A föld elem és a szellemi utak

Regeneráció, stabilitás – feltételes módban

Ha sárba esel, ne mondd, hogy bárcsak a Tádzs Mahal padlójáról kelnék fel. Ehelyett, ha sárba estél, újra a sárba kell letenned a kezedet és a sárból felkelned. Sárba esve nem tudsz márványpadlóról felkelni.” (Svámi Véda Baharti: A hatha jóga filozófiája)

A föld elemet, legalábbis az európai kultúrkörben nem szokás kapcsolatba hozni a spiritualitással. Az anyaghoz kapcsolódó társítások, pl. a tehetetlenség, nehézkesség, lassúság, teher, fizikai munka sok mindennek nevezhetők, csak fennköltnek nem – és előítéleteink szerint semmi közük a szellemhez. A valóságban a kép sokkal árnyaltabb…

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A föld elem a tárgyi világot, az érzékelhető, megfogható valóságot, fizikai testünket, az anyag nyújtotta lehetőségeket és korlátokat jelképezi az asztrológiában. Átvitt értelemben mutatja a realitásérzéket, türelmet, kitartást, a lassú növekedésnek, tartós értékek létrehozásának kedvező feltételek megteremtését, a térben való tájékozódás képességét, gyakorlati, esetleg műszaki érzéket, azt az adottságot, melynek révén megkülönböztetjük, mi a megvalósítható és mi tartozik a fantázia birodalmába, ill. annak finom érzékelését, hogy a kívánatos változásokat csak elképzeltük vagy már saját magunk és mások számára is érzékelhető, tapasztalati valósággá formáltuk. Ennek fényében belátható, miért is olyan fontos későbbi, testi – lelki egészségünk szempontjából, hogy megfelelőképpen leföldeljük magunkat. A szellem és az anyag közötti összhang megteremtése egyébként minden hiteles szellemi út alapfeltétele.

Föld és szellem

A keleti kultúrákban sosem tettek éles különbséget anyag és szellem között. Épp ellenkezőleg, úgy tartották, hogy a szellemi megvalósítás szintje hétköznapi életünkben, anyagi szinten tükröződik a leginkább, illetve az anyag a szellemnek pusztán egy sűrűbb változata. (Ha belegondolunk a modern fizika sem állít mást: a finom atomi részecskék már inkább az energia semmint az anyag kategóriáiba tartoznak) A fentebbiekből következő felismerések annyira összhangban vannak mindazzal, amit a józan paraszti ész diktál, hogy a föld elem kinyilatkoztatásaként is felfoghatók.

Svámi Véda Bharati, a Himalájai Tradíció jelenlegi spirituális vezetője szerint például a szellemi úton is ugyanaz az alapszabály érvényesül, mint a hétköznapi életben, miszerint, a problémák megoldásához a probléma keletkezésének pontjából kell kiindulni:
„Ha sárba esel, ne mondd, hogy bárcsak a Tádzs Mahal padlójáról kelnék fel. Ehelyett, ha sárba estél, újra a sárba kell letenned a kezedet és a sárból felkelned. Sárba esve nem tudsz márványpadlóról felkelni.” (Svámi Véda Baharti: A hatha jóga filozófiája)

A kollektív pszichózis ellenszere

 

Ezt a Mahakála – képet 2008 őszén festettem, a Szűz Szaturnusz – Bak Jupiter közötti föld-trigon hatását felerősítendő. Mahakála ún.”haragvó” védelmező istenség az indotibeti mitológiában

A 2010 óta eltelt évek folyamán a lassú mozgású bolygók között (Plútó – Szaturnusz kvadrát 2009 -2011, Plútó – Uránusz kvadrát 2010 – 2017/2018 eleje, kardinális nagy kereszt 2014, Szaturnusz – Jupiter kvadrát 2015 – 2016, Szaturnusz – Neptun kvadrát 2015 – 2016, kardinális T kvadrát 2017) több olyan erőpróbáló fényszög is létrejött, amelyek nem csak a nagyvilágban, hanem személyes szinten is drámai eseményeket jeleztek: haláleseteket, nagy elválásokat vagy éppenséggel sorsdöntő találkozásokat, hivatás változást, költözést, hosszú utazásokat, pénzügyek kiszámíthatatlan hullámvasutazását, járványokat, természeti katasztrófákat. A következő évek formációi (2018 tavasz – 2026 az Uránusz áthaladása a Bika jegyén, 2019 Jupiter – Neptun kvadrát  ld. I rész, II rész, , 2020 Szaturnusz – Plútó együttállás, Jupiter – Plútó együttállás, 2020 -21 Jupiter – Szaturnusz együttállás a Vízöntőben és Uránusszal képezett kvadrátjuk, [ a Jupiter és a Szaturnusz együttállása tulajdonképpen már 2020 folyamán a Bakban elkezdődik, bár a Nagy Konjunkció csak 2020 december 21-én pontosul be a Vízöntő 0°39′-en] , stb.) más dinamikájú, de hasonlóképpen széles tömegeket érintő, elementáris hatású folyamatokat, nagy formátumú gazdasági -társadalmi átrendeződéseket jeleznek.

