Január 2018

Január első felében erőteljes bolygóhatások érvényesülnek. Ha nem is mindig a legkellemesebb módon, elegendő ösztönzést adnak, miközben a megfelelő adag realitásérzéket és üzemanyagot is rendelkezésre bocsátják ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az új évből. ( Amennyiben jól lőjük be az irányokat és megfelelő alapozómunkát végzünk, hosszabb időn keresztül is profitálhatunk belőlük.)

Ha citromot kaptál, csinálj belőle limonádét !

A január 1 – 16 közötti időszak arculatát formáló bolygókapcsolódások a Skorpió és a Bak jegyében jönnek létre. (Mars-Jupiter együttállás a Skorpióban, a Nap, a Vénusz és a Plútó együttállásai a Bakban, a két bolygócsoportosulás pedig 60°-os fényszögeket, szextilt képez egymással. Jóllehet a bepontosulások között van néhány nap eltérés, energiájuk összeadódik, így pedig hosszabb időtartamon keresztül érvényesül a hatás, mint egyébként. Erről még lesz szó a későbbiekben. Most elég annyit felidézni a korábbi bejegyzésekből, hogy jóllehet a szextileket kedvező fényszögként értékeli az asztrológia, ahhoz, hogy profitáljunk energiáikból, tudatos erőfeszítésekre van szükség. Arról is volt már szó, hogy a Bak és a Skorpió jegye a Szaturnusz és a Plútó uralma alatt áll, így azok, akik nem kezelik megfelelően ezeknek az őselveknek az energiáit, a január elei együttállásokban és szextilekben sem a lehetőségeket, hanem a problémák forrását látják majd.

Telihold a Rákban

Az év első teliholdja bp. idő szerint január 2-án, hajnali 3:24′ – kor telik ki, a Rák 11°37′-en. A teliholdképletben egy ún. „sárkány” alakzat érvényesül. Egy ilyen fényszög kombináció egy szembenállásból (Nap, Plútó, Vénusz oppozícióban a Holddal), egy nagy trigonból (Rák Hold, Halak Neptun, Skorpió Mars és Jupiter), valamint szextilekből ( jelen esetben a Nap, Vénusz, Hold szextiljei a Skorpió Marssal, Jupiterrel és a Halak Neptunnal ) áll. Nagyon leegyszerűsítve, az áramló és erőpróbáló bolygókapcsolatok együttes jelenléte nagy nyomásra, hatalmas feszültségre utal, egyszersmind adott a lehetőség is, hogy ezeket az energiákat magunk és mások számára is hasznos, értékes mederbe tereljük. Ez természetesen mindenkinél más módon és területen történik, a képletek egyéni sajátosságai szerint.

A teliholdképletben jelen lévő nagy víztrigon meglódítja a fantáziát, így hozzásegíthet ahhoz, hogy szinte plasztikusan lássuk magunk előtt, mit szeretnénk elérni. A Bakban levő bolygók (Nap, Vénusz, Szaturnusz, Plútó) azonban arra figyelmeztetnek, a képzelgés édeskevés: álmaink valóra váltásához erőfeszítésekre, gyakorlati érzékre is szükség van. Ahhoz, hogy végre elindulhassunk a kívánt irányokba, szakítani kell a régiekkel. Ilyenkor szokott kiderülni, hogy bármennyire elavultak is, bármennyire kártékonyak is bizonyos magatartásformák, kapcsolatok, elengedésük ugyanannyi félelemmel és fájdalommal tölt el, mint a bennük maradás. (Plútó – Hold szembenállás). Szerencsére most a Skorpióban haladó Mars, a Jupiter kedvező hátszelétől megtámogatva egészséges kockázat vállalási kedvet, lendületet ad, így otthagyva a jól ismert rosszat, el lehet indulni az ismeretlen jó felé.

