Asztrológia a mindennapokban: két kutyás történet

 

Gyakori tapasztalat, hogy a bolygóhatások megértését ún. szinkronicitások, “értelmes véletlenek” is segítik. A természet különösen bőkezűen bánik az ilyesfajta jelekkel. Odafigyelve rájuk jobban megérthetjük az adott időszak minőségét, mintha könyvtárnyi szakirodalmat olvasnánk (persze, azért az sem árt…). Magam is lépten -nyomon tapasztalom a szinkronicitások jelenlétét a hétköznapokban. Az alábbi két, közelmúltbeli kutyás történet – a csatornából mentett kutyacsaládé, és Zsazsáé, aki heteken át őrizte halott gazdáját – bővelkedik  a Skorpió (Jupiter, Mars) és a Bak (Plútó, Szaturnusz,Nap, Vénusz) analógiáiban, egyszersmind azt is illusztrálják: hogyan működnek harmonikusan, jó ügyek szolgálatában ezek a princípiumok, milyenek is a skorpiós élethalálharcok, mi nevezhető szerencsésen megúszott plútói válságnak, melyek a Skorpió Jupiter, Bak Szaturnusz, Plútó által képviselt értékek, hogyan  kezelhetők helyesen ezek az őselvek, milyen hozzáállást támogatnak…. 

A kutya szimbolikája a világ kultúráiban

 

Balról jobbra: Judhistria és Dharma (Mahabharata), Hádész és Kerberosz, Hekaté, Anubisz

A további részletek megértéséhez mindenekelőtt tekintsük át röviden a kutya szimbolikáját (bővebben a Jelképtár, Szimbólumtár, Jeanne Ruland : Az állatok ereje, Nicolas J. Saunders: Állatszellemek c. könyvekből származó elemzéseket tartalmazó linken).

A kutya a mi számunkra elsősorban a hűséget és az éberséget szimbolizálja, de ősi soron alakja a farkaséhoz hasonlóan- valamiképpen mindig a halálhoz, a túlvilághoz, az alvilági léthez kötődik, mely nyilván az állat sötétben is használható érzékszerveivel hozható összefüggésbe. Nyilvánvalóan ezek a képességei és az ember életében játszott fontos szerepe tette alkalmassá arra, hogy afféle “lélekvezető” állat legyen. Kalauz az evilági és a túlvilági lét között, a félhomályban. Nincs olyan mítoszkör, ahonnan alakja hiányozna.

A farkassal ellentétben a kutya inkább szolgál semmint elriaszt ( bár ilyen szerepe is van), a mítoszokban többnyire kísérő, útmutató, hírnök,őr az élők és holtak világa között. A Mahabharata-ban Judhistriát vezeti át a túlvilágra, h. Dharmává, az igazságosság urává válva helyrebillentse a világ rendjét. A perzsa vallásban Ahura Mazda állata, amely elűzi a rossz szellemeket. Egyiptom kutya- ill sakálfejű isteneit, Anubiszt, Upuautot, Utit, Sedsedet és a Balzsamozót a “nyugatiak” (halottak) “előljárói”-ként tisztelték, akik megnyitják az utakat s akik a fény ellenségeit elriasztják. Ám, mint ahogyan az a lélekvezető állatoknál tapasztalható, az ókori Egyiptom hiedelemrendszere nemcsak alvilági kísérőként és útmutatóként tisztelte a kutyát, hanem életadó, az újjászületést szimbolizáló lényként is.” (Jelképtár)

