Életünk állomásai: a negyvenes évek

Életünk állomásai, III. rész

Huszon- harmincévesen a férfiak és a nők még nem gondolnak bele igazán abba, hogy meg fognak halni. Persze, tudják hogy léteznek öreg emberek s hogy azok egy bizonyos ponton eltűnnek. Talán még egy temetésen is részt vettek. Csakhogy ilyen végzetes dolgok velük nem történhetnek meg. hiszen annyi a tennivaló, annyi mindent kell elérni…a halál csak egy távoli és ködös kilátás. az idő a végtelenségbe nyúlik és még mindig minden elérhető.A negyvenes éveikbe lépők azonban már nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az idő véges. Ha úgy érezzük, még mindig nem értük el a legfontosabb célokat, az idő szorongatni kezd. Az ajtók gyorsan becsukódnak azok előtt a nők előtt,akiknek még nincsenek gyerekeik. Az agglegények érezni kezdik az agglegényélet ürességét, és eltöprengenek, mennyire egyedül fogják érezni magukat idősebb korukra. Akik még nem találtak rá életfeladatukra, úgy érzik, úgy érzik, megérintette őket a halandóság lehelete. Boldogok azok, akik harmincévesen, az első Szaturnusz-visszatérés idején sort kerítettek a szükséges korrekciókra, számukra ugyanis gyorsan lekerekednek a szögletek, míg azok számára, akik ezt elmulasztották, a negyvenes évek csüggesztő/ijesztő realitásokat képviselnek.

37 éves korban, a holdcsomópontok második visszatérése már általában előkészítette a terepet a lélekkeresés és azon módosítások számára, melyek révén jobban összehangolhatjuk életünket személyes sorsunkkal. Az emberek többségének ez a szakmai sikerek és a biztonságos otthon, család megalapozásásának az időszaka volt. Miután elvetették a magvakat és felnevelték a palántákat, az emberek most már a gyümölcsöket szeretnék élvezni. Mégis, sokak számára az Uránusz, Neptun, Plútó feszült aspektusaival, (melyek hatása a Szaturnusz -szembenállással tetőzik), kezdődő negyvenes évek a durva ébresztő időszakát jelentik. Azoknak, akiknek képletében a külső bolygók erőpróbáló aspektusban állnak, ez a gyökeres változások és átalakulások időszaka. Ez gyakran jár stresszel és erős késztetést érzünk arra, hogy a nyomást vagy oly módon csökkentsük, hogy gyógyszerekkel tömjük magunkat, vagy pedig különféle pszichotechnikákhoz és meditációs módszerekhez folyamodunk)

(A negyvenes évek eleje azok számára, akiknél az Uránusz és a Plútó együtt áll a Szűzben) . A legtöbb ember képletében, akik mostanában a negyvenes éveik elején járnak (a cikket 2005-ben írták, ford megj) megtalálható ez a ritka és szélsőséges Plútó- Uránusz együttállás, negyvenes éveikbe lépve pedig olyan életérzések jellemzik őket, mint a bizonytalanság. Ez f őleg munkájukkal kapcsolatban merülhet fel, ami átsruktúrálást igényelhet. E nemzedékből sokakat rögeszmésen foglalkoztat a munkahely biztonsága, így folyamatosan átképzik magukat, újabb meg újabb jártasságokra tesznek szert.. Fokozott mértékben tisztában vannak azzal, hogyan teheti semmissé egyik pillanatról a másikra az új technológia mindazt, aminek felépítéséért oly keményen megdolgoztak. A következő részekben az 1967-es születési évet fogom felhasználni elemzésem kiindulópontjaként. Az 1967-ben születetteknél valószínűleg a Halakban állt Szaturnusz, az Északi Holdcsomópont a Bikában, a Jupiter a Rákban, a Neptun meg a Skorpióban – ez a nagy trigon pedig magyarázatot adhat az akkori, a zenei és spirituális életben zajló forradalmi változásokra. Ez nemzedék képviselőinek egyike volt Kurt Cobain, (1967 február 20) a találóan Nirvánánk elnevezett zenekar alapítója- aki sajnos nem érhette meg negyvenes éveit (Harminc évesen öngyilkosságot követett el).

