Jupiter – Neptun kvadrát – 2019, II. rész

 

Az első részben már beszéltünk a Nyilas Jupiter és a Halak Neptun kvadrátjából fakadó problémákról. Most a lehetséges pozitívumokra szeretném ráirányítani a figyelmet. (Empowered Destiny)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

 Mielőtt azonban így tennék, fontos megemlítenem, hogy ez a kvadrát nem csak úgy, elszigetelten működik a légüres térben. A Bak Szaturnusz és a Neptun közötti szextilnek köszönhetően egy erős, jótékony hatás is érvényesül, amely megtart a valóság talaján. Ez hatalmas pozitívum, ugyanis a Jupiter és a Neptun egyaránt utál földhözragadt lenni. De a derék, öreg, megbízható Szaturnusz gondosan felügyeli a dolgokat a Bakból, és gondoskodik arról, hogy a valóság talaján maradjunk. Azt is kikényszeríti, hogy a Neptun – Jupiter kvadrát hőzöngős időszakaiban egyben tartsuk a dolgokat. 

Mielőtt megvilágosodnál, vágj fát és hordd a vizet. Miután megvilágosodtál, vágj fát és hordd a vizet’ – így szól a régi zen bölcsesség. E hatások idején különösen aktuális mondás, hiszen míg a Jupiter és a Neptun igen spirituális energiák, a Szaturnusznak rengeteg köze van a munkához.

Annak érdekében tehát, hogy e kvadrát idején a valóság talaján tudjunk maradni, neki kell gyürkőznünk és egy pillanatra sem szabad felhagynunk evilági tevékenységeinkkel, hiszen ezek fognak bennünket leföldelni akkor, amikor egyébként elszállnánk. Továbbá, bármely – e kvadrát időszakában megtapasztalt spirituális élmény magasabb rendű célja az, hogy a világosság pillanataiban szerzett meglátásainkat a valóság talaján igyekezzünk kamatoztatni. A látomások és fantáziák akkor működnek a leghatékonyabban, ha alázatosan kiderítjük: hogyan lehetne őket a gyakorlatban alkalmazni. És szó sincs arról, hogy felelősségeink egyszerűen eltűnnének attól, hogy életfilozófiánk, spiritualitásunk- vagy akár a teljes világegyetem megváltozott. A munka állandó tényezője ennek az egyenletnek. Az összes többi változó.

Ahhoz, hogy tágabb összefüggésekben is megértsük, hogyan színezi át egy harmadik bolygó befolyása a Neptun – Jupiter kvadrátét, nézzük most a pozitívumokat:

1.Ha nagy csodára van szükséged – imádkozz. Semmi sem képes annyira aktiválni egy Neptun – Jupiter fényszög jótékony, isteni megnyilvánulási módját, mint az ima! Eközben azonban a Szaturnusz – elvnek is le kell rónod tiszteletedet, mégpedig oly módon, hogy elvégzed a munkát. Bizonyítsd be az Univerzumnak, hogy képes vagy valamilyen kézzelfogható értéket felajánlani, hajlandó vagy elindulni, hogy félúton szembejöjjön a neptuni csoda.

2.Ez a kvadrát képes lehet olyan távolságokba röpíteni, amelyekről eddig nem is álmodoztunk. Ez megtörténhet a szó szoros értelmében is, nagy utazások formájában, vagy szimbolikusan, spirituális utazások révén. De ahhoz, hogy ezek jól sikerüljenek, szaturnuszi tervre van szükséged. Ahelyett, hogy csak úgy fejest ugranál a dolgokba és reménykednél, hogy majd minden a lehető legjobban alakul, e kvadrát idején legyen egy tapasztalt és tiszteletre méltó idegenvezetőd. Légy felkészült, légy tisztában azzal, mire kell odafigyelned ! A lélek utazásaira visszatérve: attól tartok, sok ayahuasca -elvonulás lesz e kvadrát idején. Én azonban, a magam részéről nagyon ellene vagyok a belső utazás és az anyagok elegyítésének, mert hallucinogén – turistának lenni olyan könnyű út, amely egyszersmind tévút is. ( A szerző nincs egyedül ezzel a meglátással. Mint Mircea Eliade, a világhírű vallástörténész rámutatott Sámánizmus című tanulmányában, jóllehet a látomáskeresés gyakran hallucinogének „segítségével” zajlott, a magasabb szintű, autentikus sámánista praxis aszkézis, a testi- lelki állóképességet egyaránt próbára tevő feladatok végrehajtása révén érte el a módosult tudatállapotot. A mostanság divatos, pszichoaktív szerek használatával egybekötött urbánsámánizmus ezzel köszönőviszonyban nincs. Bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás? – ford megj.) A témánál maradva: láttatok már részeket a Bekasztlizva külföldön című sorozatból? Mit szóltok ahhoz a részhez, amikor a gyanútlan turistákat drogfutárokként használták, és lecsukták őket? Jó móka, nemde? Arról már nem is beszélve, hogy Bak Szaturnusznál a józanság alapkövetelmény, hiszen kizárólag ebben az esetben remélhető, hogy a módosult tudatállapotok neptuni hajszolása ellenőrizhető keretek között marad.