A kutya a görög mitológiában Hekaténak, a görög alvilág és a fogyó hold egyik istennőjének, és Hermésznek, az isteni hírnöknek a társa és a harc istenével. Árésszal együtt vonul hadba. Az égbolton találhatjuk a Kis és Nagy Kutyával Oriont, az égi vadászt és a háromfejű Cerberus gondoskodik arról, hogy a halottak közül senki ne tudjon visszatérni az élők birodalmába. A Sirius csillag az egyiptomi sakálfejű totemistent, Anubiszt testesíti meg, akit gyakran fekete, vad kutyaként ábrázolnak, ő az emberek halhatatlan és mulandó energiájának az őrzője. Ő vezeti végig a megboldogultakat az utolsó ítélőszék termein. Később a bebalzsamozással állt kapcsolatban, amelynek az egyiptomiaknál a halál utáni életnél különleges jelentőséget tulajdonítottak. Khenti – Amentiu és a temetés isten, Wepwawete ott szintén kutya alakú istenségek voltak, akik az ősökkel, a halottak birodalmával és a sírokkal álltak kapcsolatban. Keleten a templomok, a paloták és a sírkamrák bejárata elé kutyaszobrokat állítottak, hogy elűzzék a démonokat és a rossz szellemeket. Dél – és Nyugat- Kínában a kutya táplálékhordozó. A germánoknál egy kutya őrködött a halottak birodalmának kapujánál. A keltáknál a vadászistennő, Epona társaként találkozunk vele, a druidáknál pedig a kutya hű útitársának és barátnak számított mindkét birodalomban. A mai legendákban a hősöket általában egy kutya kíséri (Artúr király és kutyája, Caball, az ír hős, Ulster és vadászkutyája, Cu – Chulainn). Gyakran temették a gazda mellé a kutyát, hogy a túlvilágon is hűségesen kísérhesse. Japánban a kutyának magas helyértéke van, ő a hatalom,a státus, az egészség, a jólét szimbóluma, megvéd a gonosz erőktől, álmoktól. A kereszténységben a kutya hű társa s szenteknek és egykor gyakran díszítette a francia földesurak címerét. A dominikánusokat az urak kutyájának nevezték. Egy orosz legenda szerint a mennyországot kutyák és macskák őrzik, a pokol kutyái a lélekcsábító sátánt kísérik, a fekete kutyák a boszorkányok és varázslók társainak számítanak. A kutya a bejárat őrzője, bírája és védelmezője. Szaglása, érzékeny szimata és csalhatatlan ösztöne képessé teszi a világok közötti határok átlépésére, és jósállatnak számít, aki az időjárásról és más ügyek kimeneteléről felvilágosítást adhat. A kutya a tökéletes hűség, a feltétlen szeretet, az örök éberség, erkölcsösség, őszinteség jelképe.” Jeanne Ruland : Az állatok erejeKutyához kapcsolódó analógialáncolat az asztrológiában

Az asztrológiában a kutyához többféle analógia is kapcsolódik: akárcsak a farkas, marsikus állat, halálistenségek (a görög Plútó, Hekaté, az indiai Yama) kísérőjeként a Plútóhoz, Skorpióhoz rendelhető, éjszakai lényként lunáris (inkább a Hold fogyó, Hekate-aspektusa) állat, lélekvezetői minőségben pedig esetenként az alvilágban is otthonosan mozgó isteni hírnök, Hermész attribútuma is lehet. Tágabb értelemben az állatvilág  a Mars analógialáncába tartozik.

Ily módon semmi meglepő nincs abban, ha egy, a Skorpió és a Mars – energiák által dominált időszakban kutyás történetek segítik a mélyebb megértést, a kézenfekvő következtetések levonását. Jóllehet a jupiteri hatásoknak köszönhetően az érintettek megmenekültek a legrosszabb forgatókönyvektől,  a szó szoros értelmében vett happy end is elmaradt. (Nem a történetek ember-és állatszereplőit elemzem külön-külön, hiszen ehhez ismerni kellene valamennyiük pontos születési idejét, ami nem áll rendelkezésemre, hanem az időszakra jellemző helyzeteket, karaktereket, viselkedésformákat.)

A megmentett kutyacsalád

 

Mama, babák jól vannak 🙂

A kutyacsalád bravúros megmentésére december 28 -án este, a Mars- Neptun trigon bepontosulása napján került sor az Állatmentő Liga jóvoltából

Közzétette: Állatmentő Liga – 2017. december 28.

