Érzelmi szakítópróbák, életmentő műtétek

Akár a születési képlet állandó szereplőjeként, akár tranzithatásként érvényesülnek, a Vénusz és a Plútó/Szaturnusz erőpróbáló fényszögei igen szélsőséges tapasztalatokat tartogathatnak. Bár a plútói és szaturnuszi hatások jellege nagyon különbözik egymástól, intenzitásuk, a velük járó érzelmi, hangulati hullámvasutazás miatt az általuk hordozott üzenetek is félreérthetők. Ily módon elhamarkodott döntések, önmagunknak és másoknak feleslegesen okozott szenvedés, konkrét vagy átvitt értelemben vett önpusztító magatartás forrásai lehetnek.  Tudatos kezelésük tehát létfontosságú ahhoz, hogy “megváltottabb síkokon” lehessen megélni őket.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

E fényszögek hatása leginkább a párkapcsolatok, társulások területén érhető tetten. A jogos vagy alaptalan féltékenység, a felek érzelmi intenzitása és elvárásai-, az adok és a kapok közötti különbség akkor is kiborogathatja a csontvázakat a szekrényből, ha az egyén, a képletében érvényesülő más bolygóhatások és/vagy tranzitok miatt további kompromisszumokat, kikozmetikázást sürgetne, csak hogy a régi kerékvágásban folytatódhassanak a dolgok.

Amennyiben a fényszög a születési képlet állandó szereplője, egész életen keresztül meglévő hatásról van szó. Ha tranzitként -vagy direkcióban jelenik meg, ideiglenes. Amennyiben a lassan haladó Plútó/ Szaturnusz kerül kapcsolatba a születési képlet Vénuszával, így is több éves hatásról beszélhetünk, ha a sokkal gyorsabban mozgó Vénusz képez fényszöget a Szaturnusszal/Plútóval, csupán néhány napos időszakról van szó. (Retrogád Vénusz esetén eltelhet néhány hónap is. A Vénusz tolatása 40 kb napig tart, így, ha mondjuk előtte, közben, majd direktbe váltása után is aspektusokat képez e bolygókkal, már lehet, hogy 2- 2 és fél hónapos időszakról beszélünk. Az “utórezgések” ennél tovább is tarthatnak. )

Bár tranzit vagy direkciós hatásként a fényszög előbb-utóbb felbomlik, az általa jelzett tapasztalások és feladatok hosszabb távon is érvényesek. Intenzitása, a vele járó érzelmi, hangulati hullámvasutazás miatt az általa hordozott üzenetek is félreérthetők. Ez a későbbiekben elhamarkodott döntések, önmagunknak és másoknak feleslegesen okozott szenvedés forrása lehet, így megérdemel néhány szót. Fontos tudnivaló az is, hogy akár a horoszkóp állandó eleme, akár ideiglenes hatás, egy fényszög nem elszigetelten érvényesül, hanem más bolygókéval együtt értékelendő. Ez összetett feladat, „ránézésre” nem vonhatók le messzemenő következtetések, csakis egy részletes képletelemzés révén. Az itt leírtak tehát adhatnak általános kiindulópontokat, de nem alkalmazhatók automatikusan, receptszerűen.
Bénító fájdalomban

Erőpróbáló Plútó (és Szaturnusz) – Vénusz fényszögek esetén társas kapcsolatainkat egyszerre hatja át valamilyen merevség, bénultság (pl. megreked egy vita anélkül, hogy tényleges megoldás születne, a hozzánk legközelebb állókról úgy érezzük, mintha tőlünk karnyújtásnyira, de egy párhuzamos, a mi világunktól üvegfallal elválasztott univerzumban lennének, a kontaktusteremtés legcsekélyebb esélye nélkül) és rendkívül intenzív érzelmi állapotok. (Szeretjük, gyűlöljük és/vagy mindkettőt egyszerre, okkal vagy ok nélkül a pokolba kívánjuk, de nem tudunk nélküle élni, akkor is úgy érezhetjük, hogy mindenre és annak az ellenkezőjére is hajlandók vagyunk, hogy újra minden a régi legyen, ha Napnál is világosabb, Isten sem egymásnak teremtett bennünket, stb . A vergődés közben talán még mi magunk sem vagyunk tudatában a háttérben zajló hatalmi játszmáinknak).

