Életünk állomásai: a húszas évek

Életünk állomásai I. rész

A húszas években, ami ennek a cikknek a témája, még adott a fiatalság energiája, naivitása és vakmerősége, de az eredmények csalókák, az energia pedig gyakran fecsérlődik el. A huszonéveseknek a szülők és a társadalom elvárásaira adott, gyakran tudattalan reakciókból fakadó hitét és lángoló idealizmusát még a Szaturnusz visszatérés hűvös kezének is mérsékelnie kell. A húszas évek az az életkor, amikor kifejlesztjük természetes adottságainkat és felbecsülhetetlen tapasztalatokat szerzünk személyes, társas kapcsolatainkról. . A hibáinkból tanulunk

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

20
20 éves korban számos, jelentős asztrológiai tényező hat. Az egyik legérdekesebb ezek közül a Merkúr tényező. Az indiai asztrológusok már régóta tudatában vannak a Merkúr és a Nap közötti különös kapcsolatnak, ami abban nyilvánul meg, hogy a Merkúr 13 és 20 éves korban tér vissza a pontos születéskori helyére. Ez valamennyi, a két szám kombinációjával leírható évben megismétlődik – pl. 33 vagy 39 éves korban. Az ezekre az évekre készített szolárhoroszkópokban tehát hangsúlyos szerep jut a mentális képességek kifejlesztésének. Ugyancsak 19 – 20 éves kor között képezi első kvadrátját azUránusz születéskori pozíciójával Továbbá, a Szaturnusz ebben az életkorban képezi első, távolodó trigonját a születéskori pozíciójával, a Jupiter pedig a második Jupiter visszatérést (23 éves korban) megelőző első távolodó kvadrátot radixhelyzetével.

Míg e hatások mindenkinél bekövetkeznek, a bolygó radixbeli jegy -és házhelyzete, kozmikus állapota nagyon egyéni jelleget ad a fejlődési irányoknak. Erről már a születési idő önmagában is sokmindent árul el.

A 20 évbe lépve folytatódik az előző év trendje, amikor is pontosan kifejezésre juttatjuk, mi is tesz bennünket egyénivé. Erőteljesen érvényesül az a késztetés, hogy eltérjünk a normáktól, megkülönböztessük magunkat az átlagtól (Uránusz). Ez kapcsolatban állhat a gyökeresen különböző nézetek kialakításával is, főleg jövőbeli tanulmányainkat illetően. Amennyiben ez szabadabbá és izgalmasabbá teszi életünket, készen állunk arra, hogy többet utazzunk, elköltözzünk. Magával ragad a korszellem (zeitgeist), a forradalmi eszmék bűvölete (Ikrek). Húsz éves korban kulcsfontosságú, hogy kimunkáljuk adottságainkat és szellemi készségeinket (Merkúr) Ez egy olyan év, amikor sokat foglalkozunk az igazságosság, méltányosság kérdéseivel, azzal, hogy mi a helyes és mi a helytelen, bár fennáll a veszélye, hogy túlságosan szubjektíven és talán túl kategorikusan ítélkezünk (Jupiter).Mindemellett igyekszünk igazságosak lenni, elfogadni mások nézeteit, eközben pedig a diplomácia kifinomult módszereivel is ismerkedni kezdünk (Mérleg) . Forradalmi szárnypróbálgatásaink ellenére azonban átlépve a felnőtt kor küszöbét, teljes mértékben tudatában vagyunk felelősségeinknek, és keményen dolgozunk annak érdekében, hogy kialakítsuk a keretet, mely hozzásegít ahhoz, hogy belenőjünk húszas éveinkbe. (Szaturnusz)

21

Ennyit a 20. életévről. Nyugaton a 21 éves kor egy átkelési rítus – a felnőtt lét és az ezzel járó megpróbáltatások kapuja. Már magunk mögött tudjuk az individuációs folyamat kezdetét jelző 18 éves kori holdcsomópont- visszatérést és a 19 – 20 éves kori Uránusz – Uránusz kvadrátot – így kialakult individuációs folyamatunk alapmintázata. Asztrológiai értelemben tovább hat a Jupiterkvadrát, a Holdcsomópontok pedig szextileket képeznek önmagukkal. Egy 1946-ban született, képzeletbeli ügyfél esetén pl. az alábbi következtetések vonhatók le.

