A Jupiter és Mr Hyde

Társuralkodók I. rész

„A Jupiter hatására annyira elvakíthat bennünket látomásunk, hogy elveszítjük látásunkat. Ezért nyílegyenesen, nagy lendülettel haladunk és bele is esünk az orrunk előtt levő csapdákba. Ez folyamatosan megtörténik.” Dawn Bodrogi 2011-ben írt cikke mindig aktuális. Különösen olyan időszakokban*, amikor a populáris ezotéria ködevő képviselői irreális elvárásokat gerjesztenek egy-egy fantasztikusnak tűnő, a gyakorlatban annál több buktatót tartogató Jupiter-tranzittal szemben. Azoknak sem árt végiggondolni az itt írtakat, akik kizárólag  asztrológiai recepttárakból és/vagy gyorstalpalókból  merítik “tudásukat”. A szerző meglátásai talán segíthetnek abban, hogy vágyfantáziák helyett a tényekkel nagyobb összhangban értelmezzék a saját  és a mások képleteiben  érvényesülő Jupiter-hatásokat.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az egyik alapvető dolog, amelyet megtanulunk – helyesebben mondva, kritikátlanul benyeljük – amikor asztrológiával kezdünk foglalkozni, hogy a Jupiter jótékony bolygó. Az asztrológiai szakácskönyvek szerint az a ház, ahova a Jupiter képletedben található, a legszerencsésebb életterületed. A Jupiter a kalandok és a jó közérzet bolygója. Ő a jó fiú, a boldog, terjeszkedő Nyilas uralkodója. Őt akarjuk párkapcsolatainkban. Meghív egy italra, aztán kölcsön adja a pulcsiját és elszórakoztat a világ körüli utazásai során összeszedett történeteivel. Hatására szabadnak, határtalannak, egyszersmind valami nagyobb dolog, egy nagy terv részeinek érezzük magunkat. Társaságában többnek érzed magad mint általában. Úgy érzed, össze vagy kapcsolva egy szélesebb ösvénnyel, hétköznapi léted magasabb értelmet nyer. Annyira boldognak, annyira biztonságban érzed magad mellette, hogy kissé ellazulsz, belső őrszemeidet szundikálni küldöd. Pedig nagyon kéne figyelned, drága olvasóm, mert ez a teremtmény egyáltalán nem olyan, mint amilyennek látszik. Egyes gyilkosok először elbűvölik áldozataikat…
Na, jó, talán túlzok. Egy kicsit…

De a Jupiter nem olyan, mint amilyennek tűnik. Ne higgyetek ennek az alaknak. Van valami kissé gyanús körülötte.

Amikor a Jupiterre gondolok, folyamatosan Janus jut eszembe, és az idő kapui [Janus szaturnuszi szimbólum is, az enciklopedikus műveltségű Dawn Bodrogi természetesen tisztában van az ilyen alapvető dolgokkal. Azzal is, hogy a Jupiter és a Szaturnusz szimbólumai egymás tükörképei – ahogy egyébként is ellentétes, és egymást kiegészítő őselvek. – ford megj] De ne vágjunk ennyire a dolgok elejébe.

A Jupiter és a Szaturnusz jele tulajdonképpen egymás fordított tükörképe

( E témákról bővebben többek között: Stephen Arroyo: the Astrological Key to Progress , Prosperity and Potential , c könyvében olvashatsz.) **

Feltételezem, hogy most jó néhányotok lufiját kipukkasztom. De a Jupiter sok szempontból éppen a kidurrant lufikról szól. Ami a jegyek társuralkodóit illeti, a ma asztrológiát tanulók nagy része abban a tévhitben él, hogy azoknak a vén fószereknek az asztrolábiumjaikkal túl sok jelük volt és nem volt bennük elég bolygó. Így egyeseknek kétféle szerepkört kellett ellátniuk, míg fel nem fedezték a megfelelő uralkodókat. Hát ez nem egészen így van. A régi uralmi helyzetek logikusabbak és több a jogosultságuk, mint legtöbben hinnétek.

