Mars – Plútó együttállás a Bakban: 2018

A Mars és a Plútó idei találkozójára április 26 -án kerül sor, a Bak 21°-án. Nagyon intenzív bolygókapcsolatról van szó, amelynek hatása egész héten érződik és az április 30-i teliholdképletben is fontos szerepet játszik.

Ez az energia elemi erővel rombolhat, ha az elfojtott indulatok rosszkor, rossz helyen törnek ki. Ilyenkor pusztító és önpusztító ámokfutás, a meglévő jó dolgokat elsöprő bombázás, robbantás lehet az eredmény személyes-és közösségi szinten egyaránt. Sokat árthat akkor is, ha nem vagyunk tisztában cselekedeteink tudattalan motivációival, és személyiségünk árnyékos aspektusaival való szembesülés helyett a külvilágban keresünk frusztrációink levezetésére alkalmas bűnbakokat. Egészséges irányba terelve azonban felbecsülhetetlen segítséget nyújthat ahhoz, hogy jó értelemben vett, tartós átalakulásunkat hajthatunk végre életünkben. A Bak jegye megadja az ehhez szükséges önfegyelmet, kitartást, gyakorlati érzéket is. Jóvoltából követhetjük úgy is ösztönös impulzusainkat, szívünk vágyait, hogy betartjuk a közösségi élet játékszabályait, magunk és mások számára is elviselhető ütemben kerítünk sort a mélyreható átalakulásokra. Ebben az esetben a plútói szituációkra jellemző válságok és a marsikus konfliktushelyzetek megkímélik majd életünk értékes elemeit és csak a kiselejtezésre érettektől szabadítanak meg.

Az alvilág és a háborúk ura kétévente találkozik egymással. Legutóbb 2016 októberében álltak együtt a Bakban (bepontosulás: október 19, Bak 15°), azt megelőzően pedig 2014 novemberében(bepontosulás : november 10, Bak 11°). Mint más bolygók esetében is (a lassú mozgásúaké jelentősebbek), az új találkozókkal kapcsolatba hozható események a korábbi együttállásokhoz is kötődnek.

Jelen esetben érdemes tehát végiggondolni:

  • Hol tartottunk, mi kezdődött el (egyszersmind mi zárult le) életünkben 2014 és 2016 őszén?
  • Sikeres áttörést vagy összeomlást hoztak az akkori válságok ?
  • Elégedettek vagyunk eredményeinkkel?
  • Mit tanultunk az akkori helyzetekből?
  • Mi mindent kell gyökeresen felszámolnunk, min kell nagyobb összeszedettséggel, hatékonyabban, célirányosabban munkálkodnunk a tartós, kézzelfogható sikerek érdekében?

Mivel a Plútó néhány nappal a jelenlegi találkozó előtt kezdte meg szeptember 30-ig tartó tolatását, a visszatekintés még fontosabb, mint általában.

Dióhéjban a bolygójátékosokról:

Az archaikus ösztönszféra, tudattalan félelmeink, biztonság és kontroll utáni vágyunk, titkos sóvárgásaink, a válságok, a konkrét és átvitt értelemben vett halálok és újjászületések a Plútó tartományába tartoznak. (Bővebben a Plútó archetípusa). A Bakban a Szaturnusz uralma alatt áll és mint a 2008 óta megtapasztalhattuk: a különböző struktúrák – beleértve az életünket, világunkat összetartó elemeket, és a külső környezet hatalmi, pénzügyi, gazdasági struktúráit – mély válságokkal egybekötött átalakulásokon mentek keresztül. Ez a folyamat most is tart.

A Mars egyebek mellett ösztönös impulzusainkat, önérvényesítési készségünket, életerőnket, cselekvési-és döntéshozó képességünket jelképezi, egyszersmind a háború, a viszályok planétája is. A Szaturnusz uralma alatt álló Bakban erőben van, így hatása sokkal fegyelmezettebben, gyakorlatiasabban, célirányosabban nyilvánul meg, mint más jegyekben. Általánosságban fogalmazva törekvései autoritása érvényesítésére, kontroll megszerzésére, karrierrel, egzisztenciával kapcsolatos célokra irányulnak. (Persze, hogy még mire és milyen formában, függ a személyi horoszkóp sajátosságaitól)

Mint a Plútó archetípusában már szó volt róla, a Mars extrovertáltabb, impulzívabb energiaforma, mint a Plútó. (Persze ez függ jegy-és házhelyzetétől: egy Kos Mars sokkal hajlamosabb lehet fejjel menni a falnak, mint egy Skorpióban levő). A hagyományok szerint azonban hatása közvetlenebbül nyilvánul meg, mint felsőbb oktávjáé, a Plútóé, amely a felszín alatt munkálkodva, lassabban fejti ki hatását.
A Mars – Szaturnusz együttállást taglaló cikket nem csak azért érdemes elolvasni, mert jelenlegi jegyhelyzetében a Mars a Szaturnusz uralma alatt áll, hanem azért is, mert a hónap elei, Mars – Szaturnusz találkozó által jelzett témák a Plútó együttállással folyatódnak.A jelenleg összeadódó hatásokról pontosabb képet kaphatunk az alábbi bejegyzések segítségével:

