IX. A jelentés óhatatlan többértelműsége

“….A helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy az emberek változnak. Az adott konfiguráció egész mást jelenthet egy bizonyos életszakaszban, mint egy későbbiben. Hogy mennyit változik és fejlődik idővel az egyén, szintén megállapíthatatlan, így nem is lehet előrejelezni. Megint csak: az egyetlen mód, hogy kiderítsük, hogyan, milyen szinten éli meg az adott személy a születési képletét az, ha kikérdezzük. Az asztrológusnak minimum tájékozódnia kell ügyfele jelenlegi tüneteiről és problémáiról, elmeállapotáról, családi hátteréről, erősségeiről és az olyan esetleges sérülésekről, mint a gyerekkori erőszak. Kizárólag a születési képlet alapján ezek egyike sem azonosítható be teljes bizonyossággal.  Ha az asztrológusok nem tudhatják (anélkül, hogy ne kérdeztek volna rá), hogyan élik meg horoszkópjaikat ügyfeleik jelenlegi életeikben, még nehezebben tételezhető fel, hogy tudnák, mi módon tükrözi a képlet az előző életet. A horoszkópértelmezés jól meghatározott szabályaival összhangban levő előző – élet sztorik persze kiagyalhatók, de ez csak tapogatózás a sötétben, amennyiben az asztrológus nem tudja kikérdezni az előző életbeli személyiséget.” Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Az előző életbeli forgatókönyvek megalkotásával kapcsolatos másik probléma az asztrológiai jelentéstartalmak óhatatlan többértelműségében rejlik. Bárki, aki elég hosszú ideje foglalkozik az asztrológiával, rájön, hogy egy adott konfiguráció rengeteg módon nyilvánulhat meg, attól függően, hogyan helyezkedik el a képlet egészében. A képletek jelentéstartalma szintén igen változatos lehet, a személy érettségitől, pszichológiai integrációjától, önismereti szintjétől függően. Pusztán a születési képlet alapján azonban nem állapítható meg az illető fejlettségi szintje. Ehhez beszélni kell az adott személlyel.

A helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy az emberek változnak. Az adott konfiguráció egész mást jelenthet egy bizonyos életszakaszban, mint egy későbbiben. Hogy mennyit változik és fejlődik idővel az egyén, szintén megállapíthatatlan, így nem is lehet előrejelezni. Megint csak: az egyetlen mód, hogy kiderítsük, hogyan, milyen szinten éli meg az adott személy a születési képletét az, ha kikérdezzük. Az asztrológusnak minimum tájékozódnia kell ügyfele jelenlegi tüneteiről és problémáiról, elmeállapotáról, családi hátteréről, erősségeiről és az olyan esetleges sérülésekről, mint a gyerekkori erőszak. Kizárólag a születési képlet alapján ezek egyike sem azonosítható be teljes bizonyossággal. Ha az asztrológusok nem tudhatják (anélkül, hogy ne kérdeztek volna rá), hogyan élik meg horoszkópjaikat ügyfeleik jelenlegi életeikben, még nehezebben tételezhető fel, hogy tudnák, mi módon tükrözi a képlet az előző életet. A horoszkópértelmezés jól meghatározott szabályaival összhangban levő előző – élet sztorik persze kiagyalhatók, de ez csak tapogatózás a sötétben, amennyiben az asztrológus nem tudja kikérdezni az előző életbeli személyiséget.
Tételezzük fel például, hogy az ügyfélnek van egy Vénusz – Neptun kvadrátja, ő pedig olyan szerencsétlen élettapasztalatok sorozatáról számol be, amelyeket ez a fényszög időnként jelezhet: hűtlen szeretők, szerelmi kalandok -válogatás nélkül, a szeretett lény idealizálása, amit aztán kiábrándulás követ, a szeretett személy tragikus elvesztése, tudattalan bűntudat, amely önszabotázs -akciókat eredményez az egyén párkapcsolataiban, kényszer, hogy szeretőit megmentse önromboló viselkedésüktől, stb. Hogyan lehetne ezt a mintát értelmes módon kapcsolatba hozni ügyfelünk előző életeivel ? Számos, különféle típusú pszichodinamikákon alapuló, előző életekbeli forgatókönyvet lehet persze írni erről a fényszögről.

Például olyat, amely szerint a jelenlegi életben tapasztalt nehézségek egy olyan régi szokásnak a hozadékai, amellyel a kliensnek még dolga van. Mondjuk egyik előző életében apáca volt, aki azt hitte, a testi szerelem bűnös, és az embereknek fel kell áldozniuk a fizikai intimitást Krisztusért cserében. Jelen élete egyszerűen csak folytatása az előző inkarnációban kialakult vénuszi/neptuni bűntudat és áldozat – mintának. Mivel tudattalanul bűnösnek érzi magát, ha élvezetet talál a testi kapcsolatban olyan szeretőket választ, akik kerülik az elköteleződést.

Vagy talán ez a fényszög arra utal, hogy egyik előző életében tragikus és traumatikus módon elvesztett egy szeretett személyt, és még nem épült fel ebből a veszteségből. Első házas Vénusz esetén például lehet, hogy szerelmét megölte párbajban az egyik vetélytárs kérő, és ügyfelünk még mindig e bűntudat nyomát hordozza. Ha belekövült veszteség miatti gyászába, talán arra van szüksége, hogy újra meg újra megismételje ezt a forgatókönyvet mindaddig, amíg el tudja engedni. Így jelen inkarnációjában rögzült benne az a hiedelem, hogy „ a szerelem veszteséghez vezet”, így, tudat alatti bűntudatától vezérelve olyan férfiakat választ, akik elhagyják.

