I. Bevezető

“Mindenek előtt, már az elején szeretném tisztázni, hogy hiszek a reinkarnációban és a karmában. Az ilyen doktrínák nem csak mélyen gyökereznek a gazdag keleti spirituális tradíciókban, de vannak az állítólagos előző életekbeli emlékek kutatásából származó meggyőző érvek is. Teljesen ésszerűnek tűnik, hogy a születési képlet előző életekben szerzett karmikus mintázatokat tükröz – de pontosan hogyan? Egy dolog ilyen filozofikus kijelentéseket tenni és egészen más olyasmit állítani, hogy valaki ismeri a születési képlet misztériuma mögötti, előző életek logikáját. Azon bizonyítékok híján, melyek érvényesítenék az ilyen kijelentéseket, felmerül, hogy nem csak amiatt vitathatók, mert trivializálják a reinkarnáció és a karma doktrínáját, hanem etikai problémát is felvetnek.” Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

A tanult elme ismertetőjele, hogy képes foglalkozni egy gondolattal anélkül, hogy elfogadná” Arisztotelész

A natális asztrológia egyik legérdekesebb területe az a lehetőség, hogy születési képlet valamilyen módon magában foglalja az előző életekkel kapcsolatos információkat is. Azok számára, akik hisznek a reinkarnációban, ez teljesen természetes – innen ered a reinkarnációs asztrológia. A karma törvénye értelmében mindenki bizonyos, előző életeiben szerzett tulajdonságokkal és hajlamokkal születik. A karma azt is magában foglalja, hogy minden személy, előző életekbeli cselekedetei függvényében sorsszerű események specifikus mintázatát éli meg. Mivel a személyi horoszkóp veleszületett személyiségvonásokat és sorsszerű eseményeket ír le, indokoltnak tűnik a következtetés, mely szerint a születési képlet a karmát jelképezi.

Mindez természetesen lehetséges. Azonban számos olyan érv van, amely egy következő szintre emeli ezt a lehetőséget. Egyes asztrológusok feltételezései szerint, mivel a születési képlet egy személy jellemének és sorsának jelen életbeli szimbóluma, jelképeznie kell az illető előző életbeli jellemét és sorsát is. Ennek megfelelően olyan értelmezéseket kínálnak, amelyekből egyszersmind a jelenlegi élet értelmének egy következő életbe való átvetítése is következik. Így ugyanazon asztrológiai konfiguráció két különböző valóságot ír le: egy jelen életbelit és egy előző életbelit. Más asztrológusok a deduktív érvelés bizonyos formáját használják ahhoz, hogy a jelenlegi születési képlet konfigurációiból elfogadható következtetéseket vonjanak le az előző életekben szerzett tapasztalatokról. Olvasatukban például az erőpróbáló aspektusok az adott bolygófunkciókkal való visszaélések vagy ezek alulfejlettségének következményei. Más elméletek azt tételezik fel, hogy a születési képletekben bármi, amely a múltat jelöli, pl. a Hold vagy a Déli holdcsomópont, szükségszerűen tükrözi egy előző inkarnáció magatartásformáit és tapasztalatait is.
Az ilyen kijelentéseket alátámasztó bizonyítékok teljes hiánya ellenére számos asztrológiakönyvet és számítógépek által összeállított elemzést írnak e szempontok szerint. Tanítók, iskolák, oktatóprogramok tanítják az asztrológusokat ezekre a potenciálisan hamis technikákra, amelyek révén állítólag előző életekkel kapcsolatos információk nyerhetők a születési képletből. Míg sok asztrológus elismeri előző életekkel kapcsolatos elemzéseik spekulatív mivoltát, mások nem hajlandók rá. Ehelyett ragaszkodnak ahhoz, hogy munkájuk megalapozott módszereken nyugszik, melyek empirikusan mérik az előző életek dinamikáját E cikk további részében az ilyen kijelentések természetét és etikai vonzatait fogjuk vizsgálni.

Mindenek előtt azonban, már az elején szeretném tisztázni, hogy hiszek a reinkarnációban és a karmában. Az ilyen doktrínák nem csak mélyen gyökereznek a gazdag keleti spirituális tradíciókban, de vannak az állítólagos előző életekbeli emlékek kutatásából származó meggyőző érvek is. (Bache, 1994; Cerminera, 1950; Stevenson, 1974; Weiss, 1992). Teljesen ésszerűnek tűnik, hogy a születési képlet előző életekben szerzett karmikus mintázatokat tükröz – de pontosan hogyan? Egy dolog ilyen filozofikus kijelentéseket tenni és egészen más olyasmit állítani, hogy valaki ismeri a születési képlet misztériuma mögötti, előző életek logikáját. Azon bizonyítékok híján, melyek érvényesítenék az ilyen kijelentéseket, felmerül, hogy nem csak amiatt vitathatók, mert trivializálják a reinkarnáció és a karma doktrínáját, hanem etikai problémát is felvetnek.További fejezetek

II  Etikai aggályok

III Előző életekkel kapcsolatos állítások az asztrológiában

IV Az elmélet vizsgálata

Bizonyítási szabályok

VI A reinkarnációs asztrológia érvényességének ellenőrzése

VII Önmagukba záródó doktrínák – 1

VIII Önmagukba záródó doktrínák – 2

IX A jelentés elkerülhetetlen többértelműsége

Következtetés

XI A szerzőről : Glenn Perry

A teljes oldal :  Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

Az eredeti cikk :  A Critical Review of Reincarnational Astrology | Glenn PerryKapcsolódó cikkek:

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? 

Az önbecsapás eszköztárából : “karmikus kapcsolatok”

Előző életek – jelenlegi feladatok, hiteles tanítók és szélhámosok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!