Amikor tehát ránk köszönt a 21. életév, egy radikális átalakulási folyamatot követően a felnőttkor küszöbén egyensúlyozunk. Ennek során kinyilvánítottuk egyedülálló, csak ránk jellemző karaktervonásainkat és bizonyos fokig ráhangolódtunk sorsunk leglényegesebb, életcélunkat magában foglaló jellegzetességeire. is. Most itt az ideje, hogy felmérjük, mi módon tudnánk felhasználni természetes forrásainkat és gyerekkori örökségünket annak érdekében, hogy életünket olyan irányba tereljük, ami jelentőséggel bír számunkra. Olyan emberekkel és csoportokkal fogunk találkozni, akik elkalauzolnak ezen a szakaszon (Csomópontok) Rendelkezünk egy természetes, spontán életfilozófiával, rálátunk a nagy egészre, tág horizontokra és sok – sok szabadságra van szükségünk. Mindazonáltal a megfelelő kapcsolatrendszerek kialakítása és önmagunk tovább képzése (Ikrek) is a boldogság- és siker titkai közé tartozik. Ez az az életév, amikor hajlamosak vagyunk erőteljesen, pusztán csak a hőzöngés kedvéért képviselni nézeteinket. Próbálgatjuk intellektusunk izmait, de nincs mindig igazunk (Jupiter)

22

22 életév legfontosabb asztrológiai tényezője a Szaturnusz távolodó kvadrátja radixbeli helyzetéhez képest.
22 éves korban tapasztaljuk meg , a szakmai alapok lerakásakor az első fontos kihívásokat és késleltetéseket/fékezőerőket. Jövőbeli sikereink azon múlnak, hogyan birkózunk meg ezekkel az akadályokkal. Ha göröngyössé válik a terep, akkor göröngyös terepen kell haladnunk, ez az év pedig az állhatatosságról és az önfegyelemről szól. Ebben az időszakban kulcsfontosságú, milyen hozzáállást tanúsítunk az autoritás- figurákkal szemben – sokminden múlik azon, hogyan éltük meg gyerekkorunkban az apai fegyelmezést. Ha most és a következő két évben erőfeszítéseket teszünk, kialakíthatjuk jövőbeli karrierünk kereteit. (Szaturnusz). Ez az az időszak, amikor eredményesen dolgozhatunk azon, hogy felszámoljuk vezetőszerepünkkel szemben táplált bizonytalanságainkat, és jóllehet vonakodva, mi is kivesszük részünket az iránymutatásból.

23

23 éves korban két fontos hatás érvényesül. A Jupiter visszatér születéskori pozíciójába, a holdcsomópontok pedig kvadrátot képeznek radixhelyzetükkel.
Az előző észtendő küzdelmeit és kihívásait követően a 23 .életév elhozza a várva- várt növekedést és újraéleszti optimizmusunkat. Ahhoz, hogy inspirációt kapjon mindenkinek szüksége van egy álomra, ami a szivárvány túlsó végén rá váró arany virágcserépről szól . Most végre elkezdhetjük élvezni az eddig befektetett kemény munkának a gyümölcseit. (Jupiter). Most elsősorban abból kovácsolhatunk tőkét, hogyan tudunk bánni az emberekkel. Azért teszünk szert szövetségesekre és barátokra, mert megbecsülik velünk született tisztességünket, és most jövünk rá, mennyivel többet lehet elérni akkor, amikor az emberek közösen munkálkodnak, mint akkor, ha egyedül/magányosan teszünk erőfeszítéseket. Ebben az évben valódi társunkra is rátalálhatunk (Mérleg). Ráadásul ez az az év az, amikor bizonyos kiigazításokat eszközölünk célunkkal vagy belső küldetésünkkel kapcsolatban. Néhány társadalmi csoport, akikkel kapcsolatba kerülünk, talán más, vagy a mieinktől gyökeresen eltérő értékrendet és célokat követ. Ennek ellenére értékes tapasztalatokat szerezhetünk ha kapcsolatba kerülünk ezekkel a más értékek szerint élő emberekkel (Holdcsomópontok)

