Életünk állomásai: az ötvenes évek

Életünk állomásai, IV. rész

A második világháború alatt az újoncok a fronton töltött első hónapban biztosak voltak benne, hogy ha más csapattársaikkal elő is fordul, hogy elesnek, őket biztos nem ölik meg. Két, fronton töltött hónap után, látva, hogyan tizedelik meg egységeiket, rájöttek, komoly esély van arra, hogy ők is meghalhatnak. Négy fronton töltött hónap után már tudták, hogy meg fognak halni…csupán idő kérdése, mikor. Ez valamennyiünk életérzésének a gyorsított változata. Húszas- harmincas éveinkben meg vagyunk győződve halhatatlanságunkról, negyvenes éveikben már nem vagyunk ebben annyira biztosak, amikor pedig belépünk ötvenes éveinkbe, már nincsenek illúzióink. Előbb vagy utóbb mindnyájan meghalunk majd. Ez a felismerés különféleképpen érinti a különböző embereket, de meg kell barátkoznunk halandó mivoltunkkal.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ötvenes éveikben a nők örvendhetnek ugyan annak, hogy gyerekeiknek gyerekeik születnek, de ők maguk már nem szülhetnek gyerekeket. Nagyfokú naivitásra vallana az ötvenes férfiak részéről, ha úgy gondolnák, rengeteg esélyük van arra, hogy gyönyörű nőket szedjenek fel. Egy, a diszkóban lányokkal bájolgó ötvenes férfi már nem túl szívderítő jelenség. Azok a férfiak és nők, akik kínkeservesen kapaszkodtak fel a szakmai ranglétrán, folyamatos rettegésben élnek, hogy a mozgékony, feltörekvő fiatal kollégák miatt habozás nélkül ejtik majd őket. Azok, akik ötvenes éveik közepén vesztik el állásukat csak nagyon nehezen tudnak újra elhelyezkedni. Akik ilyenkor özvegyülnek meg, úgy érzik, idő előtt landoltak egy lakatlan szigeten.

De vannak olyanok is,akiknek ötvenes éveik a legjobb éveik. Stabil, jól fizetett, elismert szakmai pozícióban vannak. Miután a gyerekek kirepültek a fészekből, a párkapcsolatok újjászülethetnek, és a konszolidált anyagi helyzet már azt is lehetővé teszi, hogy kiélvezhessék mindazt, amiről korábban a család kedvéért kénytelenek voltak lemondani. A női- és férfi menopauza tünetei enyhülnek, és ha nem teszik teljesítmény- centrikussá a szexet, új erotikus örömöket fedezhetnek fel. Itt az ideje, hogy ne csak a szakmai, hanem a spirituális célokkal is foglalkozzunk. Stabil pénzügyek, jó egészség esetén az ötvenes évek kellemesen telnek.

A háború utáni első nemzedék képviselői most járnak ötvenes éveikben ( Ford. megj: a cikk 2005-ben íródott). Ebben az időszakban a Plútó az Oroszlánban, a Neptun a Mérlegben haladt…. ez a generáció nem akar felnőni. Ez az első nemzedék, ami a TV képernyőjén nevelkedett, álmaik és tökéletesség – eszményeik irányították őket. Még mindig a halhatatlanság és a tökéletes szerelem után kutatnak. Az 1953-ban született Tony Blair képletben a Szaturnusz együtt áll a Neptunusszal a Mérlegben, az Uránusz a Rákban, a Jupiter a Bikában, a Chiron a Bakban, az Északi Holdcsomópont pedig a Vízöntőben. 2003 májusában, mindössze két hónappal Irak megszállását követően, töltötte be az ötvenet. Alább, amikor bemutatom az ötvenes éveket , ezeket a bolygóállásokat fogom felhasználni, hogy részletes betekintést nyerhessünk az egyes évek jelentésébe.

