A Szaturnusz áthaladása a Bak jegyén : gyakorlat teszi a mestert

Általános hatások

„ A Szaturnusz világos definíciókat, struktúrákat és elköteleződéseket akar. De mihelyt a dolgok egyértelműen meghatározottakká, strukturáltakká váltak, elköteleződés jött létre, sokan közülünk kalitkába zárva, csapdába esve vagy korlátozva érzik magukat. A Bakban a Szaturnusz megtaníthat arra, hogy bizonyos szabályok elfogadása és bizonyos fokú önfegyelem, nagyobb szabadságot ad és felszabadító hatású is lehet. Ez olyan időszak, amikor egyértelműen választanunk kell, világos döntéseket kell hoznunk és ki kell gyomlálnunk mindazt, ami nem működik számunkra. El kell engednünk az elveszett ügyeket, különösen ha ezek életutunkkal, hivatásunkkal, hosszú távú céljainkkal állnak kapcsolatban.” A CafeAstrology blog összefoglalója

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

2009 szeptemberétől 2012 októberéig, mialatt a Szaturnusz áthaladt a Mérlegen, személyes kapcsolataink, társulásaink kerültek górcső alá. Alaposabban, kritikusabban vizsgáltuk meg ezeket a kapcsolatokat, az arányeltolódásokat pedig sokkal nehezebben toleráltuk. 2012 október – 2014 december között, a Szaturnusz Skorpió tranzitja időszakában, aztán 2015 júniusától 2015 szeptemberéig, míg ugyanebben a jegyben tolatott, e kapcsolatdinamikák mélyére ástunk. 2015 – 2017 között a Nyilasban járó Szaturnusz arra szólított fel, hogy hagyjunk fel túlzásainkkal, kérdőjelezzük meg hitünket, értékeljük át hiedelem rendszereinket.

A Szaturnusz uralomban van a Bakban, ahova december 20-án belépett. Otthonában van itt és jól működik. Ez az az időszak, amikor kritikus szemmel felül kell vizsgálnunk azokat a szakmai döntéseinket, amelyek nem tükrözik pontosan valódi, hiteles önmagunkat.

A Bak olyan jegy, amely azt akarja, hogy tiszteljék, és ugyanezt akarja a Szaturnusz is. A Bakban a Szaturnusz keményen meg is fog dolgozni, hogy ezt kivívja. Ebben az időszakban azt tapasztaljuk majd, hogy megnő a becsülete azoknak, akik érdemleges erőfeszítéseket tettek, illetve azoké az idősebb embereké, akik rászolgálnak. A megőrzés, konzerválás most fontos téma. E tranzit idején nem ajánlott a könnyebbik végéről megfogni a dolgokat. Magunk is nagyobb autoritásra törekszünk életünknek azon a területein, amelyek felett áthalad. Jól tesszük, ha képletünk Szaturnusz -tranzit által érintett házaiban megszabadulunk a sallangoktól és átstrukturálásokat, átépítéseket eszközlünk, ha a dolgok nem működnek kielégítően.

 

Bármelyik pontját érintse is képletünknek, a Szaturnusz egyszerűséget, világos definíciókat, valóságérzéket és őszinteséget követel. A Szaturnusz próbára is tesz – nem azért, hogy szórakozzon velünk, hanem a magunk jól felfogott érdekében. A Szaturnusz ráirányítja a figyelmet a megerősítésre szoruló területekre.

A Szaturnusz dolgai időigényesek, és ez így van jól. A Szaturnusz hatása mellett csak akkor juthatunk el egy egészséges, kiegyensúlyozott pozícióba, ha erre elegendő időt szántunk és kitartó erőfeszítéseket tettünk ennek érdekében.

A Szaturnusz folyamatosan a kontroll megszerzésére sarkall, néhányan közülünk pedig megpróbálják majd ellenőrzés alá vonni az életükben szerepet játszó embereket, de ez az út nehéz, frusztráló és nem is túl kifizetődő. Ideális esetben végül rájövünk: kizárólag saját magunkat kontrollálhatjuk.