A görcsös erőfeszítések ellenére azonban a helyzet egy milliméternyit sem mozdul előre, vagy legalábbis nem az elvárásaink szerinti irányba, és ettől minden még görcsösebbé, még elkeseredettebbé válik. A felhalmozódó feszültség aztán garantálja az előbb-utóbb bekövetkező robbanást is. Ilyen jellegű végkifejlet (szakítások, balesetek, önmagunk –és egymás rombolásának különböző formái) akkor a legesélyesebb, ha egyidejűleg uránuszi és/vagy marsi hatások is érvényesülnek.

A bolygóknak pénzügyekkel, gazdasággal kapcsolatos analógiái miatt az anyagiak terén is szerezhetünk nagyon szélsőséges élményeket.Halálvágy, öngyilkossági fantáziák

Erőpróbáló Vénusz – Plútó/ Szaturnusz fényszögek hozadékaként a depressziós állapotok olyan súlyosak lehetnek, hogy akár halálvágy, öngyilkossági fantáziák is felmerülhetnek. Ezek súlyossága, időtartama a képlet adottságaitól és/ vagy a tranzitok intenzitásától függően változhat. Ilyen esetekben a legfontosabb tudnivaló, hogy e tudattalanból felbukkanó üzeneteknek SOHA nem az a céljuk, hogy az egyént jelenlegi életében jóvátehetetlen -és karmikus szempontból hosszabb távon is nagyon-nagyon súlyos következményekkel járó – döntések elkövetésére késztessék.

Ilyesfajta tragédiák csak akkor következnek be, amikor az ego félreértelmezi őket. A tényleges üzenet: a jelenlegi, a megrekedtség és kétségbeesés állapotát eredményező tudatos álláspont „halála”, az eddigi hozzáállás gyökeres megváltoztatása, tehát egy szimbolikus halál, amelyet majd egy új, egészségesebb személyiség megszületése követ.

Az olyan, szélsőséges megélési módok esetén, mint az öngyilkossági kísérletek (különösen, ha ezek rendszeresen visszatérnek és a családban is volt rá precedens), egy asztrológiai tanácsadás semmilyen körülmények között nem helyettesíthet egy szakszerűen lefolytatott pszichoterápiát. Kiegészítésként nagyon hasznos lehet abban – és kizárólag abban az esetben – ha az illető ezzel párhuzamosan ilyen helyzetek kezelésére szakosodott pszichológus, más, nem new ages „gyógymódokat” alkalmazó mentálhigiénés szakember segítségét is igénybe veszi.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.
Megváltottabb síkokon

A fentebbi forgatókönyvek természetesen el is kerülhetők, ha tisztában vagyunk a megváltottabb megélési síkokkal. Való igaz, hogy a Szaturnusz, Plútó – princípiumok (akárcsak az Uránusz és a Neptun) tartogatnak fájdalmas élményeket is, de még ezeknek sem az a céljuk, hogy menthetetlenül elsüllyedjünk a szenvedés és az önsorsrontás bukóspiráljában. Bár az elvégzendő feladat, az érintett életterületek, a megélési forma személyi horoszkóponként -és így egyénenként – változik, le lehet vonni néhány általános következtetést is.

A legsürgősebb tennivaló ilyenkor az, hogy górcső alá vegyük társulásainkat (nem csupán a párkapcsolatok, hanem más jellegűek is), érzelmi sztereotípiáinkat, anyagiakhoz, biztonsághoz való viszonyulásunkat, kommunikációs mintáinkat.

A nagyfokú diszkomfortérzet (tehát nem a legjobb kapcsolatokban is időnként megjelenő feszültségek, nézeteltérések) annak a csalhatatlan jele, hogy nem csupán a másik fél viselkedése, hanem a saját viszonyulásunk is kívánnivalót hagy maga után. (Ez akkor is igaz, sőt, még csak akkor igazán, ha látszólag bennünket károsítottak meg, hagytak el, csaltak meg, bántalmaztak, fosztottak ki akár lelki-érzelmi, akár fizikai értelemben is.)

