A téli napforduló és a Bak princípiuma

A fény viszontagságos születése

“Amikor a legsötétebb az éjszaka, akkor a legközelibb a hajnal” . A bibliai bölcsességet a világ minden táján ismerik, még ha sokféleképpen fogalmazták is meg. A téli napforduló mitológiája ugyanis arról szól, hogy a legmélyebb sötétségből újjászületik a fény – megszemélyesítve Megváltó, mint pl. Jézus vagy nap – hős, mint a görög Héraklész, a perzsa Ahura Mazda,  Ráma, az indiai Rámájana főszereplője, a Hanuka-ünnephez kötődő  makkabeus szabadságharcosok és még sorolhatnánk.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Nap egyebek mellett az életerő központi forrása, a tudatosság, szellem szimbóluma az asztrológiában – az újjászülető fény tehát ha nem is jelent minden esetre megvilágosodást, egy magasabb tudatossági szint elérését, egyfajta újjászületést eredményez. Magától értetődő, hogy egy ilyen jelentős esemény sosem mehet végbe zökkenőmentesen. Mint azt a világ mítoszainak nagy része megerősíti, ahhoz, hogy a fény erői győzedelmeskedjenek, élet halál harcot kel vívniuk a sötétség hatalmaival.

A veszélyeztetett gyermek

A gyermek Héraklész a rá támadó kígyókkal

Az isteni kisded, a majdani megváltó  nem csak  a keresztény mondakörben jön mostoha körülmények között a világra és megy keresztül ezer veszélyen, míg felcseperedik. A pápua és egyes dél-amerikai mítoszok szerint pl. a csecsemő kimondottan csúnya, testét fekélyek borítják, csenevész és csak a tűzben vagy különböző hőstettek hatására szépül meg .  Máskor, jóllehet majd’ kicsattan az egészségtől, talán valóságos kis vasgyúró, mint Héraklész, önhibáján kívül, puszta létével vívja ki magának az istenek ellenszenvét. Bár egyik legismertebb Nap – héroszunk neve  annyit jelent, mint Héra dicsősége – éppenséggel pont az Olümposz nagyasszonya tört az életére,nem tudván elviselni, hogy csapodár férjének, Zeusznak, újabb szerelemgyereke született. A perzsa napistennek, Ahura Mazdának tulajdon testvére, a gonosz Ahrimán tör életére, az egyiptomi Ré bárkáját pedig minden éjjel be akarja kebelezni Apophisz, a káosz és a sötétség kígyója.

A napistenek mitológiai ellenlábasai többnyire szaturnikusak, akárcsak az asztrológiában, ahol a Nap jelképezte életerő, kreativitás, meleg, kiterjedés éles ellentében áll a Szaturnusz lehatároló, lassító, a tél hidegét árasztó, az életet lezáró tendenciáival. Az ellentmondás azonban csak látszólagos, hiszen az új fény éppenséggel a téli napforduló idején születik meg, amikor a Nap a Bakba lép. A jegy nem csupán a Szaturnusz hatása alatt áll, hanem  a világban vállalt pozíció, társadalmi helyzet életterületét, a X. házat is uralja – tehát ez úttal is a két, látszólag ellentétes őselv harmonikus egészbe integrálása a feladat..

Bak feladatok odakint és idebent


A Bak típusú ember személyes élettörténete is hasonlít a Nap hősökéhez. Gyerekkorban talán csenevész, beteges, talán nem is szeretettel várták, csak úgy bepottyant a családi fészekbe. Elképzelhető, hogy más hátrányok is fékezik haladását: a külvilágban pl. csak nagy-nagy szorgalommal, kitartással, többszöri nekifutásra, legtöbbször csak élete második felében sikerül elfogadtatnia magát. Gyakori jelenség az is, hogy a fiatal korában jelentéktelen vagy kimondottan csúnyácska Bak szülött 35 – 40 évesen valósággal kivirágzik és innentől alig öregszik valamit.

