Az önbecsapás eszköztárából : „karmikus kapcsolatok”

Karmikus kapcsolatok tényleg vannak. És vannak ilyenekként feltüntetettek is. Ezek valójában az önbecsapás eszköztárának kellékei. A spiritualitásnak álcázott valóságelhárítás new ages irányzatai imádják ezeket az eszközöket 🙂

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ha elfogadjuk azt a már nyugaton is közismert spirituális doktrínát, hogy újjászületéseink láncolata, és ezek minősége múltbeli cselekedeteinknek a következménye, életünk során szerzett valamennyi tapasztalatunk karmikus jellegű. Ebbe az olyan jelentéktelen apróságok is beletartoznak, hogyan érzékeljük a színeket, mi mindenhez vonzódunk és mi minden iránt érzünk ellenszenvet, kulturális és családi hátterünk, stb.

Ebben az értelemben tehát nincs külön „karmikus asztrológia”, hiszen a horoszkóp tulajdonképpen magának a karmának a lenyomata. (Bővebben: Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálataRetrográd és direkt Szaturnusz: a Mester visszatekint és értékel). Ebbe természetesen beletartoznak kapcsolataink is. Kár volna persze letagadni, soha nem is tettem ilyet, hogy személyi horoszkópokban és szinasztriákban egyaránt léteznek olyan bolygókapcsolódások, amelyek valamilyen értelemben vett sorsszerűségre utalnak társulásainkat illetően. (Persze más témákat, életterületeket illetően is megjelenhetnek a születési képletekben, de az más bejegyzés témája).

Az ilyen találkozások létrejöttében a szabad akaratnak vajmi kevés szerepe van. Sokszor, vegyük például az újszülött gyereket, akit senki nem kérdez meg, akar-e világra jönni vagy sem, csak „belecsöppen” egy családba – semennyi. (Természetesen képben vagyok azzal az általánosan elterjedt nézettel, és  el is fogadom, hogy az egyén születése előtt megválasztja az adott környezetet, leendő élete szereplőit /ill. előző élete cselekedetei alapján kerül ilyen vagy olyan feltételek közé, társas interakciókba, stb – de ennek most nincs közvetlen kapcsolata a bejegyzésben tárgyalandó szempontokkal.).

E kapcsolatok nem egyformán szorosak és az időtartamuk is változó. Vannak kimondottan rövid életűek is, de ezeknek akár sorsfordító szerepük is lehet. (Pl. az életünket megmentő ismeretlen, egy természeti katasztrófa esetén. Vagy, épp ellenkezőleg: a rabló, aki betör a lakásba, és nem csak kifosztja, hanem súlyosan megsebesíti vagy akár meg is öli annak tulajdonosát ). Másoknak, bár hosszú időn keresztül, akár egész életünkön át tartanak (szomszédokkal, távoli rokonokkal, stb), nincs ilyen hatásuk.

Hogy mennyire „karmikusak” ezek a találkozások és összefonódások, nem tudom. ( A szó tetszőlegesen helyettesíthető a nyugati asztrológiában régebbi gyökerekkel rendelkező „sorsszerű”, „végzetszerű”, „elrendeltetett” kifejezésekkel is.) Tovább megyek: más asztrológusok se tudják. A lelkiismeretesek ezt be is vallják. Nincs ugyanis benne semmi szégyellnivaló. A kérdés, hogy mekkora szerepet játszik egy egyén életében (így kapcsolataiban is) a sorsszerűség és mennyit a szabad akarat, már évezredek óta foglalkoztatja a metafizikusokat. Érdemi válasz egyelőre nem született. Nagyon valószínű, hogy én is adós maradok vele, de ez nem okoz álmatlan éjszakákat 🙂Előző életek bűnei ?!?

Aki asztrológiai szempontból szeretne belemélyedni ebbe a témába, olvassa el Liz Greene The Astrology of Fate / A sors asztrológiája című könyvét. Nekem örök kedvencem. Tőle sem fog megnyugtató választ kapni, viszont egy nem csak asztrológiai ismeretekben, hanem kultúrtörténeti, történelmi, pszichológiai adalékokban gazdag olvasmányélménnyel gyarapszik.

