Visszatérés az alvilágból

Az elmúlt két hét folyamán a thaiföldi barlangban rekedt fiúk és edzőjük miatt izgult a világ. A kis csapat június 23-án tűnt el a Bangkoktól ezer kilométerre északra fekvő Tham Luang Nang Non barlangrendszerben és július 10-én, amikor a Jupiter abbahagyta tolatását, sikerült valamennyiüket épségben felszínre hozni. A történet bővelkedik asztrológiai analógiákban, így ebből a szempontból is érdemes megvizsgálni.

Az események ezúttal is teljes összhangban vannak az aktuális bolygóhatásokkal, a történet szimbolikája pedig egy olyan archetípusos beavatási forgatókönyvet mintáz, amelyet a legrészletesebben Joseph Campbell néprajzkutató mutatott be Az ezerarcú hős című munkájában. Életünk folyamán, legkritikusabb fejlődési szakaszainkban többször is átmegyünk az ott leírt állomásokon, ha nem is olyan drámai módon, mint a thaiföldi fiatalok.

A háttér

Mint a Vulkánkitörések, földrengések, árvizek című, június 22-i bejegyzésben már szó volt róla, az Uránusz jegyváltása és Bikában való tartózkodása elemi erejű természeti katasztrófákkal járt együtt a történelem folyamán. A közelmúlt történései úgy tűnik, megerősítik ezt a megfigyelést. Szintén ebben a bejegyzésben volt szó arról, hogy a június elei és végi, valamint a július elei nagy víztrigonok nagy esőzésekkel is összefüggésbe hozhatók. A bejegyzésben hoztam is fel pár példát a váratlan esőzések folyamán keletkezett árvizekről, amelyek akár egész településeket is képesek tönkretenni.

Ilyen trópusi esőzés volt június 23-án a thaiföldi Chiang Rai tartományban is, nem sokkal az után, hogy összeállt a Rák Merkúr, Skorpió Jupiter, Halak Neptun nagy víztrigonja. Egy 11 – 17 év közötti ifjú footballistákból és 25 éves edzőjükből álló, 13 fős csoport nem sokkal az ítéletidő kitörése előtt kirándulni ment a thaiföldi-mianmari határon levő Tham Luang barlangrendszerbe. (A 24.hu cikke részletesen ír, mi teszi olyan veszélyessé a fiatalokat csapdába ejtő barlangot) . A kockázatoktól függetlenül a környékbeli fiúk egy része -így a focisták közül is néhányan, már jártak ott. Edzőjüknek, Ekapol Kathawongnak sem állt szándékában veszélybe sodorni őket: a volt buddhista szerzetes egyszerűen hozzászokott a testi-lelki állóképességet növelő életstílushoz és erre akarta nevelni – a saját érdekükben – tanítványait is. Maga is többször megfordult már a barlangban. A keretek teljesen biztonságosnak tűntek. Jóllehet esős évszakban a barlang folyosókat elárasztja a víz, az aznapi, csapatépítő kirándulás teljesen ártalmatlannak ígérkezett: a kiadós monszun-esőzések csak egy hónap múlva esedékesek, száraz időszakokban pedig a barlang túrára kiszemelt részei teljesen járhatók. A barlang bejárata 45 perc bicikliútra volt a Mae Sai határ menti városkában levő iskolájuktól.

Csakhogy, amíg a focicsapat és edzőjük odabent tartózkodott, váratlanul eleredt az eső, emiatt pedig hirtelen áradás alakult ki a rendszerben. A víz nemcsak a bejárat felől szivárgott, hanem a mennyezeti részről, a parányi repedéseken keresztül gyakorlatilag mindenhonnan. Egyelőre nem ismerjük a kirándulás kezdetének pontos idejét, én helyi idő (7 órával több a közép-európai időnél, a földrajzi koordináták pedig 20°22′54″N , 99°52′06″E ) szerint du 4-re számítottam ki a bent rekedés időpontját (Chiang Rai, Mae Sai District). Ez természetesen csak egy hozzávetőleges érték, de az aznapi bolygóállásokat jól szemlélteti. ( A csapat 37 éves főedzője, Nopparat Kathawong este 7 kor kezdte el kerestetni őket, mert csak a fiúk barlang bejáratánál hagyott kerékpárjait és hátizsákjait találták meg, a kirándulóknak azonban nyomuk veszett.) A Hold a Skorpióban van, együttállást képezve a Jupiterrel. A két bolygó egyszerre része az Oroszlán Vénusz, Vízöntő Mars fix T-kvadrátjának (blokk) és a nagy víztrigonnak (özönvízszerű esőzés). Ugyanaznap pontosult be a Merkúr (többek között fiatalok jelölője) – Plútó közötti szembenállás is

