Újhold és részleges napfogyatkozás a Rákban

Az újhold július 13-án, magyarországi idő szerint hajnali 4:47 – kor született meg a Rák 20°40′ -en. Egyszersmind részleges napfogyatkozás is volt, amely Magyarországon nem volt látható, csak a Csendes Óceán és Ausztrália déli részéről. Hatása mégis intenzívebb , mint egy átlagos újholdé.

Leslie Hale összefoglalója: Válság és változás

Az eklipszek (nap-és holdfogyatkozások) dzsókerkártyákként működnek, egyszersmind lehetőségeket adnak annak felismerésére is, milyen irányba kell változnunk és fejlődnünk. Az eklipszek gyakran drámaiak, vagy- ha képleted fontos pontjait érintik – lényeges információkat tárnak fel. Egy eklipsz időnként az élet meghatározó eseményeivel kapcsolatos híreket hozhat. Energiája esetenként hónapokon vagy éveken át kihatással van az eseményekre.

Egy eklipsz egyaránt jelezhet kezdeteket és lezárásokat. Egy napfogyatkozás új kezdetekkel áll összefüggésben és mindig újhold. Egy holdfogyatkozás inkább lezárásokkal kapcsolatos fejleményeket tartogat és mindig telihold. Július folyamán nap-és holdfogyatkozásokban is részünk van. Váratlan információk kerülhetnek felszínre és valami váratlanul eltűnhet vagy megjelenhet az életedben. Attól függően milyen fényszögeket képeznek képleted bolygóival, az eklipszek pozitív vagy negatív eseményeket jelezhetnek. (Évezredes megfigyelések szerint inkább negatívakat. Ebben a nyugati és a védikus asztrológia egyaránt egyetért).

Egy eklipsz megszabadíthat az érzelmi poggyásztól és átprogramozhatja érzelmi életedet. Jellemző módon valamilyen meglepetésszerű, váratlan eseménnyel áll kapcsolatban.

A jelenlegi részleges napfogyatkozás a Rák 21 fokán jött létre (magyarországi idő szerint hajnali 4:47 – kor )

Az újhold együtt áll a Castor állócsillaggal (Rák 19°8), az Ikrek csillagkép legfényesebb csillagával. Vivianne Robson szerint a Castor éles elmét, jó megkülönböztetőképességet, jogi és kiadói sikereket, sok utazást, váratlan hírnevet és tisztségeket hozhat, de ezt nagyon gyakran a vagyon elvesztése, megszégyenülés, betegség, gondok, szenvedés követi. (Állócsillagok, 106 old.)

A Rák az otthon, a családi, érzelmi élet fölött uralkodik; a benne létrejött újhold szemben állást képez a Bak Plútóval. A Bak jegye az üzlet, munka, hivatás, egzisztencia, elöljárók életterületét uralja. Az eklipsz idején a polaritások hangsúlyozottabban jelennek meg életünkben és az általuk jelképezett ellentétek között vergődünk. Az emberek figyelme e napokban a családdal, lakással, otthonnal, vér szerinti vagy önként választott családtagokkal, gyerekekkel kapcsolatos témákra irányul.

Az előző nap bepontosult Nap – Plútó szembenállás befolyása az eklipsz- képletben is erőteljesen érvényesül. Ez az erőteljes energetikai hatás sokak számára jelezhet krízist, fordulópontot vagy egyszerre mindkettőt. Bizonyos dolgok, helyzetek, kapcsolatok most lezárulnak, hogy teret adjanak valami újnak. Kedvező esetben ez a napfogyatkozás valamilyen fajta regenerációt jelezhet, a Plútó ugyanis a változás, az átalakulás és az újjászületés ura.

A jelenlegi részleges napfogyatkozás során azonban mindkét fővilágító oppozíciót képezett a Plútóval. A Nap/Hold /Plútó szembenállások érzelmi összeomlásokkal, kontrollt vesztett érzelmekkel állhatnak kapcsolatban. Ezek veszedelmes helyzetekbe sodorhatnak, utalhatnak erőszakra, bántalmazásra is.

