Direktben a Mars : egyenesen előre ?

Augusztus 27-én, a Bak 28°37′-en direkt stacionáriusba váltott a Mars. Jóllehet csak szeptember 5-én indul el előre, a retrográd zónából pedig október 8-án lép ki, így is nagy megkönnyebbülés, hogy a dolgok kimozdultak a holtpontról. Akkor is, ha ez a „kimozdulás” eleinte nem feltétlenül kellemes. Röviden áttekintjük, milyen befolyást gyakorol az irányváltás a november közepéig terjedő időszakra.

A Mars június 26 -án vágott hátraarcot a Vízöntő 9°13′-en. Ezzel az időszakkal a blog nagyon sok bejegyzése foglalkozott, kimondottan a témának szentelve a Mars tolatása a Vízöntőben – 2018 című. Mint a retrográd Marssal kapcsolatos általános tudnivalókban szó volt róla, ilyen időszakokban alacsonyabb az energiaszint, az ügyek elakadnak vagy teljesen meg is hiúsulhatnak, a késlekedés, egy helyben toporgás sok frusztrációt okozhat. Egészségi problémák is felmerülhetnek.

A Mars két évente vált retrográdba, és az ehhez kapcsolódó energiaváltás alaposan észrevéteti magát. Legutóbb 2016-ban tolatott, a legközelebbi retrográd szakasz 2020 szeptemberében köszönt ránk. Abban az időszakban végig a Kosban marad, miközben rendre kvadrátot képez a Bak Jupiterrel, Szaturnusszal és Plútóval. Mivel a Szaturnusz – Plútó együttállása ún. történelemformáló tranzit, így fontos gazdasági, társadalmi átalakulásokat – akár nagyobb horderejű nemzetközi konfliktusokat is – jelez, lesz mire felkészülni. De ez a következő hónapok bejegyzéseinek témája.

Arról is volt már szó, hogy egy retrográd bolygó inkább a belső szinteken mint a külvilágban fejti ki hatását. E folyamatoknak nem mindig vagyunk tudatában, ahogy általában az se szokott derengeni, mire is akar tanítani. Amikor azonban direktbe vált, majd előre indul, az általa hordozott tartalmak is kezdenek megjelenni tudatunkban, és az üzeneteket is jobban tudjuk értelmezni.

A Mars egyebek mellett a cselekvés, a motiváció, harc planétája. A Bakban erőben van, így erőteljesen, hatékonyan fejti ki befolyását. A Szaturnusz uralma alatt álló jegyben a bolygó heves természete mérséklődik, felelősségérzet, tervszerűség, vezetői képesség, gyakorlati érzék, nagy teherbírás, kitartás társul hozzá. Nyomás alatt is jobban képes teljesíteni másoknál, a nehézségek, akadályok nem szegik kedvét. Ebben a jegyben szeptember 11-ig tartózkodik és ez idő alatt valamilyen formában újra foglalkozni kell az idei Bak tranzit első szakaszában (március 17 – május 15) aktuális témákkal. A Mars idén május 12 -én került retrográd árnyékba; az abban az időszakban elakadt/ félbemaradt ügyek most különösen nagy fontossággal esnek latba.

A feladatok nagyjából így foglalhatók össze:

  • Felmerült egy probléma? Oldd meg !
  • Elvarratlan szál ? Dolgozd el !
  • Gyenge láncszem ? Erősítsd meg !
  • Lehetőség ? Ragadd meg !

Ezt azonban könnyebb mondani, mint megtenni. A Mars tavaszi tranzitja idején az erőpróbáló fényszögek (Szaturnusszal majd Plútóval együttállás, Merkúrral kvadrát) mellett igen jótékonyak is érvényesültek (szextil a Neptunnal, trigon a Vénusszal, szextil a Jupiterrel – ld április) – így a kezdeti elakadást követően megtérültek az erőfeszítések. Most azonban, Bakban haladása idején csak Vénusszal képezett kvadrátja válik egzakttá – ami további feladatok megoldására, vagy a már egy ideje aktuálisak kezelésére szólít fel.

