Jupiter – Szaturnusz félkvadrát: hajszálrepedések, törésvonalak

2017 december 22 -én először pontosult be a Jupiter és Szaturnusz közötti félkvadrát. A két kronokrátornak, a Jupiternek és a Szaturnusznak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Nicholas Champion szerint ezek képezik az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban. Az előttünk álló több mint fél éves időszak e tekintetben emlékeztet a 2015 nyarától 2016 őszéig eltelt, Jupiter – Szaturnusz kvadrát által fémjelzett hónapokra. Jóllehet a félkvadrát gyengébb fényszög, amelyet a szórakoztató asztrológia művelői hajlamosak elbagatellizálni, tanácsos nagyon komolyan venni az általa közvetített üzeneteket.

A félkvadrát általános jelentéstartalma

A félkvadrát egymástól 45° távolságra levő bolygókat köt össze. A 90°-os kvadrát fél fényszöge, s mint ilyen, valóban gyengébb hatású. Azonban még így is épp elég erős ahhoz, hogy észrevétesse magát. Minél inkább igyekeznek elbagatellizálni, annál kellemetlenebb módon. Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, a kvadrátok blokkolt energiára utalnak, így vagy teljesen lebénítanak vagy a cél csak fokozott erőfeszítések révén érhető el. (Az „erőfeszítés” nem azt jelenti, hogy még elszántabban próbálkozunk azokkal az irányokkal és módszerekkel, amelyek terméketlen mivoltáról már többször is meggyőződhettünk. Ennek a magatartásnak ugyanis semmi köze az állhatatossághoz, hanem valami olyasmire utal, amit Einstein így fogalmazott meg a maga keresetlen stílusában: „Az elmebaj legbiztosabb jele, ha valaki újra meg újra megpróbálkozik ugyanazzal, hátha ezúttal más lesz a végeredménye.” A világhírű fizikus egyébként maga is érdeklődött az asztrológia iránt, de ez egy másik bejegyzés témája).

A félkvadrát azt jelzi, hogy utunk során olyan akadályokba ütközünk, amelyek arra tanítanak, hogy ahhoz, hogy sikeresen kezeljük a kihívásokat, változtatnunk kell hozzáállásunkon vagy alkalmazkodnunk kell. Az erőfeszítés tehát a magatartás/ stratégia megváltoztatására tett módszerek kidolgozásában és következetes alkalmazásukban áll. (No meg annak eldöntésében, hogy egyáltalán reális-e a kitűzött cél. Amennyiben nem, komoly erőfeszítést jelent lekattanni róla és produktívabbakat választani.) Nem könnyű feladat, hiszen mi éppenséggel egy bizonyos módon akarjuk tenni a dolgokat – miközben az eredeti koncepciók nem állják ki a gyakorlat próbáját. (A kvadrátok egyszersmind merevségre, rugalmatlanságra is utalnak). Ez kiapadhatatlan irritációk forrásává válhat. Természetesen mindez nem mindig jelenti, hogy fel kell adni, de a cél megvalósításához más módszerekre, több türelemre, alaposságra lesz szükség.

Hogy milyen módon és milyen területeken nyilvánul meg a gyakorlatban a félkvadrát, függ az általa összekötött bolygók természetétől és horoszkópházbeli helyzetüktől.
Azonban, míg a kvadrát esetén nyilvánvaló, milyen belső feltételek – és az általuk bevonzott külső körülmények, kapcsolatok, élethelyzetek – jelentenek elakadást, a félkvadrátnál ezek nem ennyire szembetűnők. Míg az előbbi markáns törésvonal, a másik csupán hajszálrepedés, amelyet hajlamosak lehetünk figyelmen kívül hagyni. Akárcsak azt a szemet, amely éppen csak futni kezd a harisnyán, de még úgy gondoljuk, el lehet vele indulni. Aztán, látszólag egyik pillanatról a másikra, épp amikor a legkellemetlenebb, már ott is húzódik a látványos csík a lábszárunkon.

A félkvadrát olyan, mint egy figyelmeztető tábla. „Lassíts! Állj meg ! Hallgass és figyelj!” Egyelőre még csak a felgyülemlő feszültségre utal, mint ahogy az égbolton megjelenő, parányi szürke felhőről sem a néhány kitörő vihar jut eszünkbe özönvízszerű esőjével, fákat kicsavaró széllökéseivel. Nem hangzik túl ésszerűen lemondani az aznapra tervezett kirándulásról, táborozásról, szabadtéri buliról egy ilyen felhőcske láttán. Azonban még mindig bölcsebb dolog kedvezőbb időpontokra halasztani/ valami más elfoglaltságot keresni/ ha pedig ez semmiképp sem kivitelezhető, csak a szükséges óvintézkedések után belevágni.

