Mélységeink kincsei: Jupiter – Neptun trigon

Jupiter – Neptun trigon 2018

2017 december 3-án pontosult be először a következő kilenc hónap egyik legfontosabb fényszöge, a Jupiter – Neptun trigon. (Második bepontosulás 2018 május 25, harmadik 2018 augusztus 19). Mindkét bolygó szoros kapcsolatban áll a Halakkal: az előbbi a jegy régi, az utóbbi pedig a jelenlegi ura. A Jupiter optimista, expanzív, folyamatosan a dolgok értelmét és az igazságot keresi. A Neptun arra ösztönöz, hogy emelkedjünk felül a hétköznapi realitásokon, törekedjünk a magasabb tudatállapotok elérésére. A két bolygó kapcsolata jó esetben ösztönzően hat a kreativitásra, a spirituális törekvésekre, segíthet közvetlen kapcsolatot kialakítani az istenivel. Rossz esetben azonban zűrzavart, kiábrándulást szül, megfoszt a kezdeményezőkészségtől és az akarattól.

A Jupiter – Neptun trigon hatása 2018 koraőszig érvényesül, december – január folyamán intenzíven hat. A jövő év folyamán legközelebb május 25 -én majd 2018 augusztus 19-én válik egzakttá. A két bolygó kapcsolata jó esélyeket és nagy veszélyeket is tartogathat, így minél tisztábban látjuk a lehetséges megnyilvánulási formáit annál jobb.

A Jupiter és a Neptun egyaránt expanzív erőket képviselnek: a Jupiter kitágítja, a Neptun pedig feloldja a határokat. A kettő egyvelege valami mélyre (Skorpió) és álomszerűre ( Neptun) utal.

Mivel trigonról van szó, ez a hatás könnyedén, akadálymentesen érvényesül, semmi nem áll az útjában, nincs szükség különösebb erőfeszítésekre.

„Ez a fényszög egyaránt hajlamosíthat függőségekre vagy megszabadíthat a félelmeidtől. A Jupiter és a Neptun egyvelege egyaránt jelenthet transzcendens ideálokat és euforikus igazságokat. A Jupiter arra bátorít, hogy járd végig az utat, a Neptun azt suttogja a füledbe, hogy ez a helyes. Vagy hogy semmi miatt nem kell aggódnod. A trigon általánosságban véve pozitív fényszög, de ebben az esetben hatása nagyban függ attól, hogyan kapcsolódik képleted többi eleméhez. Arra ösztönözhet, hogy fejest ugorj valamibe, de jó kérdés, hogy ez majd javadra válik vagy elnyel ? Nagyon-nagyon figyelj oda hát, mibe ugrasz, mert még a végén elmerülsz. Akkor is, ha közben jól fogod érezni magad. Ha egészséges ösvényről van szó, ez a jó közérzet mindvégig kitart. De ha szenvedélybetegség vagy illúzió, a buborékok előbb-utóbb kidurrannak és örömöd megkeseredik .” Ruby Slipper

Az alábbi tevékenységek és hozzáállás révén a legjobbat hozhatjuk ki ebből a tranzitból:

  • A psziché alvilágának kapui könnyebben megközelíthetők ebben az időszakban, így a pszichoterápia vagy más jellegű önismereti munkák is hatékonyabbak lehetnek
  • Az ösztönök pontosabban jeleznek, ezáltal javul emberismeretünk. Egyre nehezebben viseljük a felületes, őszintétlen kapcsolatokat, így ezeknek véget vetünk
  • Az időszak ideális álomnapló elkezdésére is; álmainkkal dolgozva nagyobb fokú tudatosságra teszünk szert.
  • Belső képeinkkel dolgozva jobban tudatára ébredünk belső erőnknek, személyes igazságainknak, szellemi utunknak. Megtaláljuk azokat az önismereti utakat és módszereket, amelyekkel helyreállíthatjuk belső egyensúlyunkat. Ily módon egyre magabiztosabbak leszünk, egyre könnyebben férünk hozzá belső forrásainkhoz. Ez segíthet kiszabadulni a kémiai és érzelmi függőségek csapdáiból is.
Kedvező és kedvezőtlenebb időszakok

A Jupiter – Neptun trigon akkor fejtette  ki legharmonikusabban a hatását, amikor a Mars a Skorpióban (2017 december 9 – 2018 január 26) illetve a Bakban haladt. (2018 március 19 – május 16), egyidejűleg a Jupiter Plútó szextillel . Az erősen álló Mars és a föld elem jelenléte ugyanis egészséges mederbe tereli, „megfogja” az egyébként parttalanul áradó neptun/jupiteri energiákat, így azok a gyógyulás, regeneráció, pozitív átalakulások irányában fognak munkálkodni. Mindehhez természetesen tudatos erőfeszítések és konkrét lépések szükségesek, igyekezni pedig azért ajánlott, mert ezek a kedvező időszakok rövidebbek, mint azok, amikor a trigon árnyoldalai érvényesülnek.

