Jupiter és Merkúr | Stephen Arroyo

“Többféleképpen kezdhetünk hozzá a változó jegyek és uralkodóik tanulmányozásához, de folytassuk a Jupiter és a Merkúr közötti különbségek feltárásával.” Részlet Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) c könyvéből

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Többféleképpen kezdhetünk hozzá a változó jegyek és uralkodóik tanulmányozásához, de folytassuk a Jupiter és a Merkúr közötti különbségek feltárásával.Charles Carter így fogalmazza meg tömören ezt az ellentétet A horoszkóp felvázolásának néhány alapelve (Some Principles of Horoscopic Delineation ) című könyvében.

A Jupiter egy konstruktív és progresszív Merkúr. Az utóbbit az érdekli, ahogy a dolgok vannak; vizsgálódik, nem spekulál és nem tervez előre. Úgy tűnik, hogy a Jupiter a felfedező és a kísérletező típusa, mindig készen áll arra, hogy távolabbi horizontokra vesse pillantását, legyenek ezek mentális vagy fizikai természetűek. Mindigis a növekedés bolygójaként ismerték. Ez nem csupán abban az értelemben vett növekedés, hogy valaminek a mérete nagyobb lesz, hanem egyszersmind a friss kombinációkba és variációkba való folyamatos átalakulást is jelenti. Az egész természet példája a Jupiteri eme aspektusának. Az evolúció ugyanis tipikusan jupiteri megnyilvánulás és egyike a legfontosabbaknak. Az emberi lényekben a Jupiter az, amely kibontakoztatja lehetőségeinket és lehetővé teszi, hogy a szunnyadó potenciálok teljes mértékben kifejeződjenek. És valóban, ha az élet célja az önkifejezés, akkor a Jupiter, amely a Nap után a legnagyobb égitest a naprendszerben, e cél jelképe, míg az előző három bolygó (Merkúr, Vénusz, Mars) e cél előfeltételeiként szolgáló őselveket jelképezi.”Paul Wright a merkúri és a jupiteri gondolkodásmód közötti kontrasztra mutatott rá egyik előadásában. Természetesen, a legjobb esetben a Jupiter lehet az inspirált értelem, de mint Wright felhívta rá a figyelmet, a Jupiter gyakrabban ésszerűtlen.

A Jupiter elvből vitatkozik, véleményei meggyőződésből vagy hitből fakadnak és ellenállnak az érveknek. A jupiteri igazság abszolút és feltétel nélküli és nem képezheti vita tárgyát. Az értelem, abban a kontextusban, hogy logikai szempontból indokolt, ésszerű, és így nyitott más nézőpontokra is, merkúri vonás.”

Legkedvezőbb megnyilvánulási formájában a Jupiter széles látókörű, sokféle nézőpontot tolerál; a jupiteri alkatok nagyon gyakran a vita kedvéért szeretnek vitatkozni, de, mint Wright fentebb rámutatott, a könnyen meggyőzhető Merkúrral ellentétben, a Jupiterre nehezen tudnak befolyást gyakorolni más emberek és az általuk képviselt eszmék. Hasonlóképpen, egy születési képlet értelmezésekor önmaga marad és nem könnyen befolyásolják más tényezők, míg a Merkúr mindig könnyen befolyásolható, és átszínezi annak a bolygónak a hatása, amellyel kapcsolatba kerül.

A Neptun felfedezése előtt a Jupitert tekintették a Halak egyetlen uralkodójának. Így, abban az időben mind a négy változó (vagyis „mentális”) jegy a Merkúr és a Jupiter uralma alá tartozott. Rövidesen feltárjuk, hogyan illik be napjainkban a Neptun ebbe a mentális keresztbe; de figyelemreméltó, hogy a Jupiter uralma alatt álló Nyilas és Halak jegyek szemben állnak a Merkúr által uralt Ikrek és Szűz jegyekkel. A közöttük levő ellentétek egyik kifejeződési módja, hogy újra Cartert idézzem: „A Jupiter sokkal szélesebb vásznat használ megnyilvánulásaihoz, mint a Merkúr.” Így folytatja:

Az Ikrek látásmódja normális, a Szűzé mikroszkopikus, a távoli horizontokat pásztázó Jupiteré pedig teleszkopikus. A Merkúr a helyi térképet tanulmányozza; rendszerint a vasutak, metrók és a buszok útvonalainak a szakértője. De a Jupiter a kontinensek atlaszait és térképeit kéri.