A fiúk a barlang fogságába esnek, 2018 július 23

A csapat jó négy kilométerre menekült a barlang főbejáratától, egyre beljebb, míg sikerült találniuk egy, a víz fölé magasodó földdarabot, ahol letáborozhattak. A történet innentől kezdve bővelkedik skorpiós, plútói és szaturnuszi analógiákban. A plútói válságok egyik jellemzője  az is, hogy valami teljesen ártalmatlannak tűnő dologról egyik pillanatról a másikra derül ki, hogy életveszélyes – ld a szintén ehhez az analógia lánchoz tartozó horrorfilmek kedvenc motívumát.

A barlang szimbolikája

A Thaiföld északi részén levő Tham Luang Nang Non barlang bejárata, ahol a fiúk június 23-án eltűntek. Fotó: Linh Pham, Getty Images

A helyszín, a barlang egyaránt hozzárendelhető a Plútó és a Skorpió őselvéhez, akárcsak a Szaturnusz és a Bak princípiumához.) ráadásul a világ valamennyi mitológiájában beavatások, próbatételek helyszíne, az alvilág birodalmának lejárata, a halál és az újjászületés helye.

A Szimbólumtárban az alábbiak olvashatók róla:

“A hegyekben, a földkéreg kőzeteiben kialakult természetes üreg. A barlangoknak az őstörténeti korban játszott kultikus szerepét a barlangfestmények és a szobormaradványok tanúsítják. A nyugat- és észak-európai neolitikum megalitikus kultúrájának jellegzetes építményei, a kőlappal lefedett, függőleges kőtömbökből álló dolmenek (’kőasztal’) valójában mesterséges barlangok, amelyek feltehetőleg sír- és kultuszhelyül szolgáltak. A barlang a védelmet, valamint a lét legalapvetőbb misztériumait, a születést és a halált jelképezi. Mint a termőföld anyaméhe, amely életet bocsát ki magából, és mindent magába fogad, kapcsolatban áll az ranyaistennő ’szülő’ és ’befogadó’ jelentésével (ranyaméh, rföld). Például a burjátok „Anyaöl” nevű barlangrendszerét (Alhan, Csitai terület) kultikus tisztelet övezte: a fogamzást és a gyermekáldást segítő védőistenségek lakhelyének tartották. Szemben a rhegy férfiúi princípiumot kifejező jelével, a barlang mint női princípium jele a lefelé csúcsosodó rháromszög. Számos szakrális művészet mesterséges barlangok kivájásával alakított ki kultikus tereket. Pl. II. Ramszesz sziklatemploma Abu Szimbelben (Kr. e. 1200 k.); buddhista barlangszentélyek (csaitja) és barlangkolostorok (vihara) rendszere Adzsantéban (Kr. e. II. sz.–VI. sz.). • Az antikvitásban több isten születése és neveltetése kötődik a barlanghoz (pl. rZeusz/Jupiter, rHermész/Mercurius, rMitra/Mithrasz). Rejtettsége a belső, ezoterikus tudást is jelképezi, rApollón/Apollo delphoi jóshelye, az omphalosz, barlangban található (rköldök). A püthagoreusok beavatási szertartásai is barlangokban zajlottak, amelyeknek boltozata a kozmoszt jelképezte. Platón Államának híres barlang-metaforájában az érzéki, tapasztalati világ szimbóluma, amely csupán homályos, korlátozott tudást tesz lehetővé (VII. 514a–515a) (rárnyék). Vergiliusnál az alvilág bejárata (Verg.Aen., VI. 237–241) (ralvilág/Pokol). A Mithrasz-kultuszban betöltött szerepéről így írPorphüriosz: „A barlang magát a Mitra-teremtette világmindenséget jelképezte, és benne képviselve volt, szimbólumai által, a világmindenség valamennyi tája, eleme, arányos elrendezésben” (A nümphák barlangjáról, 6). • Hagyományos jelentései a keresztény szimbolikában is megjelennek. A Jézus születése- és a Krisztus sírba tétele-témát barlangban is ábrázolták (Jakab-ősevangélium, XIX. 2; apokrif Tamás-evangélium). A katakombák, a barlangsírok mesterséges változatai temetkező- és gyülekezeti helyként egyaránt szolgáltak. A remeték és szerzetesek barlanglakhelyei az emberi civilizáció, az evilág elutasítását jelképezték (pl. Bűnbánó Szt.Mária Magdolna legendája, Legenda Aurea). A barlang anyaistennőkhöz kapcsolódó jelentései egyes Madonna-ábrázolásokon (Leonardo: Sziklás Madonna, 1483–1486, Párizs, Louvre) és a Madonna-jelenések legendáiban éltek tovább (pl. barlangban bukkantak rá a pásztorok a montserrati Fekete Máriára, amelyet a legenda szerint Szt. Lukács evangélista készített Mária hű képmásaként). • Dante Isteni Színjátékában a megtisztuláshoz, újjászületéshez vezető hely: Dante és Vergilius egy barlangon át jut ki a Pokol mélyéről, és lép be a Purgatóriumba (Pokol,XXXIV. 127–134). A középkori Tannhauser-monda Vénusz-barlangja az érzéki, testi gyönyörök szimbóluma (Wagner: Tannhauser). Heine Németország c. művében megjelenik az a legenda, amely szerint a Kuffnauser-hegy belsejében él Rőtszakállú Frigyes, akitől a német nép az újjászületést várja. • Ady világháborús költészetében a menekülés, a védelem szimbóluma: „Óh bújni barlangokba, / Mélybe, lágyba és sokba” (Óh bújni barlangokba). [Ú. E.]”Szerencse – feltételes módban