Sokkal problémásabb a helyzet akkor, amikor a Mars a Mérlegben, a Nyilasban és a Vízöntőben jár. A 2017 december 9 -ig tartó Mérleg Mars tranzit időszakában a csekély megvalósítóerő az élet árnyoldalaival való szembenézés hiányával, tisztességtelen taktikázással, a reális erőfeszítésektől való idegenkedéssel kombinálódott, ami a legrosszabb neptuni- jupiteri vonásokat hozta felszínre. Ezzel a témával a blog több bejegyzése (legutóbb a decemberi előrejelzés illetve az Ikrek teliholdról írt) foglalkozott. Nem sok jóval kecsegtetett a január 27 – március 17 közötti időszak sem, amikor a Mars a Nyilasban haladt. Ez alatt a másfél hónap alatt az önbecsapásra, a valóság felülírására való hajlam azzal a törekvéssel párosult, hogy vallásos, politikai téveszméit erőszakkal kényszerítse a környezetre. A Mars Vízöntőn való áthaladása idején a csekély megvalósítóerő, a túlracionalizálás, az ösztönös reakciókat felülíró ideológiák és elméletek okozhatnak komoly gondokat. Május közepétől tehát ismét inkább a fényszög árnyoldalai kerülhetnek túlsúlyba. Akik azonban képesek felismerni a bolygójátékosok természetéből adódó lehetőségeket és buktatókat, természetesen most is profitálhatnak belőle. A Mars tolatásával súlyosbított, egész nyáron át tartó Mars – Uránusz kvadrát időszakában ugyanis számos olyan élethelyzet adódhat, amikor megrekedtnek érezhetjük magunkat, és csak rossz vagy még rosszabb lehetőségek közül választhatunk. Amennyiben sikerül elkerülnünk a valóságelhárítás csapdáit, a víztrigon aktiválhatja a tudattalan segítő erőit. Ily módon pl. az álmok, megérzések a megoldás irányába terelhetnek akkor is, ha nappali tudatunk zsákutcába tévedt.
Más, a tranzit során érintett témák:

Leomló tabuk, nyilvános botrányok. Mint a Skorpió Jupiterrel foglalkozó cikkben már szó volt róla, ennek a jegynek köze van azokhoz a tabukhoz is, amelyekről az emberek nem beszélnek nyíltan. A mindent felnagyító, extrovertált Jupiter hatására azonban most ezek a témák elárasztják a nyilvánosságot. Vannak olyasmik, amelyekről szükséges és fontos beszélni, de a hisztérikus megnyilvánulások, túlzások is gyakoriak. ( A Jupiter – Neptun fényszögek jelezhetnek tömeghisztériát is. Ez más események -pl. gazdasági változásoktól való félelem, járványok, terrorakciók, politikai fordulatok hatására is kitörhet.) A Neptun trigon feloldja a gátlásokat és a korlátokat, így a szexuális szélsőségek és elhajlások témái napirenden lesznek e tranzit során.

Alvilági ügyletek, kémek, titkosszolgálatok. Míg a Mérleg által uralt VII. ház a nyilvánosság, a házastárs, partnerek, nyílt ellenségek életterülete, a Skorpió hatása alatt álló 8. ház nem csak azt mutatja meg, hogy mi rejtőzik e társulások mélyén, hanem hogy mi mit rejtegetünk, és hogyan rejtőzhetünk el . A Neptun az álcázás és a trükkök mestere, a két bolygó trigonja így nehezen kibogozható rejtélyekre, „tökéletes” bűntényekre, eredményes alvilági tranzakciókra is utal.

A titkosszolgálatok tevékenységének felélénkülése az egész Skorpió Jupiter tranzitra jellemző lehet. A Neptun trigon idején az ügynökök még tökéletesebben álcázhatják magukat, a megfigyelés módszerei még eredményesebbek és még nehezebben tetten érhetők lehetnek.