50

Az 50 év kulcsfontossággal bír, hiszen legtöbbünk ekkor éli át a Chironvisszatérését radix helyzetére. Mivel ez a kisbolygó szoros kapcsolatban van a tanítással és a gyógyítással, és gyakran utal arra, hol szereztünk életre szóló sebet, az 50.életév az az életkor, amikor az e területekkel kapcsolatos témák elkerülhetetlenül a felszínre kerülnek. Ugyanebben az évben, 47 éves kori negyedik visszatérését követően a Jupiter is távolodó kvadrátot képez magával.
Amikor belépünk ötvenes éveinkbe és új évtizedet kezdünk, felismerjük, hogy már teljes mértékben kiforrott a személyiségünk- vagyunk, akik vagyunk, így most már inkább készségeinkre, erőforrásainkra,eredményeinkre kell építenünk, semmint új oldalunkról bemutatkoznunk. Életünk eddigi eredményei alapján ítélhetnek meg bennünket, az ez után következő pluszok pedig hozzáállásunkon és akaraterőnkön múlnak. Ebben az időszakban reményeink, látomásaink megújítása jelenti a kihívást. Ilyenkor egyszersmind téves ítéleteket is alkothatunk, melyek vagy önbizalomhiányunkból fakadnak vagy abból, hogy túlzott reményeket táplálhatunk a jövőt illetően. Ezek nagyon szoros kapcsolatban vannak az évek során megszerzett anyagi javainkkal, kialakított hiedelmeinkkel, melyek most meggyőződéseink tartópillérjeivé válhatnak. (Blair képletében a Jupiter a Bikában áll). Ezzel egyidőben sokkal mélyebb, halandó mivoltunkkal kapcsolatos témák is felmerülnek, arra való képességünk, hogy átadjuk a megszerzett bölcsességet, élettapasztalatot az utánunk következőknek. A lehető legteljesebb mértékben tudatában vagyunk azoknak a lelki tartományainknak, melyeknek gyógyulásra van szükségük, hol vannak azok a folytonossági hiányok és gyengék, melyek 50.életévünkben egész biztosan a felszínre kerülnek. (Chiron).Ez mélyen kötődik szakmai ambícióinkhoz és pozíciónkhoz, fontos tehát megvizsgálnunk, milyen további eredményekben reménykedünk, és hogyan enyhíthetik ezek az ambíciók lelkünk fájdalmát (Bak)

51

51 éves korban kerül sor a Szaturnusz második visszatérése (59) előtti utolsó kvadrátra, ez pedig egész biztos, hogy komoly szakmai átsruktúrálódással áll kapcsolatban. A Jupiter szerencsére radixhelyzetével képezett közeledótrigonja felé halad, minden esélyt megadva a növekedésre.
Az 51. év folyamán sürgető szakmai kérdések merülhetnek fel, melyeket kezelnünk fel . Ebben az évben, társas viszonyainkban és autoritásszemélyekkel, céljainkkal és ambícióinkkal kapcsolatban feltorlódnak a kihívások. Egész pontosan meg kell fogalmaznunk, hova szeretnénk sorolni magunkat és egész pontosan mit szeretnénk elérni. Mivel nyomás nehezedik ránk, ez nem könnyű, de némi többlet erőfeszítéssel, elszántsággal olyan, kedvező pozíciót harcolhatunk ki magunknak, melynek nagy hasznát vesszük a következő öt évben vagy talán tovább is. (Szaturnusz) Ez szoros összefüggésben van azzal, hogyan kezeljük kapcsolatainkat, hiszen ez az az időszak, amikor szövetségeink, társulásaink is strukturális változásokon mennek keresztül (Mérleg). Szerencsére ez egy olyan időszak, amikor pozitív hozzáállással, látomásainkra hagyatkozva még jobban kiterjeszthetjük meglévő befolyásunkat. Eddigi eredményeinket szem előtt tartva minden jogunk megvan ahhoz, hogy magabiztosan, megbízva képességeinkben járjuk utunkat (Jupiter)

52

Mivel a születésnap környékén a Merkúr minden 10.és 13. évben visszatérradix- pozíciója közelébe, az 52. év egy merkúri év. Sokak számára ez az az év is, amikor a Plútó trigont képez radixhelyzetével, és mivel a Plútó saját magával képezett fényszögei annyira ritkák, hatásaik is ennek megfelelően jelentősek.

52. életévünk az az időszak, amikor kommunikációnk új élettel telítődik, másokkal való kapcsolatainkban pedig a tanulmányok is nagy szerepet játszanak. (Merkúr). Ez ugyanakkor a személyes átalakulás ideje is, amelynek során eltűnhetünk mélységeinkbe illetve újjászületve kiemelkedhetünk. Ez az az időszak, amikor rejtett érzelmi motivációink felszínre kerülhetnek, s többé már nem vagyunk képesek eltemetni őket. Ezek az érzelmek mélyreható változásokat gerjeszthetnek, melyek révén újra felfedezhetjük szexuális késztetéseinket és pszichés erőinket. Megszabadulva elfojtásainktól és teljes mértékben megélve az életet újfajta hitelességre tehetünk szert. Ha már elegünk van életünk bizonyos elemeiből, most eljött az ideje, hogy megszabaduljunk tőlük. Ha olyan kötelékeink vannak, melyek túlságosan kiszárítanak bennünket, most át kell alakítanunk vagy el kell engednünk őket. Most akár élethalálharcról is szó lehet , de ez túlélési ösztöneink felélesztésének hasznos célját szolgálja és megnöveli hatáskörünket (Plútó). Ez egonk érvényre juttatásának mélységes, tudattalan igényéből fakad még akkor is, ha ez azzal jár, hogy önromboló impulzusainkkal kacérkodunk.(Oroszlán)

