Spica

A Spica  (Alpha virginis) kék óriáscsillag a Szűz búzakalász-csokrának közepén (Mérleg 23°50′), a Szűz csillagképben. A csillagkép legfényesebb csillaga, egyszersmind a 15. legfényesebb csillag az éjszakai égbolton. Neve (Spica) a latin spica virginisből (a Szűz kalásza) származik. Hatóköre 2°40′ (Astrology King)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Spica Vénusz – Mars természetű állócsillag. Sikert, hírnevet, szívélyes természetet ad, a művészetek és a tudomány kedvelőjévé tesz, egyszersmind gátlástalanságra, terméketlenségre, az ártatlanokkal szembeni igazságtalanságra is hajlamosíthat.

Spica sigillum

A Spica egyike a 15 Behenius állócsillagnak. Jelképe madár vagy egy árukkal megrakott kereskedő. (A képen a Renessaince Astrology című oldalról származó, modern kori sigillum látható, az állócsillag jelével és ábrázolásával) Gazdagságot ad, elsimítja a viszályt, megszűnteti a szegénységet és a bajt.Uralma alá tartozik a smaragd, a zsálya, a lóhere, a télizöld, a fekete üröm és a mandragóra [1]

A Spica, mint már korábban elmondtam, az égbolt egyik legnagyobb csillaga. „Csillag” szavunk (angolul „star” ) is belőle vezethető le. Legalább annyira fontos, mint az arkangyal-csillagok. A Spica és a legközelebbi szomszédjai közötti hatalmas távolság arra inspirálta egyes ősi kultúrák asztrológusait, hogy A Magányosnak nevezzék el. Az ilyesféle nevek különböztették meg az ugyanannyira híres Arcturustól, amelynek majdnem ugyanaz az ekliptikai hosszúsága, de magasabban található az égen és közelebb van Bootes– beli szomszédaihoz.Asztrológiai értelemben a Spicát „jó csillagnak” tekintették, és még ma is annak tartják. Ptolemaios Vénusz – Mars természetű csillagként osztályozta, és az egyetlen ilyen jellegű. A két nem kombinációját magába ötvöző csillag androgün jellegű, ahogy a Szűznél már tárgyaltuk. A gabona és a termés csillagaként, ő fizikai szükségleteink ellátója is, és ez az oldala sokszor a gyakorlatban is megmutatkozik. De ennek kapcsán néhány dologra fel kell hívnom a figyelmet.

Kizárólag azt arathatjuk le, amit elvetettünk, és amit lelkiismeretesen gondoztunk szántóföldjeinken. És amit learatunk, annak ki kell tartania és a következő aratásig táplálnia kell bennünket és mindenkit, aki velünk együtt dolgozott a mezőn. Korántsem lesz tehát bőkezű azokhoz, akik azt próbálják learatni, amit nem ők vetettek el, vagy tékozolnak, vagy az egész termést maguknak akarják megtartani. Mintha csak ezt az üzenetet akarná hangsúlyozni, a Szűz keze fölött ott sokkal nyersebb természetű Arcturus, a Bootes ( Arktophylax, medveőrző, ökörhajtó  ) alfa csillaga, amely egyaránt készen áll arra, hogy őrizze nyáját, illetve hogy megfegyelmezze őket, ha valami butaságot csinálnak.

A Spicahoz társított spirituális és vallásos tartalmak is figyelemreméltók – ahogy ez általánosságban is jellemző a Szűzre. És valóban, akiknek ez az állócsillag hangsúlyos szerepet játsik a születési képletében, gyakran játszanak kiemelkedő szerepet ezeken a területeken. Ezek az emberek az átlagosnál fogékonyabbak, éberebbek lehetnek, különösen, ha a Spica érzékenyebb bolygókkal, pl a Holddal, Vénusszal, Neptunnal áll együtt. [3]

A Spicához becsületet és hírnevet társítanak. A hagyomány szerint ez az állócsillag főleg tudósoknak, íróknak, művészeknek (festők, szobrászok, zenészek) hoz szerencsét. Ha a Spica együtt áll az aszcendenssel, MC-vel és ezen kívül még a Jupiterrel és a Vénusszal is konjunkciót képez, még a szegényes családi háttérrel rendelkezőknek is védettséget, népszerűséget, vagyont ad. A Merkúrral vagy a Vénusszal együtt állva, az aszcendensen vagy az MC-n a Spica művészi adottságokat, rajzkészséget, zenei érzéket, irodalmi vagy tudományos érdeklődést ad.

Azonban, ha a Spica sarokházakban helyezkedik el (I.VII, IV, X) és ott együttállást képez egy támadott Szaturnusszal, Marssal, Uránusszal, Neptunnal vagy a Plútóval, a felemelkedést bukás követi. Ennek akár tragikus vége is lehet. 1923-ban pl, amikor Németországon gazdasági válság söpört végig, a Spica együtt állt a Szaturnusszal.

