A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas jelentéstartalma, analógiái. Harmonikus és kevésbé szerencsés megélési módok. (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az asztrológiában a kilences házhoz tartoznak a magasabb tanulmányok, a vallás, a törvények, a felfedezés, és a konkrét és átvitt értelemben vett nagy utazások. A filozófia szintén ide sorolható, hiszen a lét nagy kérdéseit feszegeti. Az Istennel kapcsolatos kérdések pedig szintén gyakran képezik a filozófálgatás témáját. Ez az a hely, ahol keresésre indulunk, válaszok után kutatunk arra, hogy miért vagyunk itt, az élet értelmén töprengünk és azon elmélkedünk, van-e a létnek valami magasabb célja.

Mindannyian kutatjuk, mi értelme van életünknek, törekszünk tudatosságunk kiterjesztésére. Ez az a ház, ami elszakítja az embert a hétköznapok valóságától, és átemeli egy olyanba, ahol mélyebb kapcsolatba keríthet a világmindenséggel. Az emberi lényeket tágabb perspektívába helyezi és általa ismerjük fel, a világ, amelynek részei vagyunk, sokkal nagyobb, mint eddig hittük. Ezek az utazások általában keserű csalódásokét, veszteségeket, kétségbeeséseket követően kezdődnek. Egyszer csak kigyullad egy fény odafönn, és az emberi életnek többé már nem kell értelmetlennek lennie.

Mivel földrajzi értelemben vett utazásokkal és számos, és az intellektuális keresés kategóriájába tartozó témával hozható összefüggésbe, a kilencedik ház a horoszkóp Discovery Channel -jének tekinthető. Itt mutatkozik meg az élet sokfélesége: megismerhetjük pl. a különféle kultúrájú népek számos ételét, eszméjét, irodalmát, új nézőpontokkal, életformákkal, erkölcsi normákkal és hiedelemrendszerekkel gyarapszunk. A Jupiter uralja érzékelésünk kapuit és a magasba repít – mentális, spirituális vagy a szó konkrét értelmében is elvisz – a Föld legtávolabbi zugaiba. A Jupiter uralma alá tartoznak a templomok, a földrajzi atlaszok, az útikalauzok, a kontinensek térképei, és mindaz, ami távolabbra vezet bennünket. Ha abban a kultúrában, amelybe beleszülettünk, nem találjuk meg a belső igazságainkkal összhangban levő tudást és bölcsességet, távolabbi vidékekre utazva keresünk a megfelelő válaszokat.

Mindannyian rendelkezünk egy belső látnokkal. Jelenléte oly módon nyilvánul meg, hogy képesek vagyunk távolabbra tekinteni, lenyűgözve nézünk fel az égre. Ettől kiszélesedik látókörünk; e szellemi távlatból a világ, amelyben élünk, összehasonlíthatatlanul kisebbnek tűnik, mint egyébként. Számos jupiteri alkatra gyakorolnak nagy hatást a világ különböző helyei, a konkrét és a szimbolikus utazások szélesítik látókörüket. Ezt tükrözi öltözködésük, egyéni stílusuk, a könyvek, amelyeket olvasnak és a vallásuk. Azok, akiknek a Jupiter, a kilences ház és a Nyilas jegye fontos szerepet játszik születési képletükben, a legszínesebb egyéniségek közé tartoznak. Intuitív képességüknek és ösztönös bölcsességüknek köszönhetően képesek kapcsolatba kerülni az egyetemes eszmékkel.A csúcsélmény

Liz Greene szerint “az arra való képesség, hogy a dolgokat tágabb összefüggéseikben lássuk, azt jelenti, hogy valamit azonnal megértünk, anélkül, hogy analizálnunk kellene. A mélylélektan ezt csúcsélménynek nevezi.” E tapasztalatok mindig magukban hordoznak valami misztikus vagy spirituális elemet, bővelkednek látomásokban, mennyei utazásokban. Jellemző rájuk valamely magasabb rendű jelenlét, valamely felsőbb rendű erő működésének megtapasztalása is. A csoda és az elragadtatottság e felemelő érzése olyan, mint amikor egy hatalmas hegy csúcsán állunk, így összeköttetésbe kerülve valamivel, amely mérhetetlenül nagyobb nálunk, egyszersmind azonban azzal is tisztában vagyunk: ez még csak az utazás kezdete.

