A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása | Stephen Arroyo

A Jupitert kiegyensúlyozó Szaturnusz számos, nagy 20. századi asztrológus munkájának fontos témája. „ Ahhoz, hogy egy személyiségen belül vagy mások befolyásolása és felemelése érdekében konkrét megnyilvánulási formát lehessen adni a jótékony és megnemesítő jupiteri rezgéseknek, a lelkes, jupiteri életszemléletet az egyénnek a Szaturnusz körültekintőbb, óvatosabb látásmódjával kell kiegyensúlyoznia.” Részlet Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) c könyvéből

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ideális esetben, ahogy Edvar Cayce, a híres médium oly gyakran említette Életjóslatok című művében, a jupiteri hatások megnemesítenek.

A Jupiternél találjuk a nagy, nemesítő hatásokat: a széles látókört, a képességet, hogy tekintettel legyünk másokra, az egyetemes tudatosságot. Ezek részét képezik az egyén kiteljesedésének.”

Cayce egyszersmind ismételten „jóindulatúként” emlegeti a Jupitert, amely jótékony hatást gyakorol a legtöbb ember lelkére. Ahhoz azonban, hogy egy személyiségen belül vagy mások befolyásolása és felemelése érdekében konkrét megnyilvánulási formát lehessen adni a jótékony és megnemesítő jupiteri rezgéseknek, a lelkes, jupiteri életszemléletet az egyénnek a Szaturnusz körültekintőbb, óvatosabb látásmódjával kell kiegyensúlyoznia. Más szavakkal, rendkívül fontos, hogy a végtelen lehetőségek látomásait az egyén tudatosan kiegyensúlyozza azzal, ami a tapasztalatok szerint lehetségesnek tűnik. Hasonlóképpen, ugyanennyire fontos mérhető eredményekkel fenntartani, és folyamatosan tesztelni ezt a személyes potenciált (és a személyes potenciálba vetett hitet). Mindenki tudja, mennyire fárasztó egy felfuvalkodott hencegőt hallgatni, aki végeláthatatlanul sorolja nagy dobásait és sokféle tehetségét, de semmit nem tud felmutatni ezeket bizonyítandó.
A Jupitert kiegyensúlyozó Szaturnusz számos, nagy 20. századi asztrológus munkájának fontos témája. Dane Rudhyar például ezt írja Asztrológiai tanulmány a lélektani komplexusokról című munkájában. (An Astrological Study of Psychological Complexes)

A nagyzolás, önfényezés szenvedélye a túlságosan aktív jupiteri funkció tipikus megnyilvánulása. Ez lehet egy gyenge Szaturnusz kompenzációja…és árulkodhat az egyensúly hiányáról is…

Grant Lewi a jupiteri típusok egyik gyakori problémáját írja le, amely főleg olyan fiatalokra jellemző, akiknek születési képletében a Jupiter, a Nyilas vagy a Halak princípium hangsúlyos. Az ilyen személyekről szóló leírásban újra megfigyelhetők, milyen következményekkel jár a szaturnuszi alapok hiánya:

…úgy érezheti magát, mintha maga is egy álomalak lenne, nem a valóságos világ lakója, hanem egy eszményekből és szeszélyes képzelődésekből, nagyra törő aspirációkból, expanzív filozófiákból állóé, amely megakadályozza abban, hogy szilárd talajon vesse meg a lábát és következetesen haladjon egy adott irányba.” (Legnagyobb erősséged/ Your Greatest Strength)

Lewi ezen kívül egy bizonyos politikai vezetőről is ír, annak példáján keresztül mutatva be az olyan erős jupiteri tendenciákkal rendelkezők egyik legáltalánosabb gyengéjét, akiknél nincs meg a Szaturnusz kiegyensúlyozó hatása.

Charles Carter írásaiban sok helyen hangsúlyozza ismételten annak szükségességét, hogy a jupiteri tendenciákat szaturnuszi hatások egyensúlyozzák ki. Értekezések az asztrológia alapjairól (Essays on the Foundations of Astrology) című munkájában a jupiteri személyről ír, aki:

…se nem türelmes se nem precíz, és hajlamos elveszíteni érdeklődését, amikor – legalábbis számára – úgy tűnik, kimerített egy témát vagy egy tervet. Így aztán folyamatosan rá kell döbbennünk, hogy a Jupiter, ellentét-párja, a Szaturnusz együttműködése nélkül nem hatékony, zseniális, de megbízhatatlan, ma itt van, holnap pedig ott.”

Továbbá, ugyanebben a könyvben Carter rövid de velős példában mutat rá, miért van szüksége a Jupiternek a Szaturnuszra, és hogyan szolgálja ez végső soron mindenki javát:

A lovak és a gépkocsik a Jupiter uralma alatt állnak. Előbbieknek gyeplőre van szükségük; fék nélküli autót vezetni pedig a sofőrre és a járókelőkre nézve egyaránt igen veszélyes vállalkozás.”

