Erőpróbáló Hold – Uránusz fényszögek

Hold – Uránusz együttállás, szembenállás, kvadrát a horoszkópban

A Hold az asztrológiában azt tükrözi, hogyan reagálunk ösztönösen másokra, és általában életünk korai szakaszának körülményeiről is elárul valamit. Az Uránusz külső bolygó, és olyan analógiák társíthatók hozzá, mint a változás, lázadó szellem, eredetiség. (Cikk forrása: The AstrologyPlaceMembership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Hold – Uránusz együttállással, kvadráttal, szembenállással rendelkező szülöttek hajlamosak a felfokozott érzelmi állapotokra, provokatívak és nyughatatlanok. Érzelmeiket gyakran fejezik ki szokatlan, formabontó módon és gyakran kerülnek összeütközésbe életük szereplőivel. A Hold az asztrológiában azt tükrözi, hogyan reagálunk ösztönösen másokra, és általában életünk korai szakaszának körülményeiről is elárul valamit. Az Uránusz külső bolygó, és olyan analógiák társíthatók hozzá, mint a változás, lázadó szellem, eredetiség. 

Egy ilyen személy érzelmei kiszámíthatatlanul változnak, és ez nem illeszkedik valami jól a biztonság és a védettség lunáris igényeivel. Otthonában is időről- időre változtak a dolgok, és már kora gyerekkortól valószínűsíthetők olyan élmények, amelyek alaposan feldúlták a családi fészket. Mindez mély szorongással és bizonytalansággal töltötte el a szülötteket, akik úgy érezhették, nem tartoznak igazán sehova. Ez az elidegenedettség érzése még ma is hatalmukba kerítheti őket időnként. A családi életben, neveltetésük során sok felfordulásban lehetett részük. A család talán sokat költözött, vagy váratlanul kontrollálhatatlan események következhettek be , biztonságérzetüket fenyegetve.A Hold- Uránusz fényszög tulajdonosa gyakran nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a személyes érzelmeknek, és rendszerint valami nagyobb formátumúhoz csatlakozik, az egyetemes rálátást keresve. Mindent egy tágasabb rendszer összefüggéseiben vizsgál. Az intuitív Uránusz a születési képlet dzsókerkártyája, és a Hold- Uránusz fényszögekkel rendelkező egyének különleges tehetséggel rendelkeznek ahhoz, hogy villámfény-szerű bepillantást nyerjenek a jövő tendenciáiba. Otthonosan mozognak a tudomány, a számítógépek, a virtuális valóság, az okkult tudás és a kinyilatkoztatások világában. Egy Hold-Uránusz fényszög tulajdonosa vonzódik mindenhez, ami különleges, eltér a hagyományostól vagy egyenesen bizarr. Sokan lesznek közülük szociológusok, emberjogi aktivisták, pszichológusok és asztrológusok.

Egy Hold- Uránusz fényszög tulajdonosa nem az az alkat, aki cenzúrázná érzéseit. Érzelmi tűzijátékok mindig lehetségesek, különösen, ha a horoszkóp más sajátosságai is utalnak eredetiségre és kiszámíthatatlanságra. A szülöttnek nagy kihívást okozhat a közelség és a távolságtartás, a türelem és a türelmetlenség, a függés és a függetlenség, múlt és jövő, biztonság és szabadság közötti egyensúly megtalálása. A nagy érzelmi viharokat tartogató emóciók, ötletek, hangulatok egészséges mederben tartása sem mindig könnyű számára. A szülöttnek meg kell tanulnia, hogyan fejezze ki ezeket az intenzív érzelmeket, és hogyan találhatja meg azt az arany középutat, ahol egyszerre lehet szabad és rendelkezhet egy biztonságos bázissal.