A Jupitert a mitológiában az istenek királyaként ábrázolják. Ő Zeusz római megfelelője. Ő folyamatosan terjeszkedik, mentes az elvárásoktól, határtalan, nem kell betartania a szabályokat. Egy Jupiterrel együtt álló bolygót általában úgy írnak le, hogy jó tulajdonságai és árnyoldalai is felnagyítódnak, és hajlamos túlzásokba esni. Túl fog nőni keretein. Na, de összehasonlítva azzal a sok gubanccal, amely a transzcendens bolygókhoz vagy a korlátozó Szaturnusszal való alkalmazkodás jár, mi lehet ezzel a gond ? Valamilyen szempontból valamennyien folyamatosan ki szeretnénk rúgni a hámból. Egy Jupiterrel együtt álló Merkúr túl sokat beszél, egy Jupiterrel együtt álló Hold folyamatosan dőzsöl, egy Jupiterrel együtt álló Mars… hogy is fogalmazzak – egy kicsit túl lelkes…De mi rossz van ebben ?

Hát, ha valóban ezen a szinten marad, tényleg nincs benne semmi rossz. A túltengő energia és lelkesedés a Jupiter ártatlan oldalát képviseli. Legtöbben közülünk nem tulajdonít túl nagy szerepet a Jupiternek (hacsak egy szinasztriában nem esik valami jó helyre, mert akkor aztán nem bírunk magunkkal, mielőbb hallani akarjuk a jó híreket). Pedig kellene. Ugyanis egy sor, Jupiterhez kapcsolódó problémát a horoszkóp számos más komponenséhez társítanak, ő pedig, a Jupiterre jellemző módon simán megússza. De a Jupiter egyszersmind a Halak jegynek is társura, és ott egy teljesen más oldaláról mutatkozik be.
Több olyan válást is láttam, ahol a Jupiter kapcsolatba került a descendenssel, progressziós descendenssel, sokszor voltam tanúja munkahelyek/egzisztenciák elvesztésének, amikor a Jupiter áthaladt az MC-n, és gyakran láttam olyasmit is, hogy emberek elvesztették családjukat, otthonukat egy Jupiter- IC együttállás alkalmából. És amikor a Jupiter együtt áll az aszcendenssel, persze, történhetnek jó dolgok, a szabadság új dimenzióit is felfedezhetjük – csakhogy e szabadság gyakran nagy áldozathozatallal vagy az identitás elvesztésével jár. Az anyagi jutalmak bolygója a Szaturnusz, és nem a Jupiter. „Soha nincs ingyen ebéd” – tartja a régi mondás…nagyon-nagyon szaturnikus szólásmondás. És akkor is mondogatni kellene, amikor a Jupiter gondtalan varázsával színre lép. Vagy, Shakespeare Lear királya, amely nagyszerű tanítás lehet a Jupiter sötét oldaláról: „A semmiből nem lesz semmi.” És újra meg újra szembetalálom magam olyan helyzetekkel, amelyek borotvaélen táncoltak, de kézben lehetett tartani őket, mielőtt felbukkant volna a Jupiter. Ő ugyanis eloldozza a láncokat, felszabadít a gátlások és a korlátok alól. De néha kellenek ezek a gátlások és korlátok.