Bár az életveszély folyamatosan jelen volt,  történt tragédia (a mentőbúvár halála július 6-án hajnalban) és még történhetett volna a legutolsó pillanatban is (az utolsó gyerek megmentésekor elromlottak a vízszint csökkentésére használt vízszivattyúk), a nagy víztrigon és a Skorpió Jupiter jelenléte adott lehetőséget a viszonylag szerencsés végkifejletre is.

Azonban, mint a Jupiter direktbe fordulásáról írt cikkben már szó volt róla, a Nagy Jótevő által jelzett „szerencse” igencsak relatív és a bolygó analógialánca szerint értelmezendő. A Skorpióban a Nagy Jótevő a Plútó és a Mars uralma alatt áll. Ily módon az élet árnyoldalaival – pl. krízishelyzetekkel, műtétekkel, válságokkal, halállal – amennyiben a születési képlet más komponensei is alátámasztják, annak legtragikusabb nemeit is beleértve. – is szorosabb a kapcsolata, mint más esetekben. Tehát közvetlenül dolga van ezekkel a témákkal – a jupiteri hatás pedig jó esetben arra utal, hogy az érintett ilyen élethelyzetekből a lehetőségekhez képest a legjobbat hozza ki (pl. csodával határos módon megússza őket, válsághelyzetekben levő embertársainak is képes hatékony segítséget nyújtani – terapeuta, orvos, hivatásos életmentő, lelki vezető minőségben). Így volt ez a barlangban rekedt gyerekeknél és edzőjüknél is.

A csapat : Chain Vibulrungruang (Titan), 11; Panamas Sangdee (Mig) 13; Duganpet Promtep (Dom), 13; Adul Sam-on, 14; Somepong Jaiwong (Pong), 13; Mongkol Booneiam (Mark), 14; Nattawut Takamrong (Tern), 14; Peerapat Sompiangjai (Night), 17; Ekarat Wongsukchan (known as Bew), 14; Prajak Sutham (known as Note), 15; Pipat Pho (Nick), 15; Pornchai Kamluang (known as Tee), 16 Ekapol Chantawong ( Ake), 25 – segédedző Forrás: News.com.au