24

Vénusz minden 8. évben majdnem pontosan visszatér születéskori helyzetére, így ennek az életévnek a szolár képlete erőteljesen kihangsúlyozza a radix- beli Vénusz minőségeit. A 24. tehát egy vénuszi év. Ugyanebben az évben a Szaturnusz is trigont képez radixbeli helyzetével. Ez a fényszögkapcsolat előzi meg visszatérését. És végre a holdcsomópontok is trigonba kerülnek radixbeli helyzetükkel.
A 24 életévben a szívügyek nagyon fontossá válnak a számunkra. Erős késztetést érzünk arra is, hogy meghatározzuk és kifejezésre juttassuk egyéni ízlésünket és szépérzékünket. A figyelem középpontjában kötődéseink és szerelmünk, szeretetünk kifejeződése áll, illetve az a kérdés, hogyan harmonizálnak értékeink a környezetünkben élőkével. Továbbá olyan tárgyakat szeretnénk megszerezni, amelyek kifejezik értékeinket, így az erőfeszítések középpontjában a bevételek megnövelése és egy komfortosabb életstílus kialakítása áll. (Vénusz). Ez év folyamán általában akadálytalanul haladhatunk, ugyanis a karrierünk kiépítésével kapcsolatban elindított projektek teherbíró, szilárd gazdasági és társadalmi alapokat hoztak létre, melyekre építhetünk. Most kezdhetünk el tiszteletet, megbecsülést kivívni magunknak (Szaturnusz). Ugyanebben az időszakban csatlakozunk a velünk közös célokat követő emberekhez, akik segíthetnek elérni őket. Már nem annyira az a kérdés, hogy mit tudsz, hanem az, hogy kiket ismersz. (Holdcsomópontok)

25

25 életévben az Uránusz első ízben képez trigont radixhelyzetével, ez a hatás pedig a következő évre is kiterjed.
A 25.évben számos, meglepő fejlődés várható, és megtanuljuk, hogy semmit sem tekinthetünk magától értetődőnek. Az élet kiszámíthatatlan ügy. A derült égből ránk köszöntő változások egyszersmind alkalmakat is jelentenek, eljött hát az ideje, hogy kiderítsük: mennyire állunk készen néhány kockázat vállalására. Ha beragadtunk valamilyen taposómalomba, most erőfeszítéseket teszünk arra, hogy kitörjünk belőle. Örömmel vállalkozunk hosszú utazásokra, találkozunk egzotikus kultúrákkal, a hagyományos értékrendtől eltérő emberekkel, foglalkozunk szokatlan, a társadalmi szabályoktól eltérő témákkal. Törekedjünk arra, hogy kiváljunk a tömegből. Ez nagyszerű év arra, hogy új technológiákkal ismerkedjünk meg, bővítsük műszaki ismereteinket és izgalmas csoportok tagjaivá váljunk.