Mindez egy nagyon egyszerű asztrológiai igazságra vezethető vissza, amelyről hajlamosak vagyunk időnként megfeledkezni: a Jupiter nem mindig a jó dolgokról szól. Ismerjük be: hányszor de hányszor vártuk, hogy egy Jupiter tranzit valami jót és újat hoz életünkbe, hogy aztán annál nagyobbat csalódjunk vagy egyenesen a padlóra kerüljünk tőle? A halak mindkét irányba úsznak, és megvan a síkos oldaluk is. A Jupiter kettős természete olyasmi, amiről a Neptun sikeresen elterelte a figyelmet. A Halaknak az a fajta értelmezése, amelyben a jegy a fény és sötétség ellentéteinek tükrében jelenik meg, teljesen elveszett a feloldódást, zűrzavart, isteni elégedetlenséget jelképező Neptun uralma alatt. De a Halak ugyanúgy szólhat a szélsőségekről is, a mennyekbe vagy a pokolba vezető utakról, és a Jupiternek nagyon nagy szerepe van az ilyen jellegű döntések meghozatalában.
Most arról a helyzetről beszélek, amikor rendszeresen használod a jegyek társuralkodóit is. Progressziók értékelésénél létfontosságúak, tranzitok esetén pedig olyan fontos részleteket tartalmazhatnak, amelyek gyakran elkerülik a figyelmet. A külső bolygók egyszersmind transzperszonális bolygók, és nem érthetjük meg oly módon őket, nem kapcsolódhatunk hozzájuk oly módon, ahogy tesszük a belső bolygókkal. A belső bolygók látnak el azokkal az eszközökkel, melyek ahhoz szükségesek, hogy megbirkózzunk hétköznapi életünkkel. A Szaturnusz persze gyötrelem, de azért elboldogulunk vele, mert a valóságos, mindennapi dolgokról szól és reagál arra, ha meghozzuk a neki járó áldozatokat. De próbálj csak beszélni a Neptunnal vagy a Plútóval – és megtudod, mire gondolok. Ha eléggé szerencsés vagy, megúszod annyival, hogy süketen és/vagy kábultan továbbsétálhatsz. A másodlagos, az ún. „régi” uralkodók azonban, jegyükön keresztül közvetlen hozzáférést adnak a külső bolygók nem evilági energiáihoz. Így, a valóságos, hétköznapi szinten ott a Vízöntő nevében működő Szaturnusz, a Skorpió nevében működő Mars és a Halak nevében működő Jupiter. Figyeljetek oda, hogy ez nagyon más, mint az oktáv – téma, amiről az előző hetekben tárgyaltunk [a cikk egy tanfolyam része, és az előző részekben az oktávokról volt szó- ford megj]. Az oktávoknak ugyanis az a szerepük, hogy magasabb szintre emeljék a hozzájuk társítható belső bolygók energiáit. A másodlagos uralkodók arról szólnak, hogy a jegyeknek van egy másik, földhözragadtabb horoszkópbeli értelmezése is.

Észre fogod venni, hogy ha egy képlet értelmezésénél nem veszed figyelembe a külső bolygókat [ahogy ez az ókorban – középkorban, ill. felfedezésükig történt – ford. megj] a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz a három, a Naptól legtávolabbra található planéta. Ők jelképezik az ego és az anyagi lét határait (Szaturnusz), és mindazt, amely az anyagi létet eredményezi és megteremti a vágyon (Mars) és a látomásokon (Jupiter) keresztül. Add össze ezt a kettőt a Szaturnusz mérnöki vénájával és máris van valamid ! Ezek arról szólnak, mit és hogyan teremtünk vágyainkból- azaz életünk konkrét eredményeiről. És az Állatövnek a teljes utolsó része ezeknek az uralkodóknak a hatása alá tartozik: Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak. Nem véletlenül. Ezek a bolygóenergiák képezik az emberi lét alapjait. A társuralkodók tehát pontosabb fogódzókat adhatnak azt illetően, hogy mi a teendőnk egy tranzittal vagy progresszióval, miközben a külső bolygó energiái meghatározzák a témát.