Mint a felvételen látható, a körülmények meglehetősen mostohák, teljes összhangban a domináns Skorpió és Bak energiákkal. Az analógiák sokkal komplexebbek, így csak nagyon vázlatosan sorolom fel a legszembetűnőbbeket. Zord, nyirkos idő, hideg, sötét (Skorpió), köd, nedvesség (Neptun), föld alatti csatornában (Plútó, Skorpió) rekedt (Szaturnusz), fekete kutyák (Skorpió, Mars). Nem fajtatiszták, hanem csapzott, otthontalan keverékek, a “szép kutyusokról” alkotott sztereotípiáknak sem felelnek meg – egy szóval semmiben sem hasonlítanak a “cukiságmérőt kivágó” állatos fotók szereplőire. ( Bak, Szaturnusz, Plútó, Neptun). Fiatal férfiak (Mars) mentik (Mars, Jupiter) őket, önzetlenül (Neptun). Akkor is, ha az ügy kilátástalannak tűnik ( a Skorpió Mars és a Plútó egyaránt vonzódik az “esélytelen küldetésekhez”), kezdetben azt hiszik, hogy a kiskutyák halottak (Plútó, Szaturnusz). A feladat nagyon nehéz, kényelmetlen (Szaturnusz, Bak, Plútó), rátermettség, állóképesség, küzdőszellem, teherbírás (Mars a Skorpióban, Plútó a Bakban) szükséges hozzá, áldozatokkal (Neptun) jár. A fiúk önzetlenül segíteni akarnak (Jupiter, Neptun), így kitartanak (Szaturnusz, Plútó). Hatalmas szerencse (Jupiter): nemcsak az anyakutyát, hanem mindkét kölykét sikerül megmenteni a vízbe (a Skorpió és a Neptun vizes jegyek) fulladástól (Neptun, Szaturnusz). Az eredmény: a csatorna gyomrából „újjászületett” (l. A Plútó archetípusa) ennivaló Plútó – bébik (pufókságuk jupiteri hatás 🙂 )

 

Zsazsa kutya, aki három héten át őrizte halott gazdiját

 

Zsazsa kutya szívbemarkoló története bejárta a közösségi médiát, a teljes hazai nyomtatott és az elektronikus sajtót, sőt külföldi hírforrásokhoz – pl. a BBC-hez, Reutershez–  is eljutott. (Média: a Merkúr mellett a Jupiter, Neptun analógiái is, főleg a tévé esetén). Persze nem csak ezért érdemes asztrológiai szemszögből is megvizsgálni. Az Újpesti Állatvédők és az Állatmentő Liga által közzétett eseményeket nagyon sokan ismerjük, így csak az idekívánkozó asztrológiai kulcsszavakkal egészítem ki az újpesti Állat -és Természetvédelmi Járőrszolgálat oldalán található szöveget, mondatról mondatra :

Tragédiák napja volt:( Zsazsa gazdija több hete elhunyt a lakásban:( Rendőrség jutott be a lakásba,mert sajnos érezhető…

Közzétette: Àllat ès Termèszetvèdelmi Jàrőrszolgálat Újpest – 2018. január 3.

Tragédiák (Szaturnusz, Bak, Plútó) napja volt 🙁  [ A január 3-i poszt az előző napi, Rák telihold által fémjelzett eseményekről tudósít. Mint többször szó volt róla, a telihold egy fajta kulminációs pontot is jelent]

Zsazsa gazdija több hete elhunyt (Plútó, Szaturnusz) a lakásban 🙁

Rendőrség (Bak, Szaturnusz, Skorpió, Mars) jutott be a lakásba,mert sajnos érezhető nyomai voltak, hogy bent egy halott van. (A felbomlás kimondottan a Plútóhoz és a Skorpióhoz társítható folyamat.) Zsazsa még ekkor sem tágított a gazditól és bújt a több hete halott gazdihoz 🙁  (Skorpió, Bak: lojalitás életveszélyes helyzetben, saját testi épsége, élete kockáztatásával is, a halálon túl is).

Azonnal egy gyors fürdésre kerestünk kozmetikát, közben a dokink már várt minket melegítő párnával és infúziókkal. (Lélekjelenlét, életmentés, segítség: Plútó archetípusa, Jupiter – Neptun trigon, Mars-és Jupiter a Skorpióban. Segítőkész kutya- kozmetikusnő: Rák Hold, Bak Vénusz. Hozzáteszem, az állatmentőket öt másik kozmetikus nem volt hajlandó fogadni; a leírhatatlan állapotban levő, árva kutyus kezelése ugyebár kívül esik az átlag- vénuszi komfortzónán.

A kozmetikus vénuszi szakma, a  vénuszi karakterek -tisztelet a kivételnek, általánosítani nem lehet, a jellembeli adottságokra kizárólag a teljes horoszkópból vonhatók le következtetések – általában a külsőségek, látszatok rabjai, anyagiasak, ha érdemi erőfeszítéseket kell tenni, felelősséget vállalni, a feladat kényelmetlen, veszélyes, áldozathozatallal, felelősséggel jár,  elsőként lépnek le . Természetesen egy szolgáltatásért pénzt kérni önmagában még nem anyagiasság, hanem az önfenntartás nélkülözhetetlen része ; a gondok akkor kezdődnek, amikor az önzés, nyereségvágy felülírja az emberiességi szempontokat…  Egy Bak Vénusz által fémjelzett időszak, azonban nem csak álom- „ügyfeleket” hozhat. Jelen esetben kimondottan plútói/skorpiós/Bak-jellegű/szaturnikus feladatról van szó: visszataszító, ijesztő, piszkos, büdös, fertőzésveszélyes. Ahhoz, hogy a gyógyítás egyáltalán elkezdődhessen és folytatódhasson az élet, le kellett mosni a halál nyomait. Szerencsére  olyan kozmetikusokat is jelez, jelen esetben az Ani Kutyakozmetika tulajdonosát, akikben nem a dolgok könnyebbik végét preferáló Mérleg -jelleg dominál, így nemcsak szakmai ismeretekből, hanem emberségből, együttérzésből, hatékonyságból, lélekjelenlétből is jelesre vizsgáznak.)

