Vízöntő Mars a radixban

Amikor az individuális önérvényesítés és a személyes függetlenség bolygója a kompromisszumot nem tűrő szabadság és a lázadás jegyében áll, az eredmény egy különösen kiszámíthatatlan energia megnyilvánulás lehet. Ez a párosítás gyakran figyelemre méltóan innovatív eredetiségben, máskor az excentrikusság határát súroló állandó ellenkezésben, megint máskor színtiszta „csodabogárra” jellemző viselkedésben nyilvánulhat meg.”

A Vízöntő Mars egyik legtalálóbb leírását Stephen Arroyo: Kapcsolatok asztrológiája című könyvében olvastam. (Magyarul a Cor Leonis könyvkiadó gondozásában, 2009-ben jelent meg.) A témának szentelt fejezetből (350 old) megosztanék néhány hasznos részletet. A „recept” persze ebben az esetben sem alkalmazható automatikusan, ugyanis egy ilyen pozícióval rendelkező egyén életében a személyi horoszkóp más tényezőitől függően fog megnyilvánulni. Ez mindenkire ugyanannyira jellemző, mint az ujjlenyomat, bemutatása tehát nem blogbejegyzés témája, a „rám hogyan hat?” típusú kommentek megválaszolása pedig végképp nem.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Vízöntő Mars lényegi összefoglalása

  • Önérvényesítési módjára az intelligencia, individualitás, excentrikusság és a függetlenség jellemzi.
  • Lázadó hajlama hátráltathatja céljai elérésében, ugyanakkor találhat nagyon kreatív csatornákat is reformer vagy forradalmi késztetései számára.
  • Fizikai energiáját és szexuális természetét a szabadság, a kísérletezés, az új lehetőségek és eszmék keresése serkenti. Távolságtartása és tudományos objektivitása akadályozhatja vágyai és érzelmei kifejezését.

Amikor az individuális önérvényesítés és a személyes függetlenség bolygója a kompromisszumot nem tűrő szabadság és a lázadás jegyében áll, az eredmény egy különösen kiszámíthatatlan energia megnyilvánulás lehet. Ez a párosítás gyakran figyelemre méltóan innovatív eredetiségben, máskor az excentrikusság határát súroló állandó ellenkezésben, megint máskor színtiszta „csodabogárra” jellemző viselkedésben nyilvánulhat meg. Nézeteinek jó részét a szélsőségesség jellemzi, és – különösen fiatal korában – vonzódik a forradalmi megoldásokhoz, amelyek társadalmak, szervezetek, vagy bármilyen egyéb terület könnyű reformját ígérik. Legpozitívabb megnyilvánulásában valódi objektivitást és tudás iránti szenvedélyt tud megjeleníteni, ráadásul egy olyan valóban tudományos megközelítéssel, amely mindig a közvetlen tapasztalatot, a tételek állandó kipróbálását és újragondolását hangsúlyozza, és elvet minden konzervatív, materialista dogmát.

Erős akaratereje van, habár ez első látásra nem mindig nyilvánvaló, mert általában jól rá van hangolódva a környezet elvárásaira, és megpróbál mindenkivel kijönni. Emellett azonban sokszor erőszakos és domináló is lehet, különösen azokban a dolgokban, amelyekben szakértőnek hiszi magát. Ám ez a saját tudását illető önbizalom sok területen nagyon is előnyös, pl. sok különösen hatékony és türelmes tanárnak van Vízöntő Marsa. A tanítói munka kitűnő csatornát szolgáltat ennek az energiának. További gyakori szakmai – hivatásbeli irányultsága a humanitárius ügyek felkarolása, a tudományos fejlődésre irányuló küzdelem vagy a szociális aktivitás. A Vízöntő Marsot energizálják a csoporthelyzetek, ezért gyakran találjuk különböző szervezetekben, ahol nemritkán övé a vezető szerep. Tulajdonképpen legfőbb szenvedélye a jövő tervezése, illetve valamilyen szellemi vagy csoportcélokra irányuló küldetéstudat kialakítása.

