Sorsfordulók hírnökei : nap- és holdfogyatkozások asztrológiában

Az eklipszeket a  legrégebbi időktől kezdve a változások előhírnökeként tartották számon, bár a hagyományos asztrológia megfigyelései szerint ezek inkább megpróbáltatásokat tartogattak –semmint kedvező sorsfordulatokat. A modern asztrológiai irányzatok e tekintetben is megengedőbbek.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

I.  Általános tudnivalók

 

A nap – és holdfogyatkozások, gyűjtőnevükön eklipszek, erősen energetizált újholdak és teleholdak, az asztrológiai hagyomány szerint tízszer olyan erőteljes hatásúak, mint az átlagosak. Az eklipszek többnyire párosával, általában hat hónaponként követik egymást.: egy napfogyatkozást (újhold) értelemszerűen egy holdfogyatkozás (telehold) követ vagy fordítva.

ókori feljegyzések az eklipszekről

Az eklipszeket a  legrégebbi időktől kezdve a változások előhírnökeként tartották számon, bár a hagyományos asztrológia megfigyelései szerint ezek inkább megpróbáltatásokat tartogattak – pl. járványokat, háborúkat, természeti csapásokat, személyes szinten szakításokat, üzleti kudarcokat, váratlan baleseteket, betegségeket, haláleseteket. –semmint kedvező sorsfordulatokat.

A modern asztrológiai irányzatok, különösen  new -ages változataik e tekintetben is megengedőbbek. Elődeikkel egyetértenek ugyan abból a szempontból, hogy a Nap és Hold – fogyatkozások  különböző változásokat vonnak maguk után: régi ügyek befejezését, immár elavult, javunkat többé nem szolgáló fejlődési szakaszok lezárulását de ezzel egy időben az új fejlődési szakaszok kezdeteinek (pl. új szerelem, új vállalkozás, gyerek születése) is jelképei. Ebben a minőségben pedig akár pozitív sorsfordulatokra is utalhatnak.

Az eklipszek- jelezte változások többnyire nem érzékelhetők azonnal, hanem meglehetősen hosszú, heteken, hónapokon, vagy akár éveken át ható folyamatok. A folyamat minőségéről, természetéről azonban jelzést kaphatunk ha megfigyeljük  a pár nappal (egyes iskolák szerint akár héttel) előtte / utána zajló eseményeket.Hatásuk a születési képletben

 

Az asztrológiai elnevezés, eklipsz, elsötétülés sokmindent elárul a jelenség valódi természetéről. Éppenséggel a sötétülés, fénykiesés miatt semmi esetre sem tekinthető harmonikusnak vagy jótevőnek. (Teljes napfogyatkozás esetén a Holdkorong teljesen eltakarja a Napot, részleges esetén a napkorona egy része látható). A horoszkópnak az a területe, amelyet érint különösen érzékennyé válik egy időre, valamilyen értelemben „elsötétül”, fogyatkozást szenved (Ptolemaios szerint a napfogyatkozás hatása annyi év ahány óra eltelt a sötétülés kezdetétől a végéig, a Holdfogyatkozásé ugyanannyi hónap). Minél teljesebb a sötétülés annál erősebb a fogyatkozás hatása, a Napé értelemszerűen sokkal erősebb mint a Holdé.

Személyi horoszkópban a fogyatkozások elsősorban ahhoz az asztrológiai házhoz tartozó életterületeket, sorstémákat folyásolják be, amelyek fölött lezajlanak. Kiemelkedő jelentőségük van, ha kapcsolatban állnak a képlet tulajdonosának Napjával , Holdjával vagy aszcendensével, személyi bolygókkal, sarokházak csúcsaival,ill. a képlet más, jelentős pontjaival. A szülött éves horoszkópjának – szolárjának – a fogyatkozás által érintett területei szintén fontos információkkal szolgálnak, direkciókban, szolár- és lunárképletekben szintén figyelembe kell venni őket. A hagyomány szerint pedig a holdfogyatkozások a nőket, a napfogyatkozások pedig a férfiakat érintik érzékenyebben.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

 

