A Vénusz tolatása a Skorpióban és a Mérlegben

A Vénusz retrográd időszaka – 2018 ősz

A Vénusz idén október 5-én kezdte meg 2018 november 16-ig tartó tolatását. 40 napos, a Skorpióban és a Mérlegben való vándorlása a két jegy karakterével összhangban levő változásokat és feladatokat jelez. A tranzit természetesen mindenkinél más és más módon nyilvánul meg, képlete egyéni sajátosságaitól, tudatossági szintjétől és szabad akarattal hozott döntéseitől függően. Ennek ellenére van néhány általános vonás és mintázat.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

 

Általános tudnivalók

Az asztrológiában a Vénusz többek között az intim és más jellegű társulások jelölője. Jegyhelyzete utal arra, mi módon létesítünk kapcsolatot másokkal, hogyan vonzzuk életünkbe az embereket: szeretőket, barátokat, üzleti partnereket, stb. A szépséggel, szépérzékkel, művészetekkel, egyensúllyal, vágyakkal, diplomáciai érzékkel, pénzügyekkel, értékekkel, önbecsüléssel, értékrenddel, biztonságérzettel is kapcsolatba hozható.

A Vénusz retrográd időszakainak sajátosságait az alábbi bejegyzések taglalták részletesebben: Aphrodité a tükörbe néz, Most talán belátod, hogy mennyire értékes vagy.

A Vénusz másfél évente vált retrográdba. E ciklusok 8 évente ismétlődnek: legutóbb tehát 2010 – ben, azt megelőzően pedig 2002-ben tolatott végig a Skorpió és a Mérleg jegyén. Ezeknek az időszakoknak az eseményeit, tapasztalatait felidézve ráérezhetünk a jelenlegi ciklus leglényegesebb témáira, motívumaira és feladataira is.

A Vénusz október 5-én kezdte meg idei tolatását és 2018 november 16-án vált direkt stacionáriusba. A jelenlegi ciklus a Skorpió 10°-án kezdődött, majd október 31-én visszatolat a Mérlegbe. A Vénusz november 16-án a Mérleg 25°-on vált direktbe és december 2-án tér vissza a Skorpióba. A teljes retrográd szakasz azonban egy sokkal hosszabb időintervallumot foglal magába: a Vénusz szeptember 3-án, Mérleg 25°-on került retrográd árnyékba és december 18-án lép ki onnan ( Skorpió 10° – on). Idén aktuális, 40 napos vándorlása a két jegy karakterével összhangban levő változásokat és feladatokat jelez.

A Vénusz Skorpióban való tolatásának időszakai nagyon intenzívek lehetnek. A tranzit természetesen mindenkinél más és más módon nyilvánul meg, képlete egyéni sajátosságaitól, tudatossági szintjétől és szabad akarattal hozott döntéseitől függően. Ennek ellenére van néhány általános vonás és mintázat. Tudatosításuk lehetővé teszi, hogy drámamentesebben éljük meg őket, és az előttünk álló másfél hónap alatt jobban megismerjük magunkat. Ennek köszönhetően hosszabb távon az eddigieknél hatékonyabban érvényesíthetjük legmélyebb igényeinket. Apránként képesekké válunk egészségesebb határokat szabni, ily módon kiiktatva életünkből azokat a viselkedésformákat és kapcsolatdinamikákat, amelyek nem szolgálják javunkat.

Vándorlás a Felperzselt Ösvényen

 A Vénusz tolatása a Skorpióban és a Mérlegben – 2018
Tűzön járás – illusztráció

A jelenlegi retrográd időszak számos kihívást tartogathat, ugyanis a Vénusz az ún. Via Combustán ( Elégetett Ösvény, Felperzselt Ösvény) halad keresztül. Ez a trópikus zodiákus Mérleg 15° – Skorpió 15° közötti szakasza. A régi idők asztrológusai baljós területnek tartották. Elekciós képletekben nehézségekre, problémákra figyelmeztet, a horariban ijesztő, instabil, kiszámíthatatlan, bizonytalan helyzetekre vonatkozik. A natális asztrológiában az e szakaszban elhelyezkedő bolygók, tengelyek szintén utalhatnak bonyodalmakra, de messzemenő következtetéseket ezúttal is kizárólag a teljes születési képlet kiértékeléséből lehet levonni. (Kommentben feltett kérdésekre ezúttal sem áll módomban válaszolni)

