Most feladták a leckét….

Téli napforduló, a Szaturnusz a Bakba lépett, Nap – Szaturnusz együttállás

Az asztrológia álláspontja szerint a téli napforduló (akárcsak a nyári, illetve az őszi – tavaszi napéjegyenlőség) fontos, három hónapos időszak mérföldkövét jelzi a nagyvilág és az egyének életében. Az idei azért is fontos, mert a Szaturnusz előző nap kezdte meg 2020 december 17 -ig tartó vándorlását otthonában, a december 21-én du. 17: 29 – kor Bakba lépő Nap pedig azonnal együttállást is képez vele. A nagy feladatosztónak és a tudatosság jelölőjének találkozóira évente egyszer kerül sor, és fontos fejezetet jelentenek az adott év történéseiben. Jelen esetben még inkább így van, hiszen a Szaturnusz Bakon való áthaladása során esedékes tanulnivalókat is most nyomják a kezünkbe. Hogy hogyan éljük meg az előttünk álló, nem túl könnyű három évet, nagymértékben függ attól, mennyire sajátítottuk el a tananyagot.

A Nap és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai (együttállás, szembenállás, kvadrát) az év fontos fejlődési szakaszainak mérföldkövei, egyszersmind a felelősségvállalás, tehertétel, valamilyen megmérettetés kérdéseit is feszegetik.

Egy Nap-Szaturnusz tranzit mindannak a munkának, erőfeszítésnek a csúcspontját is jelentheti, amit céljaink érdekében kifejtettünk az előző évek folyamán. Más analógiák mellett ugyanis a Szaturnusz kitartó, következetes fáradozást jelképez, a Nap pedig mindazokat a dolgokat, amik a legtöbbet jelentik számunkra, amivel azonosítjuk magunkat. Az életerő, tudatosság, kreativitás, alkotószellem fő jelölőjeként (bővebben ld A Nap ereje ), a horoszkópban elfoglalt jegy és házhelyzete – akárcsak a Szaturnuszé – sok mindent elárul életfeladatunkról, az általa jelölt tartalmak megélése, kiteljesítése tehát testi – lelki egészségünk egyik alapfeltétele. Minél keményebben dolgozunk tehát céljaink megvalósításán, minél nagyobb felelősséget vállalunk e tranzitok alatt, annál inkább megtérülnek erőfeszítéseink.

E bolygókapcsolat egyszersmind nagy erőpróbát is jelent, hiszen jóllehet a Szaturnusz segít megvalósítani, fizikai formába önteni elképzeléseinket, először kemény próbatételek elé állít, melyek során be kell bizonyítanunk alkalmasságunkat. Ezeket az eredmények tehát nem pottyannak ölünkbe olyan könnyen, mint egy Jupiter – tranzit esetén. (Akkor sem, ha most kedvező Jupiter – hatások is érvényesülnek : Jupiter – Neptun trigon, közelgő Mars – Jupiter együttállás) A legtöbbször csak nagy- nagy önfegyelem révén, jelentős többlet – terhet és felelősséget vállalva juthatunk előre- s ez persze egészségi állapotunkra, életerőnkre is hatással lehet.
A tudatosság jelölőjének és a karma urának a találkozója mindannyiunknak segíthet rálátni, milyen feladatok várnak ránk az elkövetkező időszakban. Ez a felhívás azonban nem mindig érkezik kellemes formában. Ezekben a napokban – különösen ha maradtak még restanciáink a fentebbi területeken, az autoritás külső képviselői (pl. főnökök, szülők, hatóságok, stb. ) kérhetik számon ezeket, vagy mulasztások, elszalasztott lehetőségek, hiányosságok formájában köszönhetnek vissza.

Kapcsolatainkra is nyomás nehezedhet ezekben a napokban. Elszigeteltnek érezhetjük magunkat, akkor is szenvedhetünk a magánytól, ha éppenséggel párban élünk, úgy érezzük, túlságosan ridegen, szeretetlenül bánnak velünk és/vagy mi magunk nem tudjuk megfelelőképpen kifejezni érzéseinket. (A képletek adottságaitól, a kapcsolat minőségétől függ, hogy ez csupán múló hullámvölgy, vagy olyan krónikus állapot, amelynek hatására górcső alá kell vennünk társulásunkat és döntenünk kell a hogyan továbbról.) Az is megtörténhet, hogy valaki/ valamilyen ügy, eszme iránt fokozott felelősséget kell vállalnunk, szűkebb-tágabb környezetünkben mi vagyunk azok, akik stabilitást, kapaszkodót , támaszt nyújtanak, szavahihetőségükkel bizalmat ébresztenek. Sok esetben kell higgadtan, bölcsen kezelnünk azokat a szituációkat is, amikor mások elvesztették a fejüket.

Előfordulhat az is, hogy a szó szoros értelmében szemügyre kell vennünk életünk struktúráit. Ez a lakásfelújítástól az ünnepek előtti nagytakarításon át napirendünk átstrukturálásáig sok mindenre kiterjedhet. Mindent egybevéve, az előttünk álló napok kitűnő alkalmakat szolgáltatnak ahhoz, hogy leegyszerűsítsük és eredményesebbé tegyük életünket. Konkrét és átvitt értelemben kerítsünk hát sort egy újabb, nagy lomtalanításra! Ennek köszönhetően könnyebben, hatékonyabban érhetjük majd el céljainkat. (Ettől függetlenül, ezek nem azok a napok, mikor tanácsos lenne új projektekbe kezdenünk, jogi ügyeket intéznünk és/vagy hatóságok, feljebbvalók, fennálló rend ellen lázadoznunk. A nagyvilágból is érkezhetnek nyomasztó hírek.)