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas energiája nyughatatlan: mindig más és más célpontra szegezi nyílvesszőjét. Mi több, ezen a helyen tesszük fel a kérdést, van -e valami magasabb célja földi létünknek, és innen indulunk el olyan ösvényeken, melyek célja az élet mélyebb értelmének megértése. De mint minden utazásnál, itt is vannak buktatók, vannak mellékösvények, melyek ahelyett, hogy előrébb juttatnának, visszavisznek a kiindulópontra, vagy-ami még kellemetlenebb, tévutakra visznek. És vannak akadályok és nehezen járható szakaszok is. Ezeknek köszönhetően nyerjük élettapasztalatainkat. Izgalmasnak találhatjuk azt is, hogy nem tudhatjuk, mi vár ránk a következő kanyarban. És, miközben célunk felé tartunk, szinte véletlenül érzünk rá a válaszokra.

A Jupiter, a kilencedik ház és a Nyilas: válaszok keresése

Jupiter a Nyilasban

A Jupiter, a kilencedik ház és a Nyilas azok a helyek, ahonnan nagy utazásokra, válaszok keresésére indulunk. Hiszen fontos tudnunk, hogy életünk jó is lehet, értékes, lehetünk boldogok, pozitív irányba is terelhetjük életünket. Számos jupiteri alkat örök utazó, akik sohasem elégedettek, sosem állapodnak meg, mindig valami újat keresnek. A mítoszokban Zeuszt a „ragyogó égboltnak” tekintették, és a megvilágosító szellemi igazságokkal, szent emberekkel és ezek égi utazásaival hozták összefüggésbe. A hangsúlyos Jupiterrel rendelkezők közül sokan tanárok, filozófusok, kiadók tulajdonosai – egy szóval olyan emberek, akik hozzájárulnak tudatosságunk növeléséhez, megvilágosítják elménket, valamilyen módon hozzájárulnak magasabb szintű tanulmányainkhoz.

Jupiternek/Zeusznak a sas a jelképe – a legerősebb madár, amely bámulatra méltó éleslátással rendelkezik és a legmagasabb csúcsokra is képes felszárnyalni. A jupiteri élmény magában foglalja a gonosz és a káosz elleni harcot és azt az adottságunkat, hogy használjuk morális ítélőképességünket. Jupiter az olümposzi istenek királya volt, egyszersmind nagy védelmező, aki hitt az élet végtelen lehetőségeiben. A Jupiter egyszersmind a magasabb erőkbe vetett hitnek és annak a képességnek a jelölője is, hogy a hétköznapi világ határai fölé tudunk emelkedni. A jupiteri alkatok könnyűszerrel megtalálják valamennyi dolog értelmét; számukra minden élmény, tapasztalás valamilyen fajta értelmes mintázatba rendeződik. Ebből azonban számos probléma is fakadhat.

Jupiter az igazság istene volt….és bármire gyárthatsz önigazoló magyarázatot, ha a helyzet úgy kívánja. Ha arra kell választ adniuk, miért éppen úgy történtek a dolgok, ahogy történtek, egyesek a legnyakatekertebb okoskodástól sem riadnak vissza. Voltaire, a felvilágosodás filozófusa (Skorpió Nap, Ikrek aszc, Nyilas Merkúr, Mars) Candide című mesterművében kíméletlenül pellengérre állította ezt a fajta naiv optimizmust. Jóllehet a főhős olyan eseményeket él át, mint az erőszak, nemi erőszak, természeti katasztrófák és más tragédiák, a, tragikomikus szélsőségekig is hajlandó elmenni, hogy a nyilvánvalóan negatív eseményeket pozitív színekben tüntesse fel, vagy ilyen magyarázatot találjon rájuk. Eközben az sem zavarja, ha neki kell kiagyalnia őket.” Christopher Renstrom: Az uralkodó bolygók: asztrológiai útmutató életed hullámhegyeihez és hullámvölgyeihez.