Mindenképpen számolni kell az egészségre, életerőre gyakorolt hatással. Ha konkrét megbetegedésről nincs is mindig szó , az egészség megőrzése nagyfokú tudatosságot, olykor gyökeres életmódváltást tesz szükségessé.(Bár a megfigyelések szerint a könnyebb – súlyosabb betegségek kezdete visszavezethető egy eklipszre, a halálesetek is gyakoribbak Nap- és Holdfogyatkozások környékén. Persze, utóbbiak bekövetkeztét egy sor más tényezőnek- pl. direkciók,tranzitok, szolár- is jeleznie kell, s egyetlen lelkiismeretes asztrológus sem bocsátkozhat jóslatokba a halál időpontját illetően. A műtétekre sokkal veszélyesebbnek tartják a holdfogyatkozást, de ha egy mód van rá, ezek napfogyatkozáskor is kerülendők, akárcsak más orvosi beavatkozások, vagy terápiák elkezdése. )

Természetesen vannak enyhébb, alig érezhető – és súlyosabb hatású eklipszek. Ha az újhold- vagy telihold harmonikus kapcsolatban van más bolygókkal, illetve a születési képlet elemeivel, a hatására elindult változások is kedvezőbbek lesznek. Minél pontosabb fényszöget képez az eklipsz Napja vagy Holdja a szülött személyi bolygóival, házcsúcsaival, annál intenzívebb a hatás. Legerősebb az együttállás, ezt követi a többi fő fényszög. Persze, sok függ az érintett egyének tudatossági szintjétől, szabad akaratától is, hiszen ha tehetetlenek is vagyunk a kozmikus folyamtokkal szemben, azt még mindig eldönthetjük, mi módon reagálunk rájuk. “A hozzáértő a csillagok sok hatását elkerülheti, hogyha ismeri a természetüket, és fel tud készülni a hatásuk bekövetkeztére ” (Ptolemaiosz).Eklipszek a mundán asztrológiában

 

A nagyvilág eseményeit tanulmányozó mundán asztrológiában a nap-és holdfogyatkozásoknak nagy jelentőségük van. Már az ókorban minden kultúrkör megkülönböztetett figyelmet tulajdonított nekik, az egyéni életutakkal foglalkozó natális asztrológiánál jóval fontosabb szerepet játszott a régi kultúrnépek életében. A mundán asztrológia szerint az eklipszek hatásai azokban az országokban érzékelhetők elsősorban, ahonnan láthatók, ill. a fogyatkozás jelével összefüggésbe hozhatók . Nagy változások jelzéséhez egy “egyszerű” nap- vagy holdfogyatkozás önmagában nem elég, hanem más külső bolygók (pl. Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó), állócsillagok kölcsönhatása is szükséges. Bár az ezzel foglalkozó irodalom nagyon terjedelmes, a régi tudás részben feledésbe merült, ezért viszonylag kevés asztrológus tud megbízható mundán- elemzéseket készíteni.II. A NAPFOGYATKOZÁSOK

 

Mi a napfogyatkozás?

Napfogyatkozás újholdkor jön létre, amikor a Hold a Föld meg a Nap közé kerül, mintegy „beárnyékolva” a Napot. „Közönséges” újholdak esetén azonban többnyire alacsonyabban vagy magasabban áll az ekliptika (nappálya) síkjánál, és csak bizonyos időközökben, évente kb. kétszer kerül pontosan, egyenes vonalban a  Nap és a Föld közé. Ezekben az esetekben következik be a teljes vagy részleges napfogyatkozás, amikor is a Hold pontosan a nappályán, az ekliptikán áll, azt metszi. Ehhez át kell haladnia valamelyik csomópontján is.

A napfogyatkozások időpontja tehát könnyen kikereshető a napi bolygóállásokat tartalmazó asztrológiai évkönyvekből, efemeridából: a Nap – Hold együttállás a Holdcsomópontokkal azonos jegyben megy végbe. Részleges napfogyatkozás esetén az újhold 15 – 21 fok távolságra van a felszálló vagy a leszálló csomóponttól, teljes napfogyatkozáskor pedig 0 – 9 fok 55’-ra.

