A föld elem és a földies típus

A víz elemhez hasonlóan passzív, negatív, azaz jin minőséget képviselő föld elem testünk, anyagi világunk, fizikai szükségleteink jelképe, fejlődési folyamataink táptalaja és kiindulópontja. Az ötletek az intuíció isteni szikráiként pattannak elő, de ahhoz hogy meg is valósítsuk őket, vagy érzelmileg kell fontosaknak lenniük vagy valami értelmes célt kell szolgálniuk. Konkrét, mások számára is érzékelhető formát azonban csak a föld elem révén ölthetnek. Az alkotó folyamatok időnként csakugyan annyira fáradságosak, mint a termőföld megművelése, legyen szó akár műalkotásokról akár üzleti projektekről.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

A földes típus

A földes típus képviselőinek – tehát akiknek képletében a Bika, Szűz. Bak jegy hangsúlyos -nincsenek látványos gesztusaik, talán kissé lassúak is, de annál megbízhatóbbak. Türelmesek, ösztönösen vonzódnak a természethez, gyerekekhez, állatokhoz. Kedvelik az érzéki örömöket, hűséges, kissé féltékeny de annál erotikusabb társak.

Fojtogató közelségben

Elemi igényük, hogy folyamatosan testközelben tudják partnerüket, közös térben legyenek akkor is, ha nem egymással foglalkoznak. Még mosolyszünet közben is rosszul viselik, ha a másik becsapja maga mögött az ajtót – ami egy levegős vagy tüzes karakterű társ esetén tragikus félreértésekhez vezethet. Utóbbiak ugyanis legszívesebben köddé válnának ha kitör az égiháború, de legalábbis futniuk kell egy kört, hogy kieresszék magukból a gőzt. Ennek láttán földes karakterű párjuk valóságos pánikba esik, akaszkodása pedig annyira fojtogatóvá válhat, hogy a másik még akkor is szakíthat, ha eredetileg meg se fordult ilyesmi a fejében, csupán ki szerette volna kissé szellőztetni magát. (Bővebben: Illik hozzám a párom?)

Születetett realisták

A földes típusok egyébként praktikus alkatok, két lábbal állnak a valóság talaján, fontos számukra, hogy ideáljaikat, eszméiket a gyakorlatban is megvalósulni lássák. Már gyerekként is meglepően érett hozzáállást tanúsítanak az anyagiakkal szemben, ösztönös üzleti érzékük van – talán már pénzt is keresnek, tanulmányait komolyan veszik, esetleg valamilyen művészi adottsággal is rendelkeznek, igyekvők, aprólékosak, megbízhatók, nagy a biztonság igényük, kedves, melegszívűek, ragaszkodók.

Felnőttként is következetesek, szorgalmasak, feladataikat lelkiismeretesen, aprólékosan végzik el. Nem szeretik előtérbe tolni magukat, inkább hagyják, hogy tetteik beszéljenek helyettük. Ha beletelik is némi időbe, céljaikat mindig elérik, terveiket megvalósítják, hiszen amit megragadtak, ahhoz egy buldog makacsságával ragaszkodnak.

A karnyújtásnyira levő, szerényebb, de biztosan kivitelezhető lehetőségek jobban vonzzák őket, mint a hosszú távú magas röptű, hangzatos projektek. Alaposak, megbízhatók, kompetensek és maguk körül is képesek ilyen légkört létrehozni. Érdeklődésük középpontjában az anyagi értékek, tulajdon, stabilitás, fizikai értelemben vett biztonság iránti törekvések állnak. Figyelmünk a megfogható, megvalósítható dolgokra irányul. Született realisták, remek időérzékkel, időzítési képességgel. A fizikai világban nem csupán átvitt értelemben találják meg a helyüket: remekül tájékozódnak olyan helyen is, amelyet csak térképről ismernek

Negatívumok

Diszharmonikus változatuk sótlan, munkamániás, kicsinyes, makacs, tompa, korlátolt, rugalmatlan, tehetetlen, lusta, fantáziátlan, materialista vagy fösvény lehet.

Erényeik szintén könnyen átcsaphatnak ellentétükbe. Mivel nagy gondot okoz számára az elengedés, álhatatosságuk görcsös ragaszkodássá torzulhat. Ilyenkor az állóháborúk megszállottjává válhatnak, akkor is kitartva a választott irány mellett, amikor már idejüket múlt célokhoz ragaszkodik. Óvatosságuk, stabilitásigényük oda vezethet, hogy mereven elzárkóznak az újtól, elővigyázatosságukban inkább kitartnak a meghitten ismerős rossz mellett, semhogy új irányokat keressenek.