53

Az 53.életévben sokféle hatás tetőzik. Amellett, hogy a Plútó – trigon tovább érezteti hatását, a Neptunusz és az Uránusz is trigont képeznek radixhelyzetükkel, miközben a Szaturnusz szextilbe, a Jupiter pedig szembenállásba kerül születéskori pozíciójával. De a külső bolygók fejtik ki az erőteljesebb hatást.
53. életévünk folyamán nagyon érzékenyek vagyunk születésünk időszakának nemzedék- formáló tényezőire. Amennyiben készek vagyunk megnyílni a jövőnek és el tudjuk engedni a múltat, olyan mélyreható változások részesei lehetünk, melyek számos lehetőséget teremtenek. Még javában tart az átalakulásnak az az időszaka, ami új élettel, önbizalommal, erőforrásokkal ruházott fel (Plútó). Ezzel egyidőben most vannak a legvalósághűbb látomásaink, képesek vagyunk meghaladni hétköznapi életünk struktúráit hogy a képzelet új tartományaiba léphessünk. Létünket egy fajta globális tudatosság hatja át, rendkívül fogékonyak vagyunk mások igényeire, szenvedéseire, cselekedeteinket ezek motiválják.(Neptun) Estünkben ez szoros kapcsolatban állhat az emberiség (jóra való törekvésének) , és saját, egy elérhetetlen eszményről alkotott álmaink túlidealizálásával (Mérleg). Ez egy olyan időszak egyszersmind, amikor távoli vidékekre utazhatunk vagy egzotikus kultúrák képviselőivel kerülhetünk kapcsolatba. Készek vagyunk vállalni a kockázatot annak érdekében, hogy új élményekben legyen részünk, és olyan emberekkel szeretnénk körülvenni magunkat, akik osztoznak látomásainkban. Ez csodálatos időszak a kísérletezésre és az újításokra (Uránusz) Ezek főleg az emberiség nagy családjáról alkotott, újszerű látomásokkal vannak kapcsolatban. (Rák)

54

54 éves korban hat még a Neptun és az Uránusz trigonja– és, legalább ennyire fontos, hogy a progressziós Hold is most tér vissza másodszor születéskori pozíciójába (Az első visszatérésre 27 éves 4 hónapos korunkban került sor)
54 éves korunkban még tudatosságunk intenzív növekedésének időszakában vagyunk, amikor is életünk néhány területén különféle kísérleteket végzünk. Valamennyi, megújulást és izgalmat hozó változásra nyitottak vagyunk, ennek hatására pedig más országokba utazhatunk vagy a mienkétől nagyon különböző kultúrákkal kerülhetünk kapcsolatba. Ebben az időszakban nagy érdeklődést tanúsítunk az új technológiák iránt, s inkább a társadalomban zajló változásokat követjük semmint a megcsontosodott hagyományokhoz ragaszkodunk. Ugyanakkor egy újfajta spirituális nyitottság jeleit tapasztalhatjuk magunkon, a természettel, zenével, vallással kapcsolatos tevékenységek lelki gyarapodást hozhatnak. Továbbá, ez az év egy fajta érzelmi újjászületés is: az otthonnal, családdal kapcsolatos intenzív érzelmek keríthetnek hatalmukba. Most jött el az ideje, hogy szembenézzünk azokkal a lappangó érzelmi kötődésekkel kapcsolatos témákkal, melyek visszanyúlnak gyerekkorunkba: ne lepődjünk meg tehát, hogy ez picit az érzelmi hullámvasutazás időszaka lehet, amikor is biztonságra törekszünk és igyekszünk egy nyugalmas bázist kialakítani.

