A Tarot a Rák újholdról és részleges napfogyatkozásról

A Tarot útmutatásai a július 13-i Rák újhold és részleges napfogyatkozás által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, augusztus 11-ig terjedő időszakkal (szintén részleges napfogyatkozás) kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, július 27-én, teljes holdfogyatkozáskor tetőznek.

Kiindulópont: Kelyhek 7

Kettős jelentésű lap, amely összhangban van az elmúlt 28 nap folyamán összeállt nagy víztrigonok- jelezte hatásokkal is. (Június 17 – 21 Rák Merkúr, Halak Neptun, Skorpió Jupiter, július eleje: Rák Nap, Skorpió Jupiter, Halak Neptun) Egyfelől élénk fantáziára, álmodozásra, lelki képek, ötletek sokaságára – tehát mindenfajta kreatív tevékenység alapjára utal. Ha azonban nem tudjuk kiragadni és megvalósítani életképes ötleteinket, könnyen eltévedhetünk illúzióink labirintusában. Néha már magunk is összetéveszthetjük légvárainkat a valósággal, gyakran valamilyen tudatmódosító szerrel fokozva a hatást. Valóság – elhárításunk gyakran partnerkapcsolatunkban és más viszonyainkban, munkánkban és más életterületeken is tetten érhető, a koppanás többnyire fájdalmas.Mi nem javallott most : Kelyhek 2

Látszólagos ellentmondás, hogy a meghitt, szeretetteljes találkozásokra, randevúkra utaló lap most a kerülendő magatartásformák térfelén jelenik meg. Azonban, mint az előző bejegyzésekben már volt szó róla, társas viszonyok szempontjából ez az időszak meglehetősen gubancosnak ígérkezik. A júliusi eklipszek, az augusztusi részleges napfogyatkozás a tolató bolygók hatásával kombinálódva egyaránt erre utal. Ilyenkor sokkal szerencsésebb, ha a társasági élet hajszolása helyett kicsit visszahúzódunk, befelé tekintünk (bővebben: Vontatott, lassú nyár) akár szakember bevonásával tanulmányozzuk kapcsolatdinamikáinkat.

A július 13-i részleges napfogyatkozás, a július 27-i teljes holdfogyatkozás, a június 26 óta tolató, és egy sor erőpróbáló fényszöget képező Mars (Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár, Nehezen összehangolható ellentétek), a hamarosan hátraarcot vágó Merkúr együttese kifejezetten utalhat szakításokra vagy más típusú fájdalmas elválásokra is. Ezek igen emberpróbáló – de életünk bizonyos állomásain elkerülhetetlen, fejlődésünk szempontjából nélkülözhetetlen élmények. Beállítottságtól, tudatossági szinttől ki jobban, ki kevésbé jól viseli őket.

A tapasztalat azt mutatja, hogy kevesebben vannak azok, akik képesek ilyenkor a megfelelő időben levonni a megfelelő tanulságokat és elengedni azt, aminek eljött az ideje. Ez lenne az egészséges, érett hozzáállás. Csakhogy ezek a helyzetek általában másik két reakciót váltanak ki az emberekből. Vagy mindenképpen “vissza akarják csinálni”  a kapcsolatot, akkor is, ha szenvedtek benne, vagy pedig erőnek-erejével újabb ügyeletes igazit akarnak felhajtani maguknak. Akkor is, sőt csak akkor igazán, amikor még erre nincsenek is készen. Míg egy újabb, egészséges kapcsolat  kialakítására való törekvés normális emberi igény, ennek görcsös hajszolása, az “egyedülléttől”  való  félelem utalhat súlyosabb problémákra. Ráadásul ilyenkor a sóvárgott „ikerláng”, „lélektárs” megtalálása helyett jó eséllyel újabb veszedelmes viszonyba fog bonyolódni az illető. (Minél betegebb az illető kapcsolatmintája, minél több valóságelhárítás működik életében, annál nagyobb annak az esélye is, hogy a kettőt összetéveszti egymással. ).