40

Ciklusaik különféle állomásaira érve a külső bolygók radixhelyzete erőteljes hatást gyakorol egy ember életére. A 40. életév folyamán egy egész sorozat előrejelezhető bolygóhatás tapasztalható. Mivel a Merkúr 20 évenként visszatér születéskori helyzetére,a 40. évet pezsgő szellemi élet jellemzi. Nyolc éves ciklusa szerint a Vénusz szintén visszatér radixpozícójába. Az emberek egy részénél ekkor kezd el hatni az Uránusz szembenállás és a Neptun kvadrát is. azoknál pedig, akik a XX.század második felében születtek, a Plútó is most képez kvadrátot magával. Sokminden történik, így egy 40. évébe lépő személyről a következők mondhatók el:

Amikor negyvenes éveinkbe lépve új évtizedet kezdünk, erős sürgetést érzünk jövőnkkel kapcsolatban és felismerjük, hogy elkerülhetetlenül sort kell kerítenünk néhány módosításra. ez az az időszak, amikor felfrissítjük szellemi készségeinket – továbbképezzük magunkat, javítunk kommunikációs készségünket- és lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzuk ki értelmi képességeinkből (Merkúr). Különös hangsúlyt fektetünk – gazdasági és érzelmi szempontból egyaránt- a kellemes, biztonságos közérzetre. Ezeken a területeken sokkal keményebben kell dolgoznunk gyengeségeinken és azon, hogy tőkét kovácsoljunk erősségeinkből (Vénusz). Még lényegesebb, hogy felmerül egy csomó olyan, látszólag befolyásunkon kívül eső tényező, melyek kisiklathatják a vonatot. Éppen ezért ez egy olyan időszak, amikor kissé el kell távolodnunk a konkrétabb célkitűzésektől és inkább azon kell eltöprengenünk, általában véve mi a feladatunk életünk második felében. Hogyan kerülhetünk ki a szakmai mókuskerékből, idézhetünk elő megújulást és változást? (Plútó és Uránusz a Szűzben). Hogyan mélyíthetnénk el érzelmileg, tehetnénk tartalmasabbá intim kapcsolatainkat ? (Neptun a Skorpióban). Jobban tesszük, ha inkább megnyílunk semmint ellenállunk a változás és az átalakulás lehetőségeinek.

41

Az emberek nagy részénél az Uránusz szembenállás hatása 41 éves korban éri el a csúcspontját, a Plútó és a Neptun első, születési helyzetükkel képezett kvadrátja is erőteljesen érződik. Továbbá a Jupiter is most képez szembenállástmagával, a holdcsomópontok pedig szintén kvadrátot képeznek magukkal. Tehát a 40 éves korban kezdődött változások még javában zajlanak.

41 éves korunkban még egy csomó, befejezetlen, életünk irányainak teljeskörű újraértékelését igényló változás kellős közepén tartunk. Egyfelől jelentős anyagi erők hatnak, s ezek lehetőségeket teremtenek a növekedésre és a kiterjedésre, eközben pedig lelki életünkre is nagyobb figyelmet kell fordítanunk (Jupiter).Fontos tapasztalatokat szerzünk azokról az emberekről és csoportokról, akikkel kapcsolatban vagyunk, s ezek arra kényszerítenek, hogy felülvizsgáljuk, kik azok, akiket magunk mellett szeretnénk tudni következő életszakaszunkban is (Holdcsomópontok). Látókörünk kiszélesítése hosszú felfedező utakat vonzhat életünkbe, melyek ahhoz vezethetünk, hogy leváljunk korlátozónak érzett kapcsolatainkról és körülményeinkről. Ezeket a változásokat spirituális és lelki válság kísérheti, amely az előidézett felbolydulás ellenére katarzist és megújulást is hoz. Ha van valami egyedülálló értékünk, amiről úgy érezzük, fel tudjuk ajánlani a világnak, itt az ideje, hogy elinduljunk érte.