A Via Combusta kétes hírnevét többféleképpen magyarázzák. Az egyik legnépszerűbb változat szerint ez annak köszönhető, hogy míg a két fővilágító esésben van itt (a Nap a Mérlegben, a Hold a Skorpióban), a két rossztevő nagyszerűen érzi magát. (A Szaturnusz erőben van a Mérlegben, a Marsnak pedig a Skorpió a régi otthona.) A Mérleg 15°- Skorpió 15° közötti 30 fokos szakaszon ráadásul sok kártékony állócsillag található. A hagyományok szerint a Via Combustának mindössze egyetlen biztonságos része van: a jótékony Spica (Mérleg 23°50′) és az Arcturus (Mérleg 24°14) pozíciói.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Vénusz a Skorpióban: erősségek és gyengék

 A Vénusz tolatása a Skorpióban és a Mérlegben – 2018
Skorpió Vénusz

A Skorpió Vénusz sajátosságaival A boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető című bejegyzés foglalkozott részletesen. Itt csak vázlatosan térek ki rá. A Vénusz száműzetésben van a Skorpióban. Ez a jegy a Plútó uralma alatt áll és a 8 ház társítható hozzá.

Néhány kulcsszó a Skorpió princípiumhoz: intenzitás, mély érzelmek, szenvedélyek, érzékiség, erős szexuális vágyak, rögeszmék, megszállottság, a psziché legmélyebb bugyrai, intuíció, ösztönök, érzékenység, belső erő, a túlvilág tartományai, az élet és a halál nagy ciklusai, válságok, változás, átalakulás és regeneráció, titkok, tabuk, megosztott források, a partnerek pénze, adósságok, hitelek, stb.

A Skorpió Vénusz nagyon erotikus, csábos és titokzatos. Ő maga is kiváló titoktartó. Intuíciójának köszönhetően gyorsan a kapcsolatok felszíne alá hatol. Nem riad vissza a személyiség árnyoldalaitól (a sajátját is beleértve), így készséggel vállalkozik a psziché legsötétebb bugyrainak a feltárására is. Szerelmi kapcsolatait illetően a mindent vagy semmi elvét valló maximalista. Teljes elköteleződést, abszolút lojalitást vár el, emóciói pedig a rögeszmésségig fajulóan intenzívek lehetnek. Ha érzelmileg érintett, nagyon mélyen kötődik és igen kitartó. E tulajdonságai legnagyobb kincsei (főleg, ha olyan társa van, aki értékeli őket), de rendkívül sebezhetővé is tehetik.

Egy egészséges Skorpió típus követi zsigeri megérzéseit. Valóságos „hatodik érzékkel” olvas az emberekben és fényévnyi távolságból is képes kiszúrni a hazugságokat. Ennek ellenére, mielőtt a tettek mezejére lépne, nagyon alapos valóságtesztnek veti alá sejtelmeit és gyanúit. Ha bántják, esze ágában sincs odatartani a másik orcáját is, hanem egészséges – és a legarchaikusabb ösztönszférával rendelkező lényként – bátran használja fullánkját. Ezt a széplelkűek hajlamosak bosszúállásnak, gonoszságnak címkézni, pedig mindössze a lehető legegészségesebb, ösztönös reakcióról van szó. Ezt az állatok világában is van lehetőségünk tanulmányozni.

