Sorsfordulók hírnökei : nap- és holdfogyatkozások asztrológiában

Az eklipszeket a  legrégebbi időktől kezdve a változások előhírnökeként tartották számon, bár a hagyományos asztrológia megfigyelései szerint ezek inkább megpróbáltatásokat tartogattak –semmint kedvező sorsfordulatokat. A modern asztrológiai irányzatok e tekintetben is megengedőbbek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

I.  Általános tudnivalók

A nap – és holdfogyatkozások, gyűjtőnevükön eklipszek, erősen energetizált újholdak és teleholdak, az asztrológiai hagyomány szerint tízszer olyan erőteljes hatásúak, mint az átlagosak. Az eklipszek többnyire párosával, általában hat hónaponként követik egymást.: egy napfogyatkozást (újhold) értelemszerűen egy holdfogyatkozás (telehold) követ vagy fordítva.

ókori feljegyzések az eklipszekről

Az eklipszeket a  legrégebbi időktől kezdve a változások előhírnökeként tartották számon, bár a hagyományos asztrológia megfigyelései szerint ezek inkább megpróbáltatásokat tartogattak – pl. járványokat, háborúkat, természeti csapásokat, személyes szinten szakításokat, üzleti kudarcokat, váratlan baleseteket, betegségeket, haláleseteket. –semmint kedvező sorsfordulatokat.

A modern asztrológiai irányzatok, különösen  new -ages változataik e tekintetben is megengedőbbek. Elődeikkel egyetértenek ugyan abból a szempontból, hogy a Nap és Hold – fogyatkozások  különböző változásokat vonnak maguk után: régi ügyek befejezését, immár elavult, javunkat többé nem szolgáló fejlődési szakaszok lezárulását de ezzel egy időben az új fejlődési szakaszok kezdeteinek (pl. új szerelem, új vállalkozás, gyerek születése) is jelképei. Ebben a minőségben pedig akár pozitív sorsfordulatokra is utalhatnak.

Az eklipszek- jelezte változások többnyire nem érzékelhetők azonnal, hanem meglehetősen hosszú, heteken, hónapokon, vagy akár éveken át ható folyamatok. A folyamat minőségéről, természetéről azonban jelzést kaphatunk ha megfigyeljük  a pár nappal (egyes iskolák szerint akár héttel) előtte / utána zajló eseményeket.



Hatásuk a születési képletben

 

Az asztrológiai elnevezés, eklipsz, elsötétülés sokmindent elárul a jelenség valódi természetéről. Éppenséggel a sötétülés, fénykiesés miatt semmi esetre sem tekinthető harmonikusnak vagy jótevőnek. (Teljes napfogyatkozás esetén a Holdkorong teljesen eltakarja a Napot, részleges esetén a napkorona egy része látható). A horoszkópnak az a területe, amelyet érint különösen érzékennyé válik egy időre, valamilyen értelemben „elsötétül”, fogyatkozást szenved (Ptolemaios szerint a napfogyatkozás hatása annyi év ahány óra eltelt a sötétülés kezdetétől a végéig, a Holdfogyatkozásé ugyanannyi hónap). Minél teljesebb a sötétülés annál erősebb a fogyatkozás hatása, a Napé értelemszerűen sokkal erősebb mint a Holdé.

Személyi horoszkópban a fogyatkozások elsősorban ahhoz az asztrológiai házhoz tartozó életterületeket, sorstémákat folyásolják be, amelyek fölött lezajlanak. Kiemelkedő jelentőségük van, ha kapcsolatban állnak a képlet tulajdonosának Napjával , Holdjával vagy aszcendensével, személyi bolygókkal, sarokházak csúcsaival,ill. a képlet más, jelentős pontjaival. A szülött éves horoszkópjának – szolárjának – a fogyatkozás által érintett területei szintén fontos információkkal szolgálnak, direkciókban, lunárképletekben szintén figyelembe kell venni őket. A hagyomány szerint pedig a holdfogyatkozások a nőket, a napfogyatkozások pedig a férfiakat érintik érzékenyebben.