42

Mire 42. életévünkbe lépünk, az Uránusz szembenállás, Neptun -és Plútó kvadrátjainak hatása végre gyengül, de most a Szaturnusz kezd közeledni második szembenállása felé. Ez a hatás a következő évben erősödik fel.
Egy sor meglehetősen gyökeres változás/átalakulás után, amikor vállaltunk néhány kockázatot és saját magunkhoz képest sort kerítettünk néhány forradalmi változtatásra, a 42.évünkbe lépve elkezdenek helyükre kerülni a dolgok. E folyamat során sok belső démonnal néztünk farkasszemet és nagyobb rálátást nyertünk a belső folyamatokra (Plútó). Felbecsültük a függetlenség és az érzelmi elköteleződés mellett szóló és ezekkel szembeni érveket (Uránusz). Sokminden változott meg munkakörnyezetünkben (Szűz) Átéltük a zavar és a tanácstalanság időszakait, és mégis, életünk valamiképpen gazdagodott, tartalmasabb lett, a meghittség pedig jobban megtérült, mint eddig (Neptun a Skorpióban). Nagyobb önállóságra tettünk szert, s eközben a fókusz áthelyeződik életünk jelentős kapcsolataira. Ez az az időszak, amikor ki kell jelölnünk a határokat, meg kell őriznünk individualitásunkat és fontolóra kell vennünk, pontosan mennyi felelősséget szeretnénk magunkra vállalni.

43

43. életévben, amikor a Szaturnusz szembenállás erőteljesen kezdi éreztetni hatását, a Jupiter és a holdcsomópontok is trigont képeznek radixhelyzetükkel. A hányattatás évei után ezek a hatások stabilitást hozhatnak.
43. életévünk az az év, amikor tisztában vagyunk vele, hogy lényeges, elsősorban társulásainkkal, autoritásokkal kapcsolatos változások derengenek a láthatáron. Bár ez az az életszakasz, amikor teljes mértékben érzékeljük, hogy a kapcsolatok egyszersmind korlátokkal is jelentenek, ugyancsak most készek vagyunk szembenézni a kihívással és nagyobb/több felelősséget vállalni. Ez az az év, amikor gondoskodva arról, hogy életünk valamennyi részlete hatékonyan működik, megtanulunk rendet teremteni a káoszban (Szaturnusz a Halakban). Ahogy telik az év, önbizalmunk is gyarapszik, magunk előtt látjuk azokat a fejlődési irányokat, melyek felé idén haladni szeretnénk, céljainkat pedig kemény munkával, szerencsével, az utunkat támogató emberek segítségével el is érhetjük (Szaturnusz/ Jupiter/ Csomópontok)

44

A 44 éves kort a Szaturnusz – szembenállás hatása dominálja, miközben a Jupiter közeledő kvadrátot képez születési helyzetével, ami fokozza a növekedést és a konszolidációt kísérő feszültségeket.
44. életévünkben fokozott mértékben tudatában vagyunk a személyes-és szakmai kapcsolatainkból fakadó korlátozásoknak. Terveink ellenállásba ütköznek, ami arra késztet bennünket, hogy céljaink elérése érdekében strukturális változásokat eszközöljük. Lehetnek változások hivatásunkban, érzelmi elköteleződéseink pedig komoly átértékelésen mennek át. Szinte biztos, hogy akadályok merülnek fel, a kihívások kezeléséhez pedig nélkülözhetetlen a türelem. Főleg az ellen a fatalista hangulat ellen kell küzdenünk, ami arra késztet, hogy feladjuk és engedjük feloldódni a dolgokat. Ez az egzisztenciális letargiának egyik fajtája (Szaturnusz a Halakban) . Ebben az évben jelentős rálátást szerezhetünk ügyeinkre, de hajlamosak lehetünk elhamarkodott lépéseket tenni. Ezek befolyásolhatják családunkkal, otthonunkkal kapcsolatos döntéseinket.