Egy alacsonyan fejlett és/vagy sérült Skorpió Vénusz azonban nagyon destruktív és önromboló lehet. (Ez egyébként minden más, e jelben álló bolygóról is elmondható). Ha érzelmileg érintett, rendkívül nehezére esik elengedni. Emiatt megrekedhet mérgező kapcsolatokban. Ilyenkor előbb- utóbb ő maga is mérgező partnerré válik. Legkevésbé a hűtlenséget és a megbízhatatlanságot tudja tolerálni. Ha egy ilyen jellegű sérüléseket okozó, diszfunkcionális kapcsolatban reked meg, ő maga is játszmákba kezdhet, drámák főszereplőjévé válik, féltékenységi jeleneteket rendez, pusztító-és önpusztító magatartásformákat vesz fel.

Míg egy egészséges Skorpió – típus hatékonyan kerekedik felül a válságokon (és ebben másoknak is képes segítséget nyújtani), egy diszharmonikus változat inkább ezek generálásában és fenntartásában érdekelt. Utóbbi egy sérült Skorpió Vénuszra is érvényes. Ilyenkor rögeszmésen kitartóvá válhat, megszállottan nyomoz, birtokol, tapad, manipulál, megkeseredik és cinikus lesz. E tudatállapotokban pedig könnyen megfeledkezik arról, hogy azokért a kapcsolatokért, amelyek ennyire intenzív negatív érzelmeket szabadítanak el, nem is érdemes harcolni.Az előzmények

A Vénusz jelenlegi tolatásának feladatainak és leckéinek megértéséhez szem előtt kell tartanunk, hogy akkor került retrográd árnyékba, amikor még a Mérlegben tartózkodott. A Mérleg és a Skorpió egyaránt összefüggésbe hozhatók a kapcsolatokkal, de más és más módon. A Mérleg levegős jegy, intellektuális, racionális, tárgyilagos és távolságtartó. A vizes Skorpió intuitív, szubjektív, emocionális és intim. A hagyományok szerint a Mérleg a társulások jegye. Könnyed, szeretetreméltó, de általában csak a felszín érdekli. Egy Mérleg általában beéri azzal, hogy a kapcsolat jól mutasson a külső szemlélők számára.

(Itt ismét felhívom a figyelmet, hogy amikor valakinek egyik vagy másik jegy hangsúlyos szerepet játszik képletében, nem csak a Nap áll ott, hanem több más bolygó, aszcendens is, vagy másképp kerül fókuszba az adott jegy. Ez „ránézésre” nem derül ki, csak egy horoszkópelemzés révén. Kommentben válaszolni tehát ilyen kérdésekre nem áll módomban.)

A Skorpió éppen ellenkezőleg: kész a dolgok mélyére ásni és szembenézni az emberi interakciók árnyékos tartományaival. A Mérleg rendszerint azonnal meghátrál, ha a dolgok sötétebbé és súlyosabbá válnak. A harmónia és az egyensúly megteremtésére való képesség természetesen csodálatos adottság, de ha a valóság elkerülésének eszközévé válik, annál nagyobb problémaforrás lehet. Egy kapcsolatban egy Mérleg még a legkomolyabb figyelmeztető jelek esetén is minden igyekezettel azon van, hogy kellemes légkört teremtsen és úgy tegyen, mintha a dolgok már nem is mehetnének nagyobb rendben. ( Most főleg párkapcsolatról van szó, de más fajta társulások, pl. üzleti jellegűek, barátságok, stb. esetén is igaz).

Amikor a Vénusz retrográd árnyékba lép, mindig érzékelhető valamilyen fajta váltás társulásainkban, pénzügyeinkben vagy más, a bolygóhoz és az egyéni horoszkópban hozzá kapcsolódó témákban és életterületeken. Ez a közelgő retrográd időszak prioritásait és motívumait vetíti előre. Skorpióba lépése előtt a Vénusz kvadrátot képezett az akkor Bakban levő Marssal. Ez az erőpróbáló fényszög társulásokban jelez feszültségeket, frusztrációkat (nehéz megszereznünk azt, amire vágyunk, nehéz összhangban cselekedni vágyainkkal). Az indulatokat is felkorbácsolja és vitákra sarkall. (A fényszög szeptember 8 -án pontosult be, a Mérleg – Bak 29°37′) Bővebben: Szeptemberi előrejelzésDirektbe váltott a Mars: egyenesen előre? , A Vénusz retrográd árnyékba lépett

