Nap – Vénusz együttállás a Skorpióban – 2018

Találkozó a Nap szívében

A Nap – Vénusz együttállás október 26-án pontosul be, a Skorpió 3°06′-en. A két bolygó találkozásai általában könnyedebbé, kellemesebbé teszik a légkört – ha más jótékony hatások is érvényesülnek – kedveznek a társasági életnek, flörtöknek, kreatív tevékenységeknek, A jelenleginek azonban van egy fontosabb üzenete is: a Vénusz Skorpióban való tolatása idején aktuálissá vált témák tudatosabb kezelésére szólít fel.

Mindenki nyugodjon le a ...... :-)
Bővebben: Kommentelési etikett

 

A Nap – Vénusz találkozások általában könnyedebbé, kellemesebbé teszik a légkört – ha más jótékony hatások is érvényesülnek – kedveznek a társasági életnek, flörtöknek, kreatív tevékenységeknek, szórakozásnak. De a jelenlegi mégsem emiatt fontos. A Nap a tudatosság, vitalitás, alkotóerő princípiuma, és a Szaturnuszhoz hasonlóan fontos utalásokat tartalmazhat leglényegesebb feladatainkra. A Nappal együtt álló bolygók az adott princípiumhoz kapcsolódó témákat helyezik tudatosságunk fókuszába. Következésképpen a jelenlegi Nap – Vénusz találkozó a Vénusz Skorpióban való tolatása idején aktuálissá vált témák tudatosabb kezelésére szólít fel.

A két bolygó együttállása helyi idő szerint 16:05 – kor válik egzakttá. A bepontosulás előtt és azt követően 5 – 5 órával tehát a Vénusz „kazimi” helyzetben, a Nap szívében, tehát 0°17′-os hatókörön belül tartózkodik. Mint a Nap együttállásait bemutató bejegyzésben részletesen szó volt róla, a régi idők asztrológusai igen kedvező helyzetnek tartották a kazimit, amikor is a planéta szoláris elvvel való egyesülése átmenetileg felerősíti hatását, lényege pedig megnemesedve, a maga tiszta formájában jelenik meg. E konjunkciók esetén a személyiség mélymagja (Self) és a bolygó által jelképezett őselv teljes összhangban van egymással.

Néhány általános kulcsszó a Vénusz – analógiák megértéséhez: szépség, szerelem, a másokkal való kapcsolatteremtés módja, egyéni ízlés, stílus, szépérzék, önbecsülés, biztonság-és érzelmi igények, pénz, pénzhez való viszony, üzlet, stb. A blogon elérhető bejegyzés a Skorpió Vénusz általános témáiról, valamint a jelenlegi retrográd szakaszéiról is.

Azonban, amint a szoros együttállás kezd fellazulni, a Nap „elégeti” a Vénuszt. A combusta – pozíció 0°17′ – 8° hatókörön belül érvényes, tehát nagyjából október végéig. Ilyenkor a Nap heve „elégeti” az adott bolygóra jellemző sajátosságokat, így azok sokkal korlátozottabban, gyengébben képesek megnyilvánulni. A jelenlegi helyzetben azonban ez nem biztos, hogy olyan kártékony hatás. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, a Nap a tudatosság, az ítéletalkotás princípiuma is, míg a Skorpió Vénuszra az intenzív érzelmek, ösztönös, zsigeri reakciók jellemzők. Ez általában nagyszerű, de igen sebezhetővé is teheti. (Bővebben: a Vénusz tolatása a Skorpióban és a Mérlegben, Medeától Don Joséig).

Ennek fényében talán nem árt tudatosan felülvizsgálni: csakugyan minden esetben jók a reflex-szerűen adott válaszok ? Az intenzív érzelmi reakcióknak természetesen mindig fontos üzenetük van – pl, az egyéni tűréshatárról, az egyén számára vonzónak és taszítónak tartott dolgokról, személyekről, viselkedésformákról, érzelmi-és biztonságigényekről igen jelentős információkat hordozhatnak. Ezeket figyelmen kívül hagyva akár fizikai értelemben is megbetegedhetünk. De az is ugyanannyira kártékony lehet, ha a realitás kereteit, a gyakorlati következményeket, az idő- és megvalósíthatóság tényezőt figyelmen kívül hagyva vakon követjük érzelmi impulzusainkat.