Természetesen még a legnehezebb helyzetekben is van lehetőség a korrekciók végrehajtására: a kozmikus tanítómesternek a nevelés, az érési folyamatok elősegítése, nem pedig a büntetés a célja – még akkor sem, ha időnként nehezen elviselhető nyomás alá helyez. Jó esetben „csupán” annyi történik, hogy előléptetést kapunk, tapasztaljuk, hogy eddigi munkánk eredménye megtérül, roskadozunk feladataink súlya alatt, garmadával sorakoznak még előttünk a teendők, de már az új fejlődési irányokat is kijelölték számunkra. (A párhuzamosan érvényesülő Jupiter – befolyás , kedvező megélési lehetőségeket is mutat.)

téli napforduló, 2017 dec 21, Bp. 17 :29

A fentebbi szempontokat minden Nap – Szaturnusz fényszög esetén ajánlott figyelembe venni. Most azonban még nagyobb fokú éberség ajánlott, hiszen a napforduló – képlet által jelzett viszonylag kedvező lehetőségek már a tavaszi napéjegyenlőség idején sem állnak maradéktalanul rendelkezésre, a nyári napfordulóval kezdődő időszakban pedig már sokkal több a zsákutca, mint a járható út. 2018 második felét stagnálás és zűrzavar jellemzi, így az elbliccelt teendők, a kihagyott lehetőségek alaposan megbosszulják magukat. Haladni akkor sem lesz könnyű, ha valaki év elején lelkiismeretes alapozómunkát végzett, belőtte a helyes irányokat és el is indult rajtuk. Ebben az esetben azonban legalább jó esély van megőrizni az egyensúlyt 2018 nehezebb időszakaiban is.

Hasonló dolgokra figyelmeztet Nadia Gilchrist is, a Ruby Slipper blog szerzője Szaturnuszi ajándék – a téli napforduló című írásában. (A cikk rendkívül sokatmondó illusztrációját tőle hoztam) :

„A Szaturnusz jegyváltása miatt az idei téli napforduló különös súllyal esik latba.

Akár kiveszed belőle a részed, akár távolabbról figyeled, az ünnepek közeledtével magával ragad az ajándékozás és a társasági élet színpompás kavalkádja. De a mai nap fordulópontot jelent: ez a hideg, nyugodt elmélkedés ideje. Egyesek nyomasztónak találják (különösen, ha az ünnepi időszak arra emlékezteti őket, kit vagy mit vesztettek el, miben nem volt részük soha életükben), mások pedig megpróbálják teljesen figyelmen kívül hagyni.

Csakhogy a Szaturnuszt nem lehet elhanyagolni. Ő azért van itt, hogy szembesítsen a múlttal, a családi történetekkel, a hagyományokkal, a koroddal és mindazzal, amit elértél. Igen, a Bak Szaturnusz a megvalósításról szól még akkor is, ha ez a szó csúnyának számít bizonyos körökben. Hát nem több az élet holmi mesterségesen meghatározott siker – fogalomnál ?

Persze hogy több. De egy bizonyos ponton túl fel kell építened, és ennek nem szükséges mesterséges konstrukciónak lennie. Az idő (egy másik szaturnikus téma) könyörtelen, és most itt az ideje megerősítened valamit magadban. A teljesítmény egyénenként változik: a monumentális szakmai eredmények éppúgy hozzátartoznak, mint az élet olyan intim mérföldkövei, mint józannak maradni, felkelni az ágyból, megtanulni nemet mondani. Az ágyból való felállást nem viccből említettem: ha depressziós vagy, netán krónikus fájdalmaktól szenvedsz, ez hatalmas eredmény. Mások észre sem veszik, de számodra óriási dolog !

Hozzá kell tennem azonban, hogy a Szaturnusz „végezd el a munkát” mantrája nem tesz sebezhetetlenné. Lehetsz vérbeli Szaturnusz – rajongó, aki éjt nappallá téve dolgozik, egymás után haladja meg korlátait, és egész valójával céljára összpontosít…..és mégis belefutsz valami nagyon rosszba. Gyakran sokkal nagyobb nálad és még csak fel sem tudsz rá készülni. De még mindig módod van eldönteni, hogyan reagálsz rá. Ha tovább lépsz (még ha apró lépésenként is) akkor is, amikor a tiedénél sokkal hatalmasabb erők törnek ellened, akkor is, amikor legszívesebben egész kicsire húznád össze magad és feladnád – na ez a Szaturnusz. (Ha egyelőre nem is, legkésőbb 2019 végétől és 2020 folyamán kollektív szinten bőven kijut ilyen jellegű hatásokból – ford. megj.)

Valamennyi napforduló és napéjegyenlőség energiái nagyon intenzívek. Egy fajta csúcspontot képviselnek, azt a pillanatot, amikor a kerék megfordul. Jelen esetben most van a legsötétebb és a legnagyobb a csend, ami remek alkalmat jelent számodra, hogy eltöprengj azon, mi áll előtted.

Idén, amikor a Szaturnusz együttállásba kerül a Nappal, neked is felteszi a kérdést :

Mit fogsz felépíteni / csökkenteni / megerősíteni ?

Mit fogsz elérni ?”

 
Kapcsolódó:

 

A fény viszontagságos születése ( A téli napforduló és a Bak princípiuma)

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)

Szaturnusz tranzitok: a megvalósítás és az érés ciklusai (tematikus oldal)

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Nap ereje

Mélységeink kincsei : Jupiter – Neptun trigon

Skorpió Mars tranzitként és a radixban

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!