Válaszutakon

Energiadömping, „csodafegyver”, jó és kevésbé jó célok

A hét első felében még tisztán érvényesülnek azok a kozmikus hatások, amelyek lelkesedést, motivációt, kitartást adnak céljaink eléréséhez. A józan ítélőképesség azonban szükségesebb, mint valaha, hiszen a „csodafegyver” nem csupán azért vethető be, hogy értelmes, magunk és mások számára is hasznos célokért harcoljunk, hanem a szokásosnál is nagyobb intenzitással hajszolhatjuk rögeszméinket. Felesleges hangsúlyozni, hogy a kilátásokkal kecsegtető ügyekre fordított energia később busásan megtérül, a muníció elpazarlása azonban bukóspirálba is taszíthat.

A január 9-én bepontosult Nap, Vénusz és Plútó együttállás sajátos intenzitást ad az előttünk álló néhány napnak. Általában véve a Vénusz- Plútó találkozói felfokozzák az érzelmeket, szenvedéllyel, motivációval ajándékoznak meg. Ez jó esetben azt jelenti, hogy a számunkra fontos kapcsolatok, ügyek mellett a legvégsőkig kitartunk, a nehézségektől sem visszariadva. A szakmai, üzleti sikerekért, kedvezőbb helyzetbe jutásért, társadalmi emelkedésért (Bak analógiák) keményen megdolgozunk.

Kevésbé szerencsés, ha megszállottá tesz, így nem tudunk lekattanni azokról a személyekről, irányokról sem, amelyek hiábavalósága már egy óvodás számára is nyilvánvaló. ( Bővebben: Megszállott szerelem) A kombináció másik veszélye, ha rideg számítás kerekedik felül az emberiességi, érzelmi szempontokon, magunkkal és másokkal szemben kíméletlenek, részvétlenek vagyunk, társulásainkat kizárólag haszonelvű szempontok motiválják. (A megkülönböztetés képessége ebben az esetben is fontos, hiszen destruktív kapcsolatainkkal és saját rossz szokásainkkal szemben a lehető leghatározottabban kell fellépnünk. Energiavámpírokat lepattintani pedig – bukkanjanak fel akár párkapcsolatban, baráti körben, akár szakmai, üzleti interakciók részeként – nem részvétlenségre, hanem egészséges önértékelésre , jó érzékkel, jó helyen, jókor megvont határokra vall. Bővebben: A vámpírok közöttünk járnak)
A két bolygó egyidejű találkozója a Nappal, a tudatosság jelölőjével remélhetőleg annak képességével is felruház, hogy a fejlődésre, haladásra, beteljesülésre lehetőséget adó utakat és társas viszonyokat megkülönböztessük a holtvágányoktól. A mérlegelés, értékelés készítésének fontosságáról egyébként már a Bakba lépő Vénusz december 25-i találkozója a Szaturnusszal is felhívta a figyelmet. (Bővebben: Irányváltások – év végi értékelő után).Az akkori, társulásainkkal – (főleg szerelmi, szakmai, üzleti jellegűek), hivatásbeli és pénzügyeinkkel kapcsolatos felismeréseket valószínűleg nem túl kellemes élmények táplálták, de mostanra remélhetőleg világosabb fejjel, derűsebben, humorérzékkel is képesek vagyunk végig vesézni őket. Ez önmagában is megnöveli a kreatív megoldások esélyét.
A Vénusz és a Nap előző nap bepontosult Jupiterrel és a Marssal képezett szextilje ugyanis rendkívüli hajtóerővel ruház fel, így a szokásosnál könnyebben valósíthatjuk meg vágyainkat. Mivel a Skorpió vizes jegy, az egyebek mellett akaratot, erőkifejtést, megvalósító-készséget jelképező Marsot itt jelentős mértékben motiválják vonzalmaink és vágyaink – beleértve a szexuális jellegűeket is ; a Jupiter jelenléte pedig még nagyobb lendületet, még nagyobb lelkesedést és inspirációt kölcsönöz neki. (Január 6-án egzakttá vált együttállásuk még mindig erőteljesen érvényesül).Vegyük hozzá ehhez a Plútó végletességét (a Skorpióban a Jupiter és a Mars az ő uralma alatt állnak), kitartását, arra való hajlandóságát, hogy a dolgok mélyére hatoljon és máris adott a jó és kétes ügyek érdekében egyaránt bevethető csodafegyver receptje.

A lehetőségek azonban már csak néhány napig állnak ilyen tiszta formában rendelkezésre. (A Bak és Skorpió karakteréhez társítható projektek és feladatok általában időigényesek, alapos kidolgozást, a témák beható ismeretét, kitartást igényelnek. Így teljesen nyilvánvaló, hogy a hosszú hónapokat, éveket, netán évtizedeket igénybe vevő folyamatok nem zavarhatók le 2018 januárjának első két hetében. Az előző évek tanulságaiból okulva azonban valamilyen formában, kézzelfogható, gyakorlati módon el kellett indítani őket. A lépéseknek nem szimbolikusoknak, hanem nagyon is konkrétaknak és jelentőségteljeseknek kellett lenniük.) A január 13-án bepontosuló Vénusz – Uránusz kvadrát, majd a január 14-i Nap – Uránusz kvadrát törésekre, az eredeti elgondolásokat felülíró fordulatokra figyelmeztethetnek. A diszharmonikus fényszög energiája már most is érződik, később egyre erősebbé válik, a közelgő újhold – képletben (január 16) pedig még nagyobb jelentőséget kap.

Amennyiben nem a megfelelő célokba fektettük energiáinkat, improduktív kapcsolatokra, magatartásformákra, projektekre vesztegettük az időt, hamarosan olyan veszteségek érhetnek, amelyek valóban érzékenyen érintenek. A kihagyott lehetőségeket, eltapsolt tartalékokat hosszú időn keresztül- talán egész évben- érezni fogjuk. Az uránikus energiákat leghatékonyabban akkor állíthatjuk szolgálatunkba, ha önként válunk meg azoktól az emberektől, időtöltésektől, magánéleti, szakmai, üzleti irányoktól, amelyek már csak csapolják energiáinkat. Természetesen egy rossz házasságot felbontani, nem megfelelő munkahelyet otthagyni sokkal időigényesebb és gondosabb előkészítést követel, mint mondjuk elnyomni az utolsó szál cigarettát. Ezekben az esetekben az a lényeges, hogy konkrét lépésekkel készítsük elő a váltást, minden nap távolodjunk egy kicsit a fejlődésünket már nem szolgáló irányokból a táplálók felé, haladásunknak pedig legyen nap mint nap kézzelfogható, mérhető nyoma.
Kapcsolódó

Január

Mars – Jupiter együttállás: vigyázz, kész, rajt !

Nap-Szaturnusz együttállás, téli napforduló: most feladták a leckét

Irányváltások – év végi értékelő után : Vénusz – Szaturnusz együttállás

A vámpírok köztünk járnak

Nap a horoszkópban: a kreativitás kibontakoztatása

Mars a Skorpióban: mélységeink ösvényein

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió Jupiter tranzitból !

A Plútó archetípusa

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!