Az új tudatosság Nap erőinek személyiségünkön belül is meg kell vívniuk a maguk harcát a sötétség erőivel. Hányszor de hányszor fordult elő pl, hogy egy – egy olyan adottságunknak vettük legnagyobb hasznát valamilyen válsághelyzetben, amelyeknek korábban alig tulajdonítottunk jelentőséget. Máskor, épp ellenkezőleg, több év vagy akár egy egész élet fáradságos munkájával, kitartással, fegyelemmel tudtuk csak megvalósítani akár legzseniálisabb ötleteinket is, ismét máskor pedig saját előítéleteink, szellemi tunyaságunk, pótcselekvések, figyelmetlenségek, szenvedélybetegségek Apóphisz kígyói nyelik el akár legéletképesebb, legkreatívabb megnyilvánulásainkat is.

Bizonyos életszakaszok pedig, akárcsak a téli napforduló, olyan mezsgyét képeznek, amikor csak komoly áldozatok árán konkretizálhatjuk elképzeléseinket, érhetünk el magasabb tudatossági szintet vagy tarthatjuk meg mindazt, ami fontos a szívünknek. Tudták ezt már az aztékok is, akik téli napfordulókor sok emberi szívet áldoztak a Napistennek, hiszen hitük szerint csak az emberi vér adott neki elég erőt ahhoz, hogy ki tudjon emelkedni a sötétség fagyos birodalmából.Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Átkelés segítséggel

Az archaikus kultúrák népei szerint a fény és sötétség erőinek küzdelméből az embereknek is ki kellett venni a részüket. A pályáján elakadt Napot különböző szertartásokkal, áldozatok, rítusok révén kellett tovább segíteni. Az év során három más ilyen időszak is volt: a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség, ill. a nyári napforduló. Ezek a pontok egyszersmind az élet és a halál, a túlvilág és a mi világunk közötti kaput is jelentették, ezeken az átjárókon pedig, akarva- akaratlanul többször is át kell kelnünk életünk folyamán..

A szibériai sámán pl  csak a Nap kapun, a Tejút és az Ekliptika metszéspontján juthatott el az alsó vagy a felső világokba, az antik csillagvallások szerint itt lép ki a lélek a halál pillanatában, a római Saturnalia idején pedig minden a feje tetejére állt, hiszen átjáró nyílt evilág és másvilág között. A december 17 – 23 közötti időszakot nem csak napjainkban, hanem az ókori Rómában is téli holt szezonként ismerték, és talán mondani sem kell, Szaturnusz  istenhez rendelték. Ezek alatt a napok alatt azonban az egyébként szigorú isten sem csupán kozmikus rendőri arcát mutatta, hanem a földművelés, aratás uraként életvidámabb megnyilvánulásoknak is teret adott. Valójában szabad volt minden, ami egyébként tilos: a Bak elv által oly nagyra tartott társadalmi szokásokat, hierarchiát fenekestül feje tetejére állították, a tömeges orgiákon pedig a legprűdebb római polgárok sem botránkozhattak megA tét: élet vagy halál

A napforduló más szertartásainak, szokásainak is a kritikus átmenet időszakát kell zökkenőmentesebbé tenniük. Kevesen gondolnák pl, hogy a máig is népszerű labdajátékok , különösen annak manuális formái – pl. a kézilabda, tollas labda, tenisz, ping –pong, rögbi, ugyanebben a rítusban gyökereznek, a labdák a napkorongot jelképezték. Igaz, az aztékok tacstli-ja vagy a maják pok-ta –pokjának élet és halál volt a tétje.

Ebben az ünnepi játékban nem csak a kaucsuk labda, hanem a részt vevők is égitesteket személyesítették meg. A mérkőzés a Nap két, egymással ellentétes aspektusa között zajlott: a déli, marsikus és északi, szaturnuszi között, melyeket vörös ill. fekete színeket viselő szereplők jelképeztek. A mérkőzésnek élet-halál volt a tétje: a vesztes csapat kapitányát megnyúzták, kivágott szívét pedig feláldozták a Napistennek. Vélhető módon csekély vigaszt jelentett számára, hogy e kissé barátságtalan rítus révén maga is isteni rangra emelkedhetett, Sipe  Totek, „Megnyúzott Urunk” lett belőle. Mivel napjaink Barbie történetei, szappanoperái és valóságshow-i háttérbe szorítják az effajta mitológiai párhuzamok tudatosítását, életünk napfordulóin egyre gyakrabban kell megélnünk olyasféle labdajátékokat, melyektől a legvérgőzösebb fantáziájú azték  papot is kirázná a hideg.