3.Ha alapítványi támogatásra vagy ösztöndíjra van szükséged, e kvadrát idején lehetőségeid adódhatnak megpályázásukra, feltéve, ha kész vagy értékelhető szellemi erőfeszítéseket tenni és lerónod tartozásodat a Szaturnusz irányába is. Tedd le tehát a fenekedet, hogy jó jegyeket kapj, és keresd a lehetőségeket, hogy teljesítményeddel felhívd magadra a felsőoktatási intézmény vezetőinek figyelmét. A Szaturnusz nélkül ugyanis ez a kvadrát kidurranthatja a lufiidat és óriási csalódásokat hozhat. Ha hiányosak az alapok, hiába sóvárogsz magasabb tudományos fokozatra. Ne lógj, és ne táplálj illúziókat egyetemi tanulmányaid e szakaszát illetően.

4.Ez a kvadrát nagy lendületet ad az intuíciónak és profetikus élményekben sincs hiány. A valós élmények és az önámítás különválasztása azonban nem könnyű. Ezekben az esetekben is kulcsfontosságú az önmagunkkal szembeni őszinteség: mindenfajta ESP – élmény, jóslat-kérés esetén vegyük górcső alá projekcióinkat, vizsgáljuk meg: belső tapasztalásainkat vajon nem csupán túlzott reményeink vagy félelmeink táplálják. Ily módon könnyebb lesz megkülönböztetni a valóságot a képzelgéstől. A tévedés, önbecsapás lehetőségének elfogadása révén kevésbé leszünk hajlamosak, hogy ezt-azt csak úgy bemagyarázzunk magunkat. És ha nem vagy biztos a dologban, helyezkedj kiváró álláspontra. Ily módon idővel elég tapasztalatra teszel szert, hogy kiderítsd: intuíciód hangja szólalt meg, és az igazat mondta, vagy pedig egód ferdítette el a tényeket.

5.E kvadrát hatása megnöveli spirituális igényeinket: arra sóvárgunk, hogy kapcsolatba lépjünk valamely, nálunk magasabb rendű elvvel, és szükségünk van arra, hogy elhiggyük : az istenségnek semmi más célja nincs, mint a mi boldogulásunk előmozdítása. (És hogy ez minden esetben így van!) Ez a fényszög fogékonyabbá tehet az Isten/ az Istennő/az Univerzum titokzatos tevékenysége iránt, és megerősítheti kötelékünket a lélek láthatatlan világával, ahol az Istenség, szellem-segítőink vagy őrangyalaink munkálkodnak a kulisszák mögött. Egyszersmind azonban kételyeket ébreszthet szellemi utunk irányában, és/vagy hamis gurukba/ prófétákba vethetjük hitünket. Ez a kvadrát gyakran elhomályosítja a józan ítélőképességet, így nagyon nehéz tetten érni magunkat, amikor épp olyan narratívákat mesélünk be magunknak, amelyek éppenséggel elhomályosítják a magasabb spirituális igazságokat. E kvadrát növelheti a hiszékenységre, szuggerálhatóságra való hajlamot is, így a Szaturnusz szkepticizmusa és gyakorlatiassága nagy szolgálatot tehet. Tedd egészséges vizsgálódás tárgyává elméleteidet és hiedelmeidet, hogy kiderítsd: működnek-e, hasznosak-e a gyakorlatban. Semmit se fogadj el szentírásként, és légy tudatában: te is, mások is torzíthatjátok az igazságot.