Erről a fényszögről még lesz szó, mert október 11-én, az akkor már Skorpióban tolató Vénusz és a Vízöntőben haladó Mars között is megismétlődik. A fényszög először szeptember 9-én pontosul be, a Bak és a Mérleg 29°28 -án. Erőteljes hatásról van szó, a Vénusz otthon van a Mérlegben, a Mars pedig erőben van a Bakban. Ezt az aspektust általában párkapcsolati feszültségekhez társítják. Nagy ösztönzőerőt adhat, amely a partnerrel szembeni irreális követelődzéssé, szeretlek is meg nem is -típusú, folyamatos civakodássá vagy egy elérhetetlen társ hajszolásává is fajulhat. De nem csak ilyen vonatkozásai vannak. a teljesség igénye nélkül a pénzügyi jellegűekből: a kereteket meghaladó költekezés, kellemetlen kiadások, anyagi természetű viták, több erőfeszítéssel, mint nyereséggel járó tranzakciók.

Ebben az esetben a téma nem új keletű: a Vénusz az augusztus 11-i Oroszlán újhold és részleges napfogyatkozás– képletben kvadrátot képezett a Szaturnusszal, az ezt követő, augusztus 26-i Halak telihold folyamán pedig a Plútóval. Mindkét erőpróbáló fényszögről sok bejegyzés olvasható a blogon, így értelmezésükre most részletesen nem térek ki. (Pl. Vénusz – Szaturnusz kvadrát, „Karmikusan terhelt” viszonyok ?, Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétek, Vénusz – Plútó tranzitok)Valamilyen nyomás, patthelyzetre vonatkozhatnak érzelmi, anyagi ügyekkel kapcsolatban, vagy ahogy gyakran lenni szokott, a két téma kéz a kézben jár. A Mars (cselekvés) Vénusszal képezett kvadrátja idején eljöhet a nyári felismerések gyakorlatba ültetésének ideje. A szeptember 9 -i újhold apropót is teremthet az új fejezet elkezdésére.

Ez azonban mégsem lesz egyszerű, mert amint hozzászoknánk, hogy a Mars direktben mozgásával felgyorsul a tempó, a Vénusz vág hátraarcot. Ez a szakasz október 6-tól november16 -ig tart. A Vénusz retrográd mozgásának sajátosságait az Aphrodité tükörbe néz című bejegyzés tárgyalja. Tolatása elsősorban a szív-és pénzügyekre van fékező hatással – hogy milyen más témák kapcsolódnak még hozzá, a képlet egyéni sajátosságaitól függ. Mivel retrográdba váltása előtt a Vénusz mozgása is lelassul (szeptember 3-tól már retrográd árnyékban van), Marssal képezett kvadrátja is hosszabb ideig tart a szokásosnál.

Szeptember 11-től ráadásul a Mars a Vízöntőben, szeptember 9-től a Vénusz pedig száműzetése jegyében, a Skorpióban tartózkodik, így ez sokkal problematikusabb állásnak tekinthető, mint az előző két jegyhelyzet. Fokozza a zűrzavart,  hogy ebben az időszakban, a Bika Uránusz részvételével egy újabb fix T – kvadrát is bepontosul, Marssal a gyújtópontjában. Ez nagyon instabil helyzeteket teremt –  lesz még szó róla a későbbi bejegyzésekben. Tág hatókörökkel számolva a Vénusz, Mars, Uránusz közötti T – kvadrát a szeptember 2 – 24 közötti időszakban borogatja az egyensúlyt.

 

A Mars szeptember 11-én tér vissza a Vízöntőbe. Itt hatása sokkal kiszámíthatatlanabbul, szeszélyesebben érvényesül, mint a Bakban, a gyakorlat követelményeit nem mindig tartja szem előtt. Ekkortól kezdenek markánsabban megmutatkozni a nyári eklipszek hatásai is. (Az előző bejegyzésekben már volt szó arról, hogy a retrográd bolygók miatt nem biztos, hogy ezek mindegyikét közvetlenül érzékelhettük. Valószínűleg voltak elég egyértelmű szinkronicitások is, de sok részlet csak azt követően kerül felszínre, hogy a Merkúr is, a Mars is abbahagyta tolatását és újra érintkezésbe kerül a nap-és holdfogyatkozás képletek kritikus pontjaival. E jelenséggel az Eklipszek titkos utóélete c. 2011- es bejegyzés és Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt ? c. 2017 nyarán írt foglalkozik bővebben.Az idei fogyatkozásokéhoz kapcsolódó együttállásokat lentebb foglaltam össze. A dőlt betűkkel írtak fontosabbak.