A világhírű, pszichológusi képzettséggel is rendelkező asztrológus könyve különösen azoknak az „asztrológusoknak” ajánlott, akik ahelyett, hogy ahelyett, hogy diszciplínájuk hagyományos eszköztárával látnának a horoszkóp értelmezéséhez, „karmikus” összefüggések boncolgatásával terelik el a figyelmet hiányos tárgyi tudásukról. A gyakorlatban használható életvezetési tanácsadás, karakter-elemzés helyett ők „karmikus oldást”, előző életekbe tett utazásokat javasolnak. (Ha érdekel, hogy vélekedik erről a new ages hülyeséghalmazról egy olyan hiteles, tibeti tanító, aki beleszületett ebbe a tradícióba, maga is tulku címet visel – ez a tibeti hiedelemvilágban tudatosan reinkarnálódott lámát jelent – olvasd el egyik régi, Tarab tulkuval készített interjúmat. Ő nem gyorstalpalón szerezte tudását, ráadásul nyugati egyetemeken szerzett tudományos fokozatokkal is rendelkezik. Glenn Perry: A reinkarnáció kritikus felülvizsgálata című tanulmányában 1975 óta praktizáló asztrológus- és, phD fokozatú, 1979 óta praktizáló pszichológus minőségben rántja le a leplet ezekről a csalókról és módszereikről.) Még rosszabb, amikor nem ismerik fel, hogy az ügyfélnek többre van szüksége, mint amit egy horoszkópelemzés nyújthat, így ahelyett, hogy megfelelően képzett mentálhigiénés szakembereket ajánlanak, inkább new ages módszereken alapuló „terápiák” irányába terelik.

Ezzel különösen akkor okoznak nagy kárt, ha a szülött valamilyen öröklött egészségi/ pszichés problémáját, bántalmazó családi hátteret, későbbiekben elszenvedett olyan típusú meghurcoltatást, mint amilyenben a koncentrációs táborok túlélőinek, vagy akár a mai szexrabszolgáknak, háborúk civil áldozatainak részük van, előző életekben elkövetett bűnökre vezetnek vissza.

Liz Greene több ilyen esetet is bemutat A sors asztrológiája című könyvében. A jelenlegi idézet egy Ruth nevű nőről szól (1959.II.19, 18: 40 London), akinek képletében egy változó nagy kereszt van. Ennek része egy 12-es házas Plútó kvadrátban a Marssal. A Szaturnusz a IV. házban van. (A nagy kereszt formációt “karmikus ketrecként” is ismerik, a 12, IV, 8 házakat és a bennük  álló bolygókat, valamint a Szaturnuszt és a Plútót előszeretettel címkézik „karmikusnak”. Nem véletlenül – e pozícióknak, planétáknak és kapcsolódásuknak általában van valami próbatétel, sorsszerű jellegük. De ez is csak a képlet egészének összefüggéseiben értelmezhető.) Ruth gyerekkori bántalmazás áldozata, és később brutálisnál – brutálisabb partnerekbe botlott. Az agresszív férfialakok álmaiban is felbukkantak.

Ruth horoszkópja, 1959.II.19, 18: 40 London, Liz Greene The Astrology of Fate

A végzet úgy látszik, nem csupán nyilvánvalóan kegyetlenül és nagy súllyal nehezedik rá, hanem egyszersmind arra is felszólítja, hogy átalakítsa és szabaduljon meg tőle. Ruth a bűnbak, annak a valaminek a hordozója, amit James Hillman pszichológus az „ősök bűnei miatti megtorló intézkedésnek” nevez. Ő semmit sem tett azért, hogy „kiérdemelje” azt a sorsot. Talpig becsületes és feddhetetlen ember, így a legkevésbé sem vagyok hajlandó olyan könnyelmű – és véleményem szerint arrogáns kijelentésekre ragadtatni magam, hogy valami bűnt kellett elkövetnie előző életében. Nem tudom, volt-e előző élete, és ő se tudja, de ha meg lennék is győződve ennek létezéséről, nem segítene neki abban, hogy jelenlegi életébe integrálja ezt a családi démont. Nem vagyok hajlandó arra sem, hogy tudatos felelősséggel vádoljam a történtekért. Ez sokkal több egy, a bolygóformációk által sugallt potenciálnál vagy trendnél. A szó szoros értelmében nem volt más lehetősége. Ha létezik valamely személyes felelősség az ilyesmikkel kapcsolatban, az csak azzal az – akarat ellenére vállalt tehertétellel van összefüggésben – hogy megpróbáljuk a tudatba emelni azt a tartalmat, amelynek létrejöttéért az ego semmilyen értelemben nem vádolható. Ha Ruth idősebb lenne, némi gyanakvással lehetne tekinteni „egyoldalú” tudatos beállítottságára. De még nem elég idős ahhoz, hogy kiforrott tudatos álláspontja legyen. Mindaddig, amíg ez a fiatal nő ( könyv 1984-ben jelent meg, de jóval régebben íródott – ford megj) a családi [tudattalan] hálójának a rabja, minden arra irányuló kísérlet, amely megerőszakolóját, nyers, erőteljes szexualitásával vissza akarná kergetni a Tartarosba, hiábavaló. Végig fogja üldözni őt álmain és ébrenlétében, és destruktív kapcsolatokra lesz ‘kárhoztatva””.Sorsszerű / karmikus (?!) kapcsolódások ismérvei