Shiv-Mahamrityunjaya mantra, Indiában alatt gyakran recitálják eklipszek alatt, a káros hatásokat csökkentendő

Személyes vonatkozások

Az újhold kedvez a megújulási folyamatoknak, különféle projektek elindításának. Egy napfogyatkozás esetén azonban vagy arról van szó, hogy a terv, kezdeményezés, kialakult kapcsolat, valamilyen fajta folyamat, stb. nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, a fogyatkozás intenzitásától  és a részt vevőfényszögek természetétől függően teljes, vagy részleges kudarcba fullad, nem hozható ki belőle annyi, mint amennyire elvileg lehetőség lenne, vagy pedig valamilyen kényszerhelyzet, frusztráció hatására változtatunk bejáratott forgatókönyveinken. Ily módon persze a legemberpróbálóbb sorshelyzetek is hatalmas fejlődési esélyeket tartogathatnak.

Magyarán szólva: napfogyatkozás környékén nem jó ötlet vállalkozásokat indítani, szerződéseket kötni, semmilyen fajta új kezdeményezést elindítani. Az ekkor kialakult kapcsolatok valamilyen terhet hordoznak, az eklipsz idején születettek általában beteges, gyenge testalkatúak, (időnként látásuk is sérül, bár ehhez más állócsillagok hatása is szükséges) valamilyen személyiségzavarral küszködnek, esetleg életútjukon kell szembenézniük az átlagosnál több nehézséggel.

Mundán asztrológia

A középkorban úgy gondolták, hogy ilyenkor egy sárkány felfalja a Napot

A középkori asztrológia megfigyelései szerint a napfogyatkozások királyok, államfők bukását vonták maguk után vagy legalábbis csak komoly veszteségek révén őrizhették meg pozíciójukat. A fogyatkozás által érintett területeken az egész országnak nehézségekkel kellett szembesülnie, belső zavargásokat és külső fegyveres konfliktusokat is jelezhetett, egy erősebb hatású napfogyatkozás pedig természeti katasztrófák bekövetkeztére is utalt. (Az emlékezetes 1999. augusztus 11.-i teljes napfogyatkozás pl. két és fél éven át éreztette hatását: ezeknek az éveknek a földrengései pl. kapcsolatba hozható vele)

További hiedelmek, kultúrtörténeti érdekességek:

 

Hiedelmek, babonák, népszokások: napfogyatkozás

Csillagászattörténet/ Csillagászat.hu: Nap-és holdfogyatkozások

 

III. HOLDFOGYATKOZÁSOK

 

 

A holdfogyatkozást, amikor a máskor varázslatosan fénylő teleholdat eltakarja a közé és a Nap közé kerülő Föld árnyéka, a legrégebbi időktől rossz ómennek tekintették.

Személyi horoszkópban

Mivel a Hold érzelemvilágunkkal, családi, otthoni ügyekkel, zsigeri reakcióinkkal is kapcsolatban áll,  fogyatkozásai nagyobb hatást gyakorolnak személyes életünkre. A holdfogyatkozások idején születetteket jó intuíciójú, de labilis, függő személyiségeknek tartották. Nőkkel, nőiséggel kapcsolatos problémákat is jeleztek: pl. nehéz terhességet, vetélést, női szervek megbetegedését, törést az anyával való kapcsolatban. Úgy tartották, hogy ilyenkor nem tanácsos eljegyzést vagy esküvőt tartani, mert az ekkor tett ígéret meglehetősen rövid távra szól.

Kapcsolataink próbája

Az egykori asztrológusok azt tartották, hogy a holdfogyatkozások a legirracionálisabb oldalunkat keltik életre, szélsőséges érzelmi reakciókat gerjesztenek. Míg a napfogyatkozások a külvilágból érkező eseményekkel, külső változásokkal állnak kapcsolatban, a holdfogyatkozások elsősorban személyiségünkön belül okoznak kavarodást.Van, amikor szó sincs látványos eseményekről, máskor meg életünk akár 180 fokos fordulatot is vehet. Bármilyen mértékű változásokról legyen is azonban szó, az eklipszek által elindított külső eseményeket is inkább érzelmek, hangulatok,  a tudattalanból érkező hatások motiválják ebben az esetben semmint racionális, logikus, tudatos indítékok.

