Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt ? :-)

Milyen típusú eseményeket jelezhet egy nap-vagy holdfogyatkozás (eklipsz) és pontosan mikor következnek ezek be ?

 

A korábbi bejegyzésekben már volt szó arról, hogy jóllehet a new ages „asztrológia” pozitívan ítéli meg a nap és holdfogyatkozásokat, egyetlen hiteles tradicionális irányzat sem vár sok jót tőlük. A nagyvilág eseményeit taglaló mundán asztrológiában a napfogyatkozások az eklipsz által érintett államokat, azok vezetőit, a kormányaikat, minisztereiket, prominens személyiségeiket érintik. A mundán asztrológia szerint az eklipszek hatásai azokban az országokban érzékelhetők elsősorban, ahonnan láthatók, ill. a fogyatkozás jelével összefüggésbe hozhatók. Nagy változások jelzéséhez egy “egyszerű” nap- vagy holdfogyatkozás önmagában nem elég, hanem más külső bolygók (pl. Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Plútó) kölcsönhatása is szükséges. Bár az ezzel foglalkozó irodalom nagyon terjedelmes, a régi tudás részben feledésbe merült, ezért viszonylag kevés asztrológus tud megbízható mundán- elemzéseket készíteni.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Lady Di és az eklipszek

Hogy milyen típusú sorsfordulatokat hozhat királyi családok tagjai és más állami vezetők, prominens közéleti szereplők életében egy – egy eklipsz Diana hercegnő (1961. július 1) életeseményei a legjobb példák. Lady Di egy napfogyatkozás után két nappal (1981 július 29-én) kötött házasságot Károly herceggel. ( Az eklipszek idején kötött házasságok karmikusan súlyosan terhelt mivoltával a Sorsfordulók hírnökei című bejegyzés foglalkozott.) Elsőszülött fia, Vilmos herceg szintén napfogyatkozáskor született, 1982. június 21 -én. Károly és Diana válását 1992 december 9-én, egy holdfogyatkozás napján mondták ki hivatalosan. Diana hercegnőt 1997 augusztus 31-én, egy nappal a szeptember 1- napfogyatkozás előtt érte halálos baleset.

Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt 🙂

Utólag pontosan be lehet azonosítani, miért pont ott és akkor történt valami, ahol és amikor történt, de a konkrét, esemény-szintű előrejelzésekkel a mundán és a natális (azaz a személyi horoszkópot vizsgáló) asztrológia területén egyaránt csínján kell bánni. Az egész asztrológián végigvonuló paradoxon, hogy az események, az időszak minősége ugyan pontosan jellemezhető, de hogy éppen milyen formában és egész pontosan mikor, milyen valóságszinten fognak bekövetkezni, nehezebben. Sem a natális sem a mundán asztrológia nem képes mindig napra, órára lebontott prognózisokkal előrukkolni. Időnként valóban egész pontosan akkor jelentkeznek az események, amikorra jelezték őket, de időnként napokat, heteket sőt akár hónapokat is csúszhatnak. Erről ír C. O. Carter Az asztrológia hét problémája című könyvében. Az esetek nagy részében később rájövünk, hogy a szóba jöhető sok analógia közül, miért éppen az történt személyes szinten vagy a nagyvilágban ami történt, de előrejelzéskor kicsit valamennyien „vakok” vagyunk. Volt tanárom, dr. Janák Lajos azt szokta mondani tréfásan, hogy az asztrológus pontosan meg tudja állapítani, mit hoz …a múlt, de a prognózisok készítésekor már nem ennyire biztos a találat.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Néhány általános szabály azonban fogódzókat adhat:

 

Jelzésértékű események

Van, amikor az eklipsznek a hatása azonnal érzékelhető, más esetekben heteket, hónapokat is késhet. A korábbi, eklipszekről szóló cikkekben már volt szó arról, hogy általában, 2 -3 héttel a fogyatkozás előtt vagy után megfigyelhető néhány “jelzés értékű” esemény, amelyekből következtethetünk az időszak hangulatára. Egy másik asztrológiai szabály szerint minél több tényező mutat valamilyen esemény irányába, az annál valószínűbben következik be.