A Jupiterre visszatérve. Két asztrológiai „feladata” nem önkényesen, egymástól elszigetelve érvényesül, hanem egymással összefüggésben. A Neptun felfedezése előtt a Jupiter volt az a határokat -feszegető létet jelképező bolygó, a legnagyobb kereső. A Jupiter jelképezte azt a módot is, ahogyan túlságosan messzire megyünk, ahogy a józan ész partjain túlra, az ismeretlenbe hajózunk. Ha azt hiszed, hogy a boldog és önfeledt Nyilas meg az álmodozó Halak nincsenek kapcsolatban egymással, gondold újra át. Mindkettő változó jegy, ők a nagy, változó történet két utolsó állomása, amely megmagyarázza, hogyan válik az információ tudássá, a tudás bölcsességgé, a bölcsesség egyetemes elvvé. Az Ikrek és a Szűz által jelképezett két előző állomás a Merkúr uralma alá tartozik. A bölcsesség és az egyetemes igazság a második két állomás és mindkettő a Jupiterhez tartozik. Most már elkezdheted értékelni, mi módon jelképezi lényegében a Neptun „megfogható” arcát.
A Halak jelmezbe öltözött Jupiter az elengedés királya. Ezt megelőzően beengedtünk valamit az életünkbe, valaminek ki kellett kristályosodnia, valaminek helyet kellett csinálni. Erre jó a Jupiter, hiszen tisztában van vele, hogy ha valaminek nem csinálunk helyet, káosz lesz. Ha új munkára van szükséged, de semmit sem tettél érte, kívánságod oly módon teljesülhet amikor a Jupiter áthalad X -es vagy 12-es házadon, hogy leépítenek. Na, most muszáj lesz új munkát találnod, te kis mázlista. A vizes, kaotikus, feloldó neptuni elem nincs mindig jelen, de ugyanúgy képes elvégezni a munkát. Ha egy olyan kapcsolathoz ragaszkodsz, amelyet pusztán biztonság utáni vágyadtól sarkallva alakítottál ki, a Jupiter továbblépésre való igénye felülkerekedik majd biztonsági igényeiden. A Jupiter egyszersmind a „jól vigyázz, mit kívánsz” – típusú dolgok ura. Légy nagyon óvatos, ha nem vagy kész meghozni a megfelelő áldozatokat. Egy vízió, egy álom és a valóság között hatalmas szakadék tátong.

A Jupiter kiemelkedő szerepet játszik a nagy törvényhozók és a nagy törvényszegők születési képletében. A Jupiter arra sarkallja az egyént, hogy feláldozza egoját a magasabb rendű jó érdekében és egyetemes törvényeket kövessen. A Jupiter Halak – oldala a személyes érdekektől mentes együtt érző bölcsesség formájában is megnyilatkozhat. Legjobb esetben, a Halak képviselőjeként a Jupiter hordozza azt a magasabb rendű, intuitív tudást, amely mindenre hatással van, amivel kapcsolatba kerül. A Jupiter a merkúri elv magasabb szintű kifejeződéseként képes összekötni bennünket más tartományokból származó tudással, és képes meghaladni a logika határait, hogy értelmet teremtsen ott, ahol eddig csak disszonancia volt és egymásnak ellentmondó információk. Ebben az értelemben a Jupiter felülemelkedik a határokon – és így a „Minden” természetes képviselőjévé válik. [ E témákról bővebben, többek között: Stephen Arroyo: the Astrological Key to Progress , Prosperity and Potential , Charles Carter: Some Principles of horoscopic Delineation ]
Ez a „Minden” akkor kever bajba bennünket, amikor az ego nem áll félre az útból (nagyon Halak – koncepció). Ekkor aztán mindent akarunk, mohókká válunk, nem tudjuk, hol kell megállni. Hatalmasabbakká válunk, mint a törvény. Étvágyunk emberfölötti méreteket ölt és teljesen hatalmába kerít bennünket. Itt megint csak arról van szó, hogy – jó vagy rossz értelemben – a Jupiter mindent felnagyít, amivel kapcsolatba kerül. És jóllehet a Nyilas híres arról, hogy bolhából is képes elefántot csinálni, a korlátok feloldása a Halak feladata marad.