Nem sokkal ezután, szeptember 11-én a Vénusz – Uránusz szembenállás is bepontosult. E két bolygó közötti erőpróbáló kapcsolatok nagy kihívást jelentenek, hiszen az Uránusz elválaszt, váratlan változásokat hoz és kipenderít a komfortzónából. A Vénusz kötődési pontokat keres, stabilitásra törekszik, és a Skorpió fix jegyében a változásoktól sincs elragadtatva. (Az Uránusz – Vénusz szembenállást születési képletben és időszakos hatásként korábbi bejegyzések mutatták be). A Vénusz – Uránusz szembenállás és a Mars – Vénusz kvadrát, Mars -Uránusz kvadrát egy borulékony fix T- kvadráttá állt össze.

Ez a formáció sokféle stresszhatást, instabilitást, váltást jelzett az általa összekötött területeken. Természetesen nem minden változás volt rossz, és az eleinte frusztrálókról is kiderülhetett/ kiderülhet, hogy hosszabb távon értékes továbblépési lehetőségeket tartogatnak. Itt és most azonban egyértelművé tették: a dolgok nem tökéletesek. (A Skorpió Vénusz természetesen más, a 8. házhoz és a Plútóhoz kapcsolatos témákkal is összefüggésbe hozható: halál, örökség, műtétek, válságok, adósságok, hitelek, társulások közös pénzügyei, stb) . Ezek a tulajdonképpeni tolatás idején egyre aktuálisabbakká válnak.

A jelenlegi retrográd fázis állomásai és kihívásai

Noktürn – Michael Cheval New York-i szürrealista festő képe. Ő maga abszurd stílusként határozza meg festészetét. Munkáit a régi holland és flamand iskolák inspirálják . Oldala: http://chevalfineart.com/gallery/sense/

Az októberi előrejelzés szintén foglalkozik ezekkel a bolygóállásokkal, de itt most kimondottan a Vénusz összefüggéseiben van róluk szó. A gyakorlatban azonban az ilyen felsorolások a legjobb esetben is csak vázlatként szolgálhatnak, hiszen e folyamatok során az egyes bolygóhatások összeadódnak. Ennek az időszaknak megvannak az általános jellemzői is, de hogy hogyan fognak érvényesülni egyéni szinten, az a horoszkóp sajátosságain múlik. Ez ugyanolyan jellemző mindenkire, mint az ujjlenyomat.

Az utazás egy andalító Vénusz – Neptun trigonnal kezdődik. Jóllehet ez a fényszög csak december 21-én pontosul be, amikor a Vénusz már direktben halad, most is elég erős ahhoz, hogy meglódítsa a fantáziát. Fogékonyabbakká válhatunk a tudattalanunkból érkező üzenetekre, az álmok megélénkülhetnek, sejtelmeink, előérzeteink, déja vu-ink támadhatnak. Nem könnyű azonban megkülönböztetni a vágyteljesítő fantáziákat (vagy épp ellenkezőleg a félelmeinkből, bizonytalanságainkból fakadókat) a valós intuícióktól. A Neptun a túlzott idealizálásra és a kellemetlen tényektől való menekülésre is hajlamos, így a komoly valóságteszt aktuálisabb, mint valaha).

A következő Vénusz – Mars kvadrát október 10-én pontosul be (Skorpió – Vízöntő 10°) . A Vízöntő és a Skorpió elv közötti ellentéteket a Bonyolult kombinációk című bejegyzés tárgyalja részletesen. Ebben nem csak arról esik szó, hogyan nyilvánulnak meg ezek egy különbségek egy párkapcsolatban, hanem arról is, amikor egy születési képletben kell integrálni őket. ezért itt most csak röviden térek vissza a témára.