Fogyatkozásról lévén szó, szükségszerűen valamilyen érzelmi krízisen is keresztül megyünk, esetleg rádöbbentünk: minek a hiánya okozza a legnagyobb frusztrációt életünkben, milyen fontos szükségletünk nem elégül ki jelen körülmények között. Az asztrológiai hagyomány szerint inkább kártékonynak tartott fogyatkozások nagy nyomást gyakorolnak ránk, hogy változásokat eszközöljünk életünkben. A helyzet érzelmi döntést kíván, melyet azonban össze kell egyeztetnünk a praktikus, racionális szempontokkal is.

Az oppozíciós fényszög, érzelmi érintettség miatt a holdfogyatkozások mindig is hatással lesznek érzelmi viszonyainkra és társas kapcsolatainkra is. Ilyenkor jobban exponálhatjuk magunkat, színre lépünk, kapcsolatokat építünk, döntéseket hozunk, elkötelezzük magunkat, felvesszük a kesztyűt, erőfeszítéseket teszünk, nagyobb sebességre kapcsolunk, szorítanak a határidők, izgalomba jövünk vagy krízist élünk át.

A holdfogyatkozás szimbolikus értelemben egy fejezet végét jelenti. Egy fejlődési szakasz lezárul, valamilyen folyamat eredménye megmutatkozik. Meglehet, utóbbi nem váltja be a hozzá fűzött reményeket vagy valamilyen  más frusztrációt tartogat, de tudatosságunkat, éberségünket majdnem biztos, hogy növelni fogja. Bármennyire nehéz is, egy ciklus lezárultakor tudnunk kell elengedni. A görcsös ragaszkodás csak saját fájdalmunkat hosszabbítja meg.Aktualitásukat vesztett viszonyaink pl. megszakadhatnak a közeljövőben, igazán fontos kapcsolataink pedig csak bizonyos átalakulások, áldozatok árán folytatódhatnak vagy szilárdulhatnak meg.

A fogyatkozás ház – és jegyhelyzete szerint személyenként változik, kinek milyen életterülete szorul a legmélyrehatóbb átalakításokra, és milyen igények, feladatok nem tűrnek további halogatást. Mivel a Hold pénzügyek egyik hagyományos jelölője is (a Vénusz és a Jupiter mellett) , jegy-és házhelyzettől függetlenül valamilyen hatása lesz pénzügyi viszonyainkra is. A fogyatkozás természetéből adódik, hogy nagyon gondos stratégiára van szükség az anyagi veszteségek elkerüléséhez.

Bámilyen érzelmi élményekben lenne is részünk egy-egy ilyen eklipsz alatt, szerencsésebb pár nap múlva tisztázni a vitás kérdéseket: így nagyobb az esély, hogy mederben tarthassuk indulatainkat, tudatosabb befolyást gyakoroljunk az eseményekre. Persze van,  amikor semmiféle hatással nem lehetünk a dolgokra: az eklipsz kiértékelésénél szó szoros értelemben vett Nap – Hold szembenálláson kívül más, egyidejűleg ható formációkat is figyelembe kell vennünk. (Bővebben : Érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók )

Chamunda mantra – Indiában alatt gyakran recitálják holdfogyatkozások alatt, a káros hatásokat csökkentendő

Mundán asztrológia

A mundán asztrológiában a Hold a nép, tömegek jelölője is, ebben a minőségben pedig  érzelmi reakcióikról is sok mindent elárulhat. A nők- főleg az érettebb, magasabb társadalmi pozíciót betöltő asszonyok, a vizek, a tengerrel kapcsolatos foglalkozások is uralma alá tartoznak.A holdfogyatkozásokat már a khaldeusok is járványokkal, természeti csapásokkal hozták kapcsolatba. A középkori asztrológusok szerint gyökeresen megváltozathatta a történelem menetét, háborúkat, felkeléseket jelezhetett.