A Kelyhek 2 lapja ebben a pozícióban tehát az ilyesfajta csapdák elkerülésére utal. (Azt már csak igen halkan teszem hozzá, hogy amikor valaki alig zárt le, vagy még le se zárt egy diszharmonikus kapcsolatot, máris arról faggatja az asztrológust, hogy mikor fogja megtalálni az újabb Nagy Ő-t, olyasfajta társfüggőség tünete, amelynek kezelése nem életvezetési tanácsadó, hanem erre szakosodott mentálhigiénés szakember hatásköre. Bővebben l. Robin Norwood: Nők, akik túlságosan szeretnek – de természetesen férfiak is szenvedhetnek ilyen lelki zavartól. Főleg abban az esetben van komoly gond, amikor a kérdező maga is tisztában van vele – mondjuk épp azért, mert egy/több korábbi asztrológiai konzultáció hívta fel rá a figyelmét – hogy az itt és mostban inkább regenerációja, más, az áldatlan viszony (súlyos kapcsolati függőség esetén akár ezek több éve tartó sorozata) miatt elhanyagolt életterületek rendbehozatala, saját kapcsolatmintája tudatosítása és átalakítása lenne a feladat. Hogy melyik asztrológus hogyan reagálja le az ilyen helyzeteket, egyéni döntés…és morális érzék kérdése. Én a magam részéről kompetens terapeutához irányítom tovább őket, illetve ha azt látom, hogy nem hajlandók magukkal dolgozni, csak ahhoz keresnek energiadonort, hogy folytathassák önsorsrontó forgatókönyveiket, végképp eltanácsolom mindenfajta további együttműködéstől.)Ehelyett ez a fontos, erre kell figyelni: Szerencsekerék

A Szerencsekerék egyike a Nagy Arkánum azon kevés kártyájának, melynek nem emberalak a központi szereplője. A kerék középpontja ugyanis, ahol a végső kérdések eldőlnek, az ember hatáskörén felül áll. A lap ezzel semmi esetre sem a szabad akarat létezését kívánja tagadni, hiszen egyik alapigazsága éppenséggel az, hogy sorsunkat képesek vagyunk alakítani…már amennyiben készek vagyunk őszintén, fenntartás nélkül elfogadni azt.

A Szerencsekerék ily módon kapcsolatban állhat sorsszerű eseményekkel, sorsfordulatokkal is. Ezek egyébként is gyakoriak eklipszek környékén. A Szerencsekerék egyszerre jelképe az állandóságnak, hiszen a középpontja mozdulatlan, és a változásoknak is, mivel egységes rendszerként folyamatos mozgásban van. Utóbbiakkal szemben, akár kedvünkre valók akár nem, eleinte tehetetlenek vagyunk, később azonban, belenőve az új élethelyzetekbe, már kezelni is jobban tudjuk őket. Rajtunk áll tehát, mit kezdünk velük: e tekintetben mindannyian felelősek vagyunk sorsunkért. Minél tudatosabban, nagyobb rálátással kezeljük ezeket a helyzeteket, annál nagyobb lesz cselekvési szabadságunk is.

A lap jelezhet váratlan, hirtelen bekövetkező eseményeket, sorsszerű, elkerülhetetlen élettapasztalatokat, és utalhat arra is, hogy egy olyan problémát, amire jó ideje nem tudjuk a választ, az élet old meg helyettünk. Ez a jelenség igen gyakori nap-és holdfogyatkozások környékén, különösen ha ezt más, egyidejűleg érvényesülő bolygóhatások is alátámasztják. A kártya önmagában nem árulja el, kedvező vagy kedvezőtlen fordulatról van –e szó, ez a képetek egyéni sajátosságai szerint változik.

Ide vezet : Kelyhek 10

Visszaáll a harmónia, oldódik a feszültség. Ez természetesen aktív közreműködésünkkel valósulhat csak meg – ugyanis az augusztus 11-i újhold (és részleges napfogyatkozás) körül érvényesülő bolygóhatások sem azt valószínűsítik, hogy a sült galamb majd magától a szánkba röpül. A magunkban teremtett egyensúly azonban a külvilágból is támogató erőket vonz be (emberek és helyzetek formájában), akár a legnagyobb felfordulás közepette is. Ily módon támogató közegre találhatunk. Amennyiben a továbblépés érdekében kompromisszumokat kell kötnünk, ezek az elviselhetőség keretei között maradnak, anélkül, hogy személyiségünk, értékeink sérülnének.
 

Kapcsolódó

Júliusi előrejelzés

Újhold és részleges napfogyatkozás a Rákban

Megszállott szerelem

Illik hozzám a párom?

Sorsfordulók hírnökei: nap-és holdfogyatkozások

Ikerlángok, lélektársak és hasonlók….

Veszedelmes viszonyok

Akik folyton ugyanazt kérdezik a kártyától

Az (energia)vámpírok köztünk járnak

Mikor érdemes és mikor felesleges felkeresni az asztrológust?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!