45

A 45. életév bizonyos értelemben folytonossági hiányt képez a negyvenes évek közepén, a negyvenes évek elejének zaklatott időszaka és az utolsó Szaturnusz szembenállást követő konszolidációé között. Ugyanakkor, 15 évenként a születésnap környékén a Mars is nagyon közel kerül születéskori helyzetéhez, tehát egy nagyon törekvő időszakról van szó.
A negyvenes évek elejének kihívásai és valamennyi, szakmai, kapcsolati feladvány sikeres, tavalyi megoldását követően most abban a helyzetben vagyunk, hogy megszilárdíthatjuk a kialakított struktúrákat és elkezdhetünk építkezni rajtuk. Jelentkezik egy olyan felismerés is, hogy amellett hogy elfogadunk, kötelességünk visszaadni is valamit a társadalomnak, és úgy érezhetjük, rendelkezésünkre áll az a többlet energia, amit közösségünk céljaira fordíthatunk. Ebben az évben energetikai csúcsponton vagyunk, és ha tisztában vagyunk milyen célokat szeretnénk elérni, jelentős eredményeket könyvelhetünk el. Ez az újfajta erély és energia kikövezi a haladás és a siker útját46

46 éves korban a Holdcsomópontok ugyanúgy pozíciót cserélnek, ahogy 27 éves korban tették. Az indiai hagyomány szerint a holdcsomópontok “idegesen” reagálnak egymás jelenlétére, ez tehát, egzisztenciális értelemben nem egy túl kényelmes időszak. A 46. életév már nem a negyvenes évek kezdete,. hanem a közelgő ötvenes éveké.
46 éves korban egyre inkább úgy érezzük, hogy a szakmai ambíciók és a biztonságos családi háttér nem elégíti ki feltétlenül valamennyi igényünket. Személyes sorsunk kérdése is foglalkoztat bennünket és eltöprengünk, hogy jelenlegi ösvényünk megfelel-e belső fejlődési igényeinknek. Már régesrég elmúlt az az idő, amikor megengedhettük magunkat, hogy csak úgy váltogassuk munkahelyeinket és kapcsolatainkat, így inkább arra kell összpontosítanunk, hogy fejlődő lélekként mi bír számunkra valódi jelentőséggel. Általában véve ez azt jelenti, hogy őszinték kell lennünk magunkkal azt illetően, hogy kikkel is szeretnénk tölteni időnket, kiket szeretnénk, hogy hatással legyenek ránk. Ebben az évben eltávolodhatunk bizonyos emberektől és közelebb kerülhetünk azokhoz, akik jobban rá vannak hangolódva spirituális igényeinkre (Holdcsomópontok). Kimondottan helyzetünkre vonatkoztatva, ez kapcsolatban van azzal, hogy rendet kell teremtenünk ott, ahol korábban káosz volt, belső békére kell lelnünk ott, ahol korábban lélekvesztés és zavar uralkodott.

47

Mivel a Jupiter negyedszer tér vissza születéskori helyzetére, a 47. év a fejlődés, gyarapodás és az önbizalom éve lehet.

A 47. életévben ugrásszerűen megnőhet önbizalmunk és újabb látomásaink támadhatnak arról, mit szeretnénk még elérni az életben. Könnyű rálátást szerezni a dolgokra és megértenünk őket, elmélyült tanulmányokat szeretnénk folytatni és késztetést érzünk arra, hogy utazások révén szélesítsük látókörünket. Határozottabb véleményeket alkotunk, meggyőződéseink megszilárdulnak és nem hagyjuk hogy a különféle, szellemi- és spirituális autoritásfigurák szavunkat szegjék. Míg készségesen tanulunk a valóban bölcs emberektől, nem vesztegetjük önjelölt gurukra az időnket. Az élet élvezete hozzáállás kérdése is, és ebben az évben természetes optimizmusunk garantálja, hogy jó szerencsét és sikert vonzunk magunkhoz (Jupiter) . A család fokozott jelentőséget kap életünkben, örvendetes családi eseményekre számíthatunk, s talán nagyobb lakásba költözünk vagy megnöveljük lakóterünket (Rák)

