Küzdj meg a világos felismerésekért !

A Merkúr abbahagyta tolatását

December 22-én a Nyilas 13°-án a Merkúr abbahagyta tolatását. Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, a Merkúr retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. (A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik. ) Nos, a direktbe váltást követően ügyeink visszazökkennek a normális kerékvágásba, de a stacionárius szakaszban még bőven várható zűrzavar.

Az információcsere, utazások, kereskedelem planétája a Nyilas 12°11 -en levő Alwaid állócsillag, a Sárkány bal szeme közelében hagyta abba tolatását és váltott direkt stacionáriusba. Ennek a Szaturnusz – Mars hatású égitestnek meglehetősen destuktív befolyása van, Vivianne Robson (Állócsillagok ) szerint tulajdon elvesztését, erőszakot, bűnöző hajlamot, baleseteket jelezhet.

Ezzel egy időben, bár nem egzakt, egy Merkúr – Neptun kvadrát hatása is érvényesül. A kvadrátok, az előző bejegyzésben részletesebben bemutatott módon leblokkolhatják vagy felszabadíthatják az energiát egy nagyobb ciklus kritikus szakaszaiban. Különböző irányokba viszik szét az energiát, felhívják a figyelmet a lehetséges kapcsolódási pontokra és azokra, ahol korrekciót kell végrehajtanunk. Gyakran teszik szükségessé, hogy behúzzuk a kézifékeket és irányt változtassunk, új szempontból is megvizsgáljuk az adott helyzetet

A Merkúr és a Neptun erőpróbáló fényszöge hatására szétszórttá, álmodozókká válhatunk. Figyelmünk megoszlik, s hol bambán meredünk magunk elé, hol pedig hiperaktívakká válunk. Mindenbe belekapunk, időnket felesleges tevékenységek sorozata forgácsolja szét. Esetleg azt érezzük a legegyszerűbbnek, ha csak úgy úszunk az árral, képzelőerőnkre, kreativitásunkra hagyatkozva, s az elképzeltet hajlamosak lehetünk összetéveszteni a valóságossal.

Jóllehet a Merkúr gyors mozgású bolygó, így fényszögei csak rövid ideig hatnak, a fentebbi aspektusok a napforduló – képletben is jelen vannak, így a tavaszi napéjegyenlőségig hátralevő hónapok karakterére is befolyással vannak. Jelen esetben nem túl kedvező módon. Az erőpróbáló fényszög által jelzett megosztott figyelem, a valóságalapot nélkülöző fantáziálgatás, a nem megfelelő helyre összpontosított energia, a lényeges részletek fölötti elsiklás sok kárt okozhat, amikor épp a legfontosabb, a valóban fontos teendőkre kellene fókuszálni. ( A november 12 -ét, – amikor egzakt volt a Merkúr – Neptun kvadrát – megelőző és követő pár napban volt alkalmunk megtapasztalni, milyen jellegű pótcselekvésekkel forgácsolódhat el az idő és ez milyen bonyodalmakhoz vezethet.)
A mulasztásoknak most is komoly következményei lehetnek. Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, a Szaturnusz december 20-án lépett otthonába, a Bakba, 21-én pedig a Nappal együtt állva hozta tudomásunkra az előttünk álló, 2020 december 17 -ig tartó ciklus feladatait. Jóllehet a vizsgaanyag felvázolása még folyamatban van, aki odafigyelt élete külső – belső szinkronicitásaira, már nagyjából képben mi mindennel kell dolgoznia. (Azoknak, akiknek nem jött össze, asztrológiai tanácsadás segíthet megbirkózni a feladvánnyal). A siker érdekében azonban a gyakorlatias Bak jegyében haladó Szaturnusz megköveteli, hogy a legapróbb részleteket is figyelembe vevő megoldásokra törekedjünk. Olyanokra, amik a praktikum és az intellektus próbáját is kiállják.

Eközben azonban a Jupiter és a Szaturnusz fél kvadrátja a Hajszálrepedések, törésvonalak című bejegyzésben bemutatott módon teszteli valóságérzékünket, a kártékony Alwaiddal együtt álló, és a Neptunnal kvadrátot képező Merkúr pedig tovább fokozza a zavart. Ily módon fennáll a veszélye, hogy megismételjük az előző években elkövetett tévedéseket és mulasztásokat, aminek hosszú távon is komoly következményei lehetnek.

A rövid távú folyományok sem valami kellemesek: jelentősebb károk érhetnek – akár anyagi, akár morális értelemben (pl. kritika, nézeteltérések, ebből fakadó hitelvesztés, lopás, plágium stb), megbetegedhetünk (pszichoszomatikus betegségek, a szervezet fogékonyabb a fertőzésekre, méreganyagokra, a kibillent napirend, kimerültség, figyelmetlenség, alkohol vagy drog hatása miatt bekövetkezett balesetek, stb)

Ünnepek előtt különösen fontos odafigyelni erre. Egy-két pohár jó minőségű ital, egy kis lazaság valószínűleg nem árt meg, de a túlzásoknak súlyos következményei lehetnek. Az elhamarkodott kijelentések, félreértések és az ezek nyomán kialakult viták, meggondolatlanul kialakított vagy felbontott kapcsolatok, könnyelmű döntések, balesetek, stb. a későbbi ígéretes lehetőségek előtt zárhatják el az utat.
Kapcsolódó

Decemberi előrejelzés

Merkúr a Nyilasban : részletek madártávlatból

Retrográd Merkúr a Nyilasban

Most feladták a leckét ! (Téli napforduló, Nap – Szaturnusz együttállás a Bakban)

Jupiter – Szaturnusz félkvadrát : hajszálrepedések, törésvonalak

Vigyázat, balesetveszély !
A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!