Mindenképpen számolni kell az egészségre, életerőre gyakorolt hatással. Ha konkrét megbetegedésről nincs is mindig szó , az egészség megőrzése nagyfokú tudatosságot, olykor gyökeres életmódváltást tesz szükségessé.(Bár a megfigyelések szerint a könnyebb – súlyosabb betegségek kezdete visszavezethető egy eklipszre, a halálesetek is gyakoribbak Nap- és Holdfogyatkozások környékén. Persze, utóbbiak bekövetkeztét egy sor más tényezőnek- pl. direkciók,tranzitok, szolár- is jeleznie kell, s egyetlen lelkiismeretes asztrológus sem bocsátkozhat jóslatokba a halál időpontját illetően. A műtétekre sokkal veszélyesebbnek tartják a holdfogyatkozást, de ha egy mód van rá, ezek napfogyatkozáskor is kerülendők, akárcsak más orvosi beavatkozások, vagy terápiák elkezdése. )

Természetesen vannak enyhébb, alig érezhető – és súlyosabb hatású eklipszek. Ha az újhold- vagy telihold harmonikus kapcsolatban van más bolygókkal, illetve a születési képlet elemeivel, a hatására elindult változások is kedvezőbbek lesznek. Minél pontosabb fényszöget képez az eklipsz Napja vagy Holdja a szülött személyi bolygóival, házcsúcsaival, annál intenzívebb a hatás. Legerősebb az együttállás, ezt követi a többi fő fényszög. Persze, sok függ az érintett egyének tudatossági szintjétől, szabad akaratától is, hiszen ha tehetetlenek is vagyunk a kozmikus folyamtokkal szemben, azt még mindig eldönthetjük, mi módon reagálunk rájuk. “A hozzáértő a csillagok sok hatását elkerülheti, hogyha ismeri a természetüket, és fel tud készülni a hatásuk bekövetkeztére ” (Ptolemaiosz).



Eklipszek a mundán asztrológiában

A nagyvilág eseményeit tanulmányozó mundán asztrológiában a nap-és holdfogyatkozásoknak nagy jelentőségük van. Már az ókorban minden kultúrkör megkülönböztetett figyelmet tulajdonított nekik, az egyéni életutakkal foglalkozó natális asztrológiánál jóval fontosabb szerepet játszott a régi kultúrnépek életében. A mundán asztrológia szerint az eklipszek hatásai azokban az országokban érzékelhetők elsősorban, ahonnan láthatók, ill. a fogyatkozás jelével összefüggésbe hozhatók . Amennyiben adott ország horoszkópjának bolygóival vagy tengelyeivel is főfényszöget képeznek,  szintén jelen tőségük lesz. Nagy változások jelzéséhez egy “egyszerű” nap- vagy holdfogyatkozás önmagában nem elég, hanem más külső bolygók (pl. Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó), állócsillagok kölcsönhatása is szükséges. Bár az ezzel foglalkozó irodalom nagyon terjedelmes, a régi tudás részben feledésbe merült, ezért viszonylag kevés asztrológus tud megbízható mundán- elemzéseket készíteni.



Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

II. A NAPFOGYATKOZÁSOK

Mi a napfogyatkozás?

Napfogyatkozás újholdkor jön létre, amikor a Hold a Föld meg a Nap közé kerül, mintegy „beárnyékolva” a Napot. „Közönséges” újholdak esetén azonban többnyire alacsonyabban vagy magasabban áll az ekliptika (nappálya) síkjánál, és csak bizonyos időközökben, évente kb. kétszer kerül pontosan, egyenes vonalban a  Nap és a Föld közé. Ezekben az esetekben következik be a teljes vagy részleges napfogyatkozás, amikor is a Hold pontosan a nappályán, az ekliptikán áll, azt metszi. Ehhez át kell haladnia valamelyik csomópontján is.

A napfogyatkozások időpontja tehát könnyen kikereshető a napi bolygóállásokat tartalmazó asztrológiai évkönyvekből, efemeridából: a Nap – Hold együttállás a Holdcsomópontokkal azonos jegyben megy végbe. Részleges napfogyatkozás esetén az újhold 15 – 21 fok távolságra van a felszálló vagy a leszálló csomóponttól, teljes napfogyatkozáskor pedig 0 – 9 fok 55’-ra.