Július 13 részleges napfogyatkozás

(Válság és változás, A Tarot a Rák újholdról)

Merkúr : Oroszlán 17°04 – A Merkúr augusztus 28/ 29 – én ér ide vissza, egyszersmind ugyanaznap harmadszorra, utoljára kvadrátot képez a Jupiterrel is. A Mars október 24 – én kerül szembenállásba ezzel a ponttal.

Mars : Vízöntő 7°35 R – a Mars október 5 -én tér vissza erre a pontra

Jupiter: 13°21 Skorpió, a Mars október 17 -én képez kvadrátot e ponttal

Uránusz Bika  2°17; a Mars szeptember 20 -án éri el. (A Mars – Uránusz kvadrát szeptember 19-én pontosul be újra; ez a hatás október első hetében folyamatosan érvényesül, igaz, október 6 -7-től már gyengén. A Mars- Uránusz kvadrát témája mindvégig kiemelten jelentős)

Július 27 teljes holdfogyatkozás

(Vérhold a Vízöntőben – Jamie Partridge, Vigyázz magadra, viselkedj okosan, állj készen a változásra ! – Nadia Gilchrist, Teljes holdfogyatkozás a Vízöntőben – Leslie Hale)

Hold: Vízőntő 4°44 – a Mars szeptember 27 -én ér ide vissza. Egyszersmind szembenállást képez a Nap akkori pozíciójával is, miközben az Uránusszal képezett kvadrát hatása is erőteljesen érvényesül. (A Magyarországról is látható eklipsz idején egy markáns T – kvadrát állt össze az Oroszlán Nap, Vízöntő Mars és Hold, Bika Uránusz között. Bővebben: Nehezen összehangolható ellentétek, T – kvadrátok a horoszkópban)

Merkúr : 23°20′ Oroszlán. A Merkúr szeptember 2 -án éri el ezt a pozíciót újra

Mars : 3°58 R – a Mars szeptember 25 -én ér vissza ide.

Jupiter:  Skorpió 13°47, a Mars október 17/ 18 -án éri el a kvadrátpontot

Uránusz :  Bika 2°30 vissza szeptember 21

Augusztus 11 újhold és részleges napfogyatkozás

(Újhold és részleges napfogyatkozás az Oroszlánban, A Tarot az Oroszlán újholdról )

Nap, Hold : Oroszlán 18°42 – az immár direktben haladó Mars október 27/28 -án jut el az oppozíció fokára

Merkúr : Oroszlán 14°42, egyszersmind a Jupiterrel is kvadrátot képezett. A Mars október 20 -án jut el a Merkúr akkori helyzetével szembenállást, a Jupiterével kvadrátot képező pontra

Mars : Vízöntő 0°20 – A Mars szeptember 13-án ér vissza ide

Uránusz : R Bika 2°33 – a Mars szeptember 21 -én ér vissza

Nagyjából ezekben az időpontokban (plusz/mínusz pár nap eltérés)  számíthatunk arra, hogy híreket kapunk az eklipsz körüli témákról (Merkúr), valami konkrétan történik (Mars) -akár nekünk kell lépnünk, akár mások lépései vannak ránk is hatással. Hogy kiket hogyan érint mindez, a képlet egyéni adottságaitól függ, és sem blogbejegyzés sem kommentre adott válasz formájában nem áll módomban kitérni rá. A nagyvilágban is várhatók az eklipszekhez kapcsolódó fejlemények.

A váratlan elem (Uránusz) általános vonás lehet. Mivel a Mars – Uránusz kvadrát (bővebben: radixban, tranzitként, idén) meglehetősen diszruptív, nehezen kontrollálható energiaforma, nem biztos, hogy szükségszerű változások egyszersmind az egonak is kellemes formában zajlanak. Még inkább így van szeptember közepén, amikor a Vénusz részvételével fix T-kvadráttá alakul a formáció. Ugyanez érvényes a meglepetésszerű fordulatokra is – akár mi kezdeményezzük őket, akár környezetünk, társulásaink, körülményeink révén találjuk magunkat szembe velük.

A Mars direktbe váltása az asztrológiai szakácskönyvek szerint azt jelenti, hogy adott témák fonalát újra felvehetjük. A valós tapasztalatok azonban így árnyalják: kivéve, amikor nem. Vannak ugyanis végképp elszakadt szálak (az eklipszek egyébként is kedveznek a lezárásoknak, és ami nap-és holdfogyatkozáskor lezárul, az általában végleg lezárul -ld. a velük időnként kapcsolatba hozható halálesetek).

