IV. Az elmélet vizsgálata

“Természetesen kézenfekvő, hogy a születési képlet valamilyen módon az előző életekbeli cselekedetek következménye, de semmi okunk feltételezni, hogy ezeket a következményeket ugyanazok az asztrológiai szignatúrák jelzik, mint az őket kiváltó hatásokat. De a fejlődés-orientált ( továbbiakban : evolúciós asztrológia) pontosan azt várja, hogy ebben higgyünk.”Az előző életet feltáró “horoszkópelemzések” eszköztárából. A kozmikus átverés gyenge és erős verziói.  Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Hogyan jutnak az asztrológusok előző életekkel kapcsolatos információkhoz a születési képletekből ? Premisszaként elfogadva a reinkarnációt, az illető egyszerűen ránéz egy adott konfigurációra és elképzeli, milyen, az előző életre utaló szabványos asztrológiai jelentéstartalmat lehetne hozzá társítani. Íme a recept:

1. értelmezd az asztrológiai konfigurációt

2. ültesd át értelmezését az előző élet összefüggéseibe

3. Voila ! Kész is az előző életbe való instant karmikus betekintés

Judy Hall (2000) lényegében ezt a megközelítésmódot népszerűsíti azon olvasói körében, akik becsapottnak érezhetik magukat, ha a saját előző életbeli fényszögeiket nem találják meg könyvében. „Használd saját asztrológiai ismereteidet- és töprengj a lehetőségeken!” – írja (49 old). Azt hiszem ez a mondat magáért beszél. Dióhéjban, az előző életekkel kapcsolatos értelmezések döntő többsége azon alapul, hogy egyszerűen kiragadnak egy bizonyos konfigurációt a születési képletből, és aztán azon kezdenek el agyalni, vajon mi módon írhat le egy előző életekbeli viselkedésmintát
Azonban van valami rejtett irónia ebben a gyakorlatban. Az előző életekről szóló értelmezések ugyanis olyan valóságos időben élő, valóságos személyek megfigyelésén alapulnak, akik ténylegesen rendelkeznek ezekkel a konfigurációkkal. Íme egy egyszerű példa. A 9. házas radix Plútó egyszerű, bár általánosan elterjedt értelmezésmódja szerint vallással, filozófiával és hasonló témákkal kapcsolatos mély, szenvedélyes meggyőződésekre utal. Egy ilyesfajta értelmezés nem csupán egybe vág a Plútó és a 9. ház jelentéstartalmával, hanem az ilyen radix helyzetű Plútóval rendelkező személyek megfigyelésén is alapul. Az előző életekkel kapcsolatos értelmezések kimerülnek abban, hogy átvetítik a jelenlegi életbeli jelentéstartalmat egy feltételezett előző életébe. Ilyformán ugyanannak a konfigurációnak két azonos jelentéstartalmat tulajdonítanak: 1) leírja a jelen életben tanúsított viselkedést és 2) leírja a múlt életbeli magatartásformát is.

Ha az utóbbi kiindulópont igaz, egy 9. házas Plútó nem csak azt jelenti, hogy a szülött jelen életében szenvedélyes filozofikus meggyőződéseket vall, hanem egyszersmind azt is, hogy ilyeneket táplált előző életében is. Ebből azonban az következik, hogy az emberek életről – életre ugyanazokkal a konfigurációkkal születnek, hiszen az előző életekbeli értelmezés csupán rádupláz a jelen életbelire. Mi több, ha ez a születési képlet valamennyi pozíciójára árvényes, azt sugallja, hogy az ember életről életre ugyanazzal a horoszkóppal születik. De ha valaki valóban hisz az evolúcióban, ez az álláspont igencsak az intuíció ellen dolgozik, hiszen teljesen felesleges lenne a lélek számára, hogy ugyanolyan legyen képlete a jelenlegi életében, mint amilyen az előzőben volt. Hol van itt az evolúció ?

Ennek megfelelően, amikor az asztrológusok oly módon értelmezik a születési képlet konfigurációit, mintha azok az előző életbeli tendenciákat írnák le, miközben egyszersmind a jelen élet összefüggéseiben is értelmezik ezeket, akkor valójában egy evolúció ellenes szemléletmódot támogatnak. Ez nagyjából ugyanaz, mintha azt mondanák: „ a majom a majomból fejlődött ki. Az ilyen értelmezésmód bárgyú és ellentmond önmagának. Vicces, hogy az e gondolkodásmódot képviselő egyik legnagyobb asztrológiai iskola fejlődés – orientáltnak nevezi magát. ( az angol szakkifejezés: Evolutionary Astrology, ford megj)

Természetesen kézenfekvő, hogy a születési képlet valamilyen módon az előző életekbeli cselekedetek következménye, de semmi okunk feltételezni, hogy ezeket a következményeket ugyanazok az asztrológiai szignatúrák jeleznék, mint az őket kiváltó hatásokat. De a fejlődés-orientált ( továbbiakban : evolúciós asztrológia) pontosan azt várja, hogy ebben higgyünk.