A Plútó archetípusa

A Mars áthaladása a Bak jegyén: 2018 tavasz

A föld elem és az agresszió

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Mindez az alábbi forgatókönyvekre ad lehetőséget:

Szerencsés esetben tökéletesen felmérjük a magunk és mások természetében rejlő sötétséget. Dolgozunk, dolgozunk a végkimerülésig. Túlmegyünk lehetőségeink, teljesítőképességünk legvégső határán is, és így végül kiszabadulunk a frusztrációk kötelékéből. Magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést, akaraterőnk, kitartásunk megnő. Nagy teljesítményekre vagyunk képesek, gőzerővel vetjük magunkat feladatainkba. Nem ismerünk lehetetlent, semmi sem tarthat vissza, a régóta esedékes, hasznos de macerás teendőket hatékonyan, összeszedetten hozzuk tető alá.

Sajnos, az eget verő ostobaságokat is….Ha energiáink nem kapnak intenzitásuknak megfelelő érvényesülési területeket, meg is betegedhetünk, esetleg tévképzetek keríthetnek hatalmukba. Hiszen kár tagadni, a különféle üldözési mániák, bűnbak/árnyék-projekciók*, összeesküvés- elméletek a Plútó princípium sérült működésével is összefüggésbe hozhatók és most adott a fantazmagóriák gyakorlatba ültetéséhez szükséges muníció is. A felhalmozódott indulatok nagyon kártékonyak lehetnek. A paranoia, gátlástalanság, kivetítések magánéletünkben ugyanannyi kárt okozhatnak, mint a közéletben – pl. erőszakos bűncselekmények, kegyetlenkedés, terrorakciók, fegyveres harcok kirobbanása vagy újbóli fellángolása, a hatalom túlkapásai és/ vagy bármiféle hatalommal szembeni értelmetlen, öncélú lázadozás, az ügyeletes bűnbakok meghurcolása, lejáratása, a pszichoterror különböző változatai (mobbing, bullying) formájában.
Több segítő erő, mint az elmúlt években

Bár ennek az elemi erejű bolygókapcsolatnak nem túl könnyen kezelhetők energiái, az előző évekhez képest sokkal több segítőerő áll rendelkezésre.

2014 novemberében pl. az oly sok felfordulást okozó Plútó – Uránusz kvadrát is egzakt volt, ami azt jelentette, hogy az önmagában is intenzív Mars – Plútó találkozó egyszersmind egy még nehezebben kezelhető Mars – Uránusz kvadráttal is kiegészült. 2016 októberében sem volt sokkal jobb a helyzet, hiszen a Plútó – Uránusz kvadrát még mindig erőteljesen érződött, a még mindig befolyást gyakorló Szaturnusz – Neptun kvadrát pedig elhomályosította a tisztánlátást Sok esetben éppen a több hónap nem kielégítő valóságérzékelése miatt alakult ki válság, amit aztán csak nagyon radikális módszerekkel lehetett megoldani. Annak idején a Mars- Plútó együttállásnak nem volt miben “megkapaszkodnia”, nem kapott erős, támogató fényszögeket más bolygóktól. Az akkor már erőteljesen ható Jupiter – Plútó kvadrát inkább a szélsőségeket fokozta.

Amennyiben az egyéni születési képlet bolygóival kedvezően kombinálódott, így is volt esély végrehajtani a nagy áttörést, a visszahúzó körülmények ellenére is. A siker azonban még a legjobb forgatókönyvek szerint is nagy áldozatot, megfeszített munkát követelt, óriási stressz, valamilyen veszély közepette.

Jelenleg, annak ellenére, hogy a hónap elei Szaturnusz – Mars együttállás rengeteg frusztrációt tartogatott, sokkal könnyebb a dolgunk. Április folyamán ugyanis több olyan stabilizáló bolygóhatás is érvényesült (Mars – Vénusz trigon, Vénusz- Plútó trigon, Mars- Jupiter szextil, Jupiter – Plútó szextil) – és részben most is hat, amely kedvez a konstruktív megélési módoknak is.

