Oldott hangulat a hét első felében

Merkúr – Jupiter – Neptun nagy víztrigon

A hét első felében, ezúttal a Rák Merkúr részvételével újra összeáll a Rákban haladó bolygók, a Skorpió Jupiter és a Halak Neptun közötti nagy víztrigon. ( Június elején a Rák Vénusz volt a nagy háromszög egyik alkotóeleme – bővebben : Romantikus hét vége). A fényszög június 17 – 22 között hat, befolyása június 19 – 21 között a legerősebb.

.

A jótékonynak tekinthető bolygókapcsolat valójában vegyes hatású: egyfelől új lendületet ad a kreativitásnak, fantáziának, felerősíti az intuíciót, ráhangol bennünket ajövő fejlődési irányaira, másfelől azonban a valóságtól elrugaszkodott képzelgés, hangulati hullámzás, tétlen csodavárás veszélyét is megnöveli. Ugyanis, mint már néhányszor szó volt róla, a nagy trigonok nem jelentik automatikusan a nagy lehetőségek beteljesülését is. Jótéteményeiket ugyanis szinte maguktól értetődőnek vehetjük, ez a hozzáállás pedig akárcsak a kényelmesség, arrogancia, a tartalékok és lehetőségek elfecsérlése mágnese lehet a problémáknak is.

Rák Merkúr esetén a gondolkodási folyamatokat emóciók, ösztönök, hangulatok színezik át. Egy ilyen bolygóállás tulajdonosa tudhat valamit anélkül is, hogy logikailag képes lenne megindokolni. A mondanivalót egyébként is könnyebb lehet képekben, zenés formában kifejezni, mint szavakban. A hangulatok változékonysága, az erős szubjektivitás, túlérzékenység, sértődékenység, passzív-agresszív manipulációs törekvések azonban problémák forrásává válhatnak. Ezek a tendenciák tranzithatásként is érvényesülnek, persze gyengébb mértékben, mint egy születési képlet részeként. Ilyen időszakokban gyakran kerül a múlt, a gyerekkor, a hagyományok, a történelem, a család – különösen az anyák, anyaság, kisgyerekek témája a beszélgetések középpontjába.

A Merkúr Neptunnal és Jupiterrel képezett trigonja jó esélyeket ad arra, hogy értékes formába öntsük fantáziáinkat, megértsük, milyen konkrét lépésekre ösztökélnek lelki képeink, vizuális memóriánk, teremtő képzeletünk bevonásával hatékonyabbá tegyük tanulási folyamatainkat, kommunikációnkat. Megvan azonban az esélye annak is, hogy inkább csak beszélünk érzéseinkről semmint valóban átélnénk őket, leragadunk annak taglalásában, mi az, amit nem szeretünk ahelyett, hogy azt képzelnénk el a legélénkebb valóság – színekkel, akiként, aki mellett, ahol látni szeretnénk magunkat nem is olyan sokára.

A Merkúr – Jupiter trigon a Rák – Skorpió 13°29′-en válik egzakttá, június 19-én. Ez a tranzit beszédessé és ötletgazdaggá tehet: a lehetőségek színpompás képekként jelennek meg a belső mozivásznon. A benyomások gyorsan kergetik egymást; érdemes őket lejegyezni, hogy később sort lehessen keríteni megvalósításukra. Az álmok felélénkülnek és kapcsolatban lehetnek a jövő tendenciáival és/vagy a bennünk levő potenciál kibontakoztatásának útjaival: újabb nyomós ok az álomnapló írásra. A társalgások légköre kedélyes, meghitt – a tranzit kedvez a főzőcskével, eszem- iszommal egybekötött meghitt családi, baráti összejöveteleknek. ( Eközben azonban nem árt tudatában lenni: a Vénusz az Oroszlánban van, Uránusszal képezett kvadrátjától Marssal való szembenállása felé halad. Ez a formáció nem éppen visszafogottságáról híres: a most elprédált tartalékok később hiányozhatnak. A Neptun ugyanaznap kezdi el november 25-ig tartó tolatását – amikor pedig energiái ilyen töményen érvényesülnek, szintén nem árt a mértékletesség.)A Merkúr – Neptun trigon június 21-én pontosul be a Rák és a Halak 16°29‘-en. Ez a tranzit szintén nagyon fogékonnyá tesz a tudattalan tartományaira. Álmainkra nem csupán jobban emlékszünk a szokásosnál, hanem közlendőjük is értelmezhetőbb, mint általában. (Az „értelmezés” nem mindig intellektuális természetű, egyszerűen valamiféle belső, zsigeri bizonyosság révén tudjuk miről szólnak. Másfelől a megérzések, benyomások is sokkal könnyebben önthetők szavakba , mint általában.) Megnő az empátiás-készség, a mások igényeire való fogékonyság is – amely azonban, a határok megvonása nélkül különböző problémák forrásává válhat.

A Jupiter – Neptun trigonnal a Mélységeink kincsei c. bejegyzés foglalkozott részletesen; e bolygókapcsolat befolyása őszig érezhető. Szintén alapvetően kedvező fényszög, amely hitet adhat a legnagyobb nehézségek közepette is, de oly mértékben lekerekítheti a szögleteket, annyi irreális optimizmussal ruház föl, hogy ez önmagában is a bajok forrásává válhat.

A Merkúr, Jupiter, Neptun közötti nagy víztrigon a nyári napforduló képletében is jelen van. Energiájából akkor profitálhatunk leginkább, ha megérzéseinkre hallgatva eredményesebben kezeljük az erőpróbáló fényszögek – jelezte kihívásokat. A nekik köszönhető türelem, kivárás, csendes megfigyelőként háttérben maradni tudás sokat segíthet a közelgő tűzijáték átvészelésében.Kapcsolódó

Júniusi előrejelzés

Romantikus hét vége: Vénusz , Jupiter, Neptun – nagy víztrigon

Mélységeink kincsei: Neptun – Jupiter trigon

Retrográd Neptun

Álmok, belső munka tematikus oldala

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Tűzvihart, jégesőt tartogat a nyár

 
A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!