Született realistákként előre látják azokat a gyakorlati buktatókat, melyeket a náluk idealistább jegyek nem és a tényekkel is képesek szembenézni Ha azonban elvetik a sulykot, vészmadárrá válhatnak, unalmas, humortalan, gépezetté, aki megvet minden szórakozást és elzárkózik az élet apró örömeitől.A földes karakterű nő melegszívű, gyakorlatias, talpraesett. Született gondoskodó: növények, gyerekek, házi kedvencek, ezért vagy azért gyámolításra szoruló barátok veszik körül. Nem bonyolítja túl a dolgokat, egyik elé egy tál levest tesz, másvalakit megfésül, lépésről-lépésre halad, feleségként ő az a bizonyos stabil háttér a befutott üzletemberek, közéleti személyiségek mögött.

Neki is jó érzéke van az anyagiakhoz – az anyáskodás helyett gyakran üzleti érzéke, szervezőkészsége kerül előtérbe. Önerőből, kemény munkával jó anyagi hátteret képes teremteni magának. Nem a lelkizés vagy az ideálok, inkább a tettek és a tények embere. Lojális, állhatatos, kitartó – fejlett felelősségtudattal. Bár szereti és meg is tudja teremteni az anyagi kényelmet, mostoha viszonyok között is megállja a helyét, sőt, mások is bizalommal építhetnek rá. Egyszersmind élvezni is képes az életet, főleg az anyagi javak, a test, az érzékek nyújtotta örömöket. Segítőkész, gondoskodó barátnő vagy munkaadó, praktikus támogatását leginkább valamilyen minőségi teljesítménnyel lehet kiérdemelni.

A földes karakterű férfi keze alatt, a görög mondabeli Midász királyhoz hasonlóan arannyá válik minden, amihez hozzáér. Akár született pénzügyi zseni is lehet, de legalábbis két lábbal áll a földön, ösztönös érzéke van a gazdálkodáshoz, megtartáshoz, megbízható, jövedelmező üzletek nyélbeütéséhez. Vállalkozó szellemű, képes felfedezni és kihasználni a jó alkalmakat, de a tüzes típusokkal ellentétben nem annyira a kockázat vállalás, mint inkább a szorgalom, megbízhatóság, hosszú távban gondolkozás, következetesség, teherbírás az erősségei.

Másoknak is képes hátteret, biztos támaszt nyújtani. Az általa teremtett stabil, otthonos környezet kedvez mindenfajta növekedésnek, prosperálásnak. Barátként, cégtulajdonosként megosztja javait másokkal, gyarapodásuk számára is kifizetődő. Hűséges, érzéki, de féltékeny partner. Diszharmonikus változata tunya, lassú, anyagias, fösvény, tisztességtelenül nyerészkedik, csak az érzéki élvezeteknek él.Kulcsszavak:

Talpraesettség: mindig megtalálja/ megalkotja magának a megfelelő eszközt, képes legyőzni az akadályokat, hosszú távban gondolkodik, szerény kezdetek után gyümölcsöző folytatás, jó kézügyesség, művészi érzék

Szavahihető: titoktartó, megbízható, képes másokban tartani a lelket, tartja magát a megállapodásokhoz

Gyakorlatiasság: talpraesett, jó informált az élet praktikus ügyeiről, sokoldalú, gyors reflexek, kézügyesség, forma érzék, a legváltozatosabb helyzeteket is jól kezeli

Megbízhatóság: képes megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek, elvárásoknak, felelősségteljes, lehet rá építeni, válsághelyzetben is megbízható, szilárd háttér

Állandóság: céltudatosan, következetesen halad, nem engedi, hogy hangulatai, magánélete befolyásolja teljesítményét, kiszámítható viselkedés, nyugodt, kiegyensúlyozott, bejáratott viselkedésminták, régi, rendszeresen űzött hobbik, tevékenységek, megrögzött szokások, kiegyensúlyozóan, stabilizálóan hat környezetére. 

A sorozat részei

A négy elem az asztrológiában

A tűz elem és a tüzes típus

A levegő elem és a levegős típus

A víz elem és a vizes típus

Díványban:  A föld jegyűek született realisták, 2010 augusztus

Képen: a föld elemhez társítható Érmék -lapok ( Tarot) udvari kártyái (Apród, Lovag, Királynő, Király)

Kapcsolódó:

Illik hozzám a párom ?

Növeljük állóképességünket !

A föld elem és a szellemi utak

A tűz elem és az agresszió

A levegő elem és az agresszió

A víz elem és az agresszió

A föld elem és az agresszió

Elemek tematikus oldala

Asztro -diéta tematikus oldala

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!