Pontosan ugyanezek a minőségek jelennek meg az intellektuális életben. A Jupiter az általános elveket és az univerzális eszméket keresi, míg a Merkúr a kritikus, a kommentátor, a lábjegyzetek szerzője.” (Értekezések)Dane Rudhyar, a modern asztrológia atyjainak egyike, további betekintést ad a Merkúr és Jupiter közötti különbségekbe. A pszichológiai komplexusok tanulmányozása asztrológiai szempontból ( An Astrological Study of Psychological Complexes  ) című, úttörő könyvében így ír:

A Jupiter az egészség és a józanság, a belső integráció és a sikeres élet szimbóluma. Teljessé teszi az életet és ellensúlyozza az ego, és annak eszköze, az analitikus elme (Merkúr) túlságosan individualista és szeparatív törekvéseit.”

Rudhyar eljut odáig, hogy rámutasson arra, amire az asztrológiai szakirodalomban és konferenciákon ritkán hívják fel a figyelmet: nevezetesen, hogy a testi – lelki egészség megőrzése, a kommunikáció és a társas kapcsolatok gördülékenysége érdekében a Merkúrnak és a Jupiternek egyensúlyban kell lennie. A Merkúr túlsúlya azt eredményezi, hogy az elmét töménytelen mennyiségű olyan adattal és részlettel dolgoztatják túl, amelyeknek lényegében nincs értelmük vagy rendszerük, csak túlterhelik az idegrendszert és a tudatot adatokkal, közhelyekkel, végtelen számú, egymással összefüggésben nem álló „ténnyel.” Az ilyen típusú személy azt a benyomást kelti, mint aki mindent tud, de semmit nem ért. Ez a kiegyensúlyozatlanság idegrendszeri zavarokban, a súlygyarapodás nehézségeiben is megnyilvánulhat. A szülöttnek már apróságok is felboríthatják mentális vagy érzelmi egyensúlyát, nehezen lövi be személyes fejlődési irányait. Másfelől, egy túlhangsúlyozott Jupiter fennkölt eszmékkel túlzsúfolt elmét, szenvedélyes buzgósággal dédelgetett hiedelmeket jelezhet – melyek alátámasztásához azonban csekély tudás áll rendelkezésre. A gondolkodásmód szűkében van a praktikus tényeknek és a konkrét részleteknek. Jellemző lehet a hízásra -és a súlytöbblet megtartására való hajlam, így elvész a rugalmasság és a dinamikus energia.

Az Önmagunk felfedezésének asztrológiája (The Astrology of Self Discovery  ) című, innovatív könyvében Tracy Marks különféle Ikrek/Nyilas témát azonosít be. Ezeket mi is felhasználhatjuk a Merkúr/Jupiter összehasonlítás teljesebbé tételéhez.

Merkúr                                                            Jupiter

tudás                         vs                             megértés

logika                        vs                             intuíció

konkrét                    vs                             absztrakt

eszközök                 vs                            célok

sokféleség             vs                            egység

a jelen                       vs                            a jövő

itt és most              vs                            majd valamikor, a távolban

Ugyanebben a könyvében felsorol néhány, a merkúri és a jupiteri elv integrálását valamint az Ikrek és a Nyilas jegy kiegyensúlyozását leíró kulcsszót is

Ikrek                                                            Nyilas

praktikus bölcsesség                      jelentőségteljes sokféleség

a kiterjesztett jelen                          a bölcsesség terjesztése

inspirált értelem                                tervszerű interakciók

 

 

Részlet Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) c könyvéből
Megjegyzés

A fordítás a november 27-i Merkúr – Jupiter együttállás apropójából készült. A fejezetet olvasva érthetőbbé válik az a Merkúr-Jupiter együttállásokra jellemző jelenség, amikor is az emberek a komfortzónájukhoz való ragaszkodásukhoz gyártják az ideológiát. (Ezt egy Nyilas karakterű ügyvéd ismerősöm fogalmazta meg ilyen frappánsan, és azokban az időszakokban, amikor hangsúlyossá válik e jegy – a mostani is ilyen -, ez a tendencia is igen markánsan érhető tetten 🙂 Az egyidejűleg érvényesülő hatásokat a blog többi bejegyzése tárgyalja: Novemberi előrejelzés, Zűrzavaros időszakban vagyunk, Nap – Jupiter együttállás 2018 )

 

Kapcsolódó

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas jelentéstartalma

A Jupiter és Mr Hyde

Jupiter – általános tudnivalók

A retrográd Merkúr – általános tudnivalók

Merkúr – Jupiter fényszögek | Charles E. O. Carter

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!