Irányváltások -év végi értékelő után

Vénusz a Bakban (2017 december 25 – 2018 január 17)

December 25 – január 17 között a Bakban halad a Vénusz, a kapcsolatok, társulások, vonzerő, pénzügyek jelölője. Az asztrológiai hagyományok szerint a könnyed, világias bolygó nem érzi magát túl jól magát a struktúrák, szabályok, felelősségvállalás, önkorlátozás jegyében. Most azonban, ha sikeresen elsajátít néhány szaturnuszi leckét akár olyan tőkét is kovácsolhat a fentebbi tulajdonságokból, amely segít átvészelni az ínségesebb időket is.

A Bak nem nevezhető különösebben romantikus alkatnak, lassan lobban szerelemre, érzelmeit nehezen mutatja ki, de azt tartják róla, hogy ha egyszer elkötelezte magát, a nehéz időkben is lehet rá számítani. Ragaszkodását tettekkel mutatja ki, nem pedig nagy szavakkal. Diszharmonikus változatainál az érzelmi távolságtartás ridegséggé, a gazdaságos stratégiák fukarsággá fajulnak. Föld jegyként a hosszú távú, értékálló dolgokhoz vonzódik, úgy anyagi, mint érzelmi értelemben stabilitásra, biztonságra törekszik.

Ez azt is jelentheti, hogy a változtatásokra még akkor is nehezen veszi rá magát, ha történetesen a saját érdekében kellene sort kerítenie rájuk. Egy Bak Vénusz tehát ragaszkodhat olyan kapcsolatokhoz, szerelmi, baráti vagy szakmai társulásokhoz, értékrendekhez, pénzügyi stratégiákhoz is, amelyek már nem csak nem szolgálják a javát, hanem egyenesen a kárára válnak.

Fentebbi hozzáállás tarthatatlanságára hívja fel a figyelmet az a tény, hogy idén, a Bakba lépésekor a Vénusz azonnal együttállást képez a jegy urával, a Szaturnusszal. A ledér, vidám Aphrodité és a komor Feladatosztó találkozásai általában nem túl kellemesek, hiszen fájdalmas érzelmi tapasztalatokkal, kiábrándulással, kellemetlen felismerésekkel, magánnyal, anyagi veszteségekkel hozzák kapcsolatba őket. Mindez nem hangzik túl szívderítően, ha történetesen olyan meghitt ünnepen kerül sor rájuk, mint a Karácsony. Az együttállások azonban egyszersmind új ciklus kezdetét is jelzik, így az esetleges frusztrációk arra is alkalmat szolgáltathatnak, hogy önsajnálatba merülés helyett töprengeni kezdjünk, mi módon járultunk hozzá mi magunk is a jelenlegi helyzet kialakításához.

Az ilyesféle önvizsgálat szintén része a Bakba lépő Szaturnusz feladványainak. Az előttünk álló időszakban ugyanis jó lehetőség adódik ezeknek az áldatlan mintázatoknak a felismerésére, megtörésére, valamint arra is, hogy a jelen helyzet realitásainak megfelelőbbekkel helyettesítsük őket. Ellenkező esetben ugyanis súlyos veszteségekkel kell számolni, az eddig elszenvedettek pedig egyéni és közösségi szinteken is nehezen visszafordítható folyamatokat indíthatnak el.

A Szaturnusz Nyilason való áthaladását (2014 december 23 – 2017. december 20), különösen Neptunnal képezett erőpróbáló fényszöge (2015 elejétől – 2016 késő őszéig) időszakát ugyanis különféle tévutak jellemezték. Ez a gyakorlatban azt jelenthette, hogy miközben haladásunkat a külső zűrzavar, a környezetünkből érkező fékező hatások is akadályozták, kicsit saját magunk ellenségeivé is válhattunk. Például oly módon, hogy esélytelen és reménytelen ügyekre, kapcsolatokra pazaroltuk azt az energiát, amellyel valódi feladatainkon kellett volna dolgozni.

  • Apait anyait beleadva „munkálkodtunk” egy olyan párkapcsolaton, amelybe már bele se kellett volna menni?
  • Ilyen „baráti kör”, kollégák vettek minket körül?
  • Hamvába holt üzleti projektet, vállalkozást, „jó ügyeknek”álcázott szélhámosságot (vagy egyszerűen csak légvárakat) támogattunk?

A példákat a végtelenségig lehet sorolni, hiszen ez az időszak kiapadhatatlan lehetőségeket tartogatott arra, hogyan fosszuk ki saját magunkat vagy hogyan vonzzuk be a külvilágból az ehhez „legalkalmasabb” partnereket.