Ha valaki olyan radix Marssal született, amely együtt áll a Déli holdcsomóponttal és kvadrátot képez a Plútóval, és ez az egyén bizonyítottan hajlamos az erőszakos dühkitörésekre, van -e megbízható alapunk feltételezni, hogy az egyik előző életben is hangsúlyos volt ez a fényszög, és ugyanezt a jelenlegi életben meglévő hajlamot írja le? Forrest (2005) szerint pontosan így kellene értelmezni egy ilyen konfigurációt. Ennek ellenére az a feltételezés, hogy ugyanaz a konfiguráció írja le a jelen életbeli és az előző életbeli mintákat, nem több, egy alaptalan feltételezésnél. Nincs semmi tényleges bizonyíték, ami alátámasztaná ezt az elméletet, és még ennél is sokkal kevesebb támasztja alá a gyakorlatban.

Az az állítás mely szerint a születési képlet a karmát vagy „az élet jelen életbeli szándékait” tükrözi, pusztán az asztrológus metafizikai meggyőződéseit fejezi ki. Nincs ezzel semmi bajom, lényegében magam is ezen az állásponton vagyok. Ez az álláspont azonban nem jelent kiváltságos hozzáférést az előző inkarnációk misztériumaihoz. Ahhoz, hogy ez a második, még radikálisabb állítás elhangozzék, az illetőnek határtalan fantáziával kell kombinálnia meglévő képletértelmezési készségeit. Ez azonban bajosan tekinthető olyan érvényes módszernek, amely révén információk szerezhetők az előző életekről.
Hatását tekintve a reinkarnációs asztrológiának egy gyenge és egy erős verziója különböztethető meg.

Gyenge verzió: tegyél egy, az ügyfél jelenlegi viselkedésével vagy élettapasztalatával kapcsolatos megállapítást. Keretezd ezt át oly módon, hogy a lélek karmáját vagy jelenlegi életcélját illetően jelentőségteljes értelmet kapjon. Ez a fajta értelmezés nem agyal a tényleges előző életekbeli körülményeken vagy tetteken, pusztán csak feltételezi, hogy a jelen értelmes módon kapcsolódik a múlthoz.

Erős verzió: tegyél egy, közvetlenül egy előző életekbeli magatartásformára, tettre vagy élményre vonatkozó megállapítást. Jóllehet a pontosság foka változhat, az értelmezésnek ezt a típusát az különbözteti meg az előzőtől, hogy az asztrológus tényleg mond valamit az előző életről, aztán kapcsolatba hozza ezt az állítást a jelenlegi problémával. A következő részekben azt fogjuk megvizsgálni, miért etikátlan és védhetetlen ez a második, erősebb verzió – hacsak maga az asztrológus nem ismeri be, hogy spekuláción alapszik.

A reinkarnációs asztrológiával lényegében semmi gond. Tulajdonképpen én is tehetnék ezt alátámasztó megállapításokat. Ha valami problémás, az nem maga a reinkarnációs asztrológia, hanem az, hogy dogmatikus kijelentéseket tesznek valóságos mivoltáról anélkül., hogy ezt alátámasztó bizonyítékokat sorakoztatnának fel. Ennek megfelelően az olvasóknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a reinkarnációs asztrológiával kapcsolatos bárminemű kritika kizárólag azokra a művelőire vonatkozik, akik nem hajlandók beismerni értelmezéseik spekulatív mivoltát.További fejezetek

I Bevezető

II  Etikai aggályok

III Előző életekkel kapcsolatos állítások az asztrológiában

Bizonyítási szabályok

VI A reinkarnációs asztrológia érvényességének ellenőrzése

VII Önmagukba záródó doktrínák – 1

VIII Önmagukba záródó doktrínák – 2

IX A jelentés elkerülhetetlen többértelműsége

Következtetés

XI A szerzőről : Glenn Perry

A teljes oldal :  Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

Az eredeti cikk :  A Critical Review of Reincarnational Astrology | Glenn Perry

Kapcsolódó cikkek:

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? 

Az önbecsapás eszköztárából : “karmikus kapcsolatok”

Előző életek – jelenlegi feladatok, hiteles tanítók és szélhámosok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!