 Kritikus életszakaszban

Sokatmondó az érintettek életkora is, bár egyelőre nem tudok többet a médiában fellelhető információknál. Ekapol Chantawong, a 25 éves edző, akinek addigi élete egyébként is terhes a plútói -szaturnuszi próbatételektől – épp túl van a második Jupiter – visszatérésen, a gyerekek 11 – 16 év közöttiek. Az első Jupiter – visszatérés 11 -12 éves korban esedékes; így lehetséges, hogy a barlangban rekedtek egy részének a radixban is Skorpióban áll a Jupitere. A 14 életév az első Szaturnusz – Szaturnusz szembenálláshoz köthető megmérettetések ideje, egyszersmind a Jupiter – Jupiter kvadráté is. 16 éves kor körül a Jupiter trigonba kerül radixhelyzetével. Szaman Gunan, a 37 éves búvár, aki július 6-án életét vesztette a mentőakció közben, az élet deleként ismert átmeneti időszak küszöbén állt, amelyet egy Szaturnusz – Szaturnusz kvadrát és egy Plútó – Plútó kvadrát fémjelez (Bővebben: Életünk állomásai). Ezek és későbbi életközép – tranzitok hozhatnak olyan súlyos válságokat is, amikor az egyén élete azért ér véget valamely, látszólag „véletlen” baleset, betegség következtében, mert nem képes szimbolikus értelemben meghalni és újjászületni – az életszakasz követelményeinek megfelelően. (Bővebben Marie Louise von Franz: Az árnyék és a gonosz a mesékben) Ha ebben az inkarnációjában el is fogyott alóla az út, Szaman Gunan egykori haditengerész hősként halt meg; életét adta azért, hogy a barlang foglyai megmenekülhessenek. Nagyon jó búvárnak számított; 13 oxigéntartályt juttatott el a bajbajutottakhoz. Helyi idő szerint pénteken éjjel 1 óra körül vesztette el az eszméletét a járatban, miközben a mentőbúvárok elhasznált tartályait juttatta vissza a műveleti bejárathoz.

Szaman Gunan utolsó merülése előtt

“Beavatás” a föld gyomrában

A barlang foglyai a plútói válságokra oly jellemző „elhagytak az istenek”– életérzés, eszköztelenség, tehetetlenség állapotában töltötték az első 9 napot. Ez idő alatt élelmük sem volt. Az archaikus kultúrákban a 9 napos böjt része volt az alvilági istenségekkel – pl. Hekatéval, Plútóval, Erlig kánnal – kapcsolatos beavatásoknak, szertartásoknak, valamint az olyan megtisztulási eljárásoknak is, amelyek célja épp az említett numenek energiáira hangolódás volt. (A fiatalok esetében természetesen szó sem volt arról, hogy szándékosan keresték volna a kapcsolatot a któnikus hatalmakkal. A beavatás archetípusa azonban oly mélyen gyökeredzik a kollektív emberi pszichében -hogy spontánul is létrejöhet.)

Ebben az időszakban olyan, erőpróbáló bolygóhatások is érvényesültek, amelyeket hétköznapibb szituációkban is kemény vizsgahelyzetekkel (pl. Nap – Szaturnusz szembenállás, Hold – Szaturnusz együttállással, Nap – Szaturnusz oppozícióval „fűszerezett” telihold a Bakban) társítanak, illetve leállást, lelassulást, tehetetlenséget jeleznek ( a Mars június 26-án kezdte meg tolatását a Vízöntőben). A növekvő majd kitelő hold a magas vízsszinttel is kapcsolatban van. Kényszerű elvonulásuk idején az egykori buddhista szerzetes meditációs technikákat ( valószínűleg a Thaiföldön elterjedt theravada buddhizmus eszköztárába tartozó vipassana módszereit) tanított a fiúknak. Ezek az éberség-gyakorlatok (mindfulness) egyaránt hatalmas segítséget nyújtanak kritikus élethelyzetekben ( jelen esetben pl. megakadályozták, hogy a gyerekeken eluralkodjon a pánik és túl sok energiát használjanak fel), és a halál átmeneti állapotában (pl. a tudatosság megőrzése a különböző Bardo-állapotokban, ezek illuzórikus természetének azonosítása, stb.)

Összefog a világ -versenyfutás az idővel

A fiatalokat végül július másodikán sikerült megtalálni, nemzetközi összefogás eredményeként. A mentőakcióban az egész világ részt vett (szép példa az egészségesen működő Vízöntő Marsra és a nagy víztrigon együttérzésére, szociális érzékenységére is), az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Izraelből, Kínából, Ausztráliából, Laoszból és Mianmarból is érkeztek szakemberek. Összesen több mint ezer fő vett részt a kutatásban. A barlangban rekedt gyerekeket a vészhelyzetekben alkalmazható kommunikációs berendezések fejlesztésével foglalkozó izraeli Maxtech cég eszközei segítettek megtalálni, speciális adóvevőjük pedig a kommunikációt biztosította a barlangban rekedt gyerekek után kutató egységekkel. a foglyokat két brit búvár találta meg, a hírt világgá röpítő sajtónak pedig igaza volt abban, hogy pusztán az a tény, hogy ennyi időn keresztül, ilyen körülmények között életben maradtak, csoda számba ment.

