Nyilas Merkúr a horoszkópban

Az a tény, hogy a Merkúr száműzetésben van a Nyilasban, nem jelent automatikusan negavítumokat, de mindenképp feszültséget jelez a specifikus tények és a lehetőségek végtelen tárháza között. A Nyilas expanzív természete serkentően hat ugyan a Merkúrra, így az különösen szellemesen, inspirálóan fejtheti ki hatását ebben a jegyben. Egyszersmind azonban felületessé is válhat, örökösen hadilábon állva a részletekkel.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az asztrológiában a Merkúr princípium irányítja gondolatainkat, intellektusunkat, mutatja, mi módon kommunikálunk, tanulunk, és végül, de nem utolsó sorban, hogyan tapasztaljuk meg a valóságot. (Hiszen a valóságérzékelés végső soron semmi más, mint ahogy leírjuk és értelmezzük magunknak a világot.)

A Merkúr és a Jupiter két, egymást kiegészítő tudati funkciót jelöl. A Merkúr az analízis, a Jupiter a szintézis. A Merkúr a részletekre figyel, adatokat, információkat gyűjt, ezeket kutatja és elemzi, és ha nem vesztődik el bennük, a nagy egészet is sikerül összeraknia belőlük. A Jupiter ezzel szemben nagyban gondolkodik, a dolgokat összefüggéseiben szemléli, és csak egy idő után ismeri fel, hogyan tükröződnek a nagy témák az apró részletekben. A Merkúr száműzetésben van a Jupiter által uralt Nyilasban és Halakban, a Jupiter pedig a Merkúr uralma alatt álló Ikrekben és Szűzben.

A Nyilas az egyetemes igazságok felfedezésével áll kapcsolatban. Annak az egyetemes hiedelemrendszernek a megtalálása motiválja, amely egyértelműen rávilágít az egyén és a világmindenség kapcsolatára. Ezzel szemben a Merkúr kettős természetű. A Nyilasban annyira lefoglalja a nagy egész látomása, hogy közben fontos részleteket is hajlamos figyelmen kívül hagyni.

Az a tény, hogy a Merkúr száműzetésben van a Nyilasban, nem jelent automatikusan rosszat, de mindenképp feszültséget jelez a specifikus tények és a lehetőségek végtelen tárháza között. A Nyilas expanzív természete serkentően hat ugyan a Merkúrra, így az különösen szellemesen, inspirálóan fejtheti ki hatását ebben a jegyben. Egyszersmind azonban felületessé is válhat, örökösen hadilábon állva a részletekkel. Sokoldalúsága, szintetizáló képessége miatt több dologgal is képes hatékonyan foglalkozni egyszerre, de ha nem ellensúlyozzák más hatások, lelkesedése – egyszersmind érdeklődése is – hamar kialszik. Nyitott, őszinte, vidám, egyszersmind azonban kissé naiv is, lehetőségeit pedig hajlamos túlbecsülni.

Ha csak a képlet más elemei nem mutatják az ellenkezőjét, következtetéseit hitek, ideológiák motiválják, a tényekkel vajmi kevéssé fogja zavartatni magát. Jobb esetben intuíciók, inspirációk révén érez rá olyan mélyebb összefüggésekre, amelyeket hosszabb – rövidebb ideig nem tud logikus, racionális érvekkel alátámasztani. Hogy melyik eset forog fenn, csakis a teljes horoszkóp vizsgálata során derül ki – az ilyesfajta recepteknek ezért sincs sok realitásuk.Mivel a Merkúr kicsiny pályaátmérője miatt sosem távolodhat el 28°- nál jobban a Naptól, amennyiben a Nyilasban áll, a Nap csak a Skorpió, a Nyilas vagy a Bak jegyében tartózkodhat .

Általánosságban véve elmondható, hogy Nyilas Nap – Nyilas Merkúr kombinációja sokkal hajlamosabbá teszi a szülöttet, hogy valóságérzékelését hitrendszerek, vágyfantáziák, ideálok írják felül. Bak Nappal folyamatos az erőfeszítés, hogy a látomásokat, inspirációkat, felismeréseket összehangolja a tényekkel, a nagy víziót apró részleteiben is kidolgozza és átültesse a valóság talajára. Ebben az esetben a Nyilas humorérzéke attól is megóvja a Bak Napot, hogy túl komolyan vegye magát és a világot. A nagyvonalúság, lazaság ebben az esetben kimondottan javára válik – míg Nyilas Nappal kombinálódva felelőtlenséggé, a megkülönböztetőképesség teljes hiányává torzulhat. Skorpió Nap – Nyilas Merkúr kombinációja felerősítheti az intuíciót, de a Nyilas hurrá optimizmusa el is tompíthatja a tudattalanból érkező figyelmeztető jelzéseket. Ha csak nincs egy ellensúlyozó Mars, Szaturnusz és Plútó hatás a kivitelezés ebben az esetben is problémás lehet. 

Kapcsolódó

A Jupiter és a Merkúr (Stephen Arroyo)

A Jupiter, a Nyilas és a kilences ház

A Nyilas (Liz Greene)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!