Az ítélet napja

Jupiter a Nyilasban

A hangsúlyos Jupiter-állással, kilences házzal vagy Nyilas stelliummal rendelkezőknek gyakran nehezükre esik intuitív meglátásaikat racionális nyelvezetben megfogalmazni. Az ilyesmi valóban nem könnyű, ha valakit elsősorban sugallatai és látomásai vezérelnek- egyes jupiteri alkatok azonban kimondottan Isten szócsövének érzik magukat, akiknek egyenesen azért születtek meg, hogy hirdessék az Igét. A kilences ház ebben az esetben nem a tanítás, hanem a prédikációk és dörgedelmek területévé válik. Hemzseg az előítéletektől és a „szent” meggyőződésektől. Liz Greene A Sors asztrológiája című könyvében így ír: „A Nyilas fanatizmusa általában szoros kapcsolatban áll mélységes belső kételyeivel. Ez az amiért ezek az emberek ilyen magas lovakon ülve döngölnek földbe másokat érveikkel. Titokban abban reménykednek, hogy talán még magukat is sikerül meggyőzniük az ‘igazságról’.”

Találkoztam egyszer egy pünkösdista lelkipásztorral, aki nyíltan beszélt a csodákról és a ‘lélek gyümölcseiről’. Nem tudom eldönteni, vajon mostanában kevesebb a csoda, vagy régebben mindent isteni jelként értelmeztek, amire nem volt más magyarázat. Úgy tűnik, mostanában sokkal kevesebbszer részesülhetünk a ‘ lélek gyümölcseiből’, mint vallásos bolondgombából” Paul Richard Evans

A jupiteri vélemények könnyen válhatnak „az én hitem”, „az én meggyőződésem”, az „én filozófiám” olyan kellékeivé, amelyek elítélik a másokét. Ez a hozzáállás pedig inkább beszűkíti semmint kiszélesíti az egyén látókörét. Az ilyen jupiteri személy aztán mennydörög és bőszen szórja villámait mindenkire, akik kétségbe merik vonni zeuszi felsőbbrendűségét. A jupiteri személyiséget átható nagyság megnyilvánulásmódjai kevésbé fejlett típusoknál nem valami rokonszenvesek: dicsekvési hajlam, feltűnési viszketegség, sznobizmus, tapintatlanság (nem mindig rossz szándékú), meggondolatlan kijelentések. De akár szándékosan, akár akaratlanul lövi ki ezeket a nyilakat – sebeznek. Ezeknek az embereknek nehezükre esik határokat szabni, mértéktelenek, önteltek, álszentek. Olyan ígéreteket tesznek- nem mindig szándékosan -, amelyeket képtelenek betartani.Próféciák

A próféciák szintén a Jupiter, a Nyilas és a kilences ház uralma alatt állnak. Ezek valószínűleg az egyénnek abból a képességéből fakadnak, hogy intuitív látomásai révén képes megérteni valamit a jövőről. A Jupiter általában egyszersmind jóindulatú, nagylelkű, jó humorú, és ajándékokat osztogat azon az életterületen, ahol a horoszkópban áll. A Jupiter archetípusa a születési képletben csodákkal, vidámsággal, nevetéssel átitatott utazásokat jelképez. Igazi nagy kaland is lehet. És amikor véget ér az út, egyszerűen elkezdünk egy másikat – hiszen, ahogy a mondás tartja, az életben mindennek van eleje, közepe és vége is. Jelöli igazságérzetünket, a jó érzékelésére való képességünket, erkölcsiségünket, etikai érzékünket, hiedelmeinket. Ez az a hely, ahova a legtöbb bizalmat helyezzük az életben, ahol érzékeljük, hogyan működnek a mélyebb összefüggések. Itt minden jelentőségteljesebbé és egy nagyobb egész részévé válik.

Forrás: The Astrology Place Membership 

Kapcsolódó

Jupiter – általános analógiák

A Jupiter és Mr Hyde (Dawn Bodrogi)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!