Bak Mars a személyi horoszkópban

Az asztrológiai hagyomány szerint a Mars nagyon jól érzi magát, erőben van a Bak jegyében. Ez talán kissé furcsának tűnhet, hiszen a Bak ura a Szaturnusz, az aktív, asszertív sőt agresszív Mars pedig nehezen viseli a fékeket és a korlátokat. Ebben az esetben azonban a szaturnikus fegyelem kifejezetten jót tesz neki: célorientálttá, hatékonnyá válik. Pontosan tisztában van erősségeivel és gyengéivel, a rendelkezésére álló tartalékokkal és eszközökkel, a folyamatok időigényességével – így aztán gyakorlatiasan, jó ütemben valósítja meg elképzeléseit.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Mars többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, becsvágyat, az aktív erotikumot, szexuális energiánk jellegét és megnyilvánulási módját (nőknél a szexuálisan vonzó férfitípust is) jelképezi az egyéni horoszkópban. Feltárja, milyen fokú kezdeményezőkészséggel rendelkezünk, és mi módon fejezzük ki agresszivitásunkat, felvilágosítást ad önérvényesítési stílusunkról, küzdőképességünkről, arról, hogy hogyan igyekszünk megvalósítani vágyainkat, szándékainkat, azaz mi módon “működünk” a világban.

Az asztrológiai hagyomány szerint a Mars nagyon jól érzi magát, erőben van a Bak jegyében. Ez talán kissé furcsának tűnhet, hiszen a Bak ura a Szaturnusz, az aktív, asszertív sőt agresszív Mars pedig nehezen viseli a fékeket és a korlátokat. Ebben az esetben azonban a szaturnikus fegyelem kifejezetten jót tesz neki: célorientálttá, hatékonnyá válik. Pontosan tisztában van erősségeivel és gyengéivel, a rendelkezésére álló tartalékokkal és eszközökkel, a folyamatok időigényességével – így aztán gyakorlatiasan, jó ütemben valósítja meg elképzeléseit. Nem valami gyors: ne felejtsük el, hogy föld jegyről van szó, ráadásul a Szaturnusz uralma alatt, így az anyag – adta lehetőségek és korlátok között kell cselekednie. Ezzel együtt jó hatásfokkal, energiáit jól beosztva tevékenykedik.

Személyi horoszkópban (persze, ez általános felsorolás, hogy kinél milyen módon nyilvánul meg, az egyéni horoszkóp adottságaitól függ) a Bak Mars nagy önuralommal ruház fel és igen kitartóvá, szorgalmassá tesz. A látszólagos visszafogottság mögött nagy ambíciók rejlenek. Ezek rendszerint valami megfogható, külső eredményre irányulnak (ilyen pl. a szakmai, hivatásbeli, társadalmi siker – illetve az ezzel járó anyagi elismerés is.). Szó sincs arról, hogy a képlet tulajdonosa a dolgok könnyebbik végét ragadná meg: minél több erőfeszítés szükséges valaminek az eléréséhez, annál többreértékeli azt. Sokszor kimondottan mostoha körülmények közül indul: pl. családi körülményei, anyagi helyzete, az eszközök hiánya fékezi. Mégis, bámulatra méltó szívóssággal győzi le az akadályokat, kevéssel beéri, a meglévőt remekül beosztja, így sokkal nagyobb esélyekkel pályázik a csúcsra, mint nála jobb feltételekkel induló, de kényelmesebb, kevésbé kitartó társai.

Erőfeszítései közepette azonban az a veszély fenyegeti, hogy kíméletlenné válik, olyan emberré, aki sem magára sem másokra nincs tekintettel. Ily módon a végkimerülésig hajszolhatja magát, fittyet hányva érzelmi, lelki igényeire (a sors ebben az esetben betegségek, lelki zavarok, magánéleti problémák formájában nyújtja be a számlát), illetve gátlástalanul törtet, könyököl, machiavellista módon úgy gondolkozik, hogy a cél szentesíti az eszközt. A következmények rendszerint ebben az esetben sem maradnak el: jóllehet a kőszáli kecske a legmeredekebb sziklafalakon is otthonosan szökdécsel, arra is vannak példák, hogy a mélybe zuhan és halálra zúzza magát.

Míg a kézzelfogható, elérhető célok kitűzése és a haladás ilyen eredmények alapján való értékelése az érett személyiség egyik fontos ismertetőjegye, óriási hiba, ha csupán a külső eredmények, a társadalmi státus, az anyagi alapján ítéljük értékesnek vagy értéktelennek magunkat vagy a másik embert. Márpedig földies Bak Mars tulajdonosa is beleeshet ebbe a csapdába, magatartásával további karmikus leckéket vonzva be.