Míg a Skorpió emocionális, szenvedélyes, intenzív, ösztönös, kötődő, intim, a Vízöntő rideg, intellektuális, távolságtartó, független, csoport – orientált. Az eltérő igények, önkifejezésmódok, vérmérsékletek és késztetések összeütközése különböző típusú kapcsolati konfliktusokban nyilvánulhat meg.

A Vízöntő és a Skorpió egyaránt fix jegyek, így egyik féltől sem számíthatunk túl sok rugalmasságra vagy kompromisszumkészségre. Mindketten hajlamosak rögeszmésekké válni az általuk fontosnak tartott témákban és mindketten képesek a végletekig menni, hogy megvédjék álláspontjukat. A minimum, ami elmondható ezekről az interakciókról, hogy a légkör egyik pillanatról a másikra képes dermesztőből perzselőbe váltani és fordítva.

De a Vénusz retrográd időszakai kiválóak a kapcsolatminták – különösen azok visszatérő elemei tanulmányozására. Így tehát ahelyett, hogy a szokásos sztereotípiákat ismételgetve reagálnánk a ránk záporozó ingerekre, tanácsosabb a semleges megfigyelő álláspontjára helyezkedve, bizonyos távolságból tanulmányozni őket.

A következő fontos állomás, a Merkúr és a Vénusz október 15-én bepontosuló (Skorpió 9°) együttállása, kiváló alkalom ennek elkezdéséhez. Ez az aspektus rendszerint oldja a kommunikációs helyzeteket, békülékeny hangulatot teremt. A múlt egyes szereplői is felbukkanhatnak. (Mivel a Vénusz tolat, ezek lehetnek szerelmek, barátok, üzleti partnerek, de nem mindig konkrét találkozásról van szó). Nagy tisztázó beszélgetésekre mégsem a legalkalmasabb ez az időszak, mert az erőpróbáló hatások miatt manipulációkra, különböző típusú játszmákra, hatalmi harcokra is lehetőségeket teremthet.

Legjobb most górcső alá venni kommunikációs mintáinkat, társulásainkat (nem csupán a párkapcsolatokat, hanem más jellegűeket is), érzelmi sztereotípiáinkat, anyagiakhoz, biztonsághoz való viszonyulásainkat ! Mielőtt újra reagálnánk, feltétlenül kezdeni akarnánk valamit a helyzettel, a partnerrel, álljunk meg és reflektáljunk. Ne csak társunkra, hanem magunkra is. Ehhez bizonyos mértékű visszavonulás ajánlott: erre a Vénusz teljes retrográd időszaka alkalmas. A következő napokban apránként helyre állíthatjuk egyensúlyunkat, legalább annyira, hogy ráérezzünk a követendő irányokra.

Az október 24-i Bika telihold -képletben a Hold és a Vénusz szemben áll egymással, miközben a Vénusz a Nappal, az Uránusz pedig a Holddal képez konjunkciót. A teliholdképlet értékelésével egy külön bejegyzés foglalkozik majd; részletek találhatók róla az októberi előrejelzésben is. Most elég annyit kidomborítani, hogy a Bika telihold az érzelmi és anyagi szükségleteinkkel, biztonságérzetünkkel, pénzügyekkel, önértékeléssel, érzéki örömökkel, anyagi forrásokkal kapcsolatos témákat állította fókuszpontba. Ezek a jelenlegi retrográd Vénusz -időszaknak is fontos kérdései. Mostanra tehát lehet némi fogalmunk, milyen hiányosságok és kielégületlenségek vannak és milyen változtatások szükségesek életünkben. A következő néhány nap bolygóhatásai előkészíthetik a terepet a kedvező áttörésekhez.

A szintén aznap bepontosuló Vénusz – Szaturnusz szextil akkor képes stabilitást teremteni, ha magunk is erőfeszítéseket teremtünk ennek elérésére. Ez a fényszög abban is segíthet, hogy javunkra fordítsunk olyan, pénzügyeinket és társulásainkat érintő váratlan változásokat, amelyek kezdetben alaposan elbizonytalanítottak. (Pl. megszakad egy rossz kapcsolat, az ezzel járó frusztráció arra késztet, hogy dolgozzunk kapcsolatmintánkon. Ez a későbbiekben lehetővé teszi, hogy alkalmasabb partnert találjuk. Hasonló forgatókönyvek lehetségesek megszűnő bevételforrások, munkák, más jellegű társulások esetén is.)