E fényszögek nehéz érzelmi poggyászt is jelezhetnek. Ez lehet érzelmi fordulópont egy partnerrel, családtaggal kapcsolatban vagy valamilyen más társas viszonyt illetően vagy valamilyen más sorsforduló, attól függően, hogy milyen területeket érint képletedben. Ez a részleges napfogyatkozás egy krízis eredményeként létrejött változást jelképez. E válság kezeléséhez belső erőforrásainkból kell merítenünk. Bizonyos értelemben ez az eklipsz különféle helyzetek halálát jelezheti, de a halál témája nem csak szimbolikusan, hanem a szó szoros értelmében is felbukkanhat.

[Akinek ilyen helyzetekkel kapcsolatban adódik feladata (tapasztalataim szerint az utóbbi napokban elég sokaknak – beleértve jómagamat is) ajánlom az alábbi, az elhunytat szerencsésebb újjászületés felé terelő buddhista meditációt. (Csenrezi meditáció) Az időszak karakteréből adódóan a most távozottak közül sokan erőszakos esemény hatására, baleset, természeti katasztrófa miatt, alkohol, kábítószer, más tudatmódosító szer túladagolása  révén kerülnek át váratlanul a másik oldalra. Ez egyaránt nagy terhelést jelent a távozóknak és az itt maradottaknak is. A gyakorlat az elhunyt tájékozódását is segítheti az  átmenet (köztes lét, Bardo) tartományaiban és tudatállapotaiban.]

A Plútó fényszögei drámai eseményekkel, rögeszmékkel is kapcsolatban állhatnak, illetve olyan személyekkel gyűlhet meg a bajunk, akik meg akarnak győzni valamiről vagy ránk kényszerítenék akaratukat. A pszichoterror (mobbing, bullying) szintén a Plútó analógialáncába tartoznak. Az emberek már napokkal az eklipsz előtt és azt követően is ingerültek, vitatkozók és izgágák lehetnek. Sajnálatos módon ez a részleges napfogyatkozás sokak számára jelez valamilyen értelemben vett veszteségeket. Ez nem a legjobb időpont ahhoz, hogy kényes témákról kezdj vitatkozni, hacsak nem kifejezetten konfliktus kirobbantása a célod.

Mindenütt szép számban akadnak olyanok, akik személyes életünkben és kollektív szinten is másokra akarják kényszeríteni véleményüket. Egy Plútóval képezett szembenállás gyakran jelezhet gyökeres változást, amikor is a dolgok pedig mások személyiségén vagy tettein keresztül mutatják meg valódi természetünket. Egy ehhez hasonló eklipsz folyamán bizonyos helyzetek le is záródhatnak, de ebben az esetben fontos szem előtt tartani, hogy a lezárásokat új kezdetek követik, az eklipsz energiája pedig az új fejlődési állomáshoz vezető Ariadné- fonálként is működhet.

A Plútó közelsége kiborogathatja a csontvázakat is a szekrényből, a tudattalan mélyére temetett önromboló magatartásminták felszínre kerülhetnek, vagy ilyesminek lehetünk szemtanúi hozzánk közelálló embereknél vagy olyanoknál, akik más módon játszanak fontos szerepet életünkben. Ez az eklipsz több valóságszinten hozhat átalakulást és változásokat, így nagyon fontos, hogy nemcsak az égi esemény napján, hanem az azt megelőzőkben és következőkben is a lehető legtudatosabban, maximális éberséggel legyünk jelen életünkben.