Arról is volt már szó, hogy a Vénusz tolatásának 40 napos időszakai az átértékelésről, újragondolásról, kiigazítások eszközléséről, az elvarratlan szálak eldolgozásáról szólnak. Ilyenkor a bolygó analógialáncába tartozó témák kerülnek górcső alá : a társulások különböző formái, beleértve a párkapcsolatokat is, pénzügyek, önértékelés, önbecsülés, biztonság, stb. (Természetesen a horoszkóp egyéni adottságaitól függően más témák és területek is bevonódhatnak. Ennek körüljárása horoszkópelemzés formájában – és semmi esetre sem  kommentváltás révén lehetséges.) A ráfordítás és a megtérülés, az adok és a kapok arányának felbecsülése igen fontos kritériuma ezeknek az értékelési folyamatoknak.Az is nagyon valószínű, hogy az irányváltás szükségességének felismerését bizonyos, e témákkal és életterületekkel kapcsolatos frusztrációk katalizálták. Bár nem mindig kellemes, az október 5 – november 16 közötti 40 nap folyamán felmerült témákkal muszáj foglalkozni. Sőt, tekintve, hogy egy teljes retrográd ciklusba a retrográd árnyékban töltött időszak is beletartozik, a vizsgálódásnak a szeptember 3- tól december 17-ig terjedő időszakot is fel kell ölelnie.Az új kezdetek csak az átalakítások eszközlését követően lehetségesek.

Ez általában a Vénusz direktbe fordulása után szokott történni, de most még hosszabb a várakozási idő, hiszen ugyanaznap, november 16-án, amikor épp abbahagyja tolatását, a Merkúr vág hátraarcot. A 2019 január 5-i újhold pedig egyszersmind teljes napfogyatkozás is; szintén nem a legalkalmasabb a kezdetekre. Felidézve az idei év előző, hosszas retrográd időszakait, különösen a Mars nyári, Vízöntő- beli tolatását, elmondhatjuk: jó hosszú időt kaptunk a tanulásra, gondolkodásra átértékelésre. Nyilván ez sem véletlen.

Zúgolódás helyett sokkal jobb ötlet levonni a következtetéseket, elvégezni a még hátralevő munkát. A jelenlegi Nap- Vénusz együttállás nagy segítséget nyújthat ehhez. Gondoljuk tehát végig : túl vagyunk a retrográd ciklus felén. Sok, fejlődésünket már nem szolgáló helyzet, kapcsolat lezárult, és jelzéseket kaphattunk arról is melyek a tápláló irányok. Az október 24-i Bika telihold szintén fókuszpontba állított olyan, érzelmi és anyagi szükségleteinkkel, biztonságérzetünkkel, pénzügyekkel, önértékeléssel, érzéki örömökkel, anyagi forrásokkal kapcsolatos témákat melyek a jelenlegi retrográd Vénusz -időszaknak is fontos kérdései.

Mostanra tehát lehet némi fogalmunk, milyen hiányosságok és kielégületlenségek vannak és milyen változtatások szükségesek életünkben. Nagyjából tudjuk, mi mindent kell még lenyesegetni, kiiktatni, és mit kell fejleszteni. Milyen értékeket kell előtérbe helyezni (ezek lehetnek saját készségeink, bizonyos kapcsolatok, életterületek) és minek kell kiszorulnia látóterünkből.

A hónap végéig érződő Nap- Vénusz együttállás nagy lendületet adhat e tudatosodási folyamatnak, egyszersmind a felismerések megvalósítására is sarkall. Jelenleg hat még a telihold idején bepontosult Vénnusz – Szaturnusz szextil is, amely kitartással, valóságérzékkel, felelősségérzettel ruház fel. Másokra mutogatás helyett készek vagyunk szembenézni árnyékunkkal, felvenni a poggyászt, elvégezni az aprómunkát, megbirkózni az akadályokkal. Ez a segítő fényszög december 16-án, egy nappal azelőtt pontosul be utoljára, hogy a Vénusz kilép a retrográd árnyékból. Akkorra remélhetőleg több kézzelfogható eredményt is fel tudunk mutatni.
 

Kapcsolódó

Októberi előrejelzés

Telihold a Bikában

A Nap együttállásai (David Coleman)

Nap és kreativitás a horoszkópban

Vénusz a Skorpióban: a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

A Vénusz retrográd árnyékba lépett – 2018

A Vénusz tolatása a Skorpióban és a Mérlegben – 2018

Aphrodité a tükörbe néz : általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakairól

Túlélési útmutató a Vénusz retrográd időszakaihoz

Valóban szereted magad?

A mérgező kapcsolatokról – más szemszögből

 

Kép forrásadaiZatx

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!