Erős karmikus kapcsolatok nem csupán szerelmesek között létezhetnek, és nem is mindig rosszak.  Lehetnek kimondottan jók is. A szülők és a gyerekek közöttiek egyikei a legerősebbeknek, de ide tartoznak a testvérek, barátok közöttiek is. Mi több, még kollégák, valamely csoport, katonai testület tagjai között is létrejöhetnek, és még fontosabbak is lehetnek, mint egy érzelmi hullámvasutazásokban gazdag, ezért ún. “intenzív” romantikus kapcsolat.

Bár ebben az esetben sem lehet kimazsolázgatni a horoszkópok alkotóelemeit, vannak bizonyos sajátosságok, amelyek „végzetszerű”, ha úgy tetszik, karmikus kapcsolatokra utalnak. A blogon már többször is idézett Leslie Hale összefoglalójával nagyjából egyet értek. Az általa felsorolt szempontokat saját megjegyzésekkel egészítem ki.

  • Egyik vagy mindkét partner aszendense, az aszendens ura és/vagy a személyi bolygói együtt állnak a másik holdcsomópontjaival. (A holdcsomópontok azonban önmagukban nem elegendők – Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata című tanulmánya azt taglalja, milyen badarságokat lehet ebbe belelátni.)
  • Azt hiszem, hogy a Szaturnusz, a Plútó és a holdcsomópontok utalnak a karmára. (Amit én tennék hozzá: 1. így kiragadva a teljes horoszkóp összefüggéseiből, annak egyetlen eleme sem utal “a karmára” . Ahogy Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata című tanulmányában és Stephen Arroyo Asztrológia, karma és átalakulás című könyvében kifejti: a teljes horoszkóp maga a karma kifejeződése. Ez szinasztria esetén is igaz. 2. Liz Greene a nyugati fül számára otthonosabb sors/végzet kifejezéseket használja, de mindkét fogalmazásmód szükségszerűen leegyszerűsítő). Ezek kimondottan nehéz karmát is jelezhetnek, vagy pedig azt, hogy nagyon sok munka szükséges ahhoz, hogy a kapcsolat jól működjön
  • Az egyik partner aszcendense, születési uralkodója, személyi bolygói a másik 12-es házába esik. (Egy ilyen pozíciónak azonban vannak más értelmezési módjai is, pl. hogy nyilvánosság előtt nem felvállalt/nem felvállalható, mély lelki kapcsolat, megpróbáltatás-szerű – és ha az asztrológus ennek értelmezése helyett „karmikus” halandzsát nyomat, gyanítható, hogy komoly gondok vannak a tárgyi tudással.)
  • A másik fél személyi bolygóit, aszcendensét, születési uralkodóját érintő Szaturnusz, Plútó, esetleg Neptun fényszögek utalhatnak a jelenlegi életnél régebbi szálakra.
  • Az áradó aspektusok (szextil, trigon) könnyebben, az erőpróbáló fényszögek (együttállás, félkvadrát, kvadrát, kvinkunx, szembenállás) nehezebben kezelhetőkre utalnak. Ezek kimondottan bántalmazó jellegűek is lehetnek. (Szintén felesleges hangsúlyozni, hogy a múltbeli életekről való halandzsázás helyett célravezetőbb a jelen életben adódó megoldásokat, egészségesebb megélési lehetőségeket előtérbe állítani.)
  • A Szaturnusz stabilitást adhat a kapcsolatoknak, egyszersmind nehézségeket, terheket, akadályokat, viszonzatlan érzelmeket is jelezhet (vagy mindkettőt egyszerre)
  • A Neptun utalhat mély lelki kapcsolatra, de megcsalásra és megcsalatásra, érzelmi függőségre, valamelyik fél szenvedélybetegségére
  • A Plútó intenzitást ad a kapcsolatoknak, de erőszakos, bántalmazó jellegre is utalhat
Nem mindig a maradás a feladat

Legnagyobb örömömre Leslie Hale is ugyanazon a véleményen van, amelynek e blogon már nagyon gyakran adtam hangot, szóban pedig még többször :-). Nem minden ún. terhelt „karmikus kapcsolat” szól arról, hogy „dolgoznunk” kell rajta, ha beledöglünk is. Némelyeknek éppen az a feladata, hogy megtanítsa : hogyan lépjünk ki belőle, és /vagy hogyan ne lépjünk többé ilyenbe.

