Újhold a Skorpióban – 2019

Az újhold 2019 október 28-án,  helyi idő szerint 4h 38′-kor születik meg, a Skorpió 4°24′-án. Mint már többször szó volt róla, a halállal, újjászületéssel, a lélek mélységeivel, a nagy üzletekkel és adósságokkal kapcsolatba hozható nyolcadik jegy a legintenzívebb a tizenkettő közül. Ez a hatás felerősíti az átalakulás már eddig is markánsan érzékelhető plútói energiáit. Ez azonban nem lesz zökkenőmentes és az eredeti szándékoktól gyökeresen különböző fordulatokat is vehet.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A hagyományok szerint a Hold nem érzi jól magát, esésben, fallban van a Skorpióban. Ez önmagában, ha  egyidejűleg más, segítő hatások is érvényesülnének, nem lenne akkora gond: gyakran találkozom nagyon jól működő Skorpió Holdakkal is. Csakhogy a jelenlegi újholdképletben a hátrányok halmozódnak, ezért a jegynek, és urainak, a Marsnak meg a Plútónak is a legkellemetlenebb tulajdonságai kerülhetnek előtérbe.

A Darkstar Astrology blog újhold -posztjának első bekezdése nagyon pontosan vázolja az egyik lényeges problémát: „A Skorpió első dekánjában a Hold esésben van és pontosan falljának a fokán (Skorpió 3°-áll) áll, amely elvileg igen balszerencséssé teszi. Ez a felfaló hold-anya, Káli istennő, a vagina dentata ( azaz a harapós női nemi szerv mítosza egészen az ősi görög mitológiáig vezethető vissza, de máig jelen van sok kultúra néphiedelmei között – ford megj ). A Hold rendkívül kiéhezett itt és szexuálisan is kielégítetlen lehet. Energiája vagy teljesen gátlástalanná és plútóivá válhat csillapíthatatlan éhségével, vagy pedig az ilyen hatásoktól retteg.

Akik megtanulják megértéssel kezelni a természet időnként kegyetlen halál -és újjászületés – ciklusait, kevésbé lesznek hajlamosak ‘ölj vagy téged ölnek meg’ üzemmódba kapcsolni, ugyanis mélyen hisznek a feltámadás erejében. A természet mindig arra törekszik, hogy korrigálja magát, még akkor is, ha ennek érdekében először egy véres, vetélős fázison kell keresztülmennie. Ez a szélsőségek dekanátusa, ezért úgy tűnik, mintha itt csak teljes siker vagy teljes kudarc lenne lehetséges.”Arról se feledkezzünk meg, hogy az újhold  a Via Combustán ( Elégetett Ösvény, Felperzselt Ösvény) születik meg, és most a jegy régi ura, a Mars is itt tartózkodik  – a Mérlegben ráadásul száműzetésben. Mint más bejegyzésekben már volt róla szó, a Via Combusta  a tropikus zodiákus Mérleg 15° – Skorpió 15° közötti szakasza. A régi idők asztrológusai baljós területnek tartották. Elekciós képletekben nehézségekre, problémákra figyelmeztet, a horariban ijesztő, instabil, kiszámíthatatlan, bizonytalan helyzetekre vonatkozik. A natális asztrológiában az e szakaszban elhelyezkedő bolygók, tengelyek szintén utalhatnak bonyodalmakra, de messzemenő következtetéseket ezúttal is kizárólag a teljes születési képlet kiértékeléséből lehet levonni.

A Via Combusta kétes hírnevét többféleképpen magyarázzák. Az egyik legnépszerűbb változat szerint ez annak köszönhető, hogy míg a két fővilágító esésben van itt (a Nap a Mérlegben, a Hold a Skorpióban), a két rossztevő nagyszerűen érzi magát. (A Szaturnusz erőben van a Mérlegben, a Marsnak pedig a Skorpió a régi otthona.) A Mérleg 15°- Skorpió 15° közötti 30 fokos szakaszon ráadásul sok kártékony állócsillag található. A hagyományok szerint a Via Combustának mindössze egyetlen biztonságos része van: a jótékony Spica (Mérleg 23°50′) és az Arcturus (Mérleg 24°14) pozíciói.
A fővilágítók ezenkívül az Uránusszal is oppozícióban vannak; a Nap épp aznap kerül vele egzakt szembenállásba ( 4°36 Skorpió – Bika) A Nap, a Hold és az Uránusz feszült fényszögei azt jelzik, hogy kicsúszhat az ellenőrzés a kezünkből, csak a bizonytalanság a biztos, eddigi koncepcióinkat a legmeglepőbb fordulatok írhatják felül.