Szintén január 2-án hagyja abba tavaly nyár óta tartó tolatását az Uránusz is és vált direkt stacionáriusba. A teliholdképletben a nagy víztrigon egyidejű jelenlétének köszönhetően ez kellemes meglepetéseket is jelezhet, de nemárt tisztában lenni azzal, hogy a kozmosz mókamesterének emberi mércével tekintve nagyon rossz viccei is lehetnek. Legjobban akkor használhatjuk ki az uránuszi energiákat, ha sort kerítünk azokra a változtatásokra, amelyeken retrográd szakaszának időszakában törtük a fejünket. A direkt stacionáriusba váltó Uránusz hatására erős késztetést érezhetünk, hogy az általa befolyásolt életterületeken és témákat illetően nagyobb mozgástérre, szabadságra, több rálátásra tegyünk szert, más szempontokból is megvizsgáljuk a dolgokat, új irányokba nyissunk. Mindez bátorságot, egészséges kockázatvállalási kedvet is követel.

Szintén január 2-án pontosul be a Nap és a Neptun szextil. E fényszög hatására az élet sokkal kellemesebb helynek tűnik, a fantázia megélénkül, de konkrét erőfeszítés nélkül az ihlet tovaszáll. Így azon kaphatjuk magunkat, hogy fájdalmasan sóvárgunk az ideális ….(tetszés szerint behelyettesíthető: párkapcsolat, munka, otthon, környezet, baráti kör, szellemi vezető) után, eközben azonban elfelejtjük végiggondolni, vajon mi mennyire vagyunk ideális partnerek, családtagok, barátok, munkaerők, szolgáltatók, tanítványok, stb. Azon sem árt eltöprengeni, hogy milyen konkrét lépéseket tettünk eddig, hogy nem kielégítő feltételeinket és társulásainkat igényeinknek megfelelőbbekre cseréljük, vagy ha nem kerítettünk rá sort, mi mindent tehetünk meg mostantól kezdve ? És ha nincsenek kész megoldások, receptek, hogyan terelhetnénk olyan mederbe kreatív energiáinkat, hogy mi magunk rukkoljunk elő velük ? Ezeknek a kérdéseknek másnap, amikor a Vénusz – Neptun szextil is bepontosul, szintén rengeteg aktualitásuk van, főleg, ha gyakorlati lépések is követik őket. Ellenkező esetben ugyanis az utószilveszteri ejtőzést rövidesen kellemetlen macskajaj követheti.
Január 6 , Mars – Jupiter együttállás : akkor most mindent bele!

Január 6– án két nagyon kedvező hatás is érvényesül. A Nyilas és a Kos 24°34′-en újra bepontosul a Merkúr és az Uránusz közötti trigon (legutóbb 2017 november 26-án került rá sor), villámcsapásszerű felismerések, új ötletek, inspiráló beszélgetések, váratlan találkozások formájában hozva megkönnyebbülést. Most mindkét bolygó előre halad, így a tavaly megfogalmazódott ötletek megvalósításának is eljött az ideje.

A Skorpió 17°55′-én egzakttá válik a Mars és a Jupiter együttállása is. Az önérvényesítés, vállalkozó szellem princípiumának találkozója a Nagy Szerencse bolygójával igen kedvező kombináció, ha arra használjuk fel, hogy hittel, kezdeményezőkészséggel, egészséges kockázatokat vállalva hozzákezdjünk céljaink megvalósításához. A Skorpió fix jegyében a szinte kimeríthetetlen plútói energiatartalékok mellett adott a kitartás, céltudatosság, összeszedettség is. Ez különösen jól jön, hiszen a most még csak hepehupás terepen az év későbbi időszakaiban torlaszok, zsákutcák, szakadékok is nehezíthetik a haladást, így korántsem mindegy, hogyan startolunk, hogyan van előkészítve a pálya számunkra ismerős része, mennyi üzemanyag és milyen túlélőkészletek állnak rendelkezésre.