Személyi horoszkópban a Spica finomító hatást képvisel. Az ilyen emberekben akkor is van valami nemes, ha nem arisztokrata családból származnak. A Vénusz – Mars együttállásokra jellemző erotikus feszültség egyáltalán nem sajátossága a Spicának, hiszen hajlamosabb szublimálni és a képlet indikációi szereinti művészi vagy kreatív mederbe terelni ezeket az energiákat. [4]

Az emberi testben a köldök tartozik a Spica uralma alá [5]

A Szűz csillagkép: Ptolemaios feljegyzései szerint „A Szűz fején és a déli szárnya tetején levő csillagok a Merkúrhoz és bizonyos szempontból a Marshoz hasonló módon működnek.A többi ugyanazon a szárnyon és a koszorún levő csillag hatása a Merkúréra és valamelyest a Vénuszra emlékeztet. A lábak végén és a ruhaszegélyeken levőké szintén a Merkúréra és valamelyest a Marséra hasonlít.”

A kabbalisták a héber ábécé Gimel betűjéhez és a Tarot Nagy Arkánuma harmadik kártyájához, az Uralkodónőhöz társítják a Spicát [1 vivian Robson, Állócsillagok. A magyar fordítás hiányos, ez a rész nincs meg benne]

Ez az állócsillag bőséges aratásra és általában véve is virágzó mezőgazdaságra utal. De ha eklipsz-képletekben játszik kiemelkedő szerepet, királyokat/államfőket érintő eseményekre utal- és ilyenkor valójában rossz előjel [2]

Az asztrológiában ez a csillagkép és az Ikreké volt a Merkúr otthona. De sokkal helyesebb az az analógia, amely Ceres uralma alá rendeli a Szűz csillagkép állócsillagait – hiszen az antik világban ő volt a termés istennője. Asztrológiai színvilágát illetően a Szűzhöz a kékkel pettyezett feketét társították, valamint azt tartották, hogy a hasi szervek tartoznak az uralma alá, de mindig is szerencsétlen, steril jegynek tekintették. Ha egy üstökös bukkant fel az égboltnak ezen a részén, a régiek úgy gondolták, sok bajt, betegséget hoz a lakosság nőnemű részére [6]
A Spica állócsillag
Forrás: Astrology King

A Spica együttállásai

Miközben olvasod, ne feledkezz meg arról, hogy az ilyen összefoglalókban írtak nem alkalmazhatók receptszerűen, csupán általános kiindulópontokat adnak. Kommentben pedig kérlek, végképp ne tedd fel a kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem áll rá módomban válaszolni. Általában véve is kérlek nagyon alaposan gondold végig, mit írsz és milyen hangnemben, mert a rámenősködő vagy irreleváns hozzászólásokat törlöm, szerzőiket spammelés miatt jelentem és letiltom.

Ha felkel vagy kulminál: határtalan szerencse, gazdagság, elégedettség, egyházi támogatás, váratlan házasság vagy előrejutás, mely túllép az érintett elvárásain és képességein. [1]

Szerencseponttal: nagy vagyon, hajlam élvetegségre [1]

Nappal: számottevő és tartós támogatás, jelentős megbecsülés, gazdagság, nagy szerencse és szülők, gyermekek elégedettsége, egyházi körből származó barátok segítsége , előnyös nyilvános és jogi ügyekhez. Ha (Nappal együtt) kulminál: kinevezés az egyház és az állam által. A Vénusszal és a Marssal az érintett hatalmas király, akinek sok ember engedelmeskedik, de aki maga is sok fogyatékosságtól szenved [1]

Holddal: nyereseég találmány által, siker, jólét és megbecsülés merkúri, vénuszi és jupiteri személy által [1] Marie Antoinette 0°14′, Justin Bieber 0°51′

Merkúrral: ápolt, tiszta, okos, ötletteli, egyház és autoritások támogatása, nyereséges pénzügyek, felelősségteljes állás [1]

Merkúr – Spica együttállás, Uránusz trigon: a Merkúrnak pontosan ugyanazon a fokon kell állnia. Ez a kapcsolat negatív és pozitív módon egyaránt megnyilvánulhat. Befolyásolja, hogyan kezeli a szülött az életében felmerülő helyzeteket. Fontos, milyen más fényszögeket kap az Uránusz. Ezen a ponton egy Merkúr- Uránusz trigon arra hajlamosíthatja a szülöttet, hogy felületesen vagy érzéketlenül kezelje mások problémáit. Az előnyös fényszög által kölcsönzött csavaros észjárást arra használják, hogy minél kellemesebbé, élvezetesebbé, problémamentesebbé tegyék életüket, és teljesen semmibe veszik a körülöttük élők szükségleteit. Megvan a saját kicsiny, szomszédjaikból vagy kollégáikból álló csoportjuk. Ezen belül maradnak, és nem engedik hogy „kaszton kívüliek” beszivárogjanak klikkjükbe. Nem mindig státusszimbólumokhoz ragaszkodnak, hanem egy választott életstílushoz. És egyszerűen nem akarnak kimozdulni erről a pontról, új dolgok keresésére indulni. Ez jelenthet szellemi lustaságot is – de miért is kutatnának, ha kielégíti őket meglévő helyzetük [5]