Személyes vonatkozások

Az újhold kedvez a megújulási folyamatoknak, különféle projektek elindításának. Egy napfogyatkozás esetén azonban vagy arról van szó, hogy a terv, kezdeményezés, kialakult kapcsolat, valamilyen fajta folyamat, stb. nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, a fogyatkozás intenzitásától  és a részt vevőfényszögek természetétől függően teljes, vagy részleges kudarcba fullad, nem hozható ki belőle annyi, mint amennyire elvileg lehetőség lenne, vagy pedig valamilyen kényszerhelyzet, frusztráció hatására változtatunk bejáratott forgatókönyveinken. Ily módon persze a legemberpróbálóbb sorshelyzetek is hatalmas fejlődési esélyeket tartogathatnak.

Magyarán szólva: napfogyatkozás környékén nem jó ötlet vállalkozásokat indítani, szerződéseket kötni, semmilyen fajta új kezdeményezést elindítani. Az ekkor kialakult kapcsolatok valamilyen terhet hordoznak, az eklipsz idején születettek általában beteges, gyenge testalkatúak, (időnként látásuk is sérül, bár ehhez más állócsillagok hatása is szükséges) valamilyen személyiségzavarral küszködnek, esetleg életútjukon kell szembenézniük az átlagosnál több nehézséggel.

Mundán asztrológia

A középkorban úgy gondolták, hogy ilyenkor egy sárkány felfalja a Napot

A középkori asztrológia megfigyelései szerint a napfogyatkozások királyok, államfők bukását, halálát vonták maguk után vagy legalábbis csak komoly veszteségek révén őrizhették meg pozíciójukat. A fogyatkozás által érintett területeken az egész országnak nehézségekkel kellett szembesülnie, belső zavargásokat és külső fegyveres konfliktusokat is jelezhetett, egy erősebb hatású napfogyatkozás pedig természeti katasztrófák bekövetkeztére is utalt. (Az emlékezetes 1999. augusztus 11.-i teljes napfogyatkozás pl. két és fél éven át éreztette hatását: ezeknek az éveknek a földrengései pl. kapcsolatba hozhatók vele)

További hiedelmek, kultúrtörténeti érdekességek:

 

Hiedelmek, babonák, népszokások: napfogyatkozás

Csillagászattörténet/ Csillagászat.hu: Nap-és holdfogyatkozások

 

III. HOLDFOGYATKOZÁSOK

 

A holdfogyatkozást, amikor a máskor varázslatosan fénylő teleholdat eltakarja a közé és a Nap közé kerülő Föld árnyéka, a legrégebbi időktől rossz ómennek tekintették.

Személyi horoszkópban

Mivel a Hold érzelemvilágunkkal, családi, otthoni ügyekkel, zsigeri reakcióinkkal is kapcsolatban áll,  fogyatkozásai nagyobb hatást gyakorolnak személyes életünkre. A holdfogyatkozások idején születetteket jó intuíciójú, de labilis, függő személyiségeknek tartották. Nőkkel, nőiséggel kapcsolatos problémákat is jeleztek: pl. nehéz terhességet, vetélést, női szervek megbetegedését, törést az anyával való kapcsolatban. Úgy tartották, hogy ilyenkor nem tanácsos eljegyzést vagy esküvőt tartani, mert az ekkor tett ígéret meglehetősen rövid távra szól.

Kapcsolataink próbája

Az egykori asztrológusok azt tartották, hogy a holdfogyatkozások a legirracionálisabb oldalunkat keltik életre, szélsőséges érzelmi reakciókat gerjesztenek. Míg a napfogyatkozások a külvilágból érkező eseményekkel, külső változásokkal állnak kapcsolatban, a holdfogyatkozások elsősorban személyiségünkön belül okoznak kavarodást.Van, amikor szó sincs látványos eseményekről, máskor meg életünk akár 180 fokos fordulatot is vehet. Bármilyen mértékű változásokról legyen is azonban szó, az eklipszek által elindított külső eseményeket is inkább érzelmek, hangulatok,  a tudattalanból érkező hatások motiválják ebben az esetben semmint racionális, logikus, tudatos indítékok.