A Szaturnusz a saját jegyében nem vár a többi bolygó jóváhagyására. Végső diszpozitorként az ő szava az utolsó. A jelenlegi cél: a rend megteremtése vagy helyreállítása. A következő évek folyamán számos hosszú távon is jól működő, teherbíró struktúra alakul majd ki. A Bak Szaturnusz tranzit az az időszak, amikor meg kell csinálni végre a dolgokat, amikor a jövőbeli siker és stabilitás érdekében háttérbe kell szorítani a pillanatnyi kényelmi szempontokat, örömöket, aggályokat. A Szaturnusz és Bak gyűlöli a pazarlást és azon vannak, hogy elvegyék kedvünket a könnyelműségtől.

A szűkölködéstől, nincstelenségtől vagy mindennek az elvesztésétől erőteljes motivációs tényezők lehetnek e tranzit idején. Ez egyszersmind valamilyen módon elszigetelő hatás is.

Ez az időszak a kormányok megerősödését hozhatja, személyes szinten pedig változást jelezhet az öregedéssel szembeni hozzáállásunkat, társadalmi helyzetünket, pozíciónkat, pénzügyeinket illetően. Világviszonylatban is gazdasági változások, rendszerekkel, szervezetekkel kapcsolatos átstrukturálódások várhatók. E bolygóállásnál nincsenek levágott kanyarok. A türelemnek és az erőfeszítéseknek nagy az értékük, de a hatékonyság is fontos.

A Szaturnusz által jelzett folyamatok egy meredek hegy megmászáshoz hasonlítanak, amely végül sikerül. A kitartás megtérül. Jóllehet a jutalom késik – ennek fontos tudatában lenni – az eredmények hosszú távra szólnak. A Bak Szaturnusz hatására érezzük, keményen kell megdolgoznunk azért, amiről azt szeretnénk, tartson, növekedjen és erősödjön.

A Bak témái közé tartozik az öregedés, a tapasztalat, az ambíció, a csontváz, a csontok, a bőr, az épületek, a kormány, a mérnöki hivatás, a hagyományok, a struktúrák, a szabályok, a védelem, az apaság, a határok, előkészítés, a tervezés. Valószínű, hogy e témákkal kapcsolatban reformok várhatók és erőfeszítéseket is tesznek megerősítésük, felépítésük vagy újraépítésük érdekében. A Bak Szaturnusz tranzit időszakában kritikus szemmel vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat. E tranzit idején ilyesféle kérdések merülhetnek fel pl: elegendő felelősséget vállalnak-e gyerekeik nevelésében az apák, jó hatással van vajon életvitelünk testtartásunkra, csontrendszerünkre, felkészültünk-e vagy sem az öregségre, stb.

A Bak számára jobban szereti a minőséget a mennyiségnél, az egyszerűséget a káosznál. Ebben az időszakban az ambíció is nyilvánvalóbb. Meg akarjuk valósítani céljainkat és ezért komoly erőfeszítésekre is hajlandók vagyunk. A Bak Szaturnusz kimondottan keményen dolgozó, magányos energia és e ciklus folyamán mindvégig oda kell figyelnünk, nehogy megfeledkezzünk néhány, komforttal, családdal, táplálással kapcsolatos igényünkről.
A Plútó már 2008 óta a Bakban halad és ott is marad 2024 -ig. A Szaturnusz 2020 – ban képez pontos együttállást a Plútóval és mielőtt a Plútó befejezné Bakban való vándorlását, a Vízöntőbe lép. Míg a Plútó arra törekszik, hogy vállalásaink, karrierünk, tekintélyünk és pozíciónk révén nagyobb hatalomra és kontrollra tegyünk szert, a Szaturnusz tökéletességre törekszik, nagyobb teljesítményt akar és kézzelfogható bizonyítékot vár azt illetően, hogy érünk valamit. A Szaturnusz igyekszik megszabadítani a Bak Plútó néhány túlzásától és rögeszméjétől. A Plútó lerombol, a Szaturnusz felépít, ebben az értelemben tehát egy nagyon erős kombinációról van szó.