Fentebb felsorolt bolygóhatások nem csupán személyes tudattalanunk vizeit, hanem a kollektív tudattalant is felkorbácsolták – a cunami pedig a következő években sem csitul. A traumák és a bizonytalanság hatására képek és érzelmek valóságos áradata önti el tudatunkat. Az eufória, túlcsorduló optimizmus, parttalan együttérzés állapotait a valósággal való szembesülést követően a depresszió, kilátástalanság érzete válthatja fel, a kollektív rögeszmék, kivetítések, a valósággal már köszönőviszonyban sem levő ideológiák megnehezítik a tényleges problémákkal való szembesülést és érdemi kezelésüket. Így a kozmikus hullámverésben nem csupán álmaink, hanem akár egész személyiségünk is hajótörést szenvedhet.

Ezekben az időszakokban a föld elem energiáit segítségül híva nyerhetjük vissza stabilitásunkat. Ha a nagyvilágban zajló eseményeket nem is tudjuk befolyásolni, saját valóságérzékünk megszilárdítása, testi – lelki egyensúlyunk megőrzése a legnagyobb felfordulás közepette- a szó szoros értelmében is életmentő lehet. Az sem utolsó szempont, hogy lehetővé teszi integritásunk megőrzését akkor is, amikor elemi erővel tombol a kollektív pszichózis – hétköznapibban fogalmazva: szűkebb – tágabb környezetünkben az emberek többsége úgy viselkedik, mintha megőrült volna.

A munkálkodás elkezdéséhez a föld elemben haladó, lassú mozgású bolygók kitűnő lehetőségeket adnak. (Plútó a Bakban 2008 – 2024, Jupiter a Bikában 2011 június – 2012 június, Jupiter a Szűzben 2015 szeptember – 2016 szeptember, Jupiter a Bakban 2019 december – 2020 december, Szaturnusz a Bakban 2017 december – 2020 december). A földes (Aszcendens, több személyi bolygó a Bika, Szűz, Bak jegyekben) és a vizes típusoknak ( Aszcendens, több személyi bolygó a Rákban, Skorpióban, Halakban) általában könnyebb ráhangolódni ezekre az energiákra, mint a tüzes (Kos, Oroszlán, Nyilas) és a levegős (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) karaktereknek.

 

Az év azon szakaszaiban, amikor több bolygó is föld jegyekben halad és harmonikus fényszögek is létrejönnek köztük, az összhang könnyebben megteremthető. A teljesség igénye nélkül ilyen időszakok voltak : 2012 tavasza, amikor a Bika Jupiter mellé csatlakozott a Vénusz, a Merkúr és a Nap is és sorra trigont képeztek a Bak Plútóval és a Szűzben tartózkodó Marssal, 2016 tavasza, a Szűz Jupiter, Bak Plútó, Bikában haladó bolygók közötti nagy földtrigon, 2018 április – Bikában haladó bolygók (Vénusz, Nap) trigonja a Bak Marssal, Szaturnusszal, Plútóval, 2018 július Szűz Vénusz, Bak Szaturnusz, Bika Uránusz nagy földtrigonja. 2020 márciusa a hangsúlyos föld elem ellenére sokkal viharosabb: az év elején kitört, koratavaszra már pándémiává fejlődött koronavírus- járvány általános pánikot okoz, a még meglévő Szaturnusz – Plútó együttállás , és az alakuló Szaturnusz – Uránusz kvadrát éppen feje tetejére állítja jól ismert világunkat, egyik napról a másikra  milliókat lökve ki a komfortzónából. A Bak stellium ( Mars, Jupiter, Szaturnusz, Plútó) és a hónap végén velük trigont képező Bika Vénusz azonban még ilyenkor is ad lehetőségeket az egyensúly megőrzésére. ( Néhány további, hasznos tipp a járvány idején tanúsítható helyes hozzáállásról a Mandinerben és a HVG-ben, a teljesség igénye nélkül.)