Carter lényegében arra mutat rá A horoszkóp felvázolásának néhány alapelve (Some Principles of Horoscopic Delineation) című művében, hogy tekintve, hogy a Jupiter pályája a Szaturnuszén belül található, a Jupiternek a Szaturnusz tartományain belül kell működnie. A Jupiternek szüksége van a Szaturnusz fegyelmére, akkor is, ha azt gyakran nem szereti vagy figyelembe se veszi. A Jupiter a végtelen potenciál, a Szaturnusz a végtelen korlát. De az egyensúly szükségessége mindkét irányban érvényes. Míg a Jupiter az élet kiteljesedésének a jelképe, a Szaturnusz, szélsőséges formájában „az élet valódi ellensége”, amely idő előtt derékba töri a növekedés lehetőségeit – írja Carter.

Bolygók a Naprendszerben

A kínai filozófia klasszikus műveiben, pl. az I Csingben vagy a Tao Te Kingben számos, tökéletes példa található a Jupiter és a Szaturnusz ideális egyensúlyára. A világegyetem polarizált teremtő erőinek egymást kiegészítő tulajdonságai mindenütt nyilvánvalók e nagy művekben. Gyakran yin és yangként jellemzik őket. A Tao Te King Archie J. Bahm által fordított kiadásában például ezt a tanácsot olvashatjuk Lao – Ce- től:

A szélsőségek sosem jók…A siker útja ez: ha elérted célod, elégedj meg vele, ne menj tovább. Mert ez a természet útja.” (Ungar Publishing Company, New York, 1986. Magyarul Weöres Sándor és Tőkei Ferenc fordításai itt  A szövegben szabad fordítás érhető el. )

Egy másik mód a Jupiter és a Szaturnusz által jelképezett, egymást kiegészítő elvek jellemzésére, ha szembe állítjuk a Szaturnusz súlyát a Jupiter könnyedségével. A Szaturnusz mindig nehéz, komoly és súlyos. Lehorgonyoz, lehoz bennünket a Földre, hatására az itt és most valóságára koncentrálunk. A Jupiter másfelől könnyed, játékos, derűs. Felemel, hozzásegít, hogy „mindenen felülemelkedjünk”, olyan perspektívát ad, amelyet csak az idealizmus és a humor magas hegycsúcsairól nyerhetünk.

Az a tény, hogy a Jupiter pályája a Szaturnuszén belül található, az alábbi, nagy éleslátást tükröző megállapításra késztette Cartert: noha rajong a változásért, a Jupiter „egyszersmind különös módon konvencionális is.” Jóllehet széles körben kutat, veszélyes, nagy célokat tűz ki, a konvencionális korlátok őt is behatárolják. ”A Jupiter növekedés”-írja Carter. „De ez mindig egy meghatározott és elfogadott mintázaton belüli növekedés.” Ilyformán hatalmas különbség van a Jupiter és az Uránusz úttörő és kreatív tevékenységei között. Az Uránusz nagyságrendekkel eredetibb és nem hajlamos a társadalmi konvenciókra támaszkodni. Az Uránusz tulajdonképpen inkább kihajítaná a társadalmi szabályokat és hagyományokat. A Jupiter hajlamosabb a már meglévő dolgokat kiterjeszteni és javítani, míg az uránuszi energia legvilágosabban/legegyértelműbben a z összes addigi gondolkodási mintától és társadalmi hagyománytól való radikális eltávolodásban érhető tetten.
Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

 

A Jupiter, a hazardírozás és a „szerencse hajszolása”

Ha egy személyi horoszkópban nincs jelen egy elég erős Szaturnusz, hogy kissé körültekintőbb életszemléletet kölcsönözzön, a szülött hajlamos lehet a puszta szerencsére hagyatkozni. Az évek folyamán, számos ilyen emberrel szerzett tapasztalatból merítve, a „sors kísértésének” nevezem ezt a fajta magatartást. Függetlenül attól, hogy mennyire szerencsések voltak, mennyire nagyvonalú volt velük Isten vagy a sors, ők újra meg újra játszani akarnak, akár összes eddigi nyereségüket is kockára téve. Nyilvánvaló, hogy ők a rögeszmés expanzionizmus függőségében szenvednek. Az elég sohasem elég. Teljesen híján vannak Lao Ce előbb idézett bölcsességének. Asztrológiai útmutató a tudatossághoz ( An Astrological Guide to Self – Awareness) című kitűnő könyvének Jupiterről szóló fejezetében Donna Cunningham egy teljes részt szentel a szerencsejátéknak. Ebben a „szerencse hajszolását” negatív jupiteri megnyilvánulásnak tekinti, egy fajta „ostoba önbizalomnak vagy túlzott magabiztosságnak.”

Hasonlóképpen, Charles Carter ilyen, túlságosan is jupiteri személyre gondol, aki inkább a „szerencsére” és a „sorsra” hagyatkozik, semmint erőfeszítésre és szorgalomra, amikor bemutatja a szerencsejátékosnak azt a tipikus fajtáját, aki mindig feltételezi, hogy „visszatér szerencséje”, jóllehet eddig nem alakultak valami jól a dolgok..Tulajdonképpen, Az asztrológia alapelvei (The Principles of Astrology) című, az asztrológia alapjairól írt tankönyvében Carter elég fontosnak találja a Jupiter kapcsolatát a „szerencsével” ahhoz, hogy egy meglehetősen hosszú bekezdést szenteljen neki, még egy, az asztrológia tanulmányozásával csak most ismerkedők számára írt, bevezető könyvben is..

