, az ügyben érintett felet lefékezi, vagy pedig addig lavírozik, míg az ő aktív közreműködése nélkül is megoldás születik. Máskor, hosszas mérlegelés után egyik pillanatról a másikra a tettek mezejére lép – bár utóbbira csak akkor képes, ha hosszas elemzést követően végre megértette miről szól a történet.

Született közvetítőként nem csak az ellentétek feloldására, hanem ezek megteremtésére is képes. Magánéletében és szakmailag egyaránt szívesen versenyezteti pl. az érte vagy az általa kínált juttatásokért harcoló feleket, mint ahogy egy közösség tagjainak összeugrasztása sem áll távol tőle. Bármennyire megkérdőjelezhető viselkedés is az ilyesmi egy hozzá hasonló békeszerzőtől, mentségére szolgál, hogy nem mindig tudatosan keveredik  intrikákba. Ha semmiképp nem kerülheti el a harcot, az igazságos, sportszerű erőpróbákat kedveli, a kenyértörés előtt pedig minden tőle telhetőt megtesz, hogy korrekt megoldást találjanak. Ha azonban besokall, jéghideg lesz, távolság tartó, hosszan tartó stressz hatására kiszámíthatatlanná válik. A vonakodva hozott döntéseket az utolsó pillanatban is megváltoztathatja.

A vívás, táncolás, dobolás az ő energiáit is egészségesebb mederbe terelheti, a sakkozás meg a többi stratégiai játék azonban csak megfelelő mennyiségű testedzéssel kombinálva vezetheti le hatékonyan feszültségét.

Díványban: A Mérleg és az agresszió

Vízöntő: derült égből villámcsapás

Mint a többi életterületen, a Vízöntő típus indulatai kifejezése tekintetében is a szélsőségek és a meglepetések embere. A legrázósabb, mindenki mást sokkoló helyzetekben is képes szellemi fölénye elefántcsont tornyából figyelni, hiszen ő, mint tudjuk, racionális és objektív. Minél jobban kijön béketűréséből partnere, annál logikusabbá, távolság tartóbbá válik. Bár köztudottan érzékeny a szenvedés, igazságtalanság elvont formáival szemben, ha közvetlen – közelében tapasztalja, a kegyetlenség határát súroló elutasítással kezeli. Némelyikük pl. kimondottan bedühödik ha észérvek helyett érzelmi reakciókkal, pl. könnyekkel próbálják megpuhítani. Rideg cinizmusa ilyenkor még nagyobb sebet üt a másik Achilles pontjain, annak akár legmélyebb sérüléseit is képes kifigurázni. A Skorpióval ellentétben azonban, aki pontosan azért képes olyan fájó sebet ejteni, mert érzelmileg ellenfelére hangolódik, ő a logika módszereivel jut ugyanezekre a felismerésekre

Máskor éppenséggel ő az, aki minden apróságon felkapja a vizet. Forradalmat csinál, akár egy pohár vízben, akár egy nagyobb közösségben, bujtogat, agitál, ellenállást szervez – bár nem biztos, hogy ennek gyakorlati következményeiért is hajlandó vállalni a felelősséget. A praktikum egyébként sem az erőssége: meglehetősen türelmetlenül, ha nem egyenesen dühödten viseli, hogy brilliáns elgondolásai csak bukdácsolnak a realitás talaján. Ugyanilyen heves tiltakozással reagálhat a felelősségre vonás jogos formáira is – hiszen az ilyesmi személyes szabadságában korlátozná. Egyébként is megvan a magához való esze, csak a bolondok kérdőjelezik meg kompetenciáját. Még oly liberális elveit is hihetetlenül erőszakosan, makacsul képes környezetére kényszeríteni, vélt vagy valós igazságához a rögeszmésségig ragaszkodik, ennek védelmezése közben pedig talán észre sem veszi, hogy a levegőbe boxol.

A levegős jegyek közül ő a legkevésbé hajlamos a kompromisszumra. A hosszú távú hadjáratok azonban mégsem karakterére szabottak: energiaszintje kiszámíthatatlanul ingadozik. Amiért egyik nap még teljes erőbedobással küzdött, másnap talán egy hajszálat sem képes keresztbe tenni, bár természetesen a probléma elvi háttere ugyanolyan fontos marad a számára.

Vitorlásrepülőzéssel, sárkányrepüléssel, ejtőernyős ugrással, bungee jumpingozással meg hasonló, nem egészen veszélytelen sportokkal egészségesebb módon élheti meg szélsőségeit. E foglalatosságok közepette valóban a fellegekbe emelkedhet, de közben testével, reflexeivel is szoros kapcsolatot kell fenntartania.

Díványban: A Vízöntő és az agresszió 

Megjegyzés:

A sorozat 2009 őszén, a Díványban jelent meg az Állatövi jegyek és az agresszió címmel. A könnyed, bulváros stílusban megírt cikkek a Mars (önérvényesítés, életerő,agresszió) pozícióját veszik alapul tüzes,levegős, vizes, földes jegyekben, ill. olyan esetekre érvényesek, amikor valamelyik jegy hangsúlyos szerepet játszik a horoszkópban. Értelemszerűen nagyon-nagyon általánosítanak, hiszen valós következtetéseket kizárólag egy részletes horoszkópelemzés révén lehetséges levonni. A radix ugyanúgy jellemző egy egyénre, mint az ujjlenyomat, így aztán személyenként változó, milyen kombinációkban, módokon, életterületeken nyilvánulnak meg az adott tulajdonságok.

A bejegyzés illusztrációját, Viharsárkányt 2011 nyarán festettem, agy nagyhatású álom alapján. Ott kimondottan jóindulatú, segítőkész karakter volt

 

Kapcsolódó:

 

A Mars princípiuma az asztrológiában

A tűz jegyek és az agresszió: az éltető konfliktus

A föld jegyek és az agresszió: a nagy földindulás

A vizes jegyek és az agresszió: a nagy kiborulás

Az örökifjú archetípusa

Az Ikrek (Liz Greene)

A Mérleg (Liz Greene)

A Mérleg-típus

A Vízöntő (Liz Greene)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!