További hiedelmek, kultúrtörténeti érdekességek:

Hiedelmek, babonák, népszokások: holdfogyatkozás 

Lunar Eclipse Myths from Around the World (National Geographic)

Why Lunar Eclipses Were Considered Bad Omen In Ancient Times 

IV. EKLIPSZEK AZ INDIAI ASZTROLÓGIÁBAN

 

Az eklipszeknek a világ összes kultúrájában jelentőséget tulajdonítottak. A hinduizmusban mély filozófiai jelentőséget hordoznak, azt szemléltetve, hogy a sötétség erőit mindig legyőzi a fény, a rosszat jó követi. Bővebben: Nap – és holdfogyatkozások a védikus asztrológiában.) Megfigyeléseik szerint a nap-és holdfogyatkozásoknak nagy átalakító erejük van, így sok hagyomány és szertartás kapcsolódik hozzájuk. (Bár jómagam a nyugati asztrológia művelője vagyok, s egy könyvecske lefordításán kívül nem mélyedtem el különösebben az indiai asztrológiában, megállapításaikat nagyon találónak érzem )

A hindu hiedelmek szerint a Nap -és holdfogyatkozásokat egy baljós időszak (sutak) előzi meg és ő követi. Ezt annak tulajdonítják, hogy a sutak időszakában beszennyeződik a Föld energiamezeje, így az ártó hatásokat különleges óvintézkedésekkel előzik meg.

 A böjt (Upvaas) szerves részét képezi ezeknek. Ezt holdfogyatkozások (chandra grahan) előtt kilenc órával, napfogyatkozások (surya grahan) előtt pedig 12 órával kezdik el és csak 3 órával az eklipszet követően esznek és isznak újra. Gyerekek, öregek, betegek esetén kevésbé szigorúak a szabályok, nekik 3 órás koplalás javasolt, az eklipszek időtartama alatt.

Az eklipszet megelőzően főzött ételek már nem fogyaszthatók hanem frisseket készítenek. Az olyan száraz élelmiszerkészleteket, mint a rizs, búza és más gabonafélék, nem dobják ki, hanem kusha-fűvel vagy tulasi-levelekkel védik a káros hatásoktól. A hinduk vegetáriánusok, de megfigyeléseim szerint a modern, európai húsevők is jobban teszik, ha ezeken a napokon csak zöldséget, salátaféléket fogyasztanak. Magától értetődő, hogy az alkohol, tudatmódosító szerek szintén nem ajánlottak, a teljes  (gyümölcs-és zöldséglevek, gyógyteák) vagy részleges böjt (gyümölcsnap, zöldségnap, kevés rizs zöldséggel, gyógyteák) annál inkább.

Az indiaiak is úgy tartják, hogy az eklipszek nincsenek valami jó hatással a világi dolgokra, pénzügyekre. Spirituális szempontból azonban annál jobban lehet gyarapodni : az akkor mondott imák, szertartások ereje megsokszorozódik. Úgy tartják, hogy egy füzérnyi (mala) mantra hatása felér 100 máskor mondottal. Holdfogyatkozás idején főként Durgához fohászkodnak- pl. a Chamunda mantra, Durga mantra hatékony, napfogyatkozáskor Sivához ( Maha Mrityunjaya Mantra,), Gayatri mantra. Az eklipsz után rituális tisztító fürdőt vesznek, felajánlásokat, adományokat tesznek.

Egyes tevékenységek kimondottan tilosak a fogyatkozások ideje alatt. A holdfogytakozásokat különösen ártalmasnak tartják a terhes asszonyokra, de napfogyatkozásokat sem javasolják megtekintésre, vagy hogy a szabadban tartózkodjanak időtartamuk alatt. Hiedelmeik szerint ugyanis ez a magzat sérülését, vetélést, problémás szülést vonna maga után. Hasonló okokból a kismamák nem szabhatnak, varrhatnak ezekben az időszakokban