Félkvadrát esetén is hasonlóról van szó: a kezdetben elbagatellizált problémák a későbbiekben  vétetik észre alaposabban magukat. Például az egyre intenzívebbé váló emóciók (felgyülemlő harag, félelem, frusztráció) még mindig könnyebben kezelhetők, alakíthatók át, zabolázhatók meg, de egy bizonyos szinten túl ez már nem lehetséges. Kiszaladnak a tudatos kontroll alól, és fájdalmat, szenvedést vonzanak be a külvilágból. (Személyi horoszkópban a félkvadrátok jelenléte arra utal, hogy bizonyos, látszólag jelentéktelennek tűnő tendenciákra, viselkedési sajátosságokra fokozottan oda kell figyelni, nem megfelelő mederbe terelve, nem elég tudatosan kezelve ugyanis sok probléma forrásává válhatnak).

Értelemszerű, hogy ilyenkor a megelőzés a legjobb módszer. Ennek előfeltétele pedig a tudatosság, az eszköztár pedig azonos a kvadrátoknál és általában a Szaturnusz – témáknál (a kvadrát és a félkvadrát is Szaturnusz jellegű fényszögek) beváltakkal : szorgalom, kitartás, türelem, valóságérzék, kézzelfogható teljesítmény, produktivitás, minőségre való törekvés, szívósság, éberség, alaposság, stb.)A Jupiter – Szaturnusz félkvadrát

A Jupiter – Szaturnusz félkvadrát a két bolygó húsz éves ciklusának része. Ezek a két bolygó együttállásával kezdődnek (azaz, amikor ugyanannak az állatövi jegynek ugyanannak a fokán helyezkednek el), és következő találkozásukig tartanak. 20 évenként megismétlődő együttállásuk, az ún. Nagy Konjunkció egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni sors és a nagyvilág eseményeinek alakulásában. A jelenlegi 2000 májusában kezdődött, a Bikában, amely a 2. mundánház és a bevételek, tulajdon, pénzügyek ura. Az új ciklus 2020-ban veszi kezdetét.

A Jupiter – Szaturnusz félkvadrát jellegében hasonló a két bolygó közötti kvadrátra, amikor két, ellentétes irányú energia érvényesül egyforma intenzitással: a növekedés, gyarapodás jupiteri és a korlátozás, késleltetés szaturnuszi hatásai. Jupiter – Szaturnusz kvadrát esetén a kozmosz két nehézsúlyú játékosának huzakodása olyan benyomást kelthet, mintha a folyás irányával szemben próbálnánk evezni egy sebes sodrású folyóban, illetve behúzott fékkel kerékpároznánk. (Emlékezzünk vissza 2015 nyaránakJupiter az Oroszlánban, Szaturnusz a Skorpióban – illetve 2016 nyaránakJupiter a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban – történéseire)

Félkvadrát esetén kisebb a nyomás, de továbbra sem árt figyelembe venni az alábbi szempontokat:

A Jupiter nagy léptékekben gondolkodik, szintetizál, rálát a folyamatok egészére. Nagy ígéreteket tesz, nagy víziói vannak, ha azonban hiányzik a szaturnuszi energia megvalósíthatóságot számon kérő realizmusa, ezek csak álmok maradnak. A kozmikus munkafelügyelő egyébként sem éri be félmegoldásokkal, Csak azt engedi tovább jutni, ami elég erős, kiforrott ahhoz, hogy betöltse eredeti szerepét, és csak a teljesen kész elemet engedi beépülni struktúráiba. Ne vegyük hát zokon tőle, hogy folyton folyvást ilyen kérdésekkel kellemetlenkedik: „Technikailag kivitelezhető?” „Vajon mitől nem működik?” „Honnan szerezhetnél segítséget?” „Milyen eszközök állnak rendelkezésedre?” „Vannak forrásaid a projekthez?” „Elég gazdaságos-e?” „Mennyi időn belül tudsz elkészülni?”Meglehet, hogy csak többszöri nekifutásra sikerül oly módon megválaszolnunk kérdéseit, hogy tovább juthassunk. De a Jupiter zabolátlan kreativitásának kimondottan szüksége van a szaturnuszi szőrszálhasogatásra, hogy álmaink föld közelbe kerüljenek és magunk és mások számára egyaránt értékes, konkrét formát öltsenek.