Nagyon gyenge,kiszáradás végén volt 🙁  (a kiszáradás kimondottan szaturnuszi probléma) napokig tart a kezelése a kis hűségesnek. (Lassú felépülés, hűség – Szaturnusz, Bak, Skorpió)

Nem szeretnék kitérni arra miért kellett elsőnek lemosni az állatot, de aki utána olvas, hogy egy 3hetes tetem milyen állapotú és a kutya ezen feküdt tudni fogja!!!(igen volt már aki szerint nem a tisztítás lett volna az első) a kutya szeme az emberi maradványoktól gyulladt be teljesen!!! És a ruháinkról ne essék szó amik a kukában végezték 🙁  (Ennél skorpiósabb, plútóibb analógiákat nehéz találni. A harmonikusan működő Skorpió Marsra, Skorpió Jupiterre, Plútóra pedig az a jellemző, hogy még ilyen feladatok előtt sem hátrál meg. Nem áraszt el lájkokkal, cuki mémekkel, szívecskékkel és mintha -bölcsességekkel , talán nem is társasági stílusáról híres, a bájolgás ismeretlen fogalom a számára, viszont a pokol legsötétebb bugyraiba is lemászik, zokszó nélkül végzi el a legpiszkosabb munkát is, ha segítségre van szükség).

Videó: Zsazsa élni akar (az élni akarás, életösztön, regeneráció egyaránt hozzárendelhető a Mars, a Skorpió és a Plútó analógiáihoz)

Zsazsa élni akar! 💜 Felállt, eszik, iszik, persze mértékkel és CSÓVÁL 💜 Hihetetlen ez a kutyus 😊

Közzétette: Àllat ès Termèszetvèdelmi Jàrőrszolgálat Újpest – 2018. január 4.

 

Sajnálatos módon  a Skorpió/8. Ház, Szaturnusz/Bak árnyoldala is képviseltette magát.

Az állatvédők oldalain látható kommentek többsége jóindulatú, segítőkész volt, sokan azonnal befogadták volna Zsazsát (ezt nagyon jó volt olvasni), de voltak kimondottan gonoszak is. (Ilyesmi nem ritkaság a torzultan működő Bak/Szaturnusz, Skorpió, Plútó, Mars princípiumok esetén. Ezek az őselvek ugyanis éppen annak köszönhetik félelmetes hírnevüket, hogy az alig felfogható gonoszság, kegyetlenség, szenvedés is részét képezi analógialáncuknak. Bővebben: Szaturnusz – Plútó kvadrát, Uránusz – Plútó kvadrát, Próbatételek életre-halálra, a Plútó archetípusa, A Szaturnusz princípiuma és a depresszió stb. Persze nem csak ez – hanem a fentebb felsorolt jó tulajdonságok is.)

Néhány olvasó pl. folyamatosan arra célzott, Zsazsa biztos azért maradt életben, mert evett halott gazdijából. Adott helyzetben ez is tökéletesen elfogadható lett volna, az állat természetes, ösztönös reakciója, amit nagy tévedés emberi, morális szempontokból megítélni. Csakhogy ilyesmiről szó sem volt. Az állatvédő szervezet munkatársai egyértelművé tették: az elhunyt testén nem voltak harapásoktól származó nyomok, a kutyusnak nem voltak olyan belső fertőzései sem, amelyek arra  utaltak volna, hogy kikezdte a holttestet. (Bár volt némi száraz tápja,  több jel árulkodott  arról, hogy siralmas állapota éppen annak tudható be, hogy ilyen hosszú időn át koplalt és szomjazott). A szemei a maradványokkal való külső érintkezéstől gyulladtak be, hiszen mint szó volt róla, a rendőröknek és az állatvédőknek úgy kellett elrángatni oszlásnak indult gazdájáról. A böjt – és ennek kényszerű változata, az éhezés – szintén a Szaturnusz analógialáncába tartozik, annak túlélése, amit elvileg lehetetlen, inkább Plútó/Skorpió, de nem kis részben Szaturnusz/Bak  sajátosság is. A plútói szitukra jellemző módon a megmentők most is az utolsó percben érkeztek, amikor a történet négylábú hőse már eljutott a lehetőségei legvégső határáig. (Zsazsának, ha nem kap segítséget, még egy -két napja lett volna hátra).