Jóllehet a Szaturnusz uralomban van a Bakban, kettőjük energiája nem egy és ugyanaz. Az élet nem válik „bakszerűbbé”. Éppen a Bak jegy olyan, negatív megnyilvánulási formái, mint a túlzott anyagiasság, pesszimizmus, merevség nem fognak működni számunkra. A Szaturnusz szigorú tekintete hatására e tulajdonságok még szembetűnővé válnak. Bizonyos értelemben most arra kényszerülhetünk, hogy megtapasztaljuk, e magatartásformáknak áruk van, vagy Napnál is világosabb lesz, hogy túl sok időt, energiát, boldogságot pazaroltunk el ilyesmik miatt. De ha így is van, a Szaturnusz az adott jegy vagy bolygó által jelképezett pozitív tulajdonságok kimunkálására szólít fel, amelyek fölött áthalad. Most tehát nagyobb rendre, integritásra, fegyelemre, türelemre és kitartásra törekszünk.

A Szaturnusz világos definíciókat, struktúrákat és elköteleződéseket akar. De mihelyt a dolgok egyértelműen meghatározottakká, strukturáltakká váltak, elköteleződés jött létre, sokan közülünk kalitkába zárva, csapdába esve vagy korlátozva érzik magukat. A Bakban a Szaturnusz megtaníthat arra, hogy bizonyos szabályok elfogadása és bizonyos fokú önfegyelem, nagyobb szabadságot ad és felszabadító hatású is lehet. Ez olyan időszak, amikor egyértelműen választanunk kell, világos döntéseket kell hoznunk és ki kell gyomlálnunk mindazt, ami nem működik számunkra. El kell engednünk az elveszett ügyeket, különösen ha ezek életutunkkal, hivatásunkkal, hosszú távú céljainkkal állnak kapcsolatban.

A Szaturnusz a túlzott vagy a valóságalapot nélkülöző elvárások megnyesegetésére szólít fel. Kedvező feltételek mellett és ideális esetben egészséges adag, pesszimizmustól mentes realizmussal ajándékoz meg, jó ütemben haladhatunk anélkül, hogy (túlságosan) kiszárítaná lelkünket.

Testi szinten, egészségünk megőrzése érdekében e tranzit idején fontos, hogy fokozottan figyeljünk csontjainkra (beleértve fogainkat is), bőrünkre (testünk külső és belső struktúrái) és főleg a térdünkre. A Bak Szaturnusz az összehúzódással és a merevséggel áll kapcsolatban, így a jóga és a nyújtó – gyakorlatok különösen fontossá válnak ebben az időszakban.

A Szaturnusz arra tanít, hogy a szabadság nem arról szól, hogy kibújunk felelősségeink alól és megszegjük az összes szabályt. A Szaturnusz megmutatja, hogy kudarcaink révén ugyanannyit, vagy talán többet is fejlődünk, mint sikereinken keresztül. Ez az az időszak, amikor meg kell szabadulnunk azoktól az önszabotáló magatartásformáinktól, amelyek eddig fékezték haladásunkat, fel kell ismernünk, hol tápláltunk túlzott elvárásokat, és új, talán hitelesebb utakat kell találnunk ambícióink táplálására. Meg kell látnunk, hol voltunk túlságosan elbizakodottak, hanyagok, nagyképűek, hol estünk túlzásokba, és hogyan járultak végül hozzá ezek a dolgok stagnálásunkhoz, frusztrációinkhoz, kudarcainkhoz, szétesésünkhöz, mélypontjainkhoz.

Ez a tranzit az őszinteségről és a hitelességről szól. Jó időszak arra, hogy bizonyos ügyekben mentorok, idősebb személyek, hatóságok segítségéért folyamodjunk. A Szaturnusz esetén „a minőség helyett mennyiség.” Ezt a ciklust talán arra használjuk fel, hogy dolgozzunk azokkal a témákkal, amelyek képletünk Szaturnusz által érintett területeivel állnak összefüggésben, illetve hogy egy hozzájuk kapcsolódó projektre fókuszáljunk és fejlesszük. Ez értelmet és mélységet adhat életünknek. Most sokkal kifizetődőbb ha szétaprózódás helyett egy vagy két értelmes célnak vagy vállalásnak szenteljük magunkat. Ahhoz, hogy valóban tanulhassunk és profitáljunk ebből az időszakból, el kell fogadnunk, hogy lehetőségeink nem korlátlanok. Ily módon életünk leegyszerűsödik és nagyobb beteljesülést nyújt.