E formációval rendelkezőknél nem ritkák a váratlan változások lakhatási körülményeikben, otthonukban, ennek hatására pedig úgy érzik, mintha belső világuk is feje tetejére állna. Ezeknek a kora gyerekkori változásoknak köszönhetők az e fényszögre oly jellemző kizökkent ritmusok, olykor idegtépő nyughatatlanság és a rendkívüli impulzivitás. C.O. Carter erőteljes bolygókapcsolódásként mutatja be ezt a fényszöget, amely, „hatalmas érzelmi feszültsége miatt akár veszélyes is lehet. Az érdeklődési kör szinte mindig különleges, a mentalitás és az érzelmek pedig szintén eltérnek az átlagtól….A hétköznapi és a szokványos egyáltalán nem elégíti ki ezeket a szülötteket, a folyamatos csodakeresés pedig különféle fanatikus kultuszok tévútjaira is vezetheti őket.” Charles Carter: Fényszögek az asztrológiában (Charles Carter, The Astrological Aspects)

A szülött emóciói gyakran váratlanul, hullámokban törnek felszínre. Az érzelmi válaszok kiszámíthatatlanok lehetnek, a fényszög tulajdonosának a karakterében pedig könnyen lehet valami felvillanyozó. A szabadságvágy gyakran erőteljes és lényeges témája születési képletüknek, de szélsőséges esetben oda is vezethet, hogy eltávolodnak érzelmi igényeiktől. A szülöttre igen frusztrálóan hathatnak a tilalmak és a korlátok, lunáris természetének van egy igen intellektuális oldala is, amelynek megfelelő terepet kell találni.Bevillanó felismerések – az intuíció szikrái

A szülött gyakran érzi szükségét, hogy kitörjön azok közül a körülmények közül, amelyek korlátozzák, vagy amelyek miatt úgy érzi, csapdában vergődik. Mivel már gyerekkoruk óta lelki-érzelmi rugalmasságra kényszerültek, ezek a szülöttek valószínűleg gyorsan alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Hold- Uránusz fényszög tulajdonosai nem félnek járatlan utakon elindulni, egyénre szabott, újszerű életmódot kipróbálni. Változás iránti erőteljes igényüket a legváltozatosabb formákban élhetik ki. A vad érzelmi hullámvasutazások, az állóvíz felkavarására való hajlam azonban olyan méreteket is ölthet, hogy saját csónakjukat is összetöri.

Ha bántással és elutasítással szembesülnek, hajlamosak eltávolodni és elvágni a kötelékeket. Lakhatási körülményeikben, otthonukban lehet valami szokatlan, nyugtalanító, és a taposómalom valószínűleg nem jellemző életvitelükre. A Hold- Uránusz fényszögek tulajdonosainak vigyázniuk kell, nehogy pusztán csak az utópisztikus ideálok miatt szakítsanak egy életformával. Az izgalom keresése, a szokatlan, különleges dolgok kipróbálása utáni vágy azonban nagyon erősen él bennük. A kompromisszum megtalálása azonban még ebben az esetben is jobb, mintha tökéletesen megváltoztatnák jelenlegi életüket. Legjobb megoldás számukra oly módon átalakítani életüket, hogy legyen módjuk új, izgalmas dolgokkal foglalkozni, de bizonyos fokú stabilitás is megmaradjon.

Nagyon nehezükre esik életüket ún. „normális kerékvágásban” tartani. Életük sokszor akkor is bővelkedik váratlan eseményekben és fordulatokban, ha minden igyekezetükkel azon vannak, hogy kiszámíthatóvá, biztonságossá tegyék, ők maguk pedig inkább lassan, óvatosan, módszeresen szeretnének haladni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy legyenek bizonyos kapaszkodók életükben. Ezeket az alkatok többé-kevésbé kényelmetlenül érzik magukat a „változás” szó hallatán. Az a szorongató előérzet is ismerős lehet számukra, hogy gondosan felépített, megszervezett életük fölött bármelyik percben eluralkodhat a káosz. [Főleg olyankor ez a helyzet, ha a tudatos beállítottság biztonság- orientált -pl. Nap Bakban, Szűzben, Bikában, a tudattalan diszpozíciót pedig a Hold- Uránusz fényszög határozza meg. Liz Greene Az Uránusz a horoszkópban című könyvében erről is részletesen ír – ford megj ] Ennél a Hold-Uránusz állásnál azonban az új élmények iránti lunáris éhség is jellemző lehet, a kötöttségtől való félelem pedig nonkonvencionális életstílus kialakításához vezet.