A Plútó uralja a sötét, felszín alatti áramlatokat, a rejtett és a titkos dolgokat, a szexualitást, halált és a regenerációt, a hatalmi harcokat és az összeomlást. Intenzív energetikai hatások vannak jelen személyes és kollektív tudattalan szinteken egyaránt. Az eklipsz által jelzett események erővel, hatalommal, visszaélésekkel, a végső átalakulással állhatnak kapcsolatban; és csak igen korlátozottan vagyunk képesek ellenőrzésünk alatt tartani őket. Személyes szinten felfokozhatja a mélyen gyökeredző félelmeket és rögeszméket; a dolgokra és helyzetekre adott reakcióinkat a tudattalan tényezők jobban befolyásolhatják, mint máskor. Ha a tudatos álláspont nem is mindig ért egyet, a személyiségben mélyen gyökeredző vágy munkál, hogy elengedje mindazt, ami már nem szolgálja fejlődését. A Plútó az átalakulások legfontosabb hírnöke. Ezeket a legritkábban áll módunkban kontrollálni és sokszor érkeznek másokon keresztül.

Világszerte erőszakos vagy robbanékony helyzetek várhatók A Plútó a hatalommal, nukleáris energiával, nukleáris fegyverekkel, a hatalommal való visszaéléssel, rombolással, az alvilággal, médiaháborúkkal és más, sajtóval kapcsolatos témákkal, tömeges erőszak, a megsemmisülés és az átalakulás lehetőségeivel áll összefüggésben. Mint már többször szó volt róla, az eklipszek szélsőséges időjárási viszonyokat, természeti katasztrófákat is jeleznek. Japán képletében ez az eklipsz kvadrátot képez az Uránusszal. E bejegyzés megírásakor a Japánt sújtó árvizek áldozatainak 155 főre emelkedett, a Japánnal szomszédos országokban pedig egy nagy vihar készül végigsöpörni. Az Uránuszt gyakran hozzák összefüggésbe időjárás -okozta katasztrófákkal, vulkánkitörésekkel, stb.

Az eklipszképletben szerepel két nagy trigon is, amely nem csupán elviselhetőbbé teszi a lezárások fájdalmát, hanem ráirányítja a figyelmet az új irányokra is. A nagy földtrigon lehetőséget ad arra, hogy új megoldásokat vagy lehetőségeket találjunk régi helyzetek kezelésére, újszerűen közelítsünk meg egy régebbi témát, másképp csináljunk valamit. Ezáltal új utak tárulhatnak fel. A Szűz Vénusz (pénz, szerelem, értékek) trigont képez a Bak Szaturnusszal (struktúrák) és a Bika Uránusszal (új helyzetek, váratlan események)

Hat még a vizes jegyek közötti nagy trigon is. A Nap/Hold (ego, tudatos beállítottság/érzelmi élet, tudattalan tartományok) trigont képez a Neptunnal (együttérzés, kreativitás, intuíció) és a Jupiterrel (kiterjedés, nagyvonalúság, fejlődés, nyereség). A Plútó életünk negatív, destruktív aspektusainak átalakítására, magasabb fejlődési szint elérésére szólít fel. A nagy földtrigon, amelyben az Uránusz is részt vesz, ráirányítja a figyelmet azokra a területekre is, amelyeken tőkét kovácsolhatunk a kezdeti nehézségekből. Persze, az eredmények eléréséhez és tartósításához jelentős erőfeszítések szükségesek.

Legutóbb 2001 január 9-én, a Rák 9°-án tapasztalhattunk meg egy ehhez hasonló holdfogyatkozást. De az az eklipsz nem képezett szembennállást a Plútóval – ami jelentősen átszínezi a dolgokat. Az eklipszek 19 évente megismétlődnek: idézd fel akkori emlékeidet, hogy képet alkothass, képleted melyik életterületeit érintette a fogyatkozás
Kapcsolódó

 

Júliusi előrejelzés

Sorsfordulók hírnökei (nap-és holdfogyatkozások )

Nap és holdfogyatkozások tematikus oldala

Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt? (Általános tudnivalók a napfogyatkozásokról)

Ezért kell elengedni a halottakat

Visszatérés az alvilágból

A Plútó archetípusa

Nap – Plútó szembenállás: mi és az árnyékunk

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!