Jupiter- Plútó szextil: a saját szerencséd kovácsa

Ha Jupiter, a „nagy szerencse” princípiuma és Plútó, az “alvilág ura” összefog, az univerzum kincsesládái feltárulnak. Az eredmény minimum egy lottó ötös…- legalábbis az asztrológiai szakácskönyvek szerint. A valóságban sokkal árnyaltabb a kép. Bár a két bolygó január 16-án bepontosult szextilje tényleg sokat lendíthet ügyeinken, ahhoz, hogy profitáljunk belőle, nekünk is komoly erőfeszítéseket kell tennünk.

Több okból is. A szextileket – mint már szó volt róla, jótékony hatású fényszögeknek tartja az asztrológia. Ezek az egymástól 60°távolságra levő bolygókat összekötő aspektusok azonban nem teszik magától értetődően akadálymentessé a terepet, hanem a siker érdekében aktívan is közre kell működnünk. Fokozottan ez a helyzet olyankor, amikor két, Bakban és Skorpióban álló bolygót kötnek össze. Mindkét jegy elsősorban saját erőforrásaira támaszkodik, így nem csoda, hogy a segítség sem a külvilágból, holmi jómódú amerikai nagybácsi formájában érkezik, hanem nekünk kell felfedezni a lehetőségeket, kimunkálni a bennünk rejlő potenciált.

A szextilek másik sajátossága, hogy az alkimisták materia prima-jához hasonlóan az arannyá változtatandó nyersanyag akár annyira jelentéktelen is lehet számunkra, hogy jóformán csak annyit veszünk észre belőle, hogy ismét adott egy macerás feladat. És mégis, a későbbiekben pont ezek a tevékenységek segíthetnek ahhoz, hogy pozitív változásokat eszközöljünk életünkben, magasabb szintre lépjünk, megvalósítsuk céljainkat. Az is előfordulhat, hogy a szextilek által képviselt lehetőségek nem egészen oly módon bontakoznak ki, ahogy szeretnénk vagy eredetileg elképzeltük, de ez korántsem jelenti, hogy rossz utak lennének. A jelenlegi erőfeszítések eredményei általában később mutatkoznak meg.
A Skorpió és a Plútó jellegéből adódóan saját erőforrásainkra gyakran csak valamilyen válság hatására lelünk rá (bővebben: A Plútó archetípusa, Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter – tranzitból!), ismerjük fel, hogy önmagunkra hagyatkozva is elboldogulunk, ez pedig olyan hittel, bizalommal (Jupiter) ruház fel, amelyet a későbbiekben is kamatoztathatunk. Az ilyen esetekben az optimizmus kézzelfogható eredményekből, a gyakorlatban is hasznosítható képességekből építkezik (Bak). Ez alól az olyan, látszólag megfoghatatlan dolgok sem képeznek kivételt, mint az intuíció, karakterérzék, emberismeret, a psziché erőforrásaihoz való hozzáférés. Ez a kombináció tökéletesen tisztában van a lelki képek valóságformáló hatásával, de azzal is, hogy a kézzelfogható változások elindításához a vizualizáció, a különféle pozitív megerősítések, szeretet-és sikermantrák mormolása édeskevés. Erről is sokszor esett már szó a bejegyzésekben (pl. Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás? , Az elnyelt életerő visszaszerzése), így most nem térek vissza rá.

A Plútó- Jupiter szextil bepontosulásai:

Jóllehet az idei nem ígérkezik könnyű évnek, a jó hír, hogy a Plútó – Jupiter szextil energiájából 2018 majdnem egész időszaka alatt

profitálhatunk.

2018. január 16. Bak – Skorpió 19°18′

2018. április 14. Bak – Skorpió 21°15 (A Jupiter retrográd)

2018. szeptember 12. Bak – Skorpió 18°47′ (a Plútó retrográd, néhány nap múlva direkt stacionáriusba vált) 

Hogyan profitálhatunk belőle ?

Hogy ki milyen módon, milyen életterületen profitálhat ebből a fényszögből, a személyi horoszkóp adottságaitól függ, így egyénenként változó. Azok, akiknek a képletében földes és vizes jegyekben álló bolygók dominálnak, könnyebben felismerik és tudják kamatoztatni lehetőségeiket, mint a levegős vagy tüzes karakterűek.

Általánosságban véve az alábbi forgatókönyvek képzelhetők el:

Erős ösztönzést érezhetünk céljaink követésére, arra, hogy nagyobb fokú önállóságra tegyünk szert, belső meggyőződéseink, hitünk szerint éljük életünket, külső elvárások helyett saját ritmusainknak és ciklusainknak engedelmeskedve. Ambiciózusabbakká, meggyőzőbbekké válhatunk, hitünk, a dolgokra való rálátásunk gyarapszik. Megoldhatunk egy már régebb óta húzódó problémát, profitálhatunk valamely olyan képességből/ lehetőségből, amelyet korábban nem vettünk figyelembe. Olyan környezetbe kerülünk, amely kedvez fejlődésünknek, továbblépésre inspirál vagy ilyet alakítunk ki magunknak. Élethelyzeteink fokozott helytállásra kényszerítenek, megmutatjuk erőnket. Mint fentebb szó volt róla, valamilyen nehézség hatására is kiderülhet, hogy erősebbek vagyunk, mint hittük – ezt a felismerést pedig hétköznapibb helyzetekben is kamatoztathatjuk.