Bak Szaturnusz az üzleti életben: a specializálódás a legkifizetődőbb. Ebben az időszakban akkor járunk legjobban, ha abba fektetünk több energiát, hogy valóban jól csináljunk valamit. Jóllehet a gazdasági helyzet alakulása nagyon sok aggodalomra ad majd okot e tranzit idején, a minőségi termékek sokkal kelendőbbek lesznek. Az emberek tisztában vannak azzal, hogy hosszú távon a drága az olcsó, és miközben gazdaságos megoldásokra törekszenek, a lehető legjobbat akarják kapni a pénzükért. Tanácsom: minél kevesebbszer vágod le a kanyarokat, annál jobban jársz. Élj összhangban igazságaiddal: légy önmagad, légy becsületes, légy őszinte. Nagyon fontos határokat vonnod: válaszd külön magánéletedet a szakmaitól. Légy etikus.

A divat konzervatívabb lehet ebben az időszakban. A minőségi, klasszikus, praktikus stílus hódit vagy az egyszerű elegancia.

Társulásaink a Bak – Szaturnusz tranzit idején. A pontosság, megbízhatóság, a kölcsönös tisztelet megadása jelentős szerepet kap a különböző típusú interakciókban. A kapcsolatok kissé üzletszerűvé vagy hagyományos jellegűekké, egyértelműbben körvonalazottakká, pontosabban definiáltakká válnak e tranzit idején. Míg a Szaturnusz a Bakban tartózkodik, társas viszonyaink időtálló mivolta, értéke is nagyobb jelentőséget kap, mint általában.
***

2018 folyamán a Szaturnusz a Bak 1°24 – 11°16′ ig terjedő szakaszát járja be. 2018-as retrográd időszaka április 17 -től (Bak 9°08′ ) szeptember 6 -ig (Bak 2°32′) tart

Miközben áthalad a Bakon, az alábbi fényszögeket képezi a külső bolygókkal:

Szaturnusz – Jupiter félkvadrát bepontosulásai: első 2017 december 22, Bak 0°17 – Skorpió 15°17′, második 2018 március 14, Bak 8°11 – Skorpió 23°11, harmadik – 2018 szeptember 3, Bak 2°33′ – Skorpió 17°33′

Szaturnusz – Uránusz trigon 2018 augusztus 27 [ mindkét bolygó retrográd, a fényszög nem pontos, 2 -3 ° hiányzik az egzakttá váláshoz, de így is erősen hat]

Szaturnusz – Neptun szextil bepontosulásai: első – 2019 január 31 Bak – Halak 14°55′ második – 2019 Bak – Halak 18°44, harmadik – 2019 november 8, Bak – Halak 16°01

Szaturnusz – Plútó együttállás: 2020 január 12, Bak 22°37 [ Jóllehet ez az első és az utolsó pontos együttállásuk, 2020- ban folyamatosan elég közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy maradandó, fontos gazdasági, társadalmi változásokat jelezzenek. 2020 novembertől a Szaturnusz 2020 december 17 -i jegyváltásáig az akkor szintén a Bak utolsó dekádjában haladó Jupiter is jelentős befolyást gyakorol. Utóbbi csak a Plútóval képez pontos együttállást 2020 novemberében, a Szaturnusszal immár a Vízöntőben találkozik 2020 december végén, de a három bolygó így is együttesen gyakorol jelentős befolyást a személyes sorsokra és a nagyvilág eseményeire. – ford. megj]
Kapcsolódó

 

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)

Szaturnusz a Bakban : nőjj fel !

Szaturnusz a Bakban : beharangozó

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Szaturnusz tranzitok (tematikus oldal)

Általános tudnivalók a Szaturnusz tranzitokról

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!