Hétköznapi csodatételek

Jóllehet a Szaturnusz az anyagi, a látható, érzékelhető világ ura, a Plútó pedig az „anyagias” Bak jegyében áll, valójában egyikük sem zárkózik el a szellemi utaktól. Sőt… De, mint a Plútó Bakban haladásának évei alatt kapott, keservesen illúzió romboló leckéiről meggyőződhettünk, a 10 – 15 esztendeje még oly divatos személyiség fejlesztési módszerek, mentális technikák (Ld. Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás?) töredéke bizonyult életképesnek. 2018 -2020 folyamán, ahogy a Bakban haladó Szaturnusz a Plútóhoz közeledik, még keményebb valóságtesztek várhatók.

A szelekció próbáját azok állják ki, amelyek lehetővé teszik, hogy akár a legmostohább feltételek között is megőrizzük állóképességünket, hatékonyabbá váljunk, drága külsőségek helyett belső tartalékaink kiaknázását támogatják, a tudatállapot változása pedig fizikai szinten, az anyagi világban is lemérhető.

Természetesen szó sincs arról, hogy kanalakat kéne görbítenünk a tudatunk erejével. Az anyag sűrű részecskéire csak viszonylag kevesen képesek ily módon hatni, azoknak a többsége pedig, akik pedig mégis igen, jó okkal titkolják el képességeiket. Sokkal hétköznapibb csodatételekről van szó. Energiaállapotunkra, aznapi vagy általános megvalósítási szintünkre olyan apróságokból következtethetünk, hogy végre tudunk -e hajtani pl., és ha igen, mennyire hajlékonyan bizonyos jóga-ászanákat, harcművészeti formagyakorlatokat, a tai chi vagy indiai templomi tánc koreográfiáit. Ezeken az esetekben már annak a felismerése is kijózanító hatással bír, hogy mi az, amit valóban csinálunk, és mi az, amit addig hittünk róla. Más, évezredes módszerek révén is hathatunk az anyagon keresztül a szellemre : pl. alkatunkhoz illő táplálkozás, gyógynövények, masszázs, akupunktúra, akupresszúra, stb. ismerete.

Az elmúlt években oly népszerű spirituális gyorstalpalókon hirdetett kvantumugrások helyett azonban nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszú távú érési, fejlődési folyamatok is. Hiszen tartós és hiteles javulást csak ily módon lehet előidézni. A földies, Plútó Szaturnusz energiák kiaknázásának egyik legelőnyösebb módja az lenne, ha nem csak megismerkednénk ezekkel a módszerekkel, hanem egész további életünkben alkalmaznánk őket. A külső- belső valóság tárgyilagos érzékelése ily formán a magasabb szellemi síkokra való emelkedés kiindulópontjává válhat.

A sártól az alkímiai aranyig

 

Paracelsus (1493 -1541), középkori orvos, alkimista

Ebből a szempontból tehát az anyag, beleértve fizikai testünket is, ideális munkaeszköz. Hozzá kell tenni, hogy az európai alkimisták sem látták másként a középkorban. A közhiedelemmel ellentétben azonban a Nagy Mű megalkotása nem merült ki az aranycsinálók hóbortos kotyvasztásaiban (bár ilyen vadhajtások is voltak szép számban) hanem a materia primát, a személyiségben szunnyadó még kiaknázatlan lehetőségeket kellett a bölcsek aranyává nemesíteni, egy bonyolult tisztulási folyamatban. Ezért építették pl. a középkori alkimisták égetőkemencéit ember alakúvá. A megmunkálatlan ősanyagot hol egy értéktelen, bárhol megtalálható kődarab, hol pedig kimondottan gusztustalan hulladékok, egyes esetekben akár szemét is – jelképezte, ahogy fejlesztendő személyiségvonásaink sem túl rokonszenvesek a kezdeti stádiumban. A távol keleten ma is ilyen értelemben művelik az alkímiát: a jóga, a tai chi, a chi kung, a különböző harcművészetek az önnemesítés belső alkímiájának módszereiként ismeretesek.

Alkímia a konyhában

Testi szinten az alkímiai műveletek egészen banális dologgal, az étkezéssel is elkezdődhetnek, hiszen az emésztési folyamatok az alkímiai transzformációval is párhuzamba állíthatók. Korántsem mindegy hát, hogyan táplálkozunk, hiszen étrendünk befolyással van a bennünk zajló energetikai folyamatokra s ezeken keresztül tudatállapotunkra is.