Ezek közül jelenleg az április 24-én egzakt Mars- Jupiter szextil a legfontosabb. E fényszög jótékony hatása már egy héttel az egzakttá válás előtt és után is érződik. Felerősíti az év elején összeállt és április 14-én újra egzakttá vált, jelenleg is erőteljesen ható jótékony Plútó – Jupiter – fényszög befolyását is (Bővebben: A saját szerencséd kovácsa). Azonban, mint a szextilt, a Bak, a Plútó princípiumát, a Skorpió Jupitert és a Bak Marsot bemutató cikkekben már volt róla szó, a kedvező bolygókapcsolat korántsem jelenti azt, hogy tálcán kínálják majd a dolgokat.

A kapkodás, felületes megközelítés ezúttal nem jön be. E jótékony sugárzások mellett sem elég tehát pusztán a jó intuíció, a kalandvágy és a kockázatvállalási kedv. Impulzív, indulatoktól túlfűtött vagdalkozás helyett tanácsos gondosan megválogatni a csatateret és a harci eszközöket, stratégiát is. Mindent alaposan meg kell tervezni és módszeresen kell munkálkodni -olykor igen barátságtalan terepen, a feladatok súlya alatt roskadozva, megnyerhetetlennek tűnő versenyben a határidőkkel – a siker érdekében. Azonban, ha jól kezeljük a kihívásokat, felismerjük és kimunkáljuk az elénk kerülő lehetőségeket. az eredményekre sem lesz okunk panaszkodni.
Kapcsolódó

Áprilisi előrejelzés

A Plútó archetípusa

A Mars áthaladása a Bak jegyén: 2018 tavasz

Bak Mars a radixban

A föld jegyek és az agresszió

A föld elem és a szellemi utak

A Mars – Szaturnusz együttállás

Plútó – Jupiter szextil: a saját szerencséd kovácsa

Hozd ki a legjobbat a skorpió – Jupiter tranzitból !

Ami a Karma és átalakulásból kimaradt (Plútó frényszögei)

Így kezeld a dühödet !

 

Kép:

Kínai védelmező istenség

Terminológia

Árnyék * :

“A személyiség alsóbbrendű része. Minden olyan személyes és kollektív pszichikus diszpozíció összegzése, amelyet nem élünk meg, mivel összeegyeztethetetlenek a tudatosan választott életformával, és amelyek – ellenkező tendenciával – viszonylag autonóm árnyékszemélyiséggé szerveződnek egybe a tudattalanban. Az árnyék kompenzálóan viselkedik a tudat irányában, hatása ezért egyaránt lehet negatív vagy pozitív.(…)

Mint a személyes tudattalan része, az árnyék az énhez tartozik, de mint az “ellenlábas”archetípusa, a kollektív tudattalannak a része. Az árnyék tudatosításával kezdődik az analízis munkája. Ha figyelmen kívül hagyják vagy elnyomják az árnyékot, vagy akár identifikálják az énnel, az egyaránt veszélyes disszociációkhoz vezethet. Mivel az árnyék igen közel áll az ösztönvilághoz, okvetlenül folyamatosan figyelembe kell venni.

– Az árnyék-alak megszemélyesít mindent, amit a szubjektum nem ismer el, és ami mégis újra meg újra, közvetlenül vagy közvetve – feltolakszik benne, így például az alacsonyabb rendű jellemvonások és más összeférhetetlen tendenciák.

– Az árnyék az a leplezett, elfojtott, többnyire kisebbrendű és vétkes személyiség. amelynek végső hullámverése egészen az állati ősök birodalmáig nyúlik vissza és ilyen módon átfogja a tudattalan teljes történelmi aspektusát…

-Ha eddig úgy vélekedtek, hogy az emberi árnyékszemélyiség minden baj forrása, közelebbi vizsgálódások során most már fölfedezhető, hogy a tudattalan ember, vagyis tulajdonképpen az árnyék nemcsak morálisan elvetendő tendenciákból áll, hanem meglehetősen sok jó tulajdonság is kimutatható róla, többek között például normális ösztönök, célszerű reakciók, valósághű észlelések, alkotó impulzusok.” (G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok)

 

Projekció ** :

A projekció (kivetítés) tulajdonképpen egy elhárítási mechanizmus, amikor is minden olyan tulajdonságunkat, gondolatunkat, érzéseinket, amilyenek nem akarunk lenni, amit magunkban nem akarunk meglátni és elfogadni, azt kivetítjük a másikra.
Az általunk negatívnak ítélt, önmagunkban el nem fogadott tulajdonságokat felnagyítva látjuk másokban, és hevesen bíráljuk, kritizáljuk őket miattuk. Indulataink hevessége jól tükrözi, hogy mennyire küzdünk önmagunkkal, hogy kizárjuk, elfojtsuk az adott tulajdonságot, vágyat.
A kivetítés a valóság téves felméréséhez vezet, és szubjektívvá tesz, lehetetlenné teszi a problémák gyökerének felismerését, így akadályozza az önismeretet, a fejlődést”  (Miért szúr úgy a másik szálkája? )

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!