Az emberi közönyről ( dh. Szaturnusz) sokat elárul, hogy jóllehet a kutyatartás napi többszöri sétáltatással jár, sem a szomszédoknak sem a környékbeli kutyásoknak nem tűnt fel, hogy Zsazsa és gazdija már hosszú ideje nem ad életjelet. Eltelt a Karácsony, eltelt a Szilveszter és senkinek sem jutott eszébe bekopogni a nénihez. A haláleset …..és a megüresedett lakás (halál, hagyaték, örökség-8 ház) hírére persze sikerült előkeríteni külföldön élő hozzátartozót.

A történtek fényében mi sem illusztrálja jobban, hogy a törvénykezés köszönőviszonyban sincs az élet realitásaival (a Skorpióban haladó Jupiter gyakran irányítja rá a figyelmet a kettő között tátongó szakadékra), mint hogy a törvények értelmében Zsazsa ki van szolgáltatva az elhunyt örököseiknek. Jó kérdés, mennyi együttérzésre, törődésre számíthat majd részükről az öreg kutya, akinek gazdija sem volt annyira fontos, hogy legalább hetente egyszer rácsörögjenek…(A Szaturnusz az öregek és a felelősség jelölője is.) Remélhetőleg az állatvédő szervezeteknek és a szóba jöhető gazdijelölteknek sikerül majd meggyőznie az örökösöket: jobb kezekben lesz Zsazsa náluk.

A happy end azonban akkor sem teljes (melyik plútói/szaturnuszi forgatókönyv esetén az?!?), ha a 9 éves kutyus felépül, és a lehető legjobb helyre kerül. Az elszenvedett traumát ugyanis egész biztos nem fogja elfelejteni, ahogy előző otthonát sem. Azért reméljük, hogy a körülményekhez képest sikerül testileg- lelkileg helyrejönnie, és békében, nyugalomban, szeretetben töltheti hátralevő éveit.

Állat-és Természetvédelmi Járőrszolgálat Újpest , január 6  : “Zsazsa egyre jobban van. Hihetetlen akarás van ebben a kiskutyában 💜”

Zsazsa egyre jobban van. Hihetetlen akarás van ebben a kiskutyában 💜

Közzétette: Àllat ès Termèszetvèdelmi Jàrőrszolgálat Újpest – 2018. január 6.

 
 

 

Képek és videók forrása:

 

Állatmentő Liga

Állat -és Természetvédelmi Járőrszolgálat Újpest

(Gondoljunk rájuk, ne csak lájkokkal és megosztásokkal támogassuk munkájukat. Sok ilyen emberre van szükség, mint ők!)

 

Kapcsolódó

 

Januári előrejelzés

A Plútó archetípusa

Próbatételek életre – halálra (Plútó – Uránusz kvadrát)

Hajszálrepedések, törésvonalak: Jupiter-Szaturnusz félkvadrát

Mélységeink ösvényein: Mars a Skorpióban

Skorpió Mars tranzitként és a radixban

Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal)

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Telihold a Rákban, 2018 január 2

Mars – Jupiter együttállás: vigyázz, kész, rajt !

Jupiter – Neptun trigon: mélységeink kincsei

A kutya szimbolikája

A farkas szimbolikája

Más oldalakról

Hekaté, a mágia istennője

Nem akart tágítani gazdája több hetes holttestétől a kutya (HVG)

„Még tapasztalt állatmentőként is szívszorító, hogy folyton az ajtót nézi, kaparja, és mintha mindig várna valakit. Nem is lehet teljesen egyedül hagyni egyelőre”- Pataki Gábor, az Állatmentő Liga vezetője (HVG 2018.január 9)

A hűség mintaképe: sokan szeretnék a kutyust (Híradó)

Halott gazdája mellett feküdt (RTL)

Zsazsa története angolul is, a BBC-n

Természetbarát – I.12-i adásában Zsazsáról

Így bomlik el egy holttest

 
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!