Kevésbé jó, ha a hit fanatizmusba, a kockázatvállalás a sors kísértésébe csap át, egészséges kihívások helyett pedig felelőtlen, magunkra és/vagy másokra/életképes projektjeinkre veszélyes kalandokra pazaroljuk azt az energiát, aminek egész évben ki kellene tartani. Sajnálatos módon az ilyesmi egyaránt belefér a torzultan működő Skorpió, Jupiter és Mars karakterébe is – jelen esetben pedig a hatások összeadódhatnak. (Közben ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az Uránusz – Merkúr trigon szintén türelmetlenné tehet, így hiába vannak értékes sziporkák, az elnagyolt részletek, a túl nagy lendület, elhamarkodottság megbosszulhatják magukat.)

Sűrű, de eredményes napok: január 8, 9, 10, 11

Sűrűnek és eredményesnek ígérkezik január 8, 9, 10, 11 -is. Ezek a napok valamilyen értelemben fordulópontot jelenthetnek, alkalmasak arra, hogy eddigi tapasztalatainkat megszívlelve hatékony változtatásokat eszközöljünk. A bolygók és a jegyek természetéből adódóan ezek társulásainkat (nem csak párkapcsolat, hanem szakmai, üzleti, családi jellegűek is), pénzügyeinket, szakmai, hivatásbeli kérdéseket (a kettő nem ugyanaz), egzisztenciális témákat, erőnléttel, egészséggel, szerelemmel, szexualitással kapcsolatosakat érinthetnek. (Természetesen most is sok függ , kinek milyen életterületén nyilvánulnak meg ezek a hatások.) Akár régebb (pl. téli napforduló környékén, vagy még előbb) értek a változásra sarkalló impulzusok, akár mostanság, nem biztos, hogy kellemesek voltak. Maga a váltás sem az, és nem is történik meg egyik napról a másikra, de egész biztos, hogy a későbbiekben busásan megtérül. További jó hír, hogy érdemi erőfeszítések árán olyan, hosszabb távú megoldások eszközölhetők, ahol szívünk vágyai, érzelmi szükségleteink összeegyeztethetők a praktikum és a józan ész szempontjaival is.

Fennállhat persze a másik véglet is, a régi beidegződésekhez, toxikus kapcsolatokhoz, meg nem térülő projektekhez való megszállott ragaszkodásé is, az ilyenfajta hozzáállás azonban töréseket, nagyarányú veszteségeket vonz a közeljövőben.

Fentebbiek fényében a most kezdődő vagy lezáruló kapcsolatoknak, üzleti, szakmai, tanulmányi projekteknek, egészséggel, életmóddal kapcsolatos, önkéntes vagy a „sors” által kikényszerített irányváltásoknak is nagy jelentőségük van.

(Az alábbi hatások adódnak össze : 8-án a Nap és a Vénusz szextilt képez a Skorpió Jupiterrel, a Skorpió Mars pedig urával, a Plútóval. A Nap, a Vénusz és a Plútó hármas együttállása január 9-én pontosul be, a Bak 19°03-án, a Vénusz szextilt képez a Marssal, január 10 Mars – Nap szextil, január 10, a Merkúr kilép a retrográd árnyékból)

Hasznos, de macerás irányváltások

Január 11-én a Merkúr belép a Bakba, ahol a hónap utolsó napjáig időzik. A cserfes, rugalmas bolygó nem érzi magát valami jól ebben a hagyománytisztelő, strukturált jegyben. A besavanyodottság azonban elkerülhető, ha tudomásul vesszük, hogy a szilveszteri vidámságoknak egyelőre vége; itt az ideje előszedni határidőnaplónkat, végiggondolni, hogyan is juthatunk el A. pontból B.- be, aztán strukturált, megvalósító ütemtervet kidolgozni.

Január 13-án újra sor kerül a Merkúr és a Szaturnusz találkozójára (emlékeztetőül, az első tavaly november 28án, a második december 6-án jött létre a Nyilas utolsó fokain). Az akkori, nem biztos hogy mindenki számára szívderítő együttállások az elmúlt három év tapasztalatainak összegzésére, a kézenfekvő következtetések levonására, a szálak elvarrására szólítottak fel. A jelenlegi immár egyértelmű elköteleződést, döntéshozatalt sürget. A tárgyilagosság, realitásérzék, megvalósítható ütemterv, struktúrák, egészséges határok, szervezés hozzásegítenek akár a legnagyobb álmok megvalósításához is.