26

26. év Merkúr év- a szolárképletben a bolygó visszatér születéskori helyzetébe, egyszersmind ez az az év, amikor a Neptun először képez fő fényszöget (szextilt) születéskori pozíciójával.. Tovább hat az Uránusz trigon, a második visszatérést követően pedig a Jupiter távolodó kvadrátot képez radix- helyzetével.
26 éves korunkban ráébredünk, hogy ahhoz, hogy elősegítsük szakmai fejlődésünket, működőképesebbé tegyük társas viszonyainkat, mennyire fontos, hogy javítsunk kommunikációs készségünkön és magasabb képesítést szerezzük. Teli vagyunk gondolatokkal, ötletekkel és ezeket terjeszteni szeretnénk (Merkúr). Megtanuljuk, hogy az élet nem csak az anyagi gyarapodásról és a biztonságról szól, hanem, ha minden nap mosolyogva akarunk ébredni, valamilyen értelmet is adnunk kell neki. Az inspirációnak fakadnia kell valahonnan: akár spirituális hiedelmekből., akár kreatív önkifejezésből, akár valamilyen, hosszabb távú jóért hozott áldozatból (Neptun). Még mindig személyes kapcsolatainkban érezzük a legnagyobb igényt arra, hogy beteljesülést kapjunk tőlük és tartalmasak legyenek, de ezek különös módon megfoghatatlanok. Csak akkor vagyunk valóban elégedettek, ha egy, a hétköznapi kapcsolat keretein túlmutató közös látomás is összeköt bennünket (Mérleg). Ennek ellenére nyitottak vagyunk a változásra, készen állunk arra, hogy saját eszményeink vezessenek, ennek az évnek a folyamán tehát erőteljes növekedéssel számolhatunk, befolyásunk megnövekszik. Erőteljes személyes meggyőződéseink lehetnek és jövőképet alkotunk.(Jupiter)

27

27 év legfontosabb asztrológiai tényezője a progressziós Hold visszatéréseszületési helyére ( 27 év négy hónap). A Holdcsomópontok szintén ekkor cserélnek pozíciót, még hat a Neptun szextil, a Jupiter pedig távolodó trigontképez radix- pozíciójával.
27 éves korunkban mély kapcsolatot érzünk lelkiségünkkel és, valószínűleg először – az érzelmi érettséget jeleit is érzékeljük, a kör bezárul. Amikor ilyen mély érzelmi áramlatok hatnak, természetes,hogy szembetaláljuk magunkat a múlt árnyaival…érzelmi örökségünkkel. Ez felébreszti apai/anyai ösztöneinket, és késztetést kezdünk érezni arra, hogy a saját, egyéni módunkon gondoskodjunk egy családról. Ebben az életévben minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy biztonságos környezetet, kényelmes otthont, elégedett családot alkossunk magunknak. (Hold). Ez év folyamán érzünk rá (alap)sorsunkra, s bizonyos mértékig a múlt és a családi örökség visszahúzó ereje illetve a jövő vonzása között vergődünk. (Holdcsomópontok). Mindennek ellenére túláradó optimizmusunk azzal a hittel tölt el bennünket, hogy jövőnk boldog lesz, és készen állunk arra, hogy a nagyvilág elé tárjuk meggyőződéseinket, tágítsuk látókörünket. (Jupiter)

28

28 éves korban a Plútó, ami 246 év alatt kerüli meg a Napot, első ízben képez szextilt önmagával. Ez, akárcsak a Szaturnusz- visszatérés, a következő évben is érezteti majd a hatását

A 28 életévünket áthatja az az érzés, hogy jóllehet már sokmindent elértünk, sokmindenen mentünk keresztül, ezek az eredmények és tapasztalatok nem tartalmazzák a válaszokat. Nehéz megtartani az eddig kialakított struktúrákat és nem is vagyunk benne biztosak, hogy meg akarjuk-e tartani őket. Megkérdezhetjük magunktól, mennyire rendeltettünk arra az útra, amin járunk és úgy érezhetjük, hogy egy kicsit ki kell engednünk a gőzt. Ebben az időszakban egy pozitív átalakulásra van szükség, bölcsen tesszük tehát, ha tüzetesen szemügyre vesszük, melyek életünknek azok az elemei, amikkel már torkig vagyunk, és ezeket kiküszöböljük. Ez egy meglehetősen kimerítő lelki folyamat lehet, ami akár szélsőségessé is fajulhat. (Plútó) Konfrontálódunk egyediségünkkel, identitásunkkal kapcsolatos legmélyebb félelmeinkkel és ráébredünk, hogyan is lepleztük ezt a bizonytalanságot úgy, hogy a ténylegesnél erősebbnek, elbűvölőbbnek mutattuk magunkat . Minél mélyebben értjük meg e folyamat lélektanát, annál hatékonyabban tudjuk a pozitív változások elindítására összpontosítani erőnket (Oroszlán)

