A Vénusz retrográd árnyékba lép – 2018

2018 szeptember 3 -án, a Mérleg 25°33′ -en retrográd árnyékba lép a Vénusz. Jóllehet október 6, amikor a Skorpió 10°-án elkezdi hat hetes tolatását még messze van, nem árt mielőbb tisztában lenni az időszak kihívásaival. Ilyenkor már érzékelhetünk egy fajta váltást, átalakulást partnerkapcsolatunkban és más társas viszonyainkban, pénzügyeinkben

Egyes elképzelések szerint a Vénusz hátráló mozgása azt jelzi, hogy szerelmi életünk egyik, sorsszerű állomására érkeztünk, amikor is előző életeinkben szerzett tapasztalatainkból merítve kell rendeznünk karmikus ügyeinket. Én ezekkel a kijelentésekkel megfontoltabban bánok, de az biztos, hogy régi barátaink és szerelmeink újra előkerülhetnek, a szerelem, az érzelmek elfogadása és/ vagy kimutatása pedig nehezebben megy, mint általában. Mivel a Vénusz uralja a pénzt is, a tradicionális asztrológia álláspontja szerint ez az időszak nem a legideálisabb befektetésekre, vállalkozások alapítására, luxuscikkek vásárlására, plasztikai műtétekre.

Amikor tolatása előtt a Vénusz retrográd árnyékba kerül, már érzékelhetünk egy fajta váltást, átalakulást partnerkapcsolatunkban és más társas viszonyainkban, pénzügyeinkben . Már ekkor úgy érezhetjük, valami gond merült fel kapcsolatainkban, bár nem mindig fogalmazható meg, mi a probléma. Kapcsolataink fellazulnak, vagy ha új ismeretséget közünk, akkor tapasztalhatunk valamilyen változást, amikor a Vénusz hátraarcot vág, majd amikor direktbe vált. A helyzetek, amelyekkel a következő egy hónap alatt szembesülnünk kell, felvilágosítást adhatnak arról, hogy milyen témákkal akad dolgunk az ősz folyamán.

A Vénusz retrográd időszakasza fontos részét képezi 2018-nak és ennek megfelelően bővebben is foglalkozom vele. Most csak néhány lényeges mozzanatot emelnék ki:

A retrográd szakasz menetrendje:

2018. szeptember 3 : a Vénusz retrográd árnyékba lép a Mérleg 25°-on

2018. október 6 : a Vénusz retrográd stacionáriusba vált a Skorpió 10° -on (szeptember 9-én lép be száműzetésének jelébe, október 31-én tér vissza a Mérlegbe)

2018. november 16 : a Vénusz direkt stacionáriusba vált a Mérleg 25°-on. Immár másodszor is retrográd árnyékban van, de már kifelé halad . (A Skorpióba december 2-án tér vissza.)

2018 december 17 :  a Skorpió 10° -on kilép a retrográd árnyékból. (A jegyben 2019 január 7-ig időzik.)Az Elégetett Ösvényen (Via Combusta)

A Vénusz idei retrográd időszaka igen viszontagságosnak ígérkezik, hiszen az Elégetett Ösvény legkritikusabb szakaszán tolat. A Via Combusta, magyarul Felperzselt/Elégetett Ösvény a Mérleg 15 foktól Skorpió 15 fokig terjedő részt öleli fel. Az asztrológiai hagyomány megpróbáltatásokat, nehézségeket társít hozzá (főleg a kérdőasztrológiában van jelentősége), a legnagyobb kihívásokat a Mérleg 25 fok – Skorpió 6 fok közötti szakasz tartogatja.

Problémás mivoltát két, egymást kiegészítő asztrológiai elmélet magyarázza:

  1. A Mérlegben és a Skorpióban esésben vannak a világítók (Nap a Mérlegben, a Hold a Skorpióban van fallban).
  2.  E szakaszban kártékony állócsillagok egész csoportosulása található meg. Rövid, angol nyelvű leírásuk az Astrology King ill .  Constellations of Words oldalakon érhető el; de blogon állócsillagokkal foglalkozó tematikus oldala is bővülni fog előbb-utóbb, időmtől függően 🙂 . A Mérleg 23°50′-én található Spica  és a 24°14′ -en levő Arcturus  e tekintetben kivételnek számít, mert őket jóindulatú állócsillagoknak tartja az asztrológiai hagyomány, így az általuk elfoglalt fokok „védetteknek” tekinthetők. A Skorpió 11°52′-en levő Acrux  ( Dél Keresztje) szintén jótékony.Az időszak fontos formációja: Vénusz – Mars kvadrát, Vénusz – Mars – Uránusz T- kvadrát

A Vénusz – Mars kvadrát először szeptember 8-án áll össze a Mérleg – Bak 29°37′-én. A Vénusz ezután át is lép a Skorpióba és ott 12-én szembenállást képez az Uránusszal. 11-én a Mars is átlép újra a Vízöntőbe, így egy fix T kvadrát áll össze. Ez a formáció lényegében egész szeptember folyamán borogatja az egyensúlyt, és kiindulópontja lehet a retrográd időszak folyamán felmerülő témáknak.