Az alábbi képlet a július 2-i bolygóállásokat tartalmazza.

2018 július 2 : megtalálják a fiúkat

Ez azonban még nem jelentette automatikusan menekülésüket is. A következő néhány napot a retrográd Marsra jellemző idegtépő egy helyben toporgás jellemezte. A több lépcsős feladat ugyanis nem csupán a barlangban rekedtekre, hanem megmentőikre is veszélyes volt. A kanyargó, sokszor igen szűk járatban még a legtapasztaltabb búvárok számára is nehéz volt haladni, a fiúk egy része ráadásul úszni sem tudott, a több napos éhezéstől, szomjazástól, oxigénhiánytól pedig annyira legyengültek, hogy valamelyest fel kellett erősíteni őket, mielőtt hozzáláttak volna mentésükhöz. Többféle terv is született, a legkevésbé életképes az volt, hogy megvárják, amíg a víz – több hónap alatt – teljesen felszívódik a barlangból.

Az életveszélyes mentési útvonal

Hosszú és félelmetes a szabadság felé vezető út . Veszélyes és félelmetes a kiút az elárasztott Tham Luang barlangrendszerből 1.Kiindulópont: a fiúk és az edzőjük egy km mélyen vannak a felszín alatt, egy vízből kiemelkedő földdarabon, ahonnan iszapos ösvény vezet le. Azon leereszkedve, a vízben kell úszniuk. 2. Kritikus pont. A kiindulóponttól lefelé , majd felfelé kell úszniuk, körülöttük egyre szűkül a barlang átmérője. A legkeskenyebb szakaszon ez mindössze 38 cm. Ezt a szakaszt a fiúknak egyes egyedül kell megtenniük, vaksötétben. 3. Mentőállomás. A kritikus ponttól mintegy 2,4 km-re helyezkedik el, innen koordinálják a mentést. Itt gondos orvosi vizsgálatban részesülnek, mielőtt találkoznának családtagjaikkal. Forrás: News.com.au

És ugyanez, animáció formájában

Az idővel való, szinte kilátástalannak tűnő versenyfutás közben még Elon Musk amerikai nagyvállalkozó cége is beszállt a projektbe. Musk Boring nevű cége járatos az alagútfúrásban, nagyon fejlett radarja van földrétegek vizsgálatához. Szakemberei azt ötlötték ki, hogy egy légjárat fúrásával ki lehetne menteni a Tham Luang barlangrendszerben rekedt tizenkét diákot és edzőjüket. Aztán  ezt az ötletet is elvetették.

Hosszú és félelmetes a szabadság felé vezető út 

Végül az a verzió győzött, hogy a gyerekeket búvárok hozzák a felszínre. A feladat azonban  nagyon kockázatos volt. (Mint Joseph Campbell is rámutat az Ezerarcú hősben, az alvilágból való visszaút a világ valamennyi mitológiájában veszélyes. Gondoljunk csak a magyar népmesékre vagy azokra a sámánokra, akik lelkeket hoznak vissza odaátról. Az archetípusos forgatókönyvek – mint látjuk – a fizikai világban is hatnak.) Nem csak a közelgő esőzések miatt, amelyek jelentősen bonyolították volna, ha nem egyenesen lehetetlenné teszik a munkálatokat. Az úszni nem tudó, kimerült, halálra rémült gyerekek szintén nagyon megnehezítették a segítséget; angolul ráadásul csupán egyikük beszélt. Márpedig ha csak az egyikük rosszul csinál valamit, bepánikol vagy nem követi az utasításokat, az akár mindannyiuk életébe is kerülhetett volna. (A fiúknak végül, mentéskor nyugtatókat adtak – jótékony neptuni hatás, a Jupiterrel képezett trigonjával analóg epizód – hogy zaklatott lelkiállapotuk ne akadályozza a műveletet. ) A víz elég hideg és egy tizenéves gyerek számára erős a sodrása is, amivel szintén meg kellett küzdeni. De világos volt, hogy mielőbb tenni kell valamit. (A T-kvadrát “valamit azonnal kezdeni kell a helyzettel” típusú hatását a Cukor és az ostor című bejegyzés tárgyalja részletesebben. A nagy trigonok egyidejűleg érvényesülő befolyása mellett a feladat nem volt lehetetlen, “csak” emberfelettien nehéz.)