Ennek, meg a következő napnak más bolygóállásai az irányváltásokhoz nélkülözhetetlen leválásokat, töréseket, frusztrációkat is jelezhetnek. Január 13-án a Vénusz január 14-én a Nap és az Uránusz kvadrátja pontosul be. Mint a blog más bejegyzéseiben is szó volt róla, a Vénusz és az Uránusz erőpróbáló fényszögei anyagi, érzelmi veszteségeket jelezhetnek. Ez történhet szakítások, bevételforrás megszakadása, túlköltekezés formájában, de olyan egészséges módon is, mint leállás egy élvezeti szer fogyasztásával, kilépés egy toxikus kapcsolatból, értelmes célt szolgáló kiadás (azért a nagy beruházásokat halasszuk más napokra), stb. A Nap – Uránusz kvadrátja sem mindig kellemes meglepetéseket tartogat. A dolgok finoman szólva is változékonnyá válnak. Az Uránusz szabadságot akar minden áron, a Bakban a Nap biztonságra, kiszámíthatóságra és a status quo fenntartására törekszik -így bizonyos helyzetek, kapcsolatok váratlanul megszakadhatnak. Minden feszültség és bosszúság, váratlan véletlensorozat ellenére, amit az ilyen fényszögek tartogathatnak, érdemes odafigyelni ezeknek a napoknak a történéseire, ugyanis jelzéseket adhatnak arról, hogy milyen témákkal és milyen életterületeken akad feladat a következő hónapok során.

Újhold a Bakban: még több citrom – még több limonádé !

Fentebbiek fényében elmondható, hogy a január 17-i újhold ( bp. idő 03:17, Bak 26°54) komoly, felelősségteljes döntéseket sejtet. Az új utakon való elindulás sok áldozatot követelt, a konkrét és átvitt értelemben vett műtétek sebei még mindig fájnak, a múltban való vájkálás, sebek nyalogatása helyett azonban a meglévő lehetőségek kibontakoztatására kell törekedni. Citrom bőven van, csak győzzük belőle csinálni a limonádét ! Cukor helyett inkább mézzel édesítsük, legyünk találékonyak, kreatívak, és ha mi (őszinte) élvezettel kortyoljuk, idővel mások is akarnak majd vásárolni belőle. Idővel egyre többen lesznek.

Az újholdképletben erőteljesen érződik a Jupiter és a Plútó január 16-án egzakttá vált szextiljének hatása. Ennek a jelentős fényszögnek az energiáiból majdnem egész év folyamán erőt meríthetünk, ha a nem feledkezünk meg arról, hogy a Skorpióban a Jupiter a Plútó uralma alatt áll, míg amaz fölött a Bakban a Szaturnusz rendelkezik. Mint többször szó volt róla, a Plútó nem osztogatja olyan magától értetődő nagyvonalúsággal a javait, mint a Jupiter. A hozzá társítható analógiák (megújulás válságokon keresztül, saját erőforrások feltárása nagy nyomás alatt, újjászületés a halálon át) mellett a Bak jegyében olyan szaturnuszi követelményeket is támaszt mint a kitartás, mértékletesség, lemondás, óvatosság, önfegyelem, realitásérzék, kézzelfogható eredmények. Mivel most ura, a Szaturnusz is otthonában, a Bakban halad, ezek a szempontok még nyomatékosabban érvényesülnek.

Lazulni csak óvatosan

Január 18-án a Vénusz a Vízöntőbe lép, ahol február 10-ig időzik. A puritán és komoly követelményeket támasztó Bak után ez némi felüdülést jelenthet: az elmúlt időszak komorabb érzelmi tapasztalatait követően talán mi is könnyedebbekké, kísérletezőbb kedvűekké válhatunk, nagyobb függetlenségre törekszünk társulásainkban. Ez tökéletesen rendben is van, amennyiben a könnyedség nem csap át súlytalanságba, társulásainkkal, anyagi-és szellemi, érzelmi értékeinkkel kapcsolatos felelőtlenségbe.