Az a tény azonban, hogy ezek a hónapokkal ezelőtt elkezdődött folyamatok zsákutcák voltak, függetlenül attól, mennyi időt, energiát fektetünk beléjük, mennyi reményt fűztünk hozzájuk, jelenlegi értékítéletünk szerint mennyire fontos, akár életbe vágóan fontos is lett volna, hogy sikerüljenek, most / a fentebbi időpontok környékén derülhet ki – amikor a Merkúr is, Mars is direktben halad. Ez – és az ilyen fordulatokból adódó radikális irányváltás szükségessége sokkoló lehet. Később remélhetőleg kiderül, ez a forgatókönyv szolgálta leginkább fejlődésünket, de az itt és mostban megélni akkor is nagyon komoly megrázkódtatást jelenthet.

A Vénusz küszöbön álló tolatása miatt jelezhet próbatételeket, megrekedést tartogató, anyagiakat, értékeket, párkapcsolatot és más társulásokat érintő témákat, amelyeket improvizatíve és/vagy az érzelmi szempontokat jegelve (Vízöntő), egyszersmind az ösztönös, intuitív reakcióknak (Skorpió) is nagy figyelmet szentelve kezelnünk. Szándékosan kezelést és nem továbblépést írtam. Utóbbi ugyanis csak azt követően lehetséges, hogy a Vénusz abbahagyta tolatását. (Valójában még a Merkúr újabb, november 16 – december 3 közötti retrográd szakaszát is ki kell böjtölni, tehát 2018 továbbra sem lesz a hétmérföldes csizmákkal való száguldás éve).

A jó hír az, hogy a nyári bénultságánál így is mindenképpen élettelibb időszakról van szó, az eseményekre is több a hatásunk, mint akkoriban. Ha néhány fejlemény, részlet váratlanul is ér, az elmúlt hónapokban elég idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a történtek alapján összelegózgassuk a lehetséges forgatókönyveket. Így talán a lehetséges problémák sem a nyáréhoz hasonlóan, derült égből villámcsapásként érkeznek, hanem többé – kevésbé tisztában vagyunk vele, minek mi lehet a következménye. A stratégiák kidolgozásában, a helyzet átlátásában, józan ítélethozatalban már a Mars és az akkor Mérlegben haladó Merkúr szeptember 25-én egzakttá váló trigonja is segíthet. A szeptember 28-án bepontosuló Mars – Nap trigon a tisztánlátást, hatékonyságot is tovább növelheti.

A Mars és a Vénusz újabb trigonja már nem pontosul be újra, de november elejétől közepéig elég közel tartózkodnak egymáshoz, hogy a hatás érvényesüljön. Ez, más hatásokkal kombinálódva jelentősen javítja a légkört. November 7-től kb november 24-ig bezárólag egyre markánsabban érződik a Mars – Uránusz szextil hatása is. Az Uránusz november 7 – től visszakerül a Kosba, Marssal képezett harmonikus fényszöge november 15-én pontosul be. Ez egyszersmind recepciós helyzet is – mindkettő a másik otthonában van -így megnöveli a fényszög jelentőségét. Felidézve 2016 december első felének történéseit, ebben az időszakban inkább a kellemes meglepetések valószínűsíthetők. Persze, mivel szextilről van szó, ehhez a saját aktív közreműködésünkre is szükség van.

De vigyázat ! Míg ahhoz, hogy végül jóra forduljanak a dolgok, igenis ajánlott tevékenyen közreműködni, a Mars – Jupiter rövidesen bepontosuló kvadrátja a túlzásokból fakadó problémákra figyelmeztet. Fokozottan kell figyelnünk arra is, hogy jó lóra (Jupiter a Nyilasban) tegyünk. Ez azonban már egy másik bejegyzés témája.
 

Kapcsolódó

Augusztus 2018

Eklipszek tematikus oldala

Retrográd Mars általános jelentéstartalma

Mars – Uránusz kvadrát a radixban

Mars – Uránusz kvadrát tranzitként

Mars – Uránusz kvadrát 2018

A Mars tolatása a Vízöntő jegyében 2018

Mars a Bakban 2018

Retrográd Vénusz általános jelentéstartalma

Vénusz a Skorpióban: a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

Vénusz a Mérlegben tranzitként

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!