Bár 2015 – 2016 folyamán is számos alkalom adódott a fájdalmas ébredésekre, legkésőbb ez év végére/ január elejére szembesülhettünk rossz befektetéseink következményeivel. 2016 késő ősze (október, november, december) óta hol több, hol kevesebb esély volt a változtatásra, 2017 hónapjai azonban leginkább a kárbecslés jegyében teltek. A lehetőségek elszalasztásában, anyagi-lelki-érzelmi vagy szellemi kifosztásunkban játszott saját felelősségünkkel való szembenézés nem tartozik a kimondottan lélekemelő élmények közé. A Bak azonban nem csupán a mások iránti, hanem az önmagunkkal, az életfeladatunkkal, a bennünk szunnyadó lehetőségekkel szembeni felelősség jegye is, így az elmúlt időszak eseményei valamilyen formában kikényszerítették az ilyesfajta szembesüléseket. Ha nem előbb, hát a szeretet ünnepének sokak számára nem túl szeretetteljesre sikeredett estéjén.

Az önostorozás azonban, ha túlmegy egy határon, szintén a valóságelhárítás és a felelősség alóli további kibújás része lehet. Különösen ha a bűnbánatot nem követik a helyzetnek megfelelő, gyakorlati lépések. A jó hír, hogy most alkalom adódik az irányváltásra is. Már nem csupán sajnálkozni lehet, hanem rövidesen eljön az ideje a mulasztások pótlásának, az energiák átcsoportosításának is. A téli álom még eltarthat néhány napig, de ez az idő könnyebben eltelik, ha tudatában vagyunk, hogy a szaturnuszi hatásokra jellemző bénultság, tehetetlenség nem arra utaló jel, hogy még elszántabban kellene erőltetni a terméketlen irányokat, hanem inkább figyelmeztetés. Mielőtt újra reagálnánk, feltétlenül kezdeni akarnánk valamit a helyzettel, a partnerrel, álljunk meg és reflektáljunk. Ne csak társunkra, hanem magunkra is.

Jól tesszük például, ha érzelmi kapcsolatainkat a józan ész és a praktikum szempontjából is megvizsgáljuk. Attól, hogy leltárt készítünk arról, mit adtunk bele valamibe és mit kaptunk vissza belőle, még cseppet sem válunk számítóvá. (Főleg, hogy az energiarabló társulások egyik ismérve, hogy az áldozatok, akiket látszólag kifosztanak, valamilyen formában, egy másik társas viszonyban maguk is könnyen energiarablókká válhatnak, hiszen az elszivárgott mennyiséget valahonnan, valakiktől pótolniuk kell.) Így aztán olyan kellemetlen felismeréseink is lehetnek, hogy éppen azokra az emberi kapcsolatainkra nem figyeltünk oda eléggé, amelyek valóban gyarapítottak, épp azokat a képességeinket, lehetőségeinket nem használjuk ki, amelyekből a szó szoros értelmében is profitálhatunk, mert valami más, terméketlen kapcsolatra, ügyre fecsérlünk időt, energiát.
Társas viszonyaink megítélésekor a praktikus és pragmatikus Bak Vénusz szempontjai a mérvadók. Az alábbi kérdések se nem fennköltek se nem romantikusak, de sokat segítenek abban, hogy tárgyilagos képet alkossunk:

  • Mit adok bele ebbe a kapcsolatba (természetesen nem csak anyagiak, hanem idő, energia, figyelem, gyengédség, törődés, szexualitás, stb ) és mi jön vissza belőle?
  • Ki milyen arányban ad és kap ?
  • Feltöltődöm az együttlétektől, több életerőm, energiám, önbizalmam lesz-e tőlük, arra motiválnak-e vajon, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, jobban kibontakoztassam-e lehetőségeimet ? Úgy érezzük, hogy szárnyakat adunk egymásnak, verhetetlen csapatot alkotunk?
  • Vagy épp ellenkezőleg, kiszikkaszt, kiszárít, miközben a regenerációra, hobbikra, tanulásra, szellemi fejlődésre, karrierünk építésére szánt időből vesz el? (Ld. Medeától Don Joséig) Fekete lyukként szívja el energiáinkat, esetleg nem „csupán” lelkileg, érzelmileg, hanem fizikailag is bántalmaz ? (Utóbbi esetben a következtetés is egyértelmű)