A zsidók téli napforduló előtti, egyik legnagyobb ünnepe, a Hanuka (Chánuka) szintén bővelkedik a fény sötétség elleni harcához társítható analógiákban. A megemlékezés középpontjában a hellén uralom elleni felkelés áll, amelyet egy idős, modiini pap, Matitjáhu kezdeményezett öt fiával, akik később makkabeusok néven váltak ismertté. Mint a történelemben már annyiszor, a zsidóknak ezúttal is sokszoros túlerővel kellett szembeszállniuk, nem voltak jártasak a hadviselésben, alig voltak fegyvereik, de végül Júda Makkabi, a hasmóneus pap fia vezetésével i.e.162 -ben felszabadították Jeruzsálemet. A diadal után a megtisztított Szentélyben meg akarták gyújtani az örök lámpást, a menórát, de csupán egy napra való olajat találtak, noha új, megszentelt olaj készítése nyolc napig tartott volna. A kis korsó cseppnyi olaja azonban — így szól a talmudi történet — csodálatos módon nyolc napon át égett, amíg új, szentelt olajat tudtak sajtolni.

Önként vállalt áldozat

Szimurg az életfán, egy 2007-es álmom alapján

A fény erőinek győzelmét ( modern tudatunk számára tetszés szerint  behelyettesíthető: életcél megvalósítása, alkotó folyamat tüzének megóvása, magasabb fejlődési szint elérése) a fentebbieknél sokkal lightosabb, de még mindig kisebb-nagyobb megpróbáltatást jelentő módon segítette az önként vállalt áldozat is.

Peruban pl. már három napos böjttel beérték, melyet követően két aranyserlegben sört emeltek a Napisten felé, majd lámákat áldoztak neki. A leölt állatok beléből aztán a papok jósoltak.

Perzsa népmesékben a szímurg, magyar népmesékben a griff pl, ha kellő mennyiségű hússal táplálják, készségesen felhozza a főhőst az alvilágból a felső világba – amire önerőből képtelen lenne. Ha azonban elfogy a kimondottan takarmányozás céljából levágott marha rakomány, hősünknek saját combjából is le kell kanyarítania egy tisztes adagot, ha nem akarja, hogy hátasa a mélybe vesse. (Más kérdés, hogy amint odafönt fény derül a dologra, a madár visszaszolgáltatja a hiányzó testrészt – de ezt az áldozat pillanatában ugyebár nem volt honnan tudni.) Dél Ázsia egyes földművelő közösségeiben, pl. Sri Lankán mai napig is dívik a kadak, a bungee jumping archaikus változata. A szertartás során egy férfit lógatnak le egy magas oszlopról a húsába akasztott horoggal, majd körbelendítik az oszlop körül. Az önkéntes áldozat célja  megkönnyíteni a Nap átjutását a Nyilas jegyéből a Bakba, a téli napforduló idején .

A legártalmatlanabb rítusok

Még a fentebbieknél is kevesebb diszkomfortot okoznak  (ha csak nem játszunk túl nagy tételekben, hogy aztán vért izzadjunk  Fortuna kegye elnyeréséért) a nem is olyan régen még karácsonyi vagy hanukai hagyománynak számító kocka vagy kártyajátékok. Bár a kereszténység az ördög bibliájának is becézgeti az utóbbit, a Tarokk parti kimondottan javallott programnak számított Karácsony estékre. Akárcsak az eredetileg Indiából származó, az éjszaka és a világosság erői harcát a ma is ismert, fekete és fehér figurákkal megjelenítő sakk. A társasjátékot még a XVI.századi Európában is csillagjós játék vagy mennyei háborúként emlegették, a kínai változatában használt sakktáblát pedig maga a Tejút osztja két részre. A fentebbiek érdekes analógiája, hogy a fény és a sötétség kozmikus harcának egyik legmodernebb változatát, a Csillagok háborúját első alkalommal 1984. december 25-én közvetítette a magyar televízió.

 

 
Kapcsolódó

A Nap ereje : a kreativitás kibontakoztatása

A Bak – Liz Greene

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szaturnusz – tranzitok – tematikus oldal

Téli napforduló (Tarr Dániel – Vallásfilozófiai könyvtár)

 

A cikk néhány részletét korábban a Díványban publikáltam (Téli napforduló, Finom kis tét: élet vagy halál )

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!