A Hold- Uránusz fényszög tulajdonosai bizonyos esetekben csak oly módon képesek reagálni egy krízishelyzetre, vagy ha hatalmába keríti őket a szorongás, hogy mindent megváltoztatnak maguk körül. Emiatt elköltözhetnek, kiléphetnek kapcsolatokból, megszakíthatják barátságaikat, otthagyhatják munkahelyüket – akár addig felépített karrierjüket is, hogy valami merőben újat próbáljanak ki, szakítsanak a múlttal, megszabaduljanak minden tehertől és kondicionálástól. A Hold hajlamos lehet a nyugtalanság, zűrzavar és felfordulás okozójának tekinteni az Uránuszt, amely arra sarkallja, hogy eltávolodjon minden otthonos, megszokott dologtól.

Forrás : The AstrologyPlaceMembershipAz Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Saját tapasztalatok

Szakmai és személyes tapasztalataim alapján az utolsó bekezdésben írtak nem minden esetben okoznak problémát. Van, amikor éppenséggel ez a magatartásforma az egyetlen egészséges reakció. Az erőpróbáló Hold- Uránusz fényszögekkel rendelkező szülöttek ugyanis, ha a képlet más sajátosságai is erre utalnak, a szokásosnál könnyebben szakítanak a destruktív családi mintákkal, képesek felmenőiknél egészségesebb mederbe terelve élni életüket.

Az átlagnál könnyebben lépnek ki más jellegű, toxikus kapcsolatokból is. Ez az adottságuk különösen olyankor fontos, amikor más személyiségrészeik kimondottan hajlamosak lennének ilyesmikbe beleragadni. Ilyen helyzetekre tehát azzal a kiegészítéssel érvényes a megállapítás, hogy egyáltalán képesek belátható időn belül, több- kevesebb nehézséggel kijönni, ahelyett hogy évekre, vagy akár egész életükre beleragadnának. Függőségi betegségekből való kijövetelt is segíthetik az erőpróbáló Hold- Uránusz fényszögek . ( Hold úgy is, mint szokás, Uránusz mint szakítás, leválás, eltávolodás. ) Szerencsésebb esetben már eleve felismerik a mintát és bele se mennek ilyenekbe.

Egy szélsőségesen rossz családi háttér, önsorsrontó anyai minta mellett akár még egy ún. „rossz” Hold- Uránusz fényszög is a sors valóságos ajándékának tekinthető. Akkor is, ha időnként sok mindennek nevezhető, csak éppenséggel kellemesnek és örömtelinek nem. A szülött ugyanis ennek hatására még egy olyan olyan bántalmazó otthoni környezetben is képes lehet megtartani integritását, amelyekbe mások belerokkannának. Az átlagosnál motiváltabb lesz abban is, hogy a saját lábára álljon, ezt követően pedig képessé válhat egyszer és mindenkorra megszakítani a toxikus rokoni kapcsolatokat. Nincs benne semmiféle nosztalgia, visszavágyódás, hiányérzet, protokoll- látogatás ünnepi alkalmakkor, „millió puszi”-típusú képeslapváltás kényszere. A saját, testi, lelki, érzelmi egészsége ilyenkor sokkal fontosabb számára, mint az illemszabályok.

Az olyan önismereti irányzatok, mint az asztrológia, pszichológia – melyek iránt egyébként természetes vonzalmat érez – segíthetnek idővel tudatosabb mederbe terelni ezt a folyamatot, egészséges megnyilvánulási területeket találni a Hold- Uránusz jelezte diszpozíciónak. Az így szerzett önismeret távol tarthatja az ún. „sorsismétléstől” és lehetővé teheti számára azt is, hogy magasabb szinten, egészségesebb,formában élje meg azt, mint családja anyai ága. Ez nyilván egy hosszú, több éves, összetett folyamat, de busásan megtérül. Ilyenfajta irányváltásban, „megváltottabb” megélési módok kialakításában az asztrológiai tanácsadás is nagyon sokat segíthet. 

 

Kapcsolódó

Az Uránusz  (Liz Greene)

Liz Greene : Az Uránusz a horoszkópban

Kép : Alkony – tangó, Michael Cheval festménye

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!