Zavaros pénzügyek.Az optimizmus és az infláció egyaránt a Jupiter elvéhez társítható. A Neptun az illúziók bolygója a Jupiter pedig javíthatatlan szerencsejátékos, és mindketten hajlamosak lehetnek felnagyítani a dolgokat. Ez a kombináció tehát jó adag óvatosságra int. A tranzit idején lehetséges pénzügyi, gazdasági csapdákat a Kidurrannak a lufik vagy dőlni fog a lé ? c. írás járta körül.

A halál témája. A 8. és 12. házhoz rendelt Skorpió és a Halak princípium egyaránt összefüggésbe hozható a halállal A Skorpió kapcsolata az alvilággal, drámákkal, válságokkal, vérrel, műtétekkel, öröklődéssel nyilvánvalóbb, a Halak azonban a ciklusok végét jelképezi. A Skorpió azt mutatja, hogyan reagálunk érzelmileg (víz) szeretteink elvesztésére, azokéra a hozzátartozóinkra, akiktől anyagi biztonságunk függött vagy mi nyújtottunk nekik biztonságot (Bika). A traumatikus (pl. balesetek, természeti katasztrófák, gyilkosságok, műtétek révén) vagy az idő előtti halál szintén kapcsolatba hozható ezzel a jeggyel, míg a Halak inkább az éjszaka vizeibe való csendes beleoldódást jelképezi.

Jóllehet önbecsapás a halál szép vagy szerethető voltával áltatnunk magunkat, ez a tranzit alkalmas lehet arra, hogy megbarátkozzunk saját halandóságunk tudatával. Bizonyos típusú meditációk alkalmasak arra, hogy a tudatosságot a jelenlegi élet befejeződését követő állapotokra is kiterjesszük. Jóllehet ehhez rengeteg gyakorlásra van szükség, a jó hír, hogy már másoknak is sikerült, és minél inkább részévé vált hétköznapjainknak ez a tevékenység, annál valószínűbb, hogy a következő életekben is felvehetjük a fonalat.

Belső igazságaink megtalálása megvéd a kollektív szellemi járványoktól. A Skorpió a visszavonhatatlan változás és átalakulás, a Jupiter és a Neptun pedig szoros kapcsolatban áll a vallási-és filozófiai témákkal. Kettőjük trigonja szerencsés esetben az egyéni spirituális utak megtalálását támogatja. A Skorpió meglehetősen individualista és empirikus alkat, a Halakkal együtt introverzióra hajlik. Ebben az időszakban jó eséllyel indulunk tehát belső igazságaink keresésére, megtalálásuk pedig immunissá tesz a kollektív ideológiák és izmusok járványaival szemben. Mint Carl Gustav Jung és a Marie Louise von Franz többször is rámutatott, ez a magatartás korábban is megóvta az egyéneket attól, hogy bedőljön az olyan kollektív agymosásnak, mint a fasizmus. Napjainkban is bőven vannak olyan jobb-és baloldali politikai eszmék, vallásos ideológiák, amelyektől csak ily módon tudjuk megtartani az egészséges távolságot. Ez a kombináció kedvezhet a karizmatikus személyiségű, manipulatív vallásos és politikai vezetők felemelkedésének, az erőszakos, megszállott szellemi mozgalmak teret hódításának. A belső immunrendszer megerősítése segíthet elkülönülni a destruktív eszmék és a hamis próféták által megfertőzött tömegektől is.

Az időjárás szélsőségei. A vizes jegyben álló Jupiter és Neptun rendkívül csapadékos időjárást, árvizeket, cunamikat is jelezhet. (Emlékezzünk 2013 – ra, amikor a Rák Jupiter, Halak Neptun és Skorpió Szaturnusz nagy víztrigonját világszerte árvizek kísérték. 2013 koranyarán Magyarországon is voltak árvizek. ) Más tengerekhez, vizekhez kapcsolódó nagyszabású események is lehetségesek.
 

Kapcsolódó

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Kidurrannak a lufik vagy most már dőlni fog a lé ?

Mars a Skorpióban: mélységeink ösvényein

Asztrológia a gyakorlatban: két kutyás történet

Jupiter – Plútó szextil: a saját szerencséd kovácsa

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A Mars áthaladása a Bak jegyén: 2018

Mars – Uránusz kvadrát: 2018 nyár

Párbeszéd álmainkkal

Az elnyelt életerő visszaszerzése

 

Rólam

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!