Vagy netán olyan, előző életbeli viselkedés következménye ez a fényszög, amely miatt mások veszteségeket és tragédiákat szenvedtek a szerelemben? Talán olyan férfi volt egyik előző életében, aki folyamatosan megcsalta feleségét, végül pedig elhagyta családját, hogy féktelen életet élhessen és válogatás nélkül hódolhasson az élvezeteknek – pl prostituáltakkal hált és nyakló nélkül elégítette ki testi vágyait. Így most, ebben az életben kliensünknek meg kell tanulnia, milyen érzés, amikor őt csalják meg és hagyják el a megbízhatatlan szeretők.

Valamennyi, e fényszögről írt előző életbeli sztori teljesen más jelentéstartalommal bír. Következésképpen az asztrológus minden esetben teljesen más tanácsot fog adni. Ha a nő apáca volt, akkor fel kellene hagynia azzal, hogy bűntudatot érezzen amiatt, hogy testi kapcsolatra és párkapcsolatra vágyik. Ha olyan nő volt, akinek párbajban megölték a szerelmét, el kellene engednie gyászát és bűntudatát, ha pedig olyan férfi volt, aki elárulta a feleségét, értékelnie kellene, hogy jelenlegi életében már együttérzést tanult és meg kellene bocsátania magának előző életebeli kihágásaiért.

Valamennyi történet (ahogy sok más is) ugyanolyan releváns módon mutatná be a nőnek a problémát. De melyik előző-élet sztorit meséli majd el az asztrológus? Nyilvánvaló, hogy bármelyik történetet választja is, annak több köze lesz az asztrológushoz, mint az ügyfélhez. Más szavakkal, bármiféle, a kliens előző életével kapcsolatos, tényleges adat híján az asztrológusnak nem marad más választása, mint kiagyalni egy olyan forgatókönyvet, amelyik összhangban van a fényszöggel. De ez a forgatókönyv az asztrológus fejéből pattan ki, így inkább az asztrológusról mond valamit, mint a kliensről.
Épp az a lényeg, hogy bárki, aki konyít valamit az asztrológiához, ha belenéz egy születési képletbe ki tud találni egy elfogadható történetet arról, hogy mi történt az egyik előző életben. Mivel az asztrológiának szimbolikus nyelvezete van, könnyű olyan jelentéstartalmakat projektálni, amelyek teljes egészében az asztrológus képzeletének szüleményei. Függetlenül attól, hogy melyik történetet hallja, a kliens azonosulhat vele és úgy érezheti, segített neki. Jung olyan szenvedésként határozta meg a neurózist, amelynek még nem fejtették meg az értelmét. Az ügyfeleknek ugyanis szükségük van egy értelmezésre. Amennyiben a történetek elfogadható kontextusba helyezik szenvedésüket, úgy érzik, segítséget kaptak, sőt, meg is könnyebbülnek. De bármennyire hatékony is ez a kezelés – a kliens megkönnyebbül – még mindig nem bizonyítja az elmélet érvényességét. Látnivaló, mennyire motiválja az értelmezésre való igény a kliens megkönnyebbülését, függetlenül attól, hogy milyen formában érkezik ez az értelmezés.

Sajnos azonban az így kitalált sztorik nem hoznak mindig megkönnyebbülést, főleg akkor nem, amikor az asztrológusok azt állítják, hogy klienseiknek valamilyen negatív élményben volt részük előző életükben. Az effajta kijelentések bűntudatot és félelmet ébresztenek. Egy ügyfél például elárulhatja magáról, hogy apja sorozatosan zaklatta szexuálisan. Abbeli kétségbeesett igyekezetében, hogy valami okosat mondjon, az asztrológus gondosan tanulmányozza az illető képletét, majd felkiált: „Ajaj, az Ön 8 házas Szaturnusza kvadrátot vet a X házas Marsára !”

Ez azt jelenti, hogy előző életében visszaélt a szexualitással és a hatalommal, ezért lett áldozata jelen inkarnációjában.” Rendben, ez elfogadható, akár igaz is lehet. De egy ilyen információ nem csupán nem hasznos (az áldozatot hibáztatja), hanem félrevezető is, mert az asztrológus kijelentéséből következik az is, hogy létezik valamiféle olyan kozmikus bizonyíték, amely igazolja ezt az állítást. Az ügyfél nem tud védekezni, hiszen nincs semmiféle mód arra, hogy igazolja vagy cáfolja ezt az értelmezést. Amennyiben hajlamos a bűntudatra – és a szexuális bántalmazás áldozataival általában ez a helyzet, hajlamos lehet kritikátlanul elfogadni az értelmezést. Ez rengeteget árthat neki.

Lényegében akármennyi, egyaránt elfogadható történetet ki lehet találni. Előző életeket belelátni a horoszkópba nem más, mint előfeltételezéseken alapuló okfejtés és azt a hamis benyomást kelti, mintha az asztrológia az egyéni létezés misztériumainak kategorikus ismeretével ruházná fel művelőit.További fejezetek

I Bevezető

II  Etikai aggályok

III Előző életekkel kapcsolatos állítások az asztrológiában

IV Az elmélet vizsgálata

Bizonyítási szabályok

VI A reinkarnációs asztrológia érvényességének ellenőrzése

VII Önmagukba záródó doktrínák – 1

VIII Önmagukba záródó doktrínák – 2

IX A jelentés elkerülhetetlen többértelműsége

Következtetés

XI A szerzőről : Glenn Perry

A teljes oldal :  Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

Az eredeti cikk :  A Critical Review of Reincarnational Astrology | Glenn Perry

Kapcsolódó cikkek:

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? 

Az önbecsapás eszköztárából : “karmikus kapcsolatok”

Előző életek – jelenlegi feladatok, hiteles tanítók és szélhámosok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!