Hogy kinek mit jelent ez a tranzit, a képlet személyes adottságaitól függ. Általánosságban elmondható, hogy a Vénusz társulásainkat, a másik félhez való kötődésünket, ennek módját, intenzitását, a konkrét és átvitt értelemben vett értékeket, önértékelésünket jelöli. A szexualitás, érosz, érzékiség, vonzerő jelölője is. Szoros kapcsolatban van a pénzügyekkel, biztonságérzettel is.

Az Uránusz a függetlenség, lázadás, váratlan fordulatok princípiuma. Míg a Vénusz természetének jobban megfelel a kötődés, és akár kompromisszumokra is hajlandó ennek érdekében, az Uránusz könnyen beáldozza társulásait, csak hogy a maga útját járhassa. A biztonságnál sokkal fontosabb számára az újdonság, a kaland, amelynek gyakran üres zsebbel is nekivág. A Mars az életerő, szexualitás, hajtóerő, aktivitás, önérvényesítés, háború őselve.

Ez a három princípium most T kvadrát révén kapcsolódik össze. Erről a két kvadrátból és egy szembenállásból álló formációról már többször volt szó a blogon. (Bővebben: T kvadrátok a horoszkópban, Nehezen összeegyeztethető ellentétek.) Az egymással ütköző késztetések nagyfokú instabilitást keltenek. A T kvadrát gyújtópontjában az impulzív Mars áll, ami önmagában is látványos tűzijátékokra ad lehetőséget.

A résztvevők természetéből adódóan a fényszög egyik klasszikus megnyilvánulási területe a társulásoké. A kötődésigény, biztonság, összetartozás iránti vágy és a szabadságra, kalandra, függetlenségre, saját úton járásra való törekvés egyazon személyen belül is összecsaphat, de kivetített formában is megtapasztalható. Ilyenkor a kapcsolat egyik résztvevője menne, vagy legalábbis nagyobb mozgásteret akarna, a másik fél pedig nagyobb közelségre vágyna. A mérleg ide-oda billeg, egyértelmű döntést nehéz hozni (vagy ha az egyik fél hozott is, a másik nehezen nyugszik bele), így a se veled se nélküled állapot a tolatás teljes időszakában kitarthat. Ennek igen idegtépő momentumai is lehetnek.

A pénzügyi libikóka szintén jellemző lehet. Az okok sokfélék: bizonytalan bevételforrások, pontatlanul érkező járandóságok, ingatag munkahely, alkalmi bevételi lehetőségek a folyamatosak helyett, károk, balesetek, betegség, szakítás (pl. szétköltözés) miatt keletkező váratlan kiadások. Rossz befektetések. A meggondolatlan költekezésnek szintén következményei lehetnek, ugyanis az eltapsolt összegek nehezen pótolhatók. Az egyidejűleg érvényesülő jótékony hatások (pl. szeptemberben a Vénusz – Szaturnusz szextil, a még mindig érezhető Szaturnusz – Uránusz trigon, stb.) teremthetnek annyi stabilitást, hogy a nagyon nagy mélypontok elkerülhetők legyenek, de áttörés helyett inkább csak a lyukak betömködéséről van szó.

Akár társulások, akár pénzügyek kezeléséről van szó, hosszabb távon is működőképes stratégiákat e libikókázás közepette kell kiötölni. Gyakorlatba ültetni őket és/vagy eredményeket elérni, tovább lépni azonban csak a retrográd szakaszt követően lehet. ( A Vénusz – Mars kvadrát október 11-én újra összeáll, az immár tolató Vénusz pedig 31-én ismét farkasszemet néz a retrográd Uránusszal, a harmadik szembenállásukra pedig december 1-én, a Mérleg és a Kos 29°-on kerül sor, amikor a Vénusz már direktben halad. A fényszögek a bepontosulás előtti és azt követő néhány napban is érvényesülnek, az általuk hordozott témák pedig szeptember eleje-december eleje között folyamatosan visszatérnek, más más kontextusban, más- más intenzitással.) 

Kapcsolódó

 

Aphrodité a tükörbe néz: retrográd Vénusz

T kvadrát a horoszkópban

Nehezen összehangolható ellentétek

Vénusz a Skorpióban

Mars a Vízöntőben

Mars- Uránusz kvadrát 2018

A Mars direktbe váltott – 2018

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!