És valóban, a Jupiter, hacsak nem erősen támadott, a szerencse, a jó szerencse bolygója- amelynek nincs egyértelmű kapcsolata az érdemekkel. Akiknél ez a bolygó horoszkóptengelyeken helyezkedik el vagy harmonikus fényszögeket kap, általában szerencsésebbek az átlagosnál, különösen ha józan ítélőképességgel is rendelkeznek és van érzékük a mértékhez ; ellenkező esetben hajlamosak lehetnek túlságosan kísérteni a sorsukat. Hatása bizonyos szempontokból a Napéra és a Marséra emlékeztet, de mentálisabb jellegű. Ha támadott, ezekhez az égitestekhez hasonlóan túltengő energia, túláradó optimizmus, mértéktelenség formájában nyilvánulhat meg a hatása. A hit ilyenkor a szerencsébe vetett határtalan vakhitté és a következmények izgága semmibevételévé torzul, így jóllehet saját magán kívül ritkán ellensége másoknak, a jupiteri típus saját magát teszi tönkre azzal, hogy túlságosan is kísérti a sorsot, esztelen kockázatokat vállal, szerencsejátékokat játszik, elpazarolja idejét, pénzét, energiáját.”Összegzésképpen, valamennyi születési képlet érdemi értékeléséhez egyaránt mérlegelni kell, milyen erővel érvényesülnek a szaturnuszi és a jupiteri hatások a horoszkóp egészében. Ez alatt nem az olyasfajta leegyszerűsítést értem, hogy „nézd meg a Jupiter – Szaturnusz fényszögeket” – jóllehet az ilyen aspektusok mindig fontosak. De, tágabb összefüggéseiben egyaránt ajánlott részletesen megvizsgálni mennyire van ráhangolódva a szülött a jupiteri és szaturnuszi princípiumokra. A világban való érvényesüléshez ugyanis elengedhetetlen, hogy az egyén mindkettőre jelentősen rá legyen hangolódva. Nem véletlen például, hogy számos, Jupiter – Szaturnusz együttállással rendelkező személy kiemelkedősen sikeres és eredményes az üzletben. De hasonló, kiemelkedő világi sikerekre vonatkozó indikációk lelhetők fel nagyon sok más embernél is, akiknek nincs ilyesféle konjunkciója. Gyakorlatilag végtelen számú olyan képlet – kombináció létezik, ahol pl. a Szaturnusz szoros fényszöget képez a Holddal, míg a Jupiter a Nappal vagy a Marssal, vagy például egy hangsúlyos Jupitert a Szaturnusz és az Aszcendens, vagy az MC, vagy a Mars, vagy a Hold közötti erős, de nem bénító fényszögek egészítenek ki. A kombinációk száma végtelen, és az asztrológusnak nyitottnak kell maradnia arra, hogy a vizsgált személy élete tükrében derítse ki az igazságot, semhogy egy előre elrendeltetett és gyakran merev elméletet kényszerítsen a szülött Istentől kapott potenciáljaira. Az asztrológiának a lelki egyensúly fejlesztéséhez kell hozzájárulnia, nem pedig defetizmust, ideges szorongást vagy alaptalan félelmeket elültetnie.

Hasonlóképpen, az üzleti és befektetésekkel kapcsolatos sikerekhez a jupiteri optimizmust körültekintő, praktikus realizmusnak kell kiegészítenie. Mint Al Frank, a neves befektető és író rámutatott, a sikeres befektetésekhez egyaránt szükség van arra, hogy az illető higgyen (Jupiter) azoknak a cégeknek a jövőjében, amelyekbe beruház és türelemre (Szaturnusz). A Jupiter extravaganciára való hajlamát azonban nem csak a szaturnuszi hatások mérsékelhetik. Számos más horoszkóptényező is kombinálódhat oly módon a jupiteri energiákkal, hogy az összességében véve a jólétet támogassa és bátorítsa. Például a Skorpió okossága, vagy bizonyos szintű (talán Rák vagy Bika – hatásokból eredő) fukarság megzabolázhatja a pazarlásra és a túlzott kockázatvállalásra való jupiteri késztetéseket. A Szűz és a Bak óvatossága és realizmusa szintén ellensúlyozhatja a Jupiter terjeszkedését. (…)

ford: Kiss Katalin

Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential, 1996, 37 – 42 old

 

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

 
 

Kapcsolódó

A Jupiter és Mr Hyde

A Jupiter, a Nyilas és a kilences ház

A Jupiter princípiuma 

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Mester visszatekint és értékel

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai I.

Jupiter – Szaturnusz kvadrát a horoszkópban és tranzitként

Jupiter – Szaturnusz félkvadrát: hajszálrepedések, törésvonalak

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!