Január 20 – tól a Vízöntőbe lépő Nap hoz friss áramlatokat. A több szabadságra, játékosságra, kötetlenségre való igény remélhetőleg nem a felelősség alóli kibújás, minden fajta szabály, struktúra felrúgása, megvalósíthatatlan fantazmagóriák kergetése, impulzív döntések formájában nyilvánul meg.Túlzásokba esve…

Január utolsó hetében vegyes hatások érvényesülnek, amikor is nem könnyű tartani az előző hetek fegyelmezett, produktív tempóját.

A Merkúr január 25-én egzakt együttállást képez a Plútóval. A kozmikus hírvivő és az alvilág ura találkozásakor ugyanis meglévő ismereteink új részletekkel gazdagodhatnak, korábban rejtett információk kerülhetnek a felszínre.

A Merkúr és a Plútó találkozásai esetenként akár „detektív tranzitnak” is nevezhetők, ugyanis ezekben az időszakok ideálisak lehetnek arra, hogy a dolgok mélyére ássunk, választ keresve valamely kérdésre, bizonyos problémák megoldása után kutatva. A Merkúr- Plútó tranzitoknak egyszersmind van valami rögeszmés, megszállott jellegük is, gyakran állnak kapcsolatban propagandával, késhegyig menő vitákat jelezhetnek, sodorhatnak olyan embereket utunkba, akik megpróbálják ránk kényszeríteni véleményüket (Persze, nekünk is lehetnek ilyen törekvéseink). Valamelyest tompít a dolgok élén a Merkúr és a Jupiter 25-én bepontosuló szextilje, amely lehetővé teszi, hogy ne csupán hatékonyan, hanem humorral (ennek az önirónia is része) és valódi javítási szándékkal képviseljük álláspontunkat. 28-án azonban, amikor a Merkúr és az Uránusz kvadrát egzakttá válik, újra nehéz kontroll alatt tartani a kommunikációt. (Ezek a hatások ezúttal is összeadódnak és színezik át január utolsó napjait.) A Merkúr és a Plútó, Uránusz erőpróbáló kapcsolatai balesetveszélyesek is.

A szaturnuszi-plútói követelmények, fegyelem, kézzelfogható, minőségi eredmények produkálása elleni lázadás még szembetűnőbbé válik január 26 után, amikor a Mars a Nyilasba lép. Amikor az életerő, tettvágy bolygója a dáridózó kentaur jegyében vándorol, egy látszólag szabadabb időszak kezdődik. Csakhogy ez könnyen szabadosságba válthat át, a Neptun egyidejűleg érvényesülő befolyása pedig gondoskodhat arról, hogy a nagy lendület nagy túlzásokba hajszoljon, az energia pótcselekvésekben, tévutakon fecsérlődjön el. A mulasztások, prioritás-tévesztések egyre jobban észrevétetik majd magukat március 18-tól, amikor a Mars megkezdi hosszas utazását a Bakban.

Január 31-én telihold és teljes holdfogyatkozás lesz a Vízöntő 11°-án. Mint már többször szó volt róla, az eklipszek a tradicionális asztrológiában inkább kártékony, semmint jótékony hatásúnak tekinthetők, bármit hordanak is össze róluk a new ages irányzatok. Ez önmagában is jelentős befolyást gyakorol februárra, így biztos ami biztos: fontos terveinket január első felében indítsuk el és/vagy alapozzuk meg. Ebben a hónapban különösen aktuális a szólás, mely szerint amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra !
 

Kapcsolódó:

Telihold a Rákban

Újhold a Bakban

Mars a Skorpióban

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Szaturnusz a Bakban

Mélységeink kincsei: Jupiter – Neptun trigon

Hajszálrepedések, törésvonalak: Jupiter – Szaturnusz félvadrát

A Plútó archetípusa

Most feladták a leckét ! (téli napforduló, Nap – Szaturnusz együttállás)

Irányváltások – év végi értékelő után (Vénusz – Szaturnusz a Bakban)

 

 

Kép forr: Könyvmolyok oldala

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!