Néhány, mindenkire vonatkozó tabu európai szemmel kissé furcsának hat: ilyenkor pl. tilos nemi életet élni, fésülködni, fogat mosni, masszázshoz olajat használni. Az az elképzelés azonban, miszerint senkinek nem ajánlott egy eklipsz idején a szabadban tartózkodnia, még kevésbé azt szándékosan végignéznie (mint manapság olyan sokan teszik), a régi, nyugati asztrológiában is megtalálható. És mivel náluk még élő hagyomány az, ami a nyugati asztrológusok körében lassan feledésbe merülő tudás, személyre szabott asztrológiai talizmánokkal, sigillumokkal, ill. ügyfeleik alkatához illő meditációs gyakorlatokkal, életvezetési tanácsokkal igyekeznek felvértezni őket a káros konstellációkkal szemben.V. SAJÁT MEGFIGYELÉSEK

 

Hogy emberi mércével jótékonyak-e vagy sem az eklipszek, arról megoszlanak a vélemények. Jómagam sok képletet, beleértve a sajátomat is – tanulmányoztam, de be kell vallanom, eddig még egyetlen olyan esetet sem találtam, amikor egyértelműen jó hatások mutatkoztak volna. (Asztrológiával 1993 óta foglalkozom, a Baktay Ervin Asztrológiai Intézetben 1997-ben végeztem, saját praxisom 2003 óta van). Kétségtelen, hogy sokszor hozott nagy és jelentős változásokat, ezek megélése pedig nagymértékben függött az illető tudatossági szintjétől. Így a mostoha kezdeti feltételekből akár nagyon pozitív dolgok is születhettek, de sohasem maguktól értetődően, erőfeszítések, tetemes anyagi vagy más típusú áldozat, energiabefektetés nélkül.

Az 1999 augusztusi 11, “világ végét” jósló napfogyatkozás pl. épp képletem MC- IC (egzisztencia, hivatás – gyökerek, otthon) tengelye mentén következett be, és az akkori nagy kereszt személyi bolygóimmal is szoros fényszögeket képezett. Az események nem közvetlenül a fogyatkozás napjaiban történtek, viszont az eklipsz hatókörébe tartozó 2,5 év alatt sorsdöntő változásokon mentem keresztül. Testi értelemben is közelebb jártam a megsemmisüléshez, mint életemben bármikor. Hozzáteszem, akkoriban elég alacsony tudatossági szinten voltam, pörgős életet éltem, sok káros szenvedéllyel – így mondhatni, magától értetődő volt, hogy a legkevésbé “megváltott ” síkon éltem meg ezeket a hatásokat. Tetézte a problémát, hogy életfeladatom hárítása egybeesett első  Szaturnusz – visszatérésemmel. Az ilyesmit egyetlen Szaturnusz – tranzit sem díjazza, de a ciklus végén különösen nagy súllyal esik latba.

Az, hogy rendelkeztem bizonyos szintű asztrológiai ismeretekkel – hiszen két évvel azelőtt végeztem a Baktay Ervin Asztrológiai Intézetben – mit sem változtatott a helyzeten, hiszen eszem ágában sem volt a gyakorlatban alkalmazni, hétköznapjaim részévé tenni az ott elsajátítottakat. Később persze már fordult a kocka, mert életben maradásom gyökeres váltást tett szükségessé, így a szó szimbolikus értelmében valóban meg kellett halnom ahhoz, hogy új, értelmesebb életet kezdhessek. “Újjászületésem” alapjait viszont csak 2003-ban teremthettem meg. (Természetesen életvezetési tanácsadói tevékenységem csak az után kezdődött, hogy eredményesen felhagytam az önrombolással. Azóta is igyekszem a tőlem telhető módon összhangban élni azokkal az alapelvekkel, amelyek követését másoknak is ajánlom).

