A kvinkunx és a yod („Isten ujja”)

Az egymástól 150°-ra levő bolygókat összekötő fényszögeket , az ún. kvinkunxokat ún. gyenge aspektusoknak tartja az asztrológia. A gyakorlatban hatásuk cseppet sem elbagatellizálható: gyakran állnak kapcsolatban egészségi problémákkal, csak komoly energiabefektetés árán fenntartható egyensúllyal. Az őket tartalmazó Yod (Isten-ujja) – alakzatokat az asztrológiai hagyomány a komoly áldozatok révén zajló tanulási, alkotói folyamatok formációinak tekinti. Igen produktívak, de nagyon nehéz változtatásokat igényelnek. Rendkívüli kihívást jelent felnőni az általuk támasztott követelményekhez

A kvinkunxok által összekötött két planéta ugyanis legtöbbször olyan jegyekben áll, melyek természete már nem is különbözhetne jobban egymástól: más elemekhez, minőségekhez, nemekhez tartoznak. Érthető módon önkifejezésmódjuk is teljesen karakteridegen.
Ennél a kombinációnál még a szintén sok kihívást tartogató kvadrátok (90°) szembenállások (oppozíciók, 180°) is könnyebben kezelhetők, hiszen azok rendszerint hasonló minőségű (kardinális, fix vagy változó) jegyeket kötnek össze.

A kvinkunx jelezte – kapcsolódásokat azonban valamiféle kínos feszültség, felemásság hatja át. Az angol szakkifejezés, az “inconjunct” találóan jellemzi a tényleges találkozási pontok hiányából fakadó problémákat. Az együttműködés tehát nagy adag alkalmazkodást igényel – már amennyiben létrejön egyáltalán. Ha azonban nem forgácsolódik szét, nem szivárog el az energia, a fényszög természete hatalmas tanulási, fejlődési és áttörési lehetőségeket is tartogathat. 

A Yod (Isten ujja) fényszögek három égitest között jönnek létre, s két feszült, 150 fokos kvinkunxból ill. egy támogató, 60 fokos szextilből állnak. A Yodot alkotó planéták egy hegyes szögű háromszög alakzatban helyezkednek el. Bár a Yodokat többféle szinten is lehet értelmezni, abban valamennyi hiteles asztrológiai irányzat egyetért, hogy meglehetősen problémás formációk, hiszen két kvinkunxot tartalmaznak, melyek talán a legkellemetlenebb fényszögek, azaz kapcsolódások az asztrológiában .

A Yod háromszögének alapját a két, egymással 60 fokos szöget, szextilt bezáró bolygó képezi. Ez a “talapzat” mutatja a feszültségek feloldásának a lehetőségét, módját is.
Ez azonban korántsem magától értetődő, hanem nagyfokú koncentrációt igényel, melyek során szabadulnunk kell a külvilág elvárásaitól, tudatos, valóságos és jelentős erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy kiiktassuk mindazokat a zavaró tényezőket, amelyek eltérítenek magasabb céljainktól, leépítsük a szellemi utunkat, fejlődési folyamatainkat akadályozó kapcsolatunkat. A fényszögek instabilitása miatt az eredmények tartósítása folyamatos munkálkodást, éberséget tesz szükségessé. A szextillel összekötött bolygók jelzik azokat az életterületeket, melyekre irányítanunk kell ezeket az energiákat, a háromszög csúcsában álló bolygó pedig a fókuszálás, energiagyűjtés mikéntjéhez ad kiindulópontot egyszersmind azt a folyamatosan jelen lévő zavaró tényezőt , veszélyforrást – nem ritkán életünket fenyegető helyzetet – jelképezi, ami adott esetben folyamatos fejlődésre, erőfeszítésre sarkall. Valószínűleg ennek a sajátosságnak tulajdonítható másik népszerű elnevezése: az „Isten ujja”

Ezért a Yodokat az asztrológiai hagyomány a komoly áldozatok révén zajló tanulási, alkotói folyamatok formációinak tekinti. Igen produktívak, de nagyon nehéz változtatásokat igényelnek. Rendkívüli kihívást jelent felnőni az általuk támasztott követelményekhez
A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!