Intellektuális típus, aki szeret elmélkedni, vitázni, filozofálni. Sokszor inkább csak gondol bizonyos dolgokra, mintsem hogy cselekedne. Nagy szüksége van a másoktól jövő szellemi ingerekre, és olyan partnerekhez vonzódik, akik nem igazodnak a társadalmi fősodorhoz. Ugyanakkor kissé domináló is, vagy inkább merev a maga sajátos módján, és nem igazán rugalmas. Ezzel a Mars állással kapcsolatban a kiszámíthatatlanság az egyetlen biztos dolog. Nyughatatlan, ezért nem könnyű valamilyen tartós elkötelezettségben lehorgonyoznia. Energiaszintje sem egyenletes: egyszer hatalmas erejű energiaáramlás és lelkesedés jellemzi, máskor pedig sehol semmi. Mások iránti figyelme nem igazán személyes. Nehézséget okoz neki, hogy az egyénekre fókuszáljon, mert mindig van benne egy kollektív vízió, ami rávetül az egyes emberekre, így azok az ő szemében „típusként” és nem egyedi és különleges személyiségként jelennek meg.

Mivel meglehetősen ingerlékeny, állandó küzdelem zajlik közte és a többi ember között. A lehető legtöbbet akkor hozhatja ki ebből a bolygóállásból, ha energiáit indulatairól az anyagi – társadalmi fejlődés produktív csatornáiba tereli. Ha nehézségekbe ütközik a világban – és ez így vagy úgy, de gyakran megesik vele – hajlamos az önsajnálatra, és talán olyan utakon – módokon vigasztalja magát, melyekkel akadályozza a fejlődését.Párkapcsolat, szexualitás:

A Vízöntő Marsú férfiakra és nőkre egyaránt jellemző, hogy egyszerre van jelen bennük az ösztönös lojalitás, illetve a korlátozás nélküli szabadság és kísérletezés vágya, és e kettősség eredményét úgy jellemezhetnénk, hogy „hűséges, de nem merev”. A Vízöntő egyike a leglojálisabb jegyeknek, és ezzel a planétaállással az ember nemcsak emberekhez, de ideálokhoz és elvekhez is képes akár évtizedekig is hűséges maradni. Ez a lojalitás, illetve hogy mindig élesen tudatában van elveinek és meggyőződéseinek – természetesen közvetlen hatással van arra, hogy hogyan viszonyul a közeli kapcsolatokhoz és a potenciális szerelmi viszonyokhoz. Párkapcsolati életének másik gyakori ellentmondása, hogy elvben a minél nagyobb szabadságban hisz, de azért nagyon szereti, ha igaza van, ha kontroll alatt tarthatja a dolgokat. A romantikus kapcsolat vagy a szexuális érintkezés során is gyakran „megfigyelőként” van jelen, képes hűvösen kívülálló maradni, és mintegy „szemlélni” saját élményeit. Ezért aztán néha kissé esetlen vagy gyámoltalan is, amikor szexre vagy egyéb testi kontaktusra kerülne a sor. Úgy tűnik, hogy a „saját fejében rekedt”, és nem tud eléggé ellazulni ahhoz, hogy egyszerűen csak átadja magát a testének és az érzelmeinek. Mintha valami hatalmas űrt érzékelne saját szexualitásával kapcsolatos rendkívül intellektuális megközelítése, valamint egy tényleges testi és érzelmi kapcsolat valósága között. Ettől aztán még óvatosabban közelít az intim helyzetekhez.

Van benne valami hagyományellenes, elvileg hallani sem akar a tradicionális nemi szerepekről A szexhez való hozzáállás is lehet tökéletesen rendhagyó, újító és lázadó szellemű, ugyanakkor rendszerint teljes mértékben függnek aktuális terveiktől és nézeteiktől. Ebből adódóan – noha abszolút nyitott szellemű – annyira kívülálló és távolságtartó természetű is lehet, hogy az már szinte aszexuálisnak minősül.

Jóllehet ez a típus nem erotikus fűtöttségéről, heves szenvedélyességéről vagy vonzalmának gyakori testi vagy érzelmi kimutatásáról híres, ugyanakkor szexuális értelemben az egyik legtürelmetlenebb Mars –állás (bár ebben komoly versenytársa a Kos Mars, aki mindig első akar lenni). Elsősorban az olyan emberekhez vonzódik, akik elismerik szabadságigényét, és maguk is sok szabadságot, valamint stimuláló, társadalmilag tudatos, eredeti és önálló szellemi életet és életstílust igényelnek.

