Nyilas Mars a radixban

Asztrológiai fogalmakban gondolkozva a Mars ad energiát ahhoz, hogy hozzákezdjünk valamihez, küzdjünk céljainkért, folyamatos erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy felülkerekedjünk az akadályokon és megoldjuk problémáinkat. A Nyilasban a Mars a Jupiter uralma alatt áll, így annak pozitívumai és árnyoldalai egyaránt jellemzők rá.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Nyilas Marsú egyének lelkesen, impulzívan fejezik ki akaratukat és vágyaikat. Ha csak a képlet más sajátosságai nem utalnak az ellenkezőjére, egyenes, őszinte, jóindulatú, segítőkész alkatok. Spontaneitás, ösztönösség, nagyvonalúság, életöröm, kalandvágy, nyitottság jellemzi őket. A típus harmonikus változatai igen lelkes, magukkal ragadó személyiségek, de a korlátozását nagyon nehezen viselik el. Az igazságtalanság rendkívül dühíti őket, készek jó ügyekért harcba szállni.

E jegypozícióban a Marsot főleg ideáljaik, hiedelmeik, ideológiáik motiválják. Akkor teljesít a legjobban, ha fizikai, szellemi és spirituális értelemben egyaránt szabadságot élvez. A Nyilas Marsú egyéneknek nagyon határozott vallásos, filozófiai és morális meggyőződéseik vannak, vonzódnak a filozófiával, politikával, vallással, világnézettel, utazásokkal kapcsolatos témákhoz és előszeretettel terjesztik is nézeteiket. Folyamatosan az igazságot keresik, felfedezéseiket örömmel osztják meg másokkal. E tulajdonságai jó esetben lelkes, karizmatikus tanárrá, szónokká, előadóvá teszi őket, akik érdemi tudást adnak át hallgatóinak, látókörüket is szélesítve. Hitük, bizakodásuk, lendületük kiváló motivátorokká teheti őket.

Kevésbé szerencsés esetben optimizmustól és érzelmektől áthatott, lendületes érvelésük tele van logikai hézaggal. Ilyenkor olyasmik mellett is kiállhatnak teljes mellszélességgel, amit nem gondoltak végig teljesen, a tényeken alapuló ismereteket pedig hit és ideológia pótolja. Ha a fanatizmus elvette józan ítélőképességüket, személyes sértésnek veszik, ha nem értesz velük egyet, és dühödten neked támadnak. Közülük kerülnek ki a hittérítők, a vallásos vagy politikai meggyőződésük miatt ölni is hajlandó fanatikusok, demagógok. A féktelenség, túlzások, mértéktelenség más értelemben is jellemzők lehetnek (pl. szórakozás, evés, ivás, szexualitás).

Ez az a pozíció, amelyben leginkább kiütközik a Nyilas kalandvágyó és nyughatatlan természete. A képlet tulajdonosa valószínűleg fizikailag is aktív alkat, nyughatatlan, nehezére esik sokáig egy helyben maradni. Lelki egyensúlya megőrzéséhez rendszeres, intenzív mozgásra van szüksége. Erre valószínűleg ő maga is ráérez; ha nem sportol rendszeresen, kiadós sétákkal, túrázással, utazásokkal javít energiaállapotán.

A tüzes jegyek közül a Nyilas karaktereknek van a legszélesebb látókörük, de ők a legszétszórtabbak is. Nehézségeik támadnak fegyelmet, türelmet, az apró, praktikus részletekre kiterjedő figyelmet követelő dolgokkal is. Túlságosan sok mindenbe kezdenek bele egyszerre, így hajlamosak lehetnek a szétforgácsolódásra. Rendszerint több projekten dolgoznak párhuzamosan, de ez még korántsem jelenti, hogy be is fejezik őket. Irigylésre méltó lendülettel és lelkesedéssel fognak új dolgokba. Gyakran azonban éppenséggel látomásaik és nyitottságuk miatt nem érnek a végükre: túl sok mindent akarnak egyszerre és túl könnyen dobják félre őket, ha valami újdonság bukkan fel a láthatáron. (Ez, ha csak a képlet egésze nem mutat mást, szívügyeikre is igaz.)

A Nyilas Marsú emberek általában vidámak, jó a humorérzékük, szeretik a mókát, társasági életet. Színes egyéniségek, akik baráti körükben hangadónak számítanak. A barátságos vitákat is kedvelik, bár olykor túl messzire mennek. Tulajdonképpen imádnak vitatkozni, különösen, ha azt hiszik (és elég gyakran hiszik), hogy rajtuk kívül mindenki más téved. Ha a véleményütköztetés szócsatává fajul, sajátos metamorfózison mennek keresztül. Jóllehet addig a lehető leglazább embereknek tűntek, akik rajonganak a jó viccekért, kellemes társaságért, most bozóttűz módjára kapnak lángra és minden kigyullad a környezetükben.

Dühödten esnek neki annak, aki ellent mer mondani nekik vagy kritizálja őket. Nagyon őszintén, szókimondón, gyakran a durvaságig menően mondják a magukét, és nem tágítanak, amíg meg nem mondták. (Diszharmonikus Nyilas Mars veszekedőssé, arrogánssá, önkényessé tehet, a jegy vakmerősége, figyelmetlensége miatt pedig balesetre is hajlamosíthat. Az ilyen pozícióval rendelkezőkkel pl. a szó fizikai értelmében is megtörténhet, hogy miközben tekintetük a távolban kalandozik, megbotlanak egy orruk előtt levő kavicsban és elesnek.)

Ha azonban lecsillapodnak, folytatódhat a móka. Érettebb változataik maguk hagyják ott önszántukból a csatateret, amikor érzik, kezd eldurvulni a vita (természetesen ezt nem visszakozás, hanem lesújtó erkölcsi ítélet formájában adják elő) és futnak egy kört, hogy kieresszék a gőzt.
 

Kapcsolódó:

Tüzes jegyek: az éltető konfliktus

A Mars általános jelentéstartalma

Az archetipális Mars (Linda Reid)

A Jupiter általános jelentéstartalma

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter és Mr Hyde (Dawn Bodrogi)

A Nyilas ( Liz Greene)

 
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!