Így közelítették meg a búvárok a rejtekhelyet:

A mentőakció végül július 8-án, vasárnap kezdődött, amikor is sikeresen felszínre hozták az elcsigázott csapat első négy tagját. Az asztrológia ismét egybecsengett a racionális tapasztalatokkal: a víz szintje ekkor volt a legalacsonyabb az elmúlt hetek óta. Teljesen természetes, hiszen közeledünk az újholdhoz ( hogy fogyó holdnál csökken, növő holdnál pedig nő a vízszint, még azok is elismerik, akik igen lesújtóan vélekednek erről az évezredes diszciplínáról), ráadásul a Hold a földes Bikában tartózkodott. A mentőakció helyi idő szerint de. 10 kor kezdődött (ez az időpont szerepel a felállított képletben), du. 4-re pedig felszínre hozták az első négy fiút. A következő akció előkészítése 10 órát vett igénybe, a világ tűkön ült (Elkezdődött a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek kimentése , Kijutottak az első fiúk a thaiföldi barlangból )

2018 július 8, a mentés kezdete

A mentés második napján a Hold még mindig a földies Bikában haladt. Ekkor a Sisidea oldalról  terjedni kezdett egy kedves rajz is a közösségi médiában, amelyen Aruni Aunhawarakorn és Jantima Manasviyoungkul bangoki illusztrátorok állatalakban ábrázolták a dráma valamennyi szereplőjét. A vaddisznók a bajba jutott fiúk – mind a Vaddisznók focicsapat tagjai, a fókák a thaiföldi haditengerészeti kommandó, az oroszlán a brit búvárok, akik megtalálták a gyerekeket, a nágák (sárkányok) a vizet szivattyúzó csapat, a békák a külföldi búvárok, a daru, mint a halhatatlanság madara a távol-keleti mitológiában arra utaló jelzés, hogy az illusztrátorok együtt éreznek a párhuzamosan zajló japán özönvíz áldozataival, a tigris, kenguru, panda a mianmari, ausztrál és kínai mentőcsapatok, a fecskék pedig a helyszínen tartózkodó újságírók, akik a híreket közvetítik a világ minden tájára. (Forrás HVG )

Bár valamennyi, a képen szereplő állatnak van szimbolikus jelentősége, a nágáké a legfontosabb. A hindu és buddhista mitológiában ezek a félig ember, félig kígyó testű félistenek (sárkányként, kígyóként is ábrázolják őket) a vizekkel – folyókkal, tavakkal, tengerekkel és forrásokkal állnak kapcsolatban, bejáratok, barlangok őrei. A mágia, alkímia mesterei, kincsek őrzői, a bizalmukat elnyerő jógikat védelemben és tanításokban részesítik. Egyik ilyen erőteljesen Skorpió/ Plútó karakterű lény, Mucsalinda kígyókirály védelmezte hét napon át a mély meditációba merült Buddhát is az esőtől. Magától értetődő tehát, hogy egy ilyen veszélyes vállalkozás sikeréhez a nágák közbenjárása is elengedhetetlen: képen szereplő „sárkány” mintha a csapatot biztosítaná.A thaiföldi mentőakció vége 2018. július 10, 17:40 (helyi idő)

A legnagyobb próbatételt a harmadik, az utolsó nap jelentette, amikor is a búvároknak öt embert kellett felszínre hozniuk. Július 10-én nem sokkal ez után a Jupiter direkt stacionáriusba váltott, a Vénusz pedig már a Szűzben tartózkodott. Ezt az akciót is siker koronázta: a barlangban rekedt thaiföldi gyerekek és edzőjük csodálatos megmenekülése a Jupiter idei direktbe fordulásának emblematikus eseménye is lehet.