A szaturnuszi és plútói hatásokra egyaránt jellemző bénultság, tehetetlenség nem arra utaló jel, hogy még keményebben kell próbálkozni a varázslat megtörésével, hanem inkább figyelmeztetés. Mielőtt újra reagálnánk, feltétlenül kezdeni akarnánk valamit a helyzettel, a partnerrel, álljunk meg és reflektáljunk. Ne csak társunkra, hanem magunkra is. Kellő alapossággal vizsgálódva a házunk táján egész biztos találunk olyasmit is, ami megérett a szelektálásra. Igen, lehet, hogy ez maga a párkapcsolat/társulás/ barátság lesz. A döntésnél a praktikus és pragmatikus kritériumok a mérvadók.Az alábbi kérdések se nem fennköltek se nem romantikusak, de közelebb visznek a helyzet tárgyilagos megítéléséhez:

  • Mit adok bele ebbe a kapcsolatba (természetesen nem csak anyagiak, hanem idő, energia, figyelem, gyengédség, törődés, szexualitás, stb ) és mi jön vissza belőle?
  • Ki milyen arányban ad és kap ?
  • Feltöltődöm az együttlétektől, több életerőm, energiám, önbizalmam lesz-e tőlük, arra motiválnak-e vajon, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, jobban kibontakoztassam-e lehetőségeimet ? Úgy érezzük, hogy szárnyakat adunk egymásnak, verhetetlen csapatot alkotunk?
  • Vagy épp ellenkezőleg, kiszikkaszt, kiszárít, miközben a regenerációra, hobbikra, tanulásra, szellemi fejlődésre, karrierünk építésére szánt időből vesz el? (Ld.Medeától Don Joséig) Fekete lyukként szívja el energiáinkat, esetleg nem „csupán” lelkileg, érzelmileg, hanem fizikailag is bántalmaz bennünket? (Veszedelmes viszonyok, A vámpírok köztünk járnak ) ebben az esetben a következtetés is egyértelmű – bár a felismerés pillanata nem mindig a cselekvés ideje.

Máskor az derül ki, hogy az elválás valóban nem a legjobb megoldás: a kapcsolatnak (és ezen belül saját hozzá állásunknak is) csupán át kell alakulnia ahhoz, hogy tovább működhessen. (Az átalakulás maga is egy plútói téma – mint a Plútó archetípusa című bejegyzésben már szó volt róla, az erőpróbáló Vénusz – Plútó tranzitok esetén általában az ítéltetik halálra, ami már nem képes átalakulni. Annak eldöntését, hogy esélyes -e a kapcsolat átalakítása, egy szinasztria-elemzés könnyítheti meg. Ebben az esetben fontos tudnivaló, hogy önmagában az, hogy az egyik fél meg akarja menteni a kapcsolatot, tesz is ilyen irányú erőfeszítéseket, még semmit nem jelent, és csak hiábavaló szenvedés forrása lehet, ha a két ember egyébként nem kompatibilis egymással hosszú távon. Bővebben: Illik hozzám a párom ? )

Ismét máskor pedig mindössze arról van szó – bár ez sem kevés áldozat – hogy saját viselkedésünknek valamelyik elemétől kell megszabadulni.

ErőpróbálóVénusz– Plútó/Szaturnusz/Uránusz tranzitok idején az egyik legjellemzőbb kihívás valamilyen, a princípiummal analógiába hozható függőség, pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, étkezési rendellenesség, költekezés – és persze a társfüggőség felszámolása is. Persze, ez egy radixképletben is feladat lehet és megoldása hosszabb távú, több hónapos, ha nem egyenesen éves folyamat. Azonban ilyen esetekben is jó ötlet egy erőróbáló tranzit energiáit felhasználni a változás kezdeményezésre.

Az ilyesfajta, tudatos, önként vállalt, a saját érdekünkben hozott „áldozat” sokat enyhíthet a forgatókönyveken. Valódi áttöréseket is hozhat, amelynek köszönhetően életünk hátralevő részében jobb rálátással, higgadtabban, dráma-mentesebben és hatékonyabban kezelhetjük a bolygók hatása alatt álló életterületekhez tartozó ügyeinket.
Kapcsolódó:

 

A Plútó archetípusa

Ami a Karma és átalakulásból kimaradt ( A Plútó fényszögei személyi bolygókkal)

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Szaturnusz – Vénusz kvadrát : Érzelmi sérülések vs. az önbecsülés felépítése, az egészséges határok megvonása

Vénusz – Szaturnusz kapcsolatok: karmikusan „terhelt” viszonyok ?

“Karmikus kapcsolatok” – az önbecsapás eszköztárából

Vénusz – Plútó fényszögek

Veszedelmes viszonyok

Az örök háromszög

Medeától Don Joséig: megszállott szerelem

Csak tudnám, miért nem tudom abbahagyni az evést ?

Öt tipp, hogyan kezeld érzelmi hullámvasutazásaidat

Hogyan szoktam le a dohányzásról ?

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Illik hozzám a párom?

Szinasztria

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

 

Illusztráció: Tekin Türe

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!