Anyagi helyzetünk is javulhat – persze nem a gyors meggazdagodás receptjeinek köszönhetően, hanem hatékony stratégiák, a kínálkozó lehetőségek megragadása és kimunkálása révén. Az egyik leggyakoribb, Jupiterhez kapcsolódó tévhit az, hogy az alaptőke bőségesen rendelkezésre áll, vagy belátható időn belül az ölünkbe pottyan nyeremény, ajándék, örökség, stb. formájában. Az ilyen lehetőségek sem zárhatók ki, de jelen bolygókapcsolódásnál sokkal valószínűbb, hogy minimális, okosan csoportosított tartalékokról van szó vagy éppenséggel a mínuszt kell plusszá alakítani. (Utóbbin természetesen nem hitelek, kölcsönök felvételét értem, ez a következő évek folyamán kifejezetten kerülendő, hanem valamely meglévő készségből kell tőkét kovácsolni.)

Hasonló helyzetek egyengethetik a szakmai sikerek útját is. Ez a gyakorlatban akár azt is jelentheti, hogy éjt nappallá téve dolgozunk projektjeink megvalósításán, a legapróbb részleteket is kimunkáljuk, hogy később se kerüljön homokszem a gépezetbe, teherbíró alapokat hozunk létre. A külvilágból oly módon érkezhet segítség, hogy kiemelkedő teljesítményünkre mások is felfigyelnek. ( Ehhez időnként meg kell válni az olyan szakmai/ üzleti környezettől amely egészséges csere helyett korlátoz és kizsákmányol. Mondani sem kell, hogy a jupiteri lelkesedés önmagában nem elég ilyenkor: készségeinket, munkánk értékét tárgyilagosan kell tudni megítélni és a váltást is elő kell készíteni).

A fejlődés természetesen látványos külső eredmények nélkül is lehetséges. Könnyen elképzelhető, hogy mostanra odabent is készen állunk, hogy túllépjünk az önszabotáló beidegződéseken és mintákon. Immár eleget tapasztaltunk ahhoz, hogy átlássuk, a dolgok nem folytatódhatnak a régi kerékvágásban. Eltökélten akarunk tehát változtatni, azt is érezzük, hogy erre most kitűnő alkalom kínálkozik, így következetesen, kitartó munkával dolgozunk magunkon.

Ebben az időszakban önismeretünk is mélyülhet, így könnyebben megértjük legmélyebb problémáinkat, egyszersmind – saját kútfőből, önmagunkat tovább képezve és/ vagy külső segítséggel ráébredhetünk orvoslásukra is. Ezt követően másoknak is képesek leszünk hatékony segítséget nyújtani. A bolygójátékosok természetéből adódóan a személyes és a kollektív árnyék birodalmából is tapasztalatokat szerezhetünk. (A manipuláció, a hatalommal, befolyással való visszaélés, gátlástalanság, rögeszmésség, fanatizmus a Plútó-Jupiter kapcsolatok negatívumaihoz sorolható, akár a külvilágból fenyegetnek, akár önmagunkban ismerjük fel őket). Ezek általában nem túl kellemesek, de az ilyen válságoknak köszönhetően mélyül emberismeretünk, problémamegoldó képességünk, nagyobb fokú önállóságra, integritásra tehetünk szert.

Ez a bolygókapcsolat megnövelheti a tanulási kedvet is. Olyan karakterológiai, pszichológiai vagy ezoterikus tanulmányok kerülhetnek előtérbe, amelyek révén jobban megérthetjük a személyiség működését, saját magunk és mások rejtett motivációira is könnyebben ráláthatunk. (Az asztrológia éppen ilyen tradicionális önismereti rendszer). Az üzleti, pénzügyi tanulmányok az anyagi világban való eligazodást segíthetik. Általánosságban véve elmondható, hogy ha eddig nem is volt jellemző, most olyan képzések iránt kezdhetünk érdeklődni, amelyek valamilyen értelemben növelik biztonságérzetünket, hozzásegíthetnek a külső környezetünkben és belső világunkban zajló folyamatok megértéséhez – így kontrollálásához is, megelőzhetjük vagy jobban kezelhetjük az esetleges válságokat, fejleszthetjük erőnlétünket, testi – lelki állóképességünket, aktívan hozzájárulhatunk regenerálódásunkhoz 

Kapcsolódó:

Januári előrejelzés

Újhold a Bakban

A Plútó archetípusa

A Jupiter általános jelentéstartalma

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Jupiter a Skorpióban: kidurrannak a lufik vagy most már dőlni fog a lé ?

Jupiter – Neptun trigon: mélységeink kincsei

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Jupiter – Szaturnusz félkvadrát: hajszálrepedések, törésvonalak

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)

Növeljük állóképességünket !

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!