A Jupiter hatására annyira elvakíthat bennünket látomásunk, hogy elveszítjük látásunkat. Ezért nyílegyenesen, nagy lendülettel haladunk és bele is esünk az orrunk előtt levő csapdákba. Ez folyamatosan megtörténik. A Jupiter legnagyobb gyarlósága, hogy sokkal hajlamosabb ráfixálódni a lehetőségekre, semmint szembenézni a valósággal. Ezt a tulajdonságot általában hajlamosak vagyunk kizárólag a Neptunnak tulajdonítani, de valójában a Jupiter tartományába tartozik. Abba a tartományba, ahol minden örökké fiatal és mindig minden lehetséges. Teljes életek mehetnek rá ezekre a tartományokra, és ha egyszer kiderül az igazság, rengeteg fájdalom és szenvedés származhat belőlük. Kérdezzétek csak meg Willy Lomant [ Arthur Miller: Az ügynök halála című drámájának a főszereplője ]

Szerencsére a Jupiterrel van választási lehetőségünk. Ha egy nehéz Halak – születési képlettel rendelkezel és a Neptun újra meg újra bolondját járatja veled, gyakran éppen a Jupiter az, aki vigyázni fogja lépteidet. Ő ugyanis tudja, mikor érkezett válaszutakhoz. A Jupiternek van ítélőkészsége. A Neptunnak nincs. Így a Jupiter képes lehet választ adni a Halakba eső/a jegy által uralt házakra jellemző káoszra és zűrzavarra. 

A szerzőről:

Dawn Bodrogi az egyik legigényesebb, magyar származású, az Egyesült Államokban praktizáló asztrológus volt. 2017 december 1-jén hunyt el. Írásainak egy része The Inner Wheel  című honlapján érhető el. A tradicionális asztrológia beható ismerete mellett Dawn otthonosan mozgott a jungiánus pszichológia, hermetizmus, mitológia, antropológia területén is. Praxisát 1984-ben kezdte el és súlyos betegségei ellenére haláláig folytatta. Élete utolsó szakaszában írt munkái különösen mélyek.
Megjegyzés:

 Dawn Bodrogi 2011-ben írt cikke mindig aktuális. Különösen olyan időszakokban, amikor a populáris ezotéria ködevő képviselői irreális elvárásokat gerjesztenek egy-egy fantasztikusnak tűnő, a gyakorlatban annál több buktatót tartogató Jupiter-tranzittal szemben. Azoknak sem árt végiggondolni az itt írtakat, akik kizárólag  asztrológiai recepttárakból  és/vagy gyorstalpalókból  merítik “tudásukat”.  A szerző meglátásai talán segíthetnek abban, hogy vágyfantáziák helyett a tényekkel nagyobb összhangban értelmezzék a saját  és a mások képleteiben  érvényesülő Jupiter-hatásokat.

Az egyik  tipikusan ilyen időszak a  2018 november 7 – 2019 december 2 közötti Nyilas Jupiter tranzit volt. A Jupiter Nyilasba lépését általános eufória kísérte, és rengeteg badarság jelent meg a tranzit kapcsán, még viszonylag jó nevű asztrológusok tollából is. Úgy gondoltam, hogy a józanabb hangvételű írások sem ártanak – főleg ha ezek nemzetközi hírű profiktól származnak, ezért lefordítottam.