55

55. életévünkbe lépve az Uránusz és Neptun hatások egyre gyengülnek, a Jupiter születéskori pozíciójával képezett trigonja azonban fokozatosan bepontosul. Ez a hatás előzi meg az 59 éves kori Jupiter- visszatérést. Ez év folyamán a Holdcsomópontok harmadszorra is visszatérnek születéskori pozíciójukhoz.
55 éves korunkra sok szál ér össze, és ha megfelelően készítettük elő a talajt, ez a gyors fejlődés és gyarapodás időszaka lehet. Amennyiben az elmúlt két év folyamán követtük látomásainkat és álmainkat, engedtünk, hogy kreativitásunk és fantáziáink vezessenek, elégedettek leszünk az elkövetkező évekkel, ígéretesnek találjuk majd őket. Hasonlóképpen, ha képesek voltunk haladni a korral, hajlandók voltunk némi kockázatot vállalni, nem kell tartanunk a jövőtől. Megnövekedett tudatosságunk örömmel tölt el bennünket, erős (sors)közösséget érezhetünk az emberiséggel, környezetvédelemmel és magával a természettel. Korábbi erőfeszítéseink gyümölcseit élvezve azonban túlzásokba is eshetünk. Ahogy vége felé közeledik az év, életünk általános irányán is el kell töprengenünk. Olyan emberekkel vagyunk-e kapcsolatban, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy betöltsük életünk értelmét? Olyan munkát végzünk, ami megfelel küldetésünknek? (Csomópontok). E témák szoros összefüggésben állnak azzal, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az önérvényesítés és a közösség igényeire való fogékonyság között…esetünkben az utóbbi kulcsfontossággal bír (Északi holdcsomó a Vízöntőben)

56

56 éves korban a születésnap környékén a Vénusz visszatér születéskori helyzetébe, aktiválva kapcsolataink és pénzügyeink témáit. A holdcsomópontok visszatérése még erősen érződik, a Jupiter ezzel egy időben közeledő kvadrátja pedig a terjeszkedés és az ítélőképesség témáira irányítja a figyelmet.
Az 56. életév, szerelmi életünk -és anyagi helyzetünk kapcsán előtérbe hozza az önértékeléssel kapcsolatos témákat. Amennyiben egyébként is szerencsések vagyunk a szerelemben, most még szélesebben mosolyog ránk a szerencse. Ha egy kapcsolatra vágyunk, most kialakíthatunk egyet, ha már kapcsoltban élünk, itt az ideje, hogy megszilárdítsuk és kiélvezzük., teret adva a romantikának is. Az esztétikum is fontosabb szerepet játszik életünkben, többet szeretnénk költeni az élet örömeire, ezek a dolgok pedig egész anyagi helyzetünket a figyelem középpontjába állítják. Miközben érzékeinket és vágyainkat különféle ingerek érik, pénzügyeink kezelése nagyfokú józanságot igényel igényel. Persze hajlamosak lehetünk elengedni fülünk mellett mások jótanácsait, s már – már túlzottan is a magunk feje után menni. Vigyázzunk, nehogy tovább nyújtózzunk, mint ameddig a takarónk ér, kérjük ki a szakértők tanácsát is. Különösen elővigyázatosnak kell lennünk joggal és igazságszolgáltatással kapcsolatos ügyekben. Kulcsfontosságú, hogy józanul mérjük fel élethelyzetünket, annak érdekében, hogy működőképesebbé tegyünk sort kerítsünk a szükséges kiigazításokra , s kapcsolatainkat is reálisan becsüljük fel, hogy nagyobb összhangban legyenek életről vallott nézeteinkkel.

57

57 éves korban nincsenek fontos bolygóciklusok, hacsak a Jupiter utolsó, visszatérése előtti szextiljét nem vesszük figyelembe. Persze, a második Szaturnusz- visszatérés már előrevetíti árnyékát, felvetve az összes, életünk jövőbeli struktúrájával kapcsolatos kérdést is.
Az 57. év folyamán érvényesülő hatások bizonyos szintű konszolidálódást és nyugalmat hoznak. Ez az az időszak, amikor kiélvezhetjük – elsősorban társasági életünk, barátságaink vonatkozásában eddigi fáradozásaink gyümölcsét. Egyszersmind egyre inkább tudatában vagyunk, hogy mindaz, aminek ötvenes éveink folyamán oly nagy hasznát vettünk, nem fog mindig a rendelkezésünkre állni, és egyre többet foglalkoztat annak kérdése is, milyen irányt szeretnénk adni a jövőben életünknek. Persze, még mindig az foglalkoztat bennünket a legjobban, hogyan tarthatnánk meg az utóbbi néhány évben elért szakmai eredményeinket, és valahogy nem tudunk megszabadulni attól az érzéstől, hogy a nehezen elért eredményeket elmossa az idő. Ilyen körülmények között bölcsen tesszük, ha nagyobb figyelmet szentelünk belső életünknek, alkotókészségünknek, spirituális érdeklődésünknek, hiszen ezek mindig velünk lesznek, akár sikeresek vagyunk szakmailag, akár nem.