A Vízöntő Mars másik jellemző vonása, hogy még szexuális működésében is rendkívül hullámzó és kiszámíthatatlan. Ez a látszólag hűvös és elfogulatlan ember olykor azzal lepi meg – sőt egyenesen sokkolja) partnerét, hogy szenvedélyesen, agresszíven, fékezhetetlenül letámadja, mintha az ösztönei hirtelen áttörték volna a mentális korlátokat.

Gyakran lepi meg környezetét eredeti, váratlan és humorral fűszerezett meglátásaival és ötleteivel. Nem igazán tudja kontrollálni, amikor ez a fajta eredetisége a felszínre tör, de ezzel általában intellektuálisan élénkíti önmagát és környezetét egyaránt. Egy Vízöntő Marsú férfi romantikus helyzetben vagy egy flörtölés során férfiegoját eszének, intellektusának és szociális beállítottságának bemutatásával próbálja demonstrálni, egy ugyanilyen pozícióval rendelkező nő pedig ilyen jellegű udvarlási stílusra vevő. Nagyon szereti a verbális évődést, a játszadozást és a románcok kezdeti, bevezető szakaszát, de gyakran a szexuális kontaktus iránt már kevésbé érdeklődik és emocionálisan igen passzívan viselkedhet. Egyesek hangulatvezéreltnek, szeszélyesnek és ezért kapcsolataiban frusztrálóan kiszámíthatatlannak írják le.Lehetséges problémák

A Vízöntő Mars karakterisztikájában a nemek között kevés eltérés mutatkozik. Ez talán azért van így, mert ez a Mars pozíció kapcsolódik a legkevésbé az élet testi – fizikai dimenziójához. [Ez szélsőséges esetben ösztöntelen, életszerűtlen, sőt kimondottan életellenes magatartássá is fajulhat. Ilyenkor hajlamos lehet vitális impulzusai ellenében cselekedni – és/ vagy másokban is elnyomja, üldözi ezeket. Az ösztönös, egészséges megnyilvánulási módok, pl. intenzív érzelemnyilvánítás kimondott agressziót válthat ki belőle. Ilyenkor pl. nem reagál sem a saját sem a mások fájdalmára, nem érzékeli vagy nem akarja érzékelni a mások számára egyértelmű jelzéseket és határokat. így éppenséggel ő, a humanizmus és a társadalmi igazságok elszánt bajnoka válik a legmegátalkodottabb szadistává. Sérült Mars-állásnál ez különböző személyiségzavarokhoz, magatartásbeli rendellenességekhez is vezethet. A meghasonlottságtól a súlyos személyiséghasadásokig széles a skála. Megj. tőlem ].

Hasonló gondokra hívja fel a figyelmet Debbi Kempton Smith is, a maga keresetlen stílusában: „kiváló a technikád – ha egyáltalán veszed a fáradságot – de a megértés nem erős oldalad. A szenvedély kellemes (a kedvenc szavad), de már a szerelembe esés gondolata is halálra rémít. Nem mintha nem vágynál a szerelemre, nagyon is, de az intimitás egy bizonyos fokon túl megriaszt. Így aztán kellemes biztonságban létezel – és átkozottul magányosan. Az elméd ragyogó, és szükséged van egy intelligens társra, de mert benned van ez a bizarr így fogadj el vagy sehogy attitűd, ezért csak az idióták fáradoznak veled. De van megoldás: ne keress tovább! Inkább fordulj valami nagy cél felé. Amikor komolyan és elkötelezetten izzik benned a világ jobbításának vágya, te vagy a legnagyobb főnyeremény. És akkor majd megtalál valaki, aki méltó nagyratörő céljaidhoz…Gyakran vagy magányos lázadó – így hiszed – és nem szívesen teszed azt, amit az udvariaskodó társadalom elvárna tőled. Amit nem veszel észre, az az, hogy eközben mennyire megsebzel másokat és milyen bunkó módra viselkedsz.”
 

Kapcsolódó

A levegő elem és a levegős típus

A levegős jegyek  és az agresszió: a dermesztő szélcsendtől az orkánig

Az örökifjú archetípusa

 

Könyvajánló:

Stephen Arroyo: Kapcsolatok asztrológiája

Liz Green: Az Uránusz a horoszkópban

Bill Tierney: Békességben az Uránusszal

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!