29

29.éves kori Szaturnusz visszatérés mindannyiunk számára emlékezetes esemény. A Jupiter és a Szaturnusz 20 éves ciklusokban ismétli meg születéskori helyzeteit – 30 éves korban a Jupiter is szembenállást képez önmagával.
A 29. év az az időszak, amikor sok eddigi eredményünket kell átértékelnünk. Egy teljes életkör zárult le, megtanultuk a leckéket, megszereztük a tapasztalatokat, levontuk a következtetéseket. A nagy kérdés most az, hogy eredményeinkből mennyi visszhangozta – még ha tudattalanul is- szüleink és a társadalom elvárásait- és mi volt az, ami bennünket, önálló, szuverén egyéniségünket fejezte ki.? Most a saját, egyéni perspektívánkból szemlélhetjük életünket, mélyebb betekintést és megértést nyerve, aminek segítségével kijelölhetjük a jövő irányvonalait. Ha még mindig bizonytalanok vagyunk afelől, hogy elértük-e azt, amiért olyan keményen küzdöttünk huszonévesen, itt az ideje, hogy megfogalmazzuk, mi az, amit mi szeretnénk elérni életünkben, nem pedig mások várják tőlünk. Kulcsfontosságú milyen irányt választunk most, hiszen ez formálja meg majd harmincas éveink kereteit. Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy akár egyetlen évvel is tovább időzzünk egy olyan ösvényen, ami már nem elégít ki bennünket. (Szaturnusz) Le kell győznünk a vezetőszerepünkkel, alkotóerőnkkel szemben táplált bizonytalanságunkat, és fel kell öltenünk a főszereplő köntösét. Az önbizalomhiányon alapuló döntések zsákutcába vezetnek, szóval ki kell állnunk a színpad közepére, hagyva, hogy ránk áradjon a reflektorfény. (Oroszlán)

Ne féljünk életünk gyökeres átalakításától. Bármilyen fajta mostani változás újra ráhangol a sorsunkra és a legkedvezőbb feltételeket teremti meg a jövőbeli növekedéshez. (Plútó)
Ilyformán valamennyi életévet jellemezni lehet előrejelezhető bolygókonfigurációkkal. A születési képlet személyessé, egyedivé teszi ezeket a hatásokat, de az emberi fejlődésnek eme alapmintázatai minden élő emberre jellemzők. Ha csak egy kicsit is tisztában van a külső bolygóknak a születés évében elfoglalt helyzetével, az asztrológus sok részletet megismerhet. Természetesen, egy születési képlet tranzitjai és progressziói sokkal -sokkal személyesebbek és jellemzőbbek, de ennek ellenére elgondolkodtató, milyen kevés információ is elég ahhoz, hogy előrejelezhetők legyenek az emberi fejlődés állomásai.

 

Megjegyzések: 

1.megjegyzés: attól függően, hogy a bolygó direkt mozgásban vagy retrográd fázisban van, lehetnek enyhe eltérések.
2. megjegyzés: köszönöm Finn Wandhal védikus asztrológusnak, hogy felhívta erre a figyelmemet.
3. megjegyzés: A Plútó pályája szabálytalan. Míg ez az évbeosztás nagyjából az egész 20. század folyamán érvényes, a 21. század későbbi éveiben több idő kell fentebbi fényszögeknek a létrejöttéhez.

 

Adrian Ross Duncan. 2005 augusztus 12

The Twenties

 

Fordította:

Kiss Katalin, 2014 február 

Kapcsolódó

 

Életünk állomásai tematikus oldala

A harmincas évek

A negyvenes évek

Az ötvenes évek

Szaturnusz visszatérések tematikus oldala

Az első Szaturnusz – visszatérés megértése
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!