58

58 éves korban a Szaturnusz másodszor – és valószinűleg utoljára tér vissza születéskori helyzetére. Ez a 29 és 30 éves korunk közötti legfontosabb mérföldkő, és az ötvenes évek végéhez közeledve ugyanilyen lényegessé válik. Hagyományosan ez az az időszak, mikor megtervezzük nyugdíjas éveinket és felkészülünk az öregkorra.
58. életévünk folyamán úgy érezzük, hogy bejártunk egy teljes életkört. Az igyekezet megtette a magáét, és ha visszatekintünk, büszkén vehetjük számba a sok szakmai eredményt. Most, az évek bölcsességével gyarapodva felismerhetjük, hogy felesleges előbbre és előbbre törtetnünk, hogy kielégítsük becsvágyunkat. Mi értelme is lenne? Inkább az a kérdés, mi az, amit jelenlegi szakmai pozíciónkból kiemelhetünk, hogy tovább dolgozzunk rajta és fejlesszük? Vagy itt az ideje, hogy kiszálljunk a versenyből, lazítsunk, s életünk utolsó szakaszában inkább életünk minőségét javítsuk? Nem építhetjük jövőnket a múltbeli struktúrákra, hanem, amennyiben rendelkezünk még az ehhez szükséges akaraterővel és energiával, új kereteket építhetünk, vagy pedig engedjük a régit feloldódni. Még mindig megvan az esélyünk arra , hogy megfogalmazzuk, mi az, ami csakis a miénk. Már semmit sem kell bizonyítanunk, de ha megengedjük, hogy életünk legvégső célja vezessen, az előttünk álló évek alatt még mindig meghódíthatunk néhány magaslatot.

Jupiternek és Szaturnusznak van egy húsz évenként megismétlődő bolygóciklusa, így az ötvenes évek vége felé mindketten egyszerre térnek vissza születéskori pozícióikba, jól érzékelhető vízválasztóvá téve ezt az életszakaszt.

59

Ha a gyerekkort egy, a hegyoldalból fakadó forráshoz hasonlítjuk, amely a többi erecskét magába egyesítve egy nagyobb áramlattá alakul, a középkort egy, síkságon áthaladó, erős sodrású folyóhoz, a hatvanas évek és a későbbi életkorok a folyónak azt a szakaszát jelképezik, amikor a tölcsértorkolathoz ér, beömlik a tengerbe, hogy aztán egyesüljön az óceánnal. A folyó korábbi szakaszaira jellemző, erőteljesen individuális tónusok fokozatosan előkészítik az utat ahhoz, hogy egybeolvadjanak a kollektívvel. Kívülről nézve élete későbbi szakaszaiban az egyén háttérbe vonul és (valami) nagyobb egész részeként tekint magára. Magában megmosolyogja korábbi ambícióit, az önmagának tulajdonított jelentőséget, hiszen tisztában van azzal, hogy hamarosan mindennek vége lesz. Eljött az idő, hogy megnyíljunk azoknak az egyetemes értékeknek, melyeket nem old fel az idő múlása. A modern korban sokan megérnek egy újabb Szaturnusz – ciklust is, ennek teljes 30 éve alatt pedig még jobban megalapozhatják és feldolgozhatják létezésüket, ez pedig nagyszerű alkalmat jelenthet arra, hogy felkészüljenek minden átmenetek legizgalmasabbikára, a halál és a halál utáni állapotba való átmenetbe.

 

Adrian Ross Duncan 20.11.2005

The Fifties

 

Fordította:

Kiss Katalin, 2014 február
 

Kapcsolódó

 

Életünk állomásai tematikus oldala

Életünk állomásai: a húszas évek

Életünk állomásai: a harmincas évek

Életünk állomásai: a negyvenes évek

Lélekkeresés az élet delén

Szaturnusz – visszatérések tematikus oldala

A második Szaturnusz – visszatérés

A második Szaturnusz – visszatérés: újraéledő ambíciók

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!