A Nap október 26 -án képez együttállást a tolató Vénusszal (Skorpió 03°06′).

A pontos együttállás helyi idő szerint 16:05-kor következik be. Ekkor a Vénusz a Nap szívében, kazimi helyzetben van, így a legkedvezőbb tulajdonságai kerülnek előtérbe. Később, amikor valamelyest lazul a hatókör, a Nap sugarai „elégetik”, combustává válik, így az egyébként is száműzetésben levő planéta energiája tovább gyengül.

A Nap – Vénusz találkozások általában könnyedebbé, kellemesebbé teszik a légkört – ha más jótékony hatások is érvényesülnek – kedveznek a társasági életnek, flörtöknek, kreatív tevékenységeknek, szórakozásnak. De a jelenlegi mégsem emiatt fontos.

A Nap a tudatosság jelölőjeként segíthet ráébredni a Vénusz tolatásának időszakában aktuális feladatokra. Sőt, távolabbra, a Mars idei, Vízöntőn való tolatása során adódó témákra is érdemes visszatekinteni. Persze, ilyesfajta leltár készítésére az előző hetekben is adott volt a lehetőség – pl. az október 9-i újhold környékén, majd a Nap – Plútó kvadrát kapcsán is felhívtam rá a figyelmet, az október 24-i Bika telihold pedig újra fókuszba helyezte őket – de ezek a folyamatok nem egyik napról a másikra zajlanak. Az azonban bizonyos, hogy a közelmúlt történései jelzés értékűek, és őszinte önvizsgálatot tartva, hasznos következtetéseket lehet levonni belőlük. Ezek persze nem mindig kellemesek.

Október 31-én újra sisteregni kezd a levegő: ismét egzakttá válik a Vénusz – Uránusz szembenállás. (Skorpió – Bika 0°) Ez a fényszög szeptemberben már összeállt egyszer és november 30-án, amikor a Vénusz immár direktben halad, újra kavar egy kis felfordulást. Persze, a hatás az előző napokban is érződött, ahogy szeptembernek is meghatározó aspektusa volt. A blogon olvashatók bejegyzések arról, hogyan nyilvánul meg tranzithatásként és a születési képlet állandó szereplőjeként.

Nagyvonalakban, a fényszög váratlan változásokat, irányváltásokat, töréseket jelezhet pénzügyekben, párkapcsolatokban és más jellegű társulásokban. Ezek azonban kedvezők is lehetnek, ha a régi, egészségtelen szokásokkal és társas viszonyokkal való szakítást jelentik. A z ilyen, Vénusz és az Uránusz közötti erőpróbáló tranzitok kiváló alkalmak ahhoz, hogy kilépjünk különböző típusú érzelmi és kémiai függőségeinkből. Ez a fényszög november 30-án pontosul be harmadszor, utoljára az akkor már direktben haladó Vénusz és a Kosba visszatérő Uránusz között (Mérleg – Kos 29°). A hatás azonban a teljes időszakot átszínezi; a légkör tehát folyamatosan vibrál, izgalmas és nyugtalanító változások lógnak a levegőben. Legjobban tesszük, ha ezekben a hetekben nyitottak és rugalmasak maradunk, de az őrült kockázatokat elkerüljük. (A retrográd időszaknál írtak fokozottan érvényesek: az időszak nem alkalmas nagy formátumú pénzügyi, érzelmi döntések meghozatalára)

Október 31-én este a Vénusz visszatér otthonába, a Mérlegbe. E tranzit idején oldottabb hatások érvényesülnek majd, így november bizonyos szempontokból könnyedebbnek ígérkezik. Természetesen ez elsősorban akkor igaz, ha a retrográd időszak fontosabb leckéit elsajátítottuk. Legmélyebb igényeink felismerését követően most talán hatékonyabban tudjuk érvényesíteni is őket. A Skorpió-intuíciója, alapossága, elkötelezettsége, érzelmi intenzitása remélhetőleg a Mérlegre jellemző egészséges távolságtartással és objektivitással kombinálódik- Most talán könnyebben azonosítjuk azokat a helyzeteket és interakciókat, amelyek nem szolgálják javunkat, és ahelyett, hogy beléjük ragadnánk, kilépünk belőlük.