Ez nem kéne szükségszerűen kellemetlen változásokat jelentsen, hiszen a kiszámíthatatlanság megnövelheti spontán reakciókészségünket, arra sarkallhat, hogy eredeti, újszerű, előítéletektől mentes megvilágításban szemléljük a dolgokat, az új nézőpontok pedig akár új utakat is megnyithatnak.

Csakhogy az Uránusz a Sheratannal (Bika 4°14), ezzel a Mars – Szaturnusz karakterű, rosszindulatú állócsillaggal képez együttállást. Vivian Robson magyarul is elérhető, Állócsillagok című könyvében így ír róla: „ a test sérüléseit okozza, gátlástalanságot, pusztulást, tüzet, háborút vagy földrengést hoz”. Ez a Kos szarván levő, erőszakos természetű, gyöngyházfehér csillag különösen impulzív és vakmerő cselekvés esetén válhat veszélyessé. Az Uránusznál az ilyen forgatókönyvek a szokásosnál valószínűbbek. (Jóllehet a hagyomány szerint a transzperszonális bolygók állócsillagokkal való konjunkcióit nem szokás figyelembe venni, mérvadó kortárs asztrológusok tapasztalatai azt mutatják, hogy jobb nem elsiklani fölöttük.)

Mint minden újholdnál, most is erős késztetést érzünk (és a külvilágban is belebotlunk „véletlenül” az ilyen lehetőségekbe), hogy új célokat tűzzünk magunk elé, tanulmányokba kezdjünk, konkrét és átvitt értelemben vállalkozzunk. Az Uránusz tovább fokozhatja e késztetések intenzitását. Bővebben: Nap – Uránusz fényszögek a horoszkópban, Erópróbáló Hold – Uránusz fényszögek

Újhold a Skorpióban, 2019 október 28 Bp, 04h38
Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Az időszak azonban több okból sem kedvező a túl nagy lélegzetű projektekhez. A Mérlegben száműzetésben levő Mars  (a Skorpió jegy régi ura) Szaturnusszal ( október 27-én vált egzakttá – bővebben itt és itt) és Plútóval (bepontosulás november 5 – bővebben itt) képezett kvadrátjai korlátozott kivitelezőerőre, alacsony energiaállapotra, különféle zavaró tényezőkre, váratlan és nem mindig szándékaink szerint való irányváltásokra, brutalitásra figyelmeztet. A nagyvilágban felelőtlenül, megfelelő „muníció” nélkül indított politikai manőverek, katonai akciók okozhatnak megalázó vereségeket. A blöffölés személyes szinten is visszaüthet. E bolygóhatások fokozott balesetveszélyt is jelezhetnek.

A Merkúr ráadásul hamarosan, október 31-én  a Skorpió 27°38′-án hátraarcot vág és csak november 21-én, jegy 11°35′ -on vált direkt stacionáriusba. Mint tudjuk, a Merkúr retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik, a tudatosság azonban sokat javíthat a forgatókönyveken. Ezt az utóbbi években, az egyidejűleg érvényesülő hatások miatt a szokásosnál is fontosabb szem előtt tartani.
Tehát, ha csak a körülmények rá nem kényszerítenek, ez végképp nem az az időszak, amikor új dolgokba kellene kezdeni, dinamikus, külső lépéseket tenni vagy komoly, hosszú távú döntéseket hozni. Akkor sem, ha a Jupiter – Neptun kvadrát (bővebben I. részII. rész) szinte egész évben rossz látási viszonyokat okozó fényszöge már felbomlott. A kiszámíthatatlanság és a tehetetlenség újholdképlet által jelzett sajátos keveréke a következő 28- nap forgatókönyveire is hatással van.

A külső haladás eröltetése helyett tehát most jobb ötlet belső világunkra figyelni. Megérzéseink, álmaink, fantáziáink ugyanis fontos üzeneteket tartogathatnak a távolabbi jövőre nézve is azt illetően, milyen irányban haladjunk, hogyan kezelhetünk megfelelőbben egy helyzetet, hogyan profitálhatunk egy kritikus időszakból.

Kapcsolódó

Októberi előrejelzés

A Skorpió  (Liz Greene)

A nem is olyan ördögi Skorpió 🙂

Az archetipális Mars (Linda Reid)

A Plútó archetípusa

Mars a Mérlegben

Mars – Szaturnusz kvadrát tranzitként (Robert Hand)

Mars – Szaturnusz kvadrát

Mars – Plútó kvadrát : válogasd meg a csatateret !

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!