48

A 48. életévben, a rohamosan közeledő ötvenes évekkel a sarkunkban , az időszak alaphangulatát a születésnap környékén radix helyzetére visszatérőVénusz adja meg.
Érzelmi-és anyagi biztonságunk tekintetében a 48 éves kor kulcsszerepet játszik. Ez az az időszak, amikor döntő szerep jut szerelmi életünknek, alapszükségleteink, egyéni ízlésünk erőteljesen érvényesülnek. Meglévő kapcsolatainkkal szemben magasabb követelményeket támasztunk: azt igényeljük, hogy tartalmasabbak és hitelesebbek legyenek, ne csupán egy közös fekhely kössön össze bennünket. Fokozottan szükségünk van az intimitásra, és újra felül kell vizsgálnunk, milyen szerepet játszik kapcsolatainkban a szexualitás. Olyan új kapcsolatokat is kialakíthatunk, melyek az anyagiaknál magasabb rendű értékeken alapulnak. Pénzügyeinket illetően új bevételforrásokra találhatunk vagy új befektetésekre keríthetünk sort.

49

A radixhelyzetével képezett trigon felé közeledő Szaturnusz támogatásával és a negyedik visszatérést követő első szextiljét képező Jupiterrel a 49 életév gyengéden enyhíti a negyvenes évek hullámvasutazását.
49. életévünk az eredmények, növekedés és konszolidáció éve lesz, mialatt teherbíró alapokat építünk, és általában véve is jól érezzük magunkat az ösvényen, amit kitapostunk magunknak. Úgy érezzük, hogy a társadalom elfogadott bennünket, fontos szerepet játszunk, az a tény pedig, hogy bizonyítottunk, fel tudjuk mutatni negyvenes éveink eredményeit, elégedettséggel tölt el bennünket (Szaturnusz) . Mélységes megértéssel kezeljük azokat a megpróbáltatásokat és megmérettetéseket, amiken az emberek életük folyamán keresztülmennek, s megtanultuk, hogy a nagy egészhez viszonyítva tekintünk saját küzdelmeinkre (Halak). Megállapodott személyiségként készen állunk arra, hogy a személyes gyarapodás új szakaszába lépjünk, ebben az évben pedig már szüretelhetjük is a befektetett erőfeszítések gazdasági es társadalmi eredményeit.
Egyesek szerint az élet negyvenéves korban kezdődik – de lehet, hogy csak megpróbálnak felvidítani bennünket. Ennek ellenére az ötvenes évek a legalkalmasabbak arra, hogy életünk valamennyi területén sikereket érjünk el. Az emberek többsége ilyenkorra biztos bevétellel rendelkezik, szerető társa van, gyerekei kezdenek önállósulni – s mindez hozzájárulhat a boldogsághoz. De a kerek ötvenedik év már merőben más ügy. A nők a menopauza korába léptek, a férfiak potenciazavarokkal küzdenek. Már egyetlen nőnek sem születhet gyereke és a férfiak közül is csak nagyon kevesen válhatnak apává. Kezd túl késő lenni ahhoz, hogy újfajta képesítéseket szerettük. A fiatalság kétségtelenül tovaszállt. És mégis, a legnagyobb sikerek egy részét ötven éves kor fölött aratták. Ez az államfők és miniszterelnökök nagy részének az életkora, a nagy profitot termelő mammutvállalatokat pedig idősebb férfiak és nők hozzák létre. A nyugatiak többsége rendelkezik az álmai követéséhez szükséges anyagi bázissal és szabadsággal, s a 21.században megnövekedett élettartamnak köszönhetően egyre gyakrabban hallani, hogy az élet ötven éves korban kezdődik.

 

Adrian Duncan

The Fourties

 

Fordította: 

Kiss Katalin, 2014 február 

Kapcsolódó

Életünk állomásai tematikus oldala

Életünk állomásai: a húszas évek

Életünk állomásai: a harmincas évek

Életünk állomásai: az ötvenes évek

Lélekkeresés az élet delén

Szaturnusz – visszatérések tematikus oldala

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!