“Ugyanis, amikor az otthonában tartózkodó Nagy Jótevő kvadrátot képez a szintén otthonában tartózkodó Neptunnal, bőven lenne ok óvatosságra. A Halak jegy régebb szintén a Jupiter uralma alatt állt -és mai napig is társura. 2019 folyamán, a jegy két urának erőpróbáló fényszöge miatt nagy esély van arra, hogy nem mindig a legelőnyösebb jupiteri tulajdonságok érvényesülnek. Ezzel a bolygókapcsolattal két, korábbi bejegyzés már részletesen foglalkozott: Jupiter – Neptun kvadrát 2019 – I, Jupiter – Neptun kvadrát 2019 – II.” – írtam 2018 őszén. Mint azóta kiderült, nem teljesen alaptalanul voltam “ünneprontó”. Az akkori Nyilas Jupiter tranzitnak voltak nagyon pozitív hozadékai is, amelyeket főleg akkor lehetett kihasználni, ha az illető tudatában volt a lehetséges buktatóknak is. De rengeteg rossz befektetés, nem megfelelő helyre, célra fordított összeg is velejárója volt ennek az időszaknak. Ez mint más bejegyzésekben -pl már a 2018 novemberi előrejelzésben  is  – felhívtam rá a figyelmet, 2020-ban nagyon-nagyon visszaütött.

A 2020 – 2021-es Vízöntő Jupiter tranzit,  annak emblematikus állomásával, a  2020 december 21-i Nagy Konjunkcióval, a másik tipikusan ilyen esemény.(2021-ben, a 2019-es tranzittal ellentétben nincs Jupiter – Neptun fényszög, leszámítva a január elei Jupiter – Neptun félkvadrátot. Viszont a Jupiter – Uránusz kapcsolat – ld itt és itt -ugyanennyi, csak más fajta veszélyes lila ködöt gerjeszt…. 2021 május – július között  pedig, amikor a Jupiter bekukkant otthonába, a Halakba, az egyidejűleg érvényesülő többi hatás miatt megint csak inkább a Mr Hyde-tulajdonságai kerülnek előtérbe).

Arról, hogy miféle szép, új világra is számíthatunk,  már sokszor volt és még lesz is szó a blogon. Hogy-hogy nem, egyelőre úgy tűnik, a körvonalazódó, és a már meglévő, egyre erősödő trendek ezeket igazolják. A Vízöntőkor paradicsomi állapotai tehát jó eséllyel még váratnak magukra egy darabig…:-) A kollektív elhülyülés folyamata viszont minden eddiginél nagyobb sebességre kapcsolt, a tempó pedig folyamatosan gyorsul. Némi vigasz, hogy ebben a tudatállapotban a pokol is mennyországnak tűnik 🙂
** Egyes kommentelők kedvéért (akiknek nem ingük, kérem ne vegyék magukra) szükségesnek tartom az alábbiakra felhívni a figyelmet. Ha állítólag asztrológiával foglalkozol, és Arroyonak a teljes munkásságát, valamint a könyveiben idézett közismert asztrológusokat, pl. Charles O. Cartert nem ismered, nagyon komoly hiányosságaid vannak. Ha ezt az alaptankönyvet sem olvastad például, ahelyett, hogy hülyeségeket kezednél kommentelni a poszt alatt, kattints a linkre, vedd meg nagyon gyorsan, böngészd át és csak azután fejtsd ki a véleményed. (Ha eddig még nem tetted, nagy jót teszel magaddal, ha az ott idézett szerzők munkáival is mielőbb megismerkedsz. Az egyik legnagyobb klasszikusnak számító Charles E. O. Carter munkái szintén kötelező tananyagnak minősülnek). Ha nyelvtudásod hiánya akadályoz az érdemi tájékozódásban, inkább azt pótold sürgősen, semmint irreleváns hozzászólások pötyögésére pazarolnád az időd. Az ilyen típusú kommentek ugyanis, mint nyomatékosan felhívtam már rá a figyelmet, az én oldalamon törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek – ford. megj ]Kapcsolódó:

A Jupiter általános jelentéstartalma

A Jupiter, a Nyilas és a kilences ház

Jupiter – Neptun kvadrát 2019 – I.rész

Jupiter – Neptun kvadrát 2019 – II rész

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Jupiter és Neptun – Stephen Arroyo

A Jupiter és a Neptun – Liz Greene

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!