A 2011. január 4.-i  napfogyatkozást, ami egybeesett születésnapommal és szolárévem kezdetével, már sokkal tudatosabban éltem meg. Így is sok változást hozott, sok volt köztük az időszerű , de meglehetősen kényelmetlen is, így ezekre éppenséggel  csak az eklipsz jelezte- események nyomására kerítettem sort. Az év májusában kezdtem el pl. asztroblogokat írni. De szó sem volt a ’99-est követőhöz fogható padlót fogásról, hiszen a tőlem telhető legtudatosabban igyekeztem együttműködni sorsommal. A többi eklipsz esetében is számolnom kellett hosszabb- rövidebb ideig tartó fékező hatásokkal, közöttük nagyon komoly anyagi veszteségekkel, érzelmi vagy más típusú törésekkel, egészségem, állóképességem megrendülésével (Persze, az egyben motivációt is jelentett arra, hogy egészségesebbé tegyem életvitelemet)., de tudatossággal el tudtam kerülni a legrosszabb forgatókönyveket.

Saját és mások képleteivel szerzett további tapasztalataim szerint az eklipszek idején kötött szerződésekkel, alapított cégek később rengeteg probléma merül fel, az elkezdett munkák vagy nem fizetnek, vagy a reális teljesítménynél sokkal kevesebbet és sokkal később. Mondanom sem kell, ennek semmi köze ahhoz, hogy valaki hisz-e az asztrológiában vagy sem. Egy megrögzött szkeptikus ismerősöm pl. figyelmeztetésem ellenére épp egy holdfogyatkozás napján indított el egy taichi tanfolyamot 2013-ban. Alig akadt rá jelentkező. Jóval az eklipszet követően másodszorra is meghirdette, sokkal kedvezőbb konstellációk mellett, s akkor sikeresen el is tudta indítani a foglalkozásokat. Ptolemaiosz még így fogalmazott anno: “Az okos ember az égi hatásokkal párhuzamban tevékenykedik, mint ahogyan a jó földműves is a természettel összhangban végzi a szántást-vetést és rendrakást “ Én ennél kevésbé választékosan fejeztem ki magam: ha figyelmeztetnek, hogy esni fog az eső, és te ernyő nélkül indulsz el, ne csodálkozz, hogy megázol.

A halálesetek gyakoriságát nap-és holdfogyatkozások idején számos saját megfigyeléseim is alátámasztja. Egyik ismerősöm esete különösen szemléletes, egyszersmind megrázó ebből a szempontból – adatok nyilvános közzétételétől kegyeleti okokból eltekintek. Az illető 2018 – as szolárja két nap eltéréssel egybeesett a január 31-i holdfogyatkozással. 2018 júliusában, egy nappal a részleges napfogyatkozás előtt hirtelen meghalt. (Természetesen egy haláleset bekövetkeztéhez önmagában nem elég egy fogyatkozás; egészségesnek és kiegyensúlyozottnak a legjobb indulattal sem nevezhető életmódja tetézte a meglévő problémákat. ) Még sajátosabb egybeesés, hogy az ikergyerekek, akiket párjával örökbe fogadtak, a 2017 augusztus 21-i napfogyatkozás előtti napon születtek. Ez a tény már arról is sokat mond, mi – mindent jelezhet ha egy eklipsz a születési képletnek is része…

És végül, de nem utolsó sorban, egy történet a “születés előtt” időkből. Az asztrológiai hagyományok szerint ugyanis a szülött sorsát már a születést megelőző nap- és holdfogyatkozások is befolyásolják. Ennek a szabálynak nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, hiszen, mindenfajta ezoterikus érdeklődésem ellenére egy nagyon szkeptikus Bak – Skorpió típus vagyok, aki a jelen élet dolgaival szeret a leginkább foglalkozni – míg meg nem vizsgáltam ebből a szempontból is egy hölgy képletét. Mit ad Isten, születése előtt volt egy olyan holdfogyatkozás, ahol is a Nap és  a jelenlegi életfeladatot is jelző felszálló holdcsomópont éppenséggel együtt állt későbbi élettársa Napjával és Szaturnuszával. Szinte magától értetődő, hogy egy karmikusan meghatározott, sok szempontból komoly próbatételt jelentő kapcsolatról van szó.
 

Kapcsolódó:

Eklipszek (nap-és holdfogyatkozások) tematikus oldala

Eklipszek a védikus asztrológiában

Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt ? 🙂 ( általános tudnivalók az eklipszekről)

Érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!