Néhány nagyon leegyszerűsített példa. Személyi horoszkópban az egészséges határok felállításának, helyes önértékelés kialakításának szükségességére utalhatnak a Hold/Vénusz, Szaturnusz erőpróbáló fényszögei, az önállóság, fizikai, érzelmi, anyagi értelemben vett függetlenség megszerzésének és megtartásának fontosságára, egy helyzetből való kilépni tudás képességének elsajátítására az Uránuszé, a leválás/ önkéntes elengedés ezek révén való átalakulás fontosságára a Plútóé, stb. (Kapcsolódó: Szaturnusz – Vénusz : Karmikusan terhelt viszonyok ? Vénusz – Szaturnusz kvadrát, Hold – Uránusz kapcsolatok, Uránusz – Vénusz együttállás, szembenállás, kvadrát, Vénusz – Neptunusz fényszögek, Vénusz – Plútó fényszögek, A lovagi szerelem problémás öröksége, stb) Az ilyen aspektusok tulajdonosai azáltal tanulnak, hogy folyamatosan belebotlanak azokba a Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó – játékosokba, akik elérhetetlenek, határokat szabnak, váratlanul faképnél hagyják őket, csalódást okoznak nekik, kihasználják, bántalmazzák őket, stb – mindaddig, míg a fentebb vázolt módokon el nem sajátítják az adott princípiumok személyükre szabott leckéit. Innentől kezdve nem lesz már tudat alatti igényük ilyen jellegű társulásokra.

Sajnálatos módon azonban a spiritualitásnak álcázott valóságelhárítás new ages irányzatai szerint az intenzív és nehéz kapcsolatokon inkább „dolgozni” kell, semmint kilépni belőlük. Főleg, ha szerelmi viszonyokról – ún. ikerlángokról, lélektársakról van szó. Pedig e kifejezések gyakran beteg, diszfunkcionális kapcsolatok szinonímái. Egyetlen „feladatuk”, hogy az érintett feleknek ürügyet adnak arra, hogy kibújjanak más lényeges feladataik alól. (Pl. tanulás, önmaga felépítése, kreatív potenciál kiaknázása, karrier, stb). Vagy, ami még rosszabb, a szüntelen vadászat és az ezzel járó érzelmi libikóka hatására ezek létezése fel sem tűnik nekik.

Az ilyen helyzetekre szabott „karmikus leckék”:

  • mielőbb felhagyni az ürügyükön végzett önsorsrontással -és kilépni belőlük
  • ahelyett, hogy újabb, hasonlókba mennénk bele, hozzálátni valódi feladatainkhoz
Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Tanulságok az asztrológusnak

Természetesen ezek igen emberpróbáló – de életünk bizonyos állomásain elkerülhetetlen, fejlődésünk szempontjából nélkülözhetetlen élmények. Beállítottságtól, tudatossági szinttől ki jobban, ki kevésbé jól viseli őket.

A tapasztalat azt mutatja, hogy kevesebben vannak azok, akik képesek ilyenkor a megfelelő időben levonni a megfelelő tanulságokat és elengedni azt, aminek eljött az ideje. Ez lenne az egészséges, érett hozzáállás. Csakhogy ezek a helyzetek általában másik két reakciót váltanak ki az emberekből. Vagy mindenképpen “vissza akarják csinálni” a kapcsolatot, akkor is, ha szenvedtek benne (ilyenkor kapóra jön a spiritualitás erre kapható szélhámosai által is megerősített ideológia, mely szerint ők „ikerlángok”, „lélektársak” és megoldandó közös karmikus feladatuk van), vagy pedig erőnek-erejével újabb ügyeletes igazit akarnak felhajtani maguknak. (Sokszor nyíltan ki is mondják, hogy ők igazi karmikus kapcsolatot, lelkük második felét vagy hasonlót keresnek). Akkor is, sőt csak akkor igazán, amikor még erre nincsenek is készen.