A Vénusz és a Mars következő trigonja november 9-én, a Mérleg – Vízöntő 26°-on pontosul be (első bepontosulás: augusztus 8 ) ez a harmonikus fényszög a kapcsolatdinamikák jelentős javulását jelzi. Talán mostanra sikerült egészséges egyensúlyt kialakítani az adás és kapás, a saját igények és mások szükségleteinek kielégítése, az elköteleződés és a függetlenség között. Tudunk úgy szabadságot adni partnerünknek, hogy egyszersmind biztonságban is érezzük magunkat, egyszersmind el tudjuk fogadtatni személyes térre való igényünket társunkkal anélkül, hogy azt érezné: az ő életéből is ki akarunk szállni. Társulásaink (nem csupán a romantikus jellegűeké) minősége is javul, hiszen képesek vagyunk határainkat megvonni és igényeinket kommunikálni mielőtt még drámai fordulatokra lenne szükség ehhez.

A Vénusz november 16-án, a Mérleg 25°14′-en vált direkt stacionáriusba, a Via Combusta két legjobb indulatú állócsillaga, a Spica és az Arcturus szomszédságában. A Spica (Mérleg 24°05) „csillogó, vöröses fehér kettős csillag a Szűz gabona csokrában. Ptolemaeus szerint Vénusz és Mars, Alvidas szerint Vénusz, Jupiter, Merkúr jellegű. Sikert, ismertséget, gazdagságot, a művészet és a tudomány szeretetét, gátlástalanságot, terméketlenséget és ártatlanokkal szembeni igazságtalanságot hoz. Vénusszal együtt állva hasznos női támogatókat (rosszabb esetben nők kihasználását), társadalmi sikereket, egyszersmind saját nembéli, hamis barátokat is jelezhet.” Vivian Robson: Állócsillagok, 144 old)

Az Arcturus (Mérleg 24°29) aranyszínű csillag a Bootes jobb lábán. Mars – Jupiter természetű, és hírhedt arról, hogy „erőszakkal érvényesíti igazát.”Ptolemaios szerint Mars és Jupiter, Alvidas szerint Vénusz – Merkúr természetű. Gazdagságot, becsületet, nagy hírnevet, céltudatosságot hoz, hajóút vagy utazás révén. Vivianne Robson azonban arra is figyelmeztet, hogy ez a hatás hosszú távon inkább kártékony, bár a hozzá társítható dolgok általában szerencsésen, jól indulnak. Vénusszal együtt állva: népszerűséget, sok barátot, nagyvonalúságot, egyszersmind pazarlásra való hajlamot is ad. (Vivianne Robson 96 -97 old)
 

Felhasznált források:

Vivianne Robson : Állócsillagok ( Sindbad Kiadó, 2001 Budapest, ford. dr. Szepesi János)

Constellations of Words | Állócsillagok

 

Kapcsolódó

Aphrodité a tükörbe néz: általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakairól

Túlélési útmutató a Vénusz retrográd időszakaihoz

Vénusz a Skorpióban: a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

Megszállott szerelem: Medeától don Joséig

Vízöntő Mars a radixban (Stephen Arroyo)

A Mars tolatása a Vízöntő jegyében – 2018

Direktbe váltott a Mars: egyenesen előre? – 2018

A Vénusz retrográd árnyékba lépett– 2018

Vénusz – Uránusz szembenállás a személyi horoszkópban

Vénusz – Uránusz szembenállás tranzitként

Bonyolult kombinációk: Skorpió – Vízöntő

Októberi előrejelzés

Uránusz a Bikában

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!