A jóga irányzatok pl. azt tartják, hogy öt burok létezik az ember spirituális Önvalója körül, az első, a legkülső az annamaya, amely abból a táplálékból áll, amit elfogyasztunk. A második az étel finomabb esszenciája a pranamaya burok, amely  az életerőből épül fel, és csak ez után következnek az olyan finomabb energetikai rétegek, mint pl a manomaya, azaz a prána mentális esszenciája. Az Önvalóval való kapcsolatápolás meglehetősen elvont fogalom, ha azonban testi lelki állóképességünkön akarunk javítani, az étrendünk átalakítása és a hatha jóga testtartásainak gyakorlásával kézzel fogható változásokat érhetünk el viszonylag rövid idő alatt.

Az étrend összeállítása nem csupán az asztrológiai alkat függvénye. (Bővebben: Asztro – diéta tematikus oldala)

Ha le akarjuk földelni magunkat, mert úgy érezzük, túlságosan elrugaszkodtunk az anyagi világtól, a kimondottan föld típusú, zsírosabb, nehezebb ételek, pl. burgonya, hús, olajos magvak, sajtok, hajdina, köles fogyasztása ajánlott.
Ha azonban éppenséggel érzékenységünket kell növelni, hogy megkülönböztessük fontos benyomásainkat a haszontalanoktól, a húsmentes, könnyű, zöldség, gyümölcs és gabonafélékből összeállított étrendet részesítsük előnyben. Egy megfelelően végzett böjt kúra pedig a megszállottság – állapotokat is képes megszüntetni (nem véletlenül volt a gyászmunka része bizonyos, tradicionális kultúránkban,a világ minden táján).
Magától értetődő, hogy a tudat módosító szerek (alkohol, drog, nyugtatók), ajzószerek fogyasztása is kerülendő.
További hasznos tippek

Legkézenfekvőbb kertészkedés, földművelés révén ápolni a kapcsolatot a föld elemmel. A zen kertek építése meditációs gyakorlatként is nagyon értékes, a környezetvédelem iránt elkötelezett Plútó pedig kegyesen fogadja öko- bio gazdaságban, természetvédelmi területen vállalt önkéntes munkánkat is.

Még ha esetenként nehezünkre esik is, fontos, hogy ügyködésünk erős fizikai igénybevétellel járjon. E tekintetben a megterhelő fizikai munkák (pl.a föld elemmel szintén összhangban levő építkezés, mezőgazdaság) épp annyira alkalmasak, mint a sport.

Bizonyos meditációs technikák is sokat segítenek. Vizualizáció helyett inkább a “mindfulness”-jellegűeket részesítsük előnyben. A satipatthana, vipassana típusú gyakorlatok, pl. lélegeztvételünkre, testérzetekre összpontosított figyelem viszont értékes segítséget nyújt, hiszen oly módon erősíti testünkkel a kapcsolatot, hogy ezáltal intuitív központunkkal is meghittebb viszonyt alakíthatunk ki. Ugyanezért jók a köldökünk tájékán levő erőközpontra, a tantienre összpontosító meditációs gyakorlatok, a csi kung, taichi és más harcművészetek, ill. a hatha jóga. Utóbbi, megfelelő pszichológusi ellenőrzés mellett pl. a szkizofrénia bizonyos eseteiben is eredményes lehet.

A föld elem bevonásával fokozatosan úrrá lehetünk a belső káoszon. A vele analóg takarítás, rendrakás, barkácsolás, valamilyen kézműves tevékenység, a természetben tett hosszú séták révén pl. nem csupán a külső stabilitásunkat nyerhetjük vissza.

Művészi tevékenység. Rajzoljuk le belső képeinket (utóbbiak esetén már a víz és/vagy a tűz elem energiáit is bevonjuk) vagy adjunk nekik más kézzelfogható, kreatív formát (tudattalanunk tartalmait megjeleníthetjük agyagozás, szobrászkodás, esetleg versírás, zeneszerzés, tánc vagy bármilyen más alkotó tevékenység révén). Ezt követően fejtsük meg szimbolikus jelentésüket és járjunk utána, hogyan alkalmazhatnánk ezt hasznos, értékes formában mindennapjainkban.
 

Kapcsolódó:

 

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Asztro – diéta tematikus oldala, föld elem, Bika, Szűz, Bak

Növeljük állóképességünket öt lépésben

Hogy bírod a gyűrődést ?

Csak tudnám miért nem tudom abbahagyni az evést ?

Hogyan szoktam le a dohányzásról ?

A Plútó archetípusa

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Öt tipp, hogyan kezeld érzelmi hullámvasutazásaidat

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!