Kellő alapossággal vizsgálódva egész biztos találunk olyasmit, ami megérett a szelektálásra. Igen, lehet, hogy ez maga a párkapcsolat/társulás/ barátság/ szakmai kapcsolat lesz. E felismerések gyakorlatba ültetése nem mindig mentes a drámai fordulatoktól. Időnként alkalmazható a rugalmas elszakadás, fokozatos távolodás stratégiája, de a Bakban haladó Vénusz későbbi, Plútóval ( egzakt együttállás január 8) és Uránusszal (egzakt kvadrát január 13) képezett erőpróbáló fényszögei a teljes (és gyakran váratlannak tűnő) leválások, a látszólag minden előzmény nélküli száznyolcvan fokos váltások forgatókönyveit is valószínűsítik. (Saját erőfeszítések híján a sors kényszerítheti ki ezt nagy arányú anyagi / egzisztenciális veszteség, betegség, baleset, szakítás, válás, stb formájában).

Az ilyen helyzetek kezeléséhez, a továbblépéshez, más utakon való elinduláshoz új fajta stratégiák kidolgozása szükséges. Ez nem egy – két nap kérdése, hanem hosszabb folyamat, de most jobbak az esélyek az új, egészségesebb irányok belövésére és a sikeres startolásra. Január 9 – 10-én ugyanis, amikor még Plútóval képezett együttállása is érződik, a Vénusz harmonikus kapcsolatot, szextilt képez a Skorpióban haladó Marssal és Jupiterrel. Az önérvényesítés, harc princípiuma otthon van a Skorpió jegyében. Intuíciója olyan esélyekre és veszélyekre is figyelmezteti, amelyek a többség számára akár az utolsó percig sem nyilvánvalóak, egyszersmind megmutatja a túlélés, megoldás útjait is. Ha megvan az elhatározás, kezdeményezőkészség, a Jupiter jelenléte biztosítja a feltételeket a kedvező rajthoz. A Plútó uralma alatt álló Mars képes arra, hogy radikális helyzetekre radikális lépésekkel válaszoljon, a Bak Plútó, Vénusz földes energiái pedig a szokásosnál is erősebben ösztönzik arra, hogy felismeréseit a gyakorlatban is kamatoztassa. A bolygók természetéből adódóan szakmai, egzisztenciális területekkel, pénzügyekkel, üzlettel, társulásokkal, társas viszonyokkal kapcsolatos változásokról van szó.

Persze, a Bakban (Nap, Szaturnusz, Vénusz, Plútó) és a Skorpióban ( Mars, Jupiter) haladó bolygók mellett inkább a kitartó, módszeres erőfeszítések hoznak hosszabb távon eredményt. Instant megoldásokra nem érdemes számítani. Visszaesések is előfordulhatnak, hiszen miközben egyfelől pontosan érezzük, milyen irányban kéne a változásokat eszközölni, a régi beidegződésektől nem lehet egyik napról a másikra megszabadulni. Így időről – időre nagy lehet a kísértés (főleg a Vénusz és a Mars január második felében bekövetkező jegyváltása után) a tények megszépítésére, a kisebb ellenállás irányában való haladásra, kibúvó – keresésre, ideológiagyártásra is. E buktatók ellenére azonban most megvannak a lehetőségek arra is, hogy konkrét formát adjunk álmainknak, az eddigieknél jobb, táplálóbb érzelmi, szakmai vagy üzleti kapcsolatokat alakítsunk ki.

A vágyfantáziák és a valós megérzések egymástól való megkülönböztetésében asztrológiai tanácsadás is segíthet, de ha tisztában vagyunk azzal, hogy a jó, új utak követése némi „kellemetlenséggel” jár, pl. önuralmat, többlet erőfeszítést, gyakorlati lépéseket, a régi ajtók végleges bezárását követeli, míg a régi, rosszak esetén “csupán” arra van szükség, hogy az eddigieknél is meggyőzőbben hitessük el magunkkal, miért is nem jött még el a változtatás ideje, máris jó irányban tapogatózunk.

Mivel februártól egyre erőteljesebben érvényesülnek azok a bolygóhatások is, amelyek pénzügyi, érzelmi, közéleti szempontból is rendkívül kaotikussá teszik a tavaszi, nyári és őszi hónapokat, mostanában érdemes elindítani azokat a folyamatokat, amelyek révén átvészelhetjük 2018 nehezebb az időszakait.Kapcsolódó

Decemberi előrejelzés

Téli napforduló : most feladták a leckét

Jupiter – Szaturnusz félkvadrát: hajszálrepedések, törésvonalak

Szaturnusz a Bakban

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Vénusz – Szaturnusz fényszögek: karmikusan terhelt viszonyok ?

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

Mars a Skorpióban tranzitként és a radixban

 

Karácsony : családi neurózis ? (Társam.hu)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!