Fogyatkozásról lévén szó, szükségszerűen valamilyen érzelmi krízisen is keresztül megyünk, esetleg rádöbbentünk: minek a hiánya okozza a legnagyobb frusztrációt életünkben, milyen fontos szükségletünk nem elégül ki jelen körülmények között. Az asztrológiai hagyomány szerint inkább kártékonynak tartott fogyatkozások nagy nyomást gyakorolnak ránk, hogy változásokat eszközöljünk életünkben. A helyzet érzelmi döntést kíván, melyet azonban össze kell egyeztetnünk a praktikus, racionális szempontokkal is.

Az oppozíciós fényszög, érzelmi érintettség miatt a holdfogyatkozások mindig is hatással lesznek érzelmi viszonyainkra és társas kapcsolatainkra is. Ilyenkor jobban exponálhatjuk magunkat, színre lépünk, kapcsolatokat építünk, döntéseket hozunk, elkötelezzük magunkat, felvesszük a kesztyűt, erőfeszítéseket teszünk, nagyobb sebességre kapcsolunk, szorítanak a határidők, izgalomba jövünk vagy krízist élünk át.

A holdfogyatkozás szimbolikus értelemben egy fejezet végét jelenti. Egy fejlődési szakasz lezárul, valamilyen folyamat eredménye megmutatkozik. Meglehet, utóbbi nem váltja be a hozzá fűzött reményeket vagy valamilyen  más frusztrációt tartogat, de tudatosságunkat, éberségünket majdnem biztos, hogy növelni fogja. Bármennyire nehéz is, egy ciklus lezárultakor tudnunk kell elengedni. A görcsös ragaszkodás csak saját fájdalmunkat hosszabbítja meg.Aktualitásukat vesztett viszonyaink pl. megszakadhatnak a közeljövőben, igazán fontos kapcsolataink pedig csak bizonyos átalakulások, áldozatok árán folytatódhatnak vagy szilárdulhatnak meg.

A fogyatkozás ház – és jegyhelyzete szerint személyenként változik, kinek milyen életterülete szorul a legmélyrehatóbb átalakításokra, és milyen igények, feladatok nem tűrnek további halogatást. Mivel a Hold pénzügyek egyik hagyományos jelölője is (a Vénusz és a Jupiter mellett) , jegy-és házhelyzettől függetlenül valamilyen hatása lesz pénzügyi viszonyainkra is. A fogyatkozás természetéből adódik, hogy nagyon gondos stratégiára van szükség az anyagi veszteségek elkerüléséhez.

Bámilyen érzelmi élményekben lenne is részünk egy-egy ilyen eklipsz alatt, szerencsésebb pár nap múlva tisztázni a vitás kérdéseket: így nagyobb az esély, hogy mederben tarthassuk indulatainkat, tudatosabb befolyást gyakoroljunk az eseményekre. Persze van,  amikor semmiféle hatással nem lehetünk a dolgokra: az eklipsz kiértékelésénél szó szoros értelemben vett Nap – Hold szembenálláson kívül más, egyidejűleg ható formációkat is figyelembe kell vennünk. (Bővebben : Érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók )

Mundán asztrológia

A mundán asztrológiában a Hold a nép, tömegek jelölője is, ebben a minőségben pedig  érzelmi reakcióikról is sok mindent elárulhat. A nők- főleg az érettebb, magasabb társadalmi pozíciót betöltő asszonyok, a vizek, a tengerrel kapcsolatos foglalkozások is uralma alá tartoznak.A holdfogyatkozásokat már a khaldeusok is járványokkal, természeti csapásokkal hozták kapcsolatba. A középkori asztrológusok szerint gyökeresen megváltozathatta a történelem menetét, háborúkat, felkeléseket jelezhetett.

További hiedelmek, kultúrtörténeti érdekességek:

Hiedelmek, babonák, népszokások: holdfogyatkozás 

Lunar Eclipse Myths from Around the World (National Geographic)

Why Lunar Eclipses Were Considered Bad Omen In Ancient Times



IV. EKLIPSZEK AZ INDIAI ASZTROLÓGIÁBAN

 

Az eklipszeknek a világ összes kultúrájában jelentőséget tulajdonítottak. A hinduizmusban mély filozófiai jelentőséget hordoznak, azt szemléltetve, hogy a sötétség erőit mindig legyőzi a fény, a rosszat jó követi. Bővebben: Nap – és holdfogyatkozások a védikus asztrológiában.) Megfigyeléseik szerint a nap-és holdfogyatkozásoknak nagy átalakító erejük van, így sok hagyomány és szertartás kapcsolódik hozzájuk. (Bár jómagam a nyugati asztrológia művelője vagyok, s egy könyvecske lefordításán kívül nem mélyedtem el különösebben az indiai asztrológiában, megállapításaikat nagyon találónak érzem )