Merkúr -Spica együttállás, Uránusz szembenállás. A Merkúrnak ugyanazon a fokon kell állnia. Ezeknek a szülötteknek az átlagosnál fejlettebb a kommunikációs képessége. Sokféle szinten képesek kommunikálni, miközben meghallgatnak másokat és tanulnak tőlük. Rendelkeznek azzal az adottsággal, hogy több, különböző szinten is kapcsolatba kerüljenek másokkal és valamennyin otthonosan mozognak. Megtanulnak ráhangolódni a különböző szellemi szinteken álló emberekre, és képesek megérteni őket. [5]

Vénusz: hasznot húz nőkből, társadalmi siker, hamis barátok saját neméből [1] Woody Allen 0°02′, Warren Buffett 0°21′

Marssal: kedvelt, társadalmi sikerek, jó ítélőképesség, gyors döntésekre képes, vitában erőszakos tettekre ragadtathatja magát [1] Roman Polanski 2°03′

Jupiterrel: kedvelt, társadalmi sikerek, jólét, egyházi tisztség, támogatás [1]Bill Clinton 0°07′, Winston Churchill 1°28′

Szaturnusszal: hajlamos gyanúsítgatásokra, éles vagy durva, de sok jót tesz, okkult érdeklődés, jó szónok, kedvelt, sok barát, nyereség örökségből, extravagáns, jó egészség, előnyös az otthoni dolgokhoz [1] Néro császár 0°09′, Rudolf Hess 1°38′, Leonardo da Vinci 2°03′

Uránusszal: médiumi képességek, kedvelt ékszerekkel kapcsolatos mindenféle üzlet, nyereség házasság révén, szerencséje van az életben, váratlan, természetes halál [1]

Neptunnal: jó körülmények közé születik, komfortos életkörülmények, kereskedelmi társaságban, nyereség örökség révén, előnyös az otthoni dolgokhoz, heves, extravagáns, nem él meg magas kort.[1] Michael Moore 1°15′, Harvey Weinstein 2°16′

Plútóval: Serena Williams 0°07′,Vilmos herceg 0°34′, Beyoncé 0°55′, Kim Kardashian 1°35′, George Washington 2°25′

Déli holdcsomóponttal: Warren Buffett 2°01′, Sigmund Freud 2°28′, Michelangelo 2°32
Irodalom

1. Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923, [Magyarul: Vivian E.Robson: Állócsillagok, ford. dr. Szepesi János, Sindbad kiadó 2001, 144-145 old. Sajnálatos módon a magyar fordítás hiányos.]
2. Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, p.45.
3. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.67.
4. Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, p.57.
5. The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.84.
6. Star Names Their Lore and Meaning, Richard Hinckley Allen, 1963, Virgo.

Valamennyi állócsillag pozíciója a 2000-es adatoknak felel meg. A precesszió jelensége miatt ehhez az értékhez 72 évente 1 ° -ot kell hozzáadni.

 

A szerzőről

Jamie Partridge Ausztráliában élő asztrológus. 1968 szeptember 21-én született, bőséges élettapasztalattal rendelkezik, egészségügyi dolgozótól kezdve a farmi gazdálkodásig sok mindent kipróbált. Szűz stelliumának köszönhetően, miközben az égbolt titkait kutatja, tisztában van az anyagi világ realitásaival is. Ez cikkeiből is kitűnik. Az asztrológia iránt 29 éves korában, nem sokkal Szaturnusz – visszatérése előtt kezdett el érdeklődni, azt követően, hogy egy könyvesboltban „véletlenül” épp élethelyzeteivel rezonáló könyvek kerültek a kezébe. „Azt hiszem, tudat alatt választ szerettem volna találni arra, miért ennyire eseménydús és végzetszerű az életem mostanában” – ismerte fel később.

2009- ben, akkori házastársával, a szintén asztrológus Marina Macarioval közösen írták a Funkastrology blogot, amelynek nevét később DarkstarAstrology-ra  változtatták. (Az Asztropresszen is található néhány fordítás az oldalról). Jamie 2013-ban, válásukat követően indította el saját honlapját, az Astrology Kinget. Sajnálatos módon, egészségi állapota miatt már kevesebbet ír, de blogján rengeteg igényes cikk található – angolul értőknek ajánlom. Állócsillagokról, fényszögekről szóló írásai nagyon színvonalasak.

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!