Míg egy újabb, egészséges kapcsolat kialakítására való törekvés normális emberi igény, ennek görcsös hajszolása, az “egyedülléttől”  való  félelem utalhat súlyosabb problémákra. Ráadásul ilyenkor a sóvárgott „ikerláng”, „lélektárs” megtalálása helyett jó eséllyel újabb veszedelmes viszonyba fog bonyolódni az illető. (Minél betegebb az illető kapcsolatmintája, minél több valóságelhárítás működik életében, annál nagyobb annak az esélye is, hogy a kettőt összetéveszti egymással. Az is lehet, hogy önmaga is toxikus partner, vagy megszállottsága betegebbnél betegebb kapcsolatokba bonyolítja, így legjobb úton van afelé, hogy ilyenné váljon. Ebben az esetben egyre kevesebb lehetősége lesz azt a fajta egészséges kapcsolatot kialakítani, amelyre állítólag mindennél jobban sóvárog. Sőt, ha véletlenül ilyen jönne szembe vele, vagy bele se megy, vagy szívós, kitartó munkával tönkreteszi.  )

Ez a fajta magatartás  egy etikus asztrológus számára nagyon komoly figyelmeztető jelzés kell legyen. Ugyanis, amikor valaki alig zárt le, vagy még le se zárt egy diszharmonikus kapcsolatot, máris arról faggatózik,  mikor fogja megtalálni az újabb Nagy Ő-t, olyasfajta társfüggőség tünete, amelynek kezelése nem asztrológus, hanem erre szakosodott mentálhigiénés szakember – pl pszichológus hatásköre.( Ahogy már annyiszor elmondtam, az asztrológiai konzultáció nem pszichoterápia, és azt semmiképp sem helyettesítheti. ) Bővebben l. Robin Norwood: Nők, akik túlságosan szeretnek– de természetesen férfiak is szenvedhetnek ilyen lelki zavartól.

Főleg abban az esetben van nagyon komoly gond, amikor a kérdező maga is tisztában van vele – mondjuk épp azért, mert egy/több korábbi asztrológiai konzultáció hívta fel rá a figyelmét – hogy az itt és mostban inkább regenerációja, más, az áldatlan viszony (súlyos kapcsolati függőség esetén akár ezek több éve tartó sorozata) miatt elhanyagolt életterületek rendbehozatala, saját kapcsolatmintája tudatosítása és átalakítása lenne a feladat.

A fentebbi meglátások persze olyankor is érvényesek, amikor nem ért véget a kapcsolat, de a lezárás lenne az egyetlen egészséges lehetőség. Ehelyett azonban a kérdező foggal – körömmel ragaszkodik annak „megmentéséhez”. Újabb meg újabb konzultációkat kér, amikor is más és más szempontokból kéne megvizsgálni, kivesézni a már alaposan kielemzett interakciókat. Burkoltan – vagy akár teljesen nyíltan is vádaskodik, gyanúsítgat, hogy valami nagyon lényeges részlet elkerülte az asztrológus figyelmét és/vagy egy másik asztrológus, kártyavető, bármilyen más tanácsadó pontosan az ellenkezőjét mondta, stb.

Nos, tévedni emberi dolog. Az asztrológus is tévedhet. Ha azonban nem csak az asztrológiai szempontok, hanem a józan ítélőképesség bírtokában tehető megállapítások is a kapcsolat súlyos hiányosságaira utalnak: pl. szenvedélybetegség, sorozatos hazugságok, megcsalás, szóbeli-, még rosszabb esetben fizikai bántalmazás, foglalt partner, akinek kisebb gondja is nagyobb semhogy a kérdező mellett kötelezze el magát, stb – akkor kézenfekvő levonni a megfelelő következtetéseket.

Magának az asztrológusnak is. Sőt, ha ügyfele erre képtelen, akkor neki elsősorban…

Hogy melyik kolléga hogyan reagálja le az ilyen helyzeteket, egyéni döntés…és morális érzék kérdése. Én a magam részéről kompetens pszichoterapeutához irányítom tovább az illetőt. Ha pedig azt látom, hogy nem hajlandó magával dolgozni, csak ahhoz keres partnert, hogy folytathassa önsorsrontó forgatókönyveit, végleg eltanácsolom mindenfajta további együttműködéstől.Kapcsolódó

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Előző életek – jelenlegi feladatok, hiteles tanítók és szélhámosok

Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

Illik hozzám a párom ?

Ikerlángok, lélektársak meg a többiek

A mérgező kapcsolatokról – más szemszögből

Medeától don Joséig: megszállott szerelem, kapcsolati függőség

Mikor értelmetlen és mikor segíthet az asztrológiai tanácsadás ?

Akik mindig ugyanazt kérdezik a kártyától

 

Könyvajánló:

Liz Greene: The Astrology of Fate

Robin Norwood : Nők, akik túlságosan szeretnek

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!