6.A Nyilas Jupiter és a Halak Neptun közötti kvadrát nagylelkűségre ösztönöz, és ennek jótékony hatása van az önkéntes tevékenységekre, elesetteket támogató programokra. A társadalmi ügyek felkarolása iránt is nagyobb a hajlandóság. A szegények, betegek és az elesettek profitálhatnak ebből. Ösztönzést érezhetünk, hogy támogassuk a szükséget szenvedőket és a gyengébbeket. Csakhogy ez az energia az emberek trükkös, haszonleső, gátlástalan oldalát is felszínre hozhatja, így nagyon sokan csaláshoz és hazugsághoz folyamodnak, hogy juttatásokban részesüljenek. E kvadrát tökéletes mantrája: „Higgyj neki, de nézz a körmére.” Csak ily módon leszünk képesek ugyanis kiszűrni azokat, akik valóban segítségre szorulnak, és a tőlünk telhető leghatékonyabban támogatni őket. És lám, a Szaturnusz ebben az esetben is a barátunk, hiszen rá támaszkodva biztosabbak lehetünk abban, hogy a megfelelő ügyeket és megfelelő személyeket támogatjuk. Ilyenkor csupán arra kell kérnünk őket, hogy mielőtt bedobnánk magunkat, adjanak egy kis időt, hogy leellenőrizzünk néhány referenciát.

7.Ez a kvadrát az Igazság és az igazságszolgáltatás idealizálására is hajlamossá tehet. Sok mindent hajlamosak lehetünk feláldozni az „igaz ügyekért”, miközben a polgárjogi mozgalmak és azok példája lebeg szemünk előtt, akik mindenüket odaadták valamely morális elvért. Emiatt hajlamosak lehetünk utópisztikus látomásokért is harcolni, és úgy érezhetjük, a mi küldetésünk magasabb szintre emelni az emberiséget. Ez mind nagyon szép és jó, amennyiben nem keverjük össze a személyes igazságokat a magasabb rendű igazsággal.

A morál ugyanis teljesen szubjektív dolog, és ha túl készségesen söpörjük le mások igazságait, e kvadrát idején alaposan becsaphatjuk magunkat, A tisztelet és a határok megvonása (Szaturnusz) segíthet megelőzni, hogy a még oly jó szándékú hiedelmek is megtévesztő dogmává/propagandává silányuljanak, amellyel aztán kedvünkre takarózhatunk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a kvadrát idején nagyobb esély van az igazságszolgáltatás túlkapásaira, amikor is alaposan kiforgathatnak olyan fogalmakat, mint az Igazság, a Jog és a Jó. Ez különösen érvényes a politika színpadára.

A Nyilas Jupiter hírhedt propagandista és csontja velejéig áthatják az előítéletek. A Neptun, a nagy lufieregető megfoghatatlanul síkos a Halakban: így ez a kvadrát kiváló lehetőségeket ad arra, hogy hazugságok és manipulációk gönceibe bújtassák az igazságot. Az erre való képesség pedig a törvényhozó testületeket is áthathatja. A nagy horderejű, lényeges történésekről megtévesztő manőverek sokasága terelheti el a figyelmet személyes szinten és a közéletben egyaránt.

Az Isten szerelmére, nehogy bedőlj nekik! Tarts ki és fokozd a nyomást ! Kérd számon a szaturnikus leellenőrizhetőséget, megbízhatóságot! Nehogy mindent feláldozz azokért a nagy igazságokért, amelyekben épp hiszel. És ne dőlj be azoknak sem, akik folyamatosan arra buzdítanak: nézz félre, nincs itt semmi látnivaló. Könnyen keresztül láthatsz ügyeskedésükön, ha felidézed a régi, Jedik által bevetett elmetrükköt: „ti nem ezeket a droidokat keresitek.”

 

 

Forrás: Empowered Destiny

 

Kit hogyan érint ?

Természetesen, a fentebb bemutatott hatások  megnyilvánulási módja, mint minden esetben, most is a személyi horoszkóp adottságainak, a tudatossági szintnek és a szabad akarattal hozott döntések együttesétől függ – ezért egyénenként változik. Ezekre az árnyalatokra kizárólag konzultáció keretén belül van mód kitérni.

 

Megjegyzés:  A Jupiter 2018 november 8-án lép be otthonába, a Nyilasba, ahol 2019 december 2-ig tartózkodik. Ahogy közeledik a jegyváltás ideje, úgy szaporodnak a csodaváró posztok a fogalmazzunk úgy, hogy…hmmm….tömegigények kiszolgálására szakosodott ezotéria oldalakon. A szokásos agymosást ellensúlyozandó lefordítottan egy realisztikusabb szemléletű, két részes cikket az EmpoweredDestiny című oldalról.
 

Kapcsolódó

Jupiter – Neptun kvadrát- 2019, I. rész

A Jupiter általános jelentéstartalma

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Jupiter – Neptun trigon – 2018

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!