A Jupiter – Szaturnusz félkvadrátjának témája szintén a fegyelem és a szabadság dilemmájának feloldása. Ez a születési képlet adottságaitól függően mindenkinél mást jelent. Általában véve olyasfajta szabadság megvalósítása a cél, amely tudomásul veszi korlátait is, bizonyos kereteken belül érvényesül (A harcművészetek nagyon jó analógiák erre: a gyakorlatok nagyfokú hajlékonyságot, rugalmasságot, mozgékonyságot igényelnek, a testtartásokat, mozdulatsorokat szigorúan kötött formák szabályozzák. Ugyanez történik a sokkal statikusabb jóga esetén.)

A Jupiter ebben az esetben is arra ösztönöz, hogy nagy léptékben gondolkozzunk, terjeszkedjünk, de ez csak akkor fog sikerülni, ha elgondolásainkat a realitásokhoz igazítjuk és legyőzzük az elénk kerülő akadályokat. Ezek némelyike olyan jelentéktelennek tűnik, hogy csak akkor vesszük észre, amikor elbotlunk benne. Mivel a Jupiter a Skorpióban a Plútó uralma alatt áll, a Plútó pedig a Szaturnusz által uralt Bakban halad, gyakori tapasztalás az is, hogy ügyeink borotvaélen táncolnak, az előrejutás – vagy egyáltalán, a túlélés érdekében – muszáj valamilyen, nagyon komoly, akár életveszélyes kockázatot is vállalni. A megfontolt, szükségszerű kockázat és a sors felelőtlen kísértése között azonban árnyalatnyi a különbség – és ez gyakran csak későn – a félkvadrát természetéből adódóan olykor túl későn tűnik fel. Az új kihívások keresését sem minden esetben vállalkozó szellem sarkallja ilyenkor, hanem a kényszerűség: kiderült ugyanis, hogy a dolgok nem működnek eredeti koncepcióink szerint.

Könnyen meglehet, hogy át kell strukturálni életünket, felül kell vizsgálni üzleti céljainkat. Ez egyébként más, erőpróbáló Jupiter – Szaturnusz kapcsolatok esetén is kötelező házi feladat. A Jupiter hét mérföldes csizmákkal haladna, a Szaturnusz azonban lelassít és szigorú feltételeket szab – így ezúttal sem vághatjuk le a kanyarokat. Növekedni, terjeszkedni akarunk, de a körülmények óvatosságra intenek, vagy éppenséggel korlátoznak.

A fényszög pénzügyi kérdéseket is felszínre hozhat, de azokon az életterületeken, amelyeken leginkább érvényesül a hatása (a személyi horoszkópnak azokban a házaiban, ahova beleesnek, ill a bolygókkal, amikkel kapcsolatba kerülnek) korlátozva érezhetjük magunkat. Szerencsésebb esetekben (a Szaturnusz díjazza az efféle proaktív hozzáállást) magunktól jutunk arra a felismerésre, hogy keserves tapasztalatokban lesz részünk, ha nem vonjuk kontroll alá/nem végzünk kisebb nagyobb átalakításokat adott témával kapcsolatban (pl. önként változatunk költekezési, étkezési szokásainkon, lezárunk egy javunkat már nem szolgáló kapcsolatot, stb).

Grandiózus díszletek helyett jobb tehát, ha kisebb, megvalósíthatóbb léptékekben gondolkozunk, a mennyiség helyett a minőségre helyezve a hangsúlyt. Ha lázadozás helyett együttműködünk vele, a Szaturnusz hozzásegíthet ahhoz, hogy tartós, értékálló projekteknek, kapcsolatoknak kötelezzük el magunkat, megragadjuk és kimunkáljuk az ilyen lehetőségeinket. Sokkal jobban tesszük, ha újra elővesszük régi terveinket, a meglévő vállalásokon dolgozunk alaposabban, finomítunk, a gyakorlati követelményekkel nagyobb összhangba hozzuk koncepcióinkat, mintha valami újba fogunk. Haladni, változtatni, fejlődni mindenképpen ajánlott – de jelen időszakban ez elsősorban a törésvonalak eltüntetését, az eddigieknél teherbíróbb struktúrák létrehozatalát jelenti.

A Jupiter – Szaturnusz félkvadrát bepontosulásai:

  • Első bepontosulás: 2017 december 22, Bak 0°17 – Skorpió 15°17
  • Második bepontosulás: 2018 március 2, Bak 8°11 – Skorpió 23°11
  • Harmadik bepontosulás: 2018 szeptember 3, Bak 2°33′ – Skorpió 17°33′
 

Kapcsolódó:

 

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Kidurrannak a lufik vagy dőlni fog a lé ? (Jupiter a Skorpióban)

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)

Szaturnusz – tranzitok (tematikus oldal)

Szaturnusz áthaladása a Bak jegyén: gyakorlat teszi a mestert

A Jupiter általános jelentéstartalma

Decemberi előrejelzés

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!