A kiszámíthatóságra, áttekinthetőségre, a dolgok kézben tartására való törekvés szintén dicséretes tulajdonság, sok esetben a siker nélkülözhetetlen előfeltétele. Túlbiztosítási kényszerré, kockázatkerülő magatartássá torzulva viszont annak éppen az egyik legnagyobb akadálya lehet. Ebben az esetben, akár magánéletéről, akár szakmai, anyagi kérdésekről van szó, a képlet tulajdonosa úgy gondolkozhat, hogy jobb az ismert rossz, mint az ismeretlen jó – így aztán nagyon hosszú időre megrekedhet olyan, elviselhetetlen helyzetekben, melyekből némi vállalkozó szellemmel, spontaneitással már réges-rég kitörhetett volna.Szexualitás. A Bak Marsú férfit és nőt „egyaránt mély, földies érzékiség és az archetipikus fizikai ösztönéletre ráhangolt szexualitás jellemzi. Érzi a szexuális vágysürgető erejét, de szigorúan kontrollálni tudja, míg el nem jön a  megfelelő pillanat. Amint viszont a megfelelő helyzet előáll, mély szenvedélye és intenzív ösztönélete nagy meglepetést tud okozni, mivel addig kissé hidegnek és távolságtartónak mutatkozott. Erős, sürgető igényeket támaszt, hiszen mindig tudja, hogy mire van szüksége. Tulajdonképpen a szexuális együttlét során is az irányító szerepét veszi fel, és akár nyers is lehet, ami a kifinomultabb Mars vagy Vénusz-állások számára szinte durvaságnak minősül. Mindenben – így a szerelemben és a szexualitásban is – kontrollra törekszik. Számára a szex egy ösztönkésztetés, amit praktikus módon kezelnie kell, ezért vágyainak kifejezési módja nem feltétlenül a gyengédségről és az emocionális fogékonyságról szól. Ha ezek mégis jellemző tulajdonságai, akkor ennek a hátterében egyéb asztrológiai tényezők állnak. A Bak Marsnál minden a kontrollról szól, és az ilyen személy nemcsak, hogy jól tudja fegyelmezni szexuális energiáját, de nemritkán képes akár évekig is önmegtartóztató életet élni, noha ez egyáltalán nincs ínyére.” (Stephen Arroyo: A szerelem, szex, az összeillőség energiái)Agresszió. Az egyik legfegyelmezettebb típusként a Bak Mars tulajdonosának nem okoz problémát, hogy jegelje indulatait. Persze, esze ágában sincs megfeledkezni sérelmeiről, ő aztán soha semmit nem felejt el – de a gazdaságosság jegyében előbb meg kell vizsgálnia, hogyan is élhetné ki őket a legproduktívabban. Ideje bőven van, hiszen született hosszú távfutó. És egyébként is zsigerből érzi, hogy úgyis ő fogja tovább bírni.

Ahogy telik az idő, úgy válik egyre távolságtartóbbá, hajthatatlanabbá, személytelenebbé. Végül teljesen megkeményedik, ilyenkor dühe is jéggé fagyaszt. Mozdulatlanul figyel, összegyűjti a teljes kontroll megszerzéséhez szükséges részleteket, akár éveken át. Magánéletében és munkájában egyaránt tekintélyével, a megállapodások betű szerinti betartásával büntet, tilalomfákat állít, lelassít, lefojt, megvonja a pénzforrásokat vagy remek időzítéssel, pont a megfelelő pillanatban ökleli a mélybe azokat, akik méltóságában megalázták, bizonytalanságban tartották vagy pozíciójára törtek. Ilyenkor könyörtelen, megállíthatatlan, s bár agressziója elsősorban lelki – szellemi, esetenként  fizikailag is kényszerhelyzetbe hoz.

Ugyanezekkel a módszereket saját maga ellen is fordíthatja. Nem csupán mások egyéniségét „szüntetheti meg” pl. azzal, hogy valamilyen célnak rendeli alá, kategóriákba kényszeríti őket, hanem a sajátját is hajlamos lehet figyelmen kívül hagyni. Puritanizmusa, kötelességek iránti megszállottsága oda vezethet, hogy szabad lábon is úgy viselkedik, mint ha életfogytiglani börtönbüntetését töltené, teljesítmény centrikus szemlélete pedig testi – lelki tartalékai kisajtolásához. Esetleges kudarcait, vélt vagy valós improduktivitását ugyanolyan könyörtelenül kéri számon magán, mint másokon. Depressziója, életútján való elakadása, bizonyos autoimmun betegségei mögött sok esetben állhatnak ilyen túl fegyelmezett indulatok

Energiái egészséges mederben tartása: hegymászás, gyalogtúrák, maratoni futás, síelés egészséges mederben tarthatják energiáit, a vállalkozóbb szellemű Bakok túlélő túrákon vagy veszélyes szakmákban (pl. rendőr) tesztelhetik állóképességüket, a hatha jóga gyakorlatok fizikai szinten is rugalmasabbá teszik őket, a rendszeres böjtkúrák pedig fegyelem, aszkézis, tisztulás iránti igényeiket elégíthetik ki. (Bővebben: A föld jegyek és az agresszió)
 

Kapcsolódó

A Mars princípuma a horoszkópban

Az archetipális Mars (Linda Reid)

A Bak (Liz Greene)

Mars – Szaturnusz kapcsolatok

Harmonikus Mars- Szaturnusz fényszögek

Mars – Szaturnusz együttállás: áttörés vagy összeomlás ?

A föld jegyek és az agresszió

Szaturnusz a Bakban

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Bak és a téli napforduló princípiuma

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!