Egy napfogyatkozás hosszabb időn keresztül van befolyással az egyén és a nagyvilág eseményeire mint egy holdfogyatkozás. (A napfogyatkozás hatása annyi éven keresztül, ahány órán át tart. Holdfogyatkozásnál az egy óra = 1 hónap időkulcs alkalmazandó). Azonban, mint Az eklipszek titkos utóélete című, 2011 novemberében írt bejegyzésemben szó van róla, hogy még ha tudjuk is milyen területeket érint és milyen jellegű történéseket hozhat egy hold-vagy napfogyatkozás, konkrétan, esemény – szinten nagyon nehéz előrejelezni, pontosan hol és milyen formában fognak ezek bekövetkezni. (Ebben a cikkben 2011 néhány sokkoló történését, a fukushimai katasztrófát, az arab tavasz eseményeit és Breivik ámokfutását hoztam fel példának)

Az eklipszek utóélete

A nap -és holdfogyatkozásoknak más fajta “utóéletük” is van. Az eklipszek “nyomot égetnek” a képletbe. Az eklipsz fokát érintő, későbbi bolygótranzitok tehát nagyon fontosak (a 2017 augusztus 21-i napfogyatkozás pl. az Oroszlán 29 fokán jött létre. A Merkúr és a Mars szeptember 5-én jutott el ide. E tranzitoknak esemény-szinten is megvoltak a következményei. Bővebben: Tűz és víz – a 2017 augusztusi eklipszek hozadékai ). A Nap – Hold együttállás vagy oppozíció helye mellett azonban azt is érdemes megjegyezni, hogy milyen fokon állt a többi bolygó az eklipszképletben. Ezek a pontok a jövőben is nagyon érzékenyen reagálnak majd az egyes hatásokra.

Az eklipszképletekben esetleges hátráló (retrográd) bolygóinak a szerepe is jelentős, amelyek előbb- utóbb direktbe fordulnak és áthaladnak a korábbi fogyatkozások pontjain. E tekintetben főleg a hagyományosan kártékonynak tartott planéták fontosak, hiszen ezek az időpontok gyakran hoznak kedvezőtlen sorsfordulatokat

Az eklipszeknek azonban van egy nagyobb ciklusuk is, amelynek ismerete szintén fontos jelzéseket adhat, milyen jellegű eseményekkel áll összefüggésben az épp aktuális. A nap- és holdfogyatkozások létrejöttének ciklikusságát és e ciklusok szabályait még a babiloniak fedezték fel. A napfogyatkozások, un. szárosz-ciklusát, a Kr. sz. 8. sz-ban állapíthatták meg: eszerint a fogyatkozások sorrendje 18 éve 10 (vagy 11) nap és 8 órás szakaszokban ismétlődik. Egy szárosz ciklus 1244-1514 éven át tarthat. Ha kellő számú fogyatkozás időpontja ismert, akkor ebből több-kevesebb valószínűséggel előre jelezhető a ciklus ismeretében a bekövetkező nap- és holdfogyatkozások időpontja. A továbbiak részletezése az asztrológiában nem jártas olvasók számára unalmas lehet, így eltekintek tőle. Akiket érdekelnek a folyamat csillagászati vonatkozásai, a Fogyatkozások, fedések és átvonulások című cikkben tájékozódhat, Szabó Ádám oldalán.

Asztrológiai szempontból az a lényeg, hogy az azonos jegyekben létrejött eklipszek által jelzett események, témák között összefüggés van. (A 2017 augusztus 21-i, nagy, amerikai eklipsszel kapcsolatos folyamatokat illetően pl. az 1979. február 26, majd 1979 augusztus 22-i fogyatkozások lehetnek jelzésértékűek, l. Amerika teljes elsötétülése)

Az időzítés további kérdései

Mint fentebb mindvégig szó volt róla, azt, hogy valójában mennyi időn belül válik érzékelhetővé egy eklipsz befolyása, nagyon nehéz megállapítani. Az alábbi észrevételeket Dadhichi Toth az ausztráliai Astrology blog szerzője egyik, az augusztus 21-i teljes napfogyatkozás Amerikára gyakorolt hatását taglaló cikkében találtam. Dadhichi maga is a tradicionális asztrológia művelője, :

  • Az Aszcendens közelébe eső eklipszek által jelzett történések kb. négy hónapon belül következnek be
  • A Deszcendens környékén bekövetkező eklipszek hatása 8 – 12 hónapon belül jelentkezhet
  • Az MC környékén bekövetkező eklipsz hatása 6 – 8 hónapon belül jelentkezhet
  • Ha a fogyatkozás valahol „félúton” , az MC és a Deszcendens között jön létre, a hatás 7 -9 hónap múlva érzékelhető (az augusztus 21-i napfogyatkozás esetben pl. 2018 április – március)

Természetesen ezeket a szabályokat nem lehet automatikusan alkalmazni, hiszen, mint Dadhichi is figyelmeztet, még jó néhány tényezőt is figyelembe kell venni (az eklipsz- képletben érvényesülő többi fényszög, retrográd bolygók, állócsillagok, stb.)

 

Kapcsolódó:

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Általános tudnivalók a nap-és holdfogyatkozásokról

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!