A nehézségek ellenére asztrológiai szempontból ezek a napok voltak a legalkalmasabbak a mentőakcióra. Nagyon drukkoltam, hogy még a július 13-újhold előtt sikerüljön lebonyolítani, hiszen az egyszersmind részleges napfogyatkozás, a két fővilágító pedig ráadásul a Plútóval is szembenállást képez. A meteorológiai előrejelzések szerint az újabb, erőteljes esőzések 11-én kezdődnek el, így a föld méhéből kivezető szülőcsatorna pillanatok alatt alakulhatott volna át a túlvilágra nyíló folyosóvá is. Szerencsére, annak ellenére, hogy a történet egy eklipsz környékén zajlott, az események végül jól alakultak.

Újra a felső világban

Persze, mint a plútói próbatételekről szóló előző cikkekben (A Plútó archetípusa, Próbatételek életre – halálra, Két kutyás történet) már volt szó róla, hogy ezek még a legjobb forgatókönyvek mellett sem jelentenek a szó szoros értelmében vett happy endeket. A skorpiós/ plútói szitukat ugyanis a szó konkrét értelmében vett életveszély, nagyon traumatikus élmények, a halál közelsége kíséri ( Szaman Gunan életét áldozta a fiatalokért), a menekülés érdekében pedig akkor is minden túlélőkészletet latba kell vetni, ha a segítség kéznél van. „ A gyerekek már túl vannak az első traumán, amikor igazi fenyegetettséget, életveszélyt élnek meg (…) Ilyenkor a teljes megmaradt energia mozgósításának az a célja, hogy csakis a szabadulásra koncentráljanak. Ha kétkedés tör be, akkor csökkennek az életenergiák” – mutatott rá a Híradóban megszólaltatott pszichológus thaiföldi fiúkkal történtek kapcsán.

Sajnálatos módon arra is komoly az esély, hogy a gyerekek edzője is életre szóló traumát szerez. Az egykori szerzetest felelőtlenséggel vádolók kedvéért jegyezném meg: ha követett is el hibát azzal, hogy az akkor ártalmatlannak tűnő, de veszélyes barlangba vitte a focicsapatot, azzal, hogy az őt magát is sújtó megpróbáltatások ellenére három heten keresztül tartotta a lelket a gyerekekben, lehetővé téve túlélésüket, jóvá is tette ezt.

Bár a hivatalos tájékoztatók szerint a csapat kisebb egészségi problémákkal, de a helyzethez képest jó állapotban vészelte át a megpróbáltatásokat, egyelőre csak reménykedhetünk, hogy valóban ez a helyzet.

Nem túl jó hír az sem, hogy Hollywood azonnal rárepült a történetre. Még le sem zajlott a mentés, megjelent az amerikai Pure Flix filmgyártó cég két munkatársa, Michael Scott és Adam Smith, hogy úgymond felderítsék a terepet, mert elképzelhető, hogy filmet forgatnának a történetből.

Komoly esély van arra is, hogy „zarándokhely”, turisztikai látványosság válik a veszedelmes barlangszakaszból. Ezek a fejlemények a szintén 9-én bepontosult Merkúr – Jupiter kvadrát analógialáncához sorolhatók. A hollywoodi celebbé válás pedig sokkal nagyobb pusztítást vihet végbe a kis túlélők pszichéjében, sokkal károsabb személyiségfejlődésükre, mint a 18 napos barlangi fogság….
 

Kapcsolódó

Asztrológia:

A Jupiter direktbe váltott

Júliusi előrejelzés

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Kidurrannak a lufik vagy most már dőlni fog a lé?

Jupiter retrográd: külső – belső méregtelenítés, találkozás a belső guruval

Próbatételek életre – halálra

Két kutyás történet

A Plútó archetípusa

 

Sajtó:

Beleroppanhat a történtekbe a barlangban rekedt gyerekek edzője (24.hu)

A csapatszellem segítheti a barlangban rekedt fiatalokat (Híradó)

Ezt érdemes tudni a thai gyerekeket csapdába ejtő barlangról (24.hu)

Barlangban rekedt gyerekek: kockáztatni kell ( 24.hu)

Nézze meg, mi zajlik mentéskor a thaiföldi barlangban

Mindenkit kimentettek a thai barlangból (Mandiner)

Thai soccer team set out on team-building exercise that turned into nightmare

Thai cave rescue: All 12 boys and coach rescued after marathon ordeal

Why the plight of the 12 Thai boys trapped in a cave captivated the world

Tham Luang cave rescue (Wiki)

How the boys and their coach escaped the Thai cave

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!