A hindu hiedelmek szerint a Nap -és holdfogyatkozásokat egy baljós időszak (sutak) előzi meg és ő követi. Ezt annak tulajdonítják, hogy a sutak időszakában beszennyeződik a Föld energiamezeje, így az ártó hatásokat különleges óvintézkedésekkel előzik meg.

 A böjt (Upvaas) szerves részét képezi ezeknek. Ezt holdfogyatkozások (chandra grahan) előtt kilenc órával, napfogyatkozások (surya grahan) előtt pedig 12 órával kezdik el és csak 3 órával az eklipszet követően esznek és isznak újra. Gyerekek, öregek, betegek esetén kevésbé szigorúak a szabályok, nekik 3 órás koplalás javasolt, az eklipszek időtartama alatt.

Az eklipszet megelőzően főzött ételek már nem fogyaszthatók hanem frisseket készítenek. Az olyan száraz élelmiszerkészleteket, mint a rizs, búza és más gabonafélék, nem dobják ki, hanem kusha-fűvel vagy tulasi-levelekkel védik a káros hatásoktól. A hinduk vegetáriánusok, de megfigyeléseim szerint a modern, európai húsevők is jobban teszik, ha ezeken a napokon csak zöldséget, salátaféléket fogyasztanak. Magától értetődő, hogy az alkohol, tudatmódosító szerek szintén nem ajánlottak, a teljes  (gyümölcs-és zöldséglevek, gyógyteák) vagy részleges böjt (gyümölcsnap, zöldségnap, kevés rizs zöldséggel, gyógyteák) annál inkább.

Az indiaiak is úgy tartják, hogy az eklipszek nincsenek valami jó hatással a világi dolgokra, pénzügyekre. Spirituális szempontból azonban annál jobban lehet gyarapodni : az akkor mondott imák, szertartások ereje megsokszorozódik. Úgy tartják, hogy egy füzérnyi (mala) mantra hatása felér 100 máskor mondottal. Holdfogyatkozás idején főként Durgához fohászkodnak- pl. a Chamunda mantra, Durga mantra hatékony, napfogyatkozáskor Sivához ( Maha Mrityunjaya Mantra,), Gayatri mantra. Az eklipsz után rituális tisztító fürdőt vesznek, felajánlásokat, adományokat tesznek.

Egyes tevékenységek kimondottan tilosak a fogyatkozások ideje alatt. A holdfogytakozásokat különösen ártalmasnak tartják a terhes asszonyokra, de napfogyatkozásokat sem javasolják megtekintésre, vagy hogy a szabadban tartózkodjanak időtartamuk alatt. Hiedelmeik szerint ugyanis ez a magzat sérülését, vetélést, problémás szülést vonna maga után. Hasonló okokból a kismamák nem szabhatnak, varrhatnak ezekben az időszakokban

Néhány, mindenkire vonatkozó tabu európai szemmel kissé furcsának hat: ilyenkor pl. tilos nemi életet élni, fésülködni, fogat mosni, masszázshoz olajat használni. Az az elképzelés azonban, miszerint senkinek nem ajánlott egy eklipsz idején a szabadban tartózkodnia, még kevésbé azt szándékosan végignéznie (mint manapság olyan sokan teszik), a régi, nyugati asztrológiában is megtalálható. És mivel náluk még élő hagyomány az, ami a nyugati asztrológusok körében lassan feledésbe merülő tudás, személyre szabott asztrológiai talizmánokkal, sigillumokkal, ill. ügyfeleik alkatához illő meditációs gyakorlatokkal, életvezetési tanácsokkal igyekeznek felvértezni őket a káros konstellációkkal szemben.




 

Kapcsolódó:

Eklipszek (nap-és holdfogyatkozások) tematikus oldala

Eklipszek a védikus asztrológiában

Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt ? 🙂 ( általános